Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

    

            

Տիգրան Հարությունյան

Տիգրան Հարությունյան

բաժնի պետ

էլ. փոստ

+ 374 0312 3-26-10 +347 0312 4-90-00 /149/

Կենսագրություն

ԾՆՆԴՅԱՆ ՏԱՐԵԹԻՎ, ԱՄՍԱԹԻՎ, ԾՆՆԴԱՎԱՅՐ

Ծնվել է 1955 թվականի հունվարի 21-ին`, ք.Լենինական

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

1962-1972 Գյումրու Ավ.Իսահակյանի անվան թիվ 26 դպրոցը

1973  թիվ  4  տեխնիկական  ուսումնարանը

1978  Երևանի  պոլիտեխնիկական  ինստիտուտի Լենինականի  մասնաճյուղի  շինարարական  ֆակուլտետը
1978  Երևանի  <<Հայպետնախագիծ>>  ինստիտուտում` որպես  ինժեներ-կոնստրուկտոր
 
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
1980-1987թթ. Մարալիկի  բամբակամանվածքային ֆաբրիկա ինժեներ-շինարար
1987-1988թթ. Մարալիկի Ագրոարդմիավորումում աշխեկ
1988-1990թթ. Ղուկասյանի շրջանի թիվ 45 ՇՄՇ գլխավոր ինժեներ
1990-1993թթ.  Ամասիայի  շրջանի թիվ 47 ՇՄՇ գլխավոր ինժեներ,1993-1995 թվականներին` պետ
1996-1998թթ. ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության և  ճարտարապետության բաժնի առաջատար մասնագետ
1998-1999թթ. ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի  քաղաքաշինության  վարչության քաղաքաշինական վերահսկողության բաժնի գլխավոր մասնագետ
1999-2000թթ. նույն բաժնի վարիչ
2000-2002թթ. ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի պետական գույքի  հաշվառման և շահագործման վարչության հաշվառման բաժնի պետ
2002-2009թթ. ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի  քաղաքաշինության  վարչության  բնակարանային քաղաքականության և  ծրագրերի  բաժնի պետ
2009թ.-ից ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի  քաղաքաշինության վարչության բնակարանային և ենթակառուցվածքների գործունեության բաժնի պետ
 
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ  ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆԸ
ՀՀ ՔԾ 1-ին դասի խորհրդական
 
ԱՅԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
1979-1980թթ. ծառայություն խորհրդային բանակում
 
ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Ամուսնացած է,  ունի  2  դուստր, երկու թոռ
 
Գործառույթներ / իրավասություններ

Բաժնի պետը անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու է Վարչության պետին։
Բաժնի պետը՝
ա/ ապահովում և վերահսկում է մարզային ենթակայության ջրմուղ կոյուղու, ջրերի մաքրման և այլ կոմունալ կազմակերպությունների աշխատանքի իրականացումը.
բ/ ապահովում է աղբի ու թափոնների վերամշակման իրականացումը.
գ/ ապահովում է մարզի համայնքներում աղետի հետևանքով անօթևան դարձած ընտանիքների ամենամյա հաշվառման և հերթացուցակների ներկայացման վրա վերահսկողության իրականացումը.
դ/ ապահովում է պետական աջակցության ներդրումային ծրագրերով կառուցված բնակարանների անհատույց սեփականության իրավունքով հատկացնելու գործընթացի, մարզպետի և քաղաքացու միջև Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով պետական աջակցություն ցուցաբերելու վերաբերյալ պայմանագրի կնքման իրականացումը.
ե/ ապահովում է գյուղական համայնքների անապահով ընտանիքների գազամատակարարման ապահովման ծրագրի իրականացումը.
զ/ ապահովում է մարզի համայնքների կողմից բնակարանային խնդիրների լուծման և ենթակառուցվածքների գործունեության իրականացման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների համակարգումը.
է/ ապահովում է բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցող զոհված /մահացած/ և հաշմանդամ դարձած զինծառայողների /ազատամարտիկների/ բնակարանային խնդիրների ուսումնասիրումը.
ը/ ապահովում է փախստականների համար կառուցված բնակարանների սեփականաշնորհման աշխատանքները.
թ/ ապահովում է համայնքների կողմից բազմաբնակարան շենքերում կառավարման մարմինների ձևավորմանն ու նրանց գործունեության բարելավմանն ուղղված աշխատանքները.
ժ/ ապահովում է մարզի բնակավայրերում խմելու ջրի, աղբահանության և բնակարանային սպասարկման դիմաց վարձավճարների հավաքագրման արդյունքների ամփոփումը.
ժա/ վարչության պետի հանձնարարությամբ կազմակերպում է բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների, այլ փաստաթղթեր ներկայացումը, դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումների և ուղեցույցների մշակումը.
ժբ/ վարչության պետին առաջարկություններ է ներկայացնում բաժնի քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահերթ ատեստավորելու, վերապատրաստելու, խրախուսելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու վերաբերյալ.
ժգ/ ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է Բաժնի քաղաքացիական ծառայողների ծառայողական բնութագրերը.
ժդ/ համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Բաժնի քաղաքացիական ծառայողների բացակայության դեպքում նրանց փոխարինելու մասին.
ժե/ վարչության պետի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն.
ժզ/ վարչության պետին է ներկայացնում Բաժնի աշխատանքային ծրագրերը.
ժէ/ այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություններ և նյութեր.
ժը/ ստորագրում է բաժնի անունից պատրաստվող փաստաթղթերը.
ժթ/ Բաժնի լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
ի/ վարչության պետին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ՝ բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար։
իա/ Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, գլխավոր քարտուղարի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների և փորձագետների.
իբ/ ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ՝ համապատասխան մարմիններում իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.
իգ/ իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ։
Բաժնի պետն՝ ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ /սոցիալական երաշխիքներ/ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ /սահմանափակումներ/։

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2020-05-25 17:55:43