Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Կադրային ապահովում

Մրցույթի արդյունքների հրապարակումը ԵՎ բողոքարկումը

 

 

Մ Ր Ց Ո Ւ Յ Թ Ի   Ա Ր Դ Յ Ո Ւ Ն Ք Ն Ե Ր Ի    

Հ Ր Ա Պ Ա Ր Ա Կ Ո Ւ Մ Ը  

Ե Վ    Բ Ո Ղ Ո Ք Ա Ր Կ Ո Ւ Մ Ը

                   

2 0  2 3 Թ Վ Ա Կ Ա Ն


ՀՀ Շիրակի մարզպետի աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 98-31.3-Մ2-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար  անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլի արդյունքներՀՀ Շիրակի մարզպետի աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 98-31.3-Մ2-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար  անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլի արդյունքներ

 

ՀՀ Շիրակի մարզպետի աշխատակազմի տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման հարցերի վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 98-30.3-Մ2-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլի արդյունքնր

 

ՀՀ Շիրակի մարզպետի աշխատակազմի տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման հարցերի վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 98-30.3-Մ2-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլի արդյունքներ

 

ՀՀ Շիրակի մարզպետի աշխատակազմի զորահավաքային նախապատրաստության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 98-30.7-Մ2-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլի արդյունքներ

 

ՀՀ Շիրակի մարզպետի աշխատակազմի զորահավաքային նախապատրաստության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 98-30.7-Մ2-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլի արդյունքներ

 

 

ՀՀ Շիրակի մարզպետի աշխատակազմի ենթակայության «Շիրակի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի հարցազրույցի փուլի արդյունքներ

 

 

ՀՀ Շիրակի մարզպետի աշխատակազմի ենթակայության «Շիրակի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար թեստի ճիշտ պատասխաններ

 

ՀՀ Շիրակի մարզպետի աշխատակազմի ենթակայության «Շիրակի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի թեստավորման արդյունքներ

 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ենթակայության «Շիրակի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար թեստի ճիշտ պատասխաններ

 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ենթակայության «Գյումրու ժողովրդական գործիքների նվագախումբ» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի հարցազրույցի փուլի արդյունքներ

 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ենթակայության «Գյումրու ժողովրդական գործիքների նվագախումբ» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի թեստավորման փուլի արդյունքներ

 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ենթակայության «Գյումրու ժողովրդական ճարտարապետության և քաղաքային կենցաղի թանգարան» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցույթի արդյունքներ / հարցազրուցի փուլ/ 

 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ենթակայության «Գյումրու ժողովրդական ճարտարապետության և քաղաքային կենցաղի թանգարան» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցույթի արդյունքներ

 

 

2 0  2 2 Թ Վ Ա Կ Ա Ն


ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 98-1.4-Մ2-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլի արդյունքներ՝ 13.10․2022թ․    

 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 98-1.4-Մ2-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլի արդյունքներ՝ 11.10.2022թ․    

 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի իրավաբանական բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 98-3.1-Մ5-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2022 թվականի  անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլի արդյունքներ՝ 13.10.2022թ․

 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի իրավաբանական բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 98-3.1-Մ5-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլի արդյունքներ՝ 11.10.2022թ․

 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 98-3.2-Մ4-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին միցույթի հարցազրույցի փուլի արդյունքներ՝ 15.09.2022թ

 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 98-3.2-Մ4-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման  փուլի արդյունքներ՝ 13.09.2022թ

 ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության մշակույթի և սպորտի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 98-1.4-Մ2-4) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլի արդյունքներ՝ 02.09.2022թ․


ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության մշակույթի և սպորտի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 98-1.4-Մ2-4) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլի արդյունքներ՝ 31.08.2022թ․

 ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության բնակարանային և ենթակառուցվածքների գործունեության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 98-1.2-Մ2-3) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլի արդյունքներ՝ 02.09.2022թ․

 

 ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության բնակարանային և ենթակառուցվածքների գործունեության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 98-1.2-Մ2-3) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլի արդյունքներ՝ 31. 28.2022թ․
 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 98-3.2-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար  հայտարարված մրցույթի մասին

 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի իրավաբանական բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 98-3.1-Մ5-2) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլի արդյունքներ՝ 30.08.2022թ․

 

 ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության բնակարանային և ենթակառուցվածքների գործունեության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 98-1.2-Մ4-2) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար  անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլի արդյունքներ՝ 26.08.2022թ․

 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության բնակարանային և ենթակառուցվածքների գործունեության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 98-1.2-Մ4-2) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլի արդյունքներ՝ 24.08.2022թ․
 
ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության գյուղատնտեսության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 98-1.3-Մ2-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլի արդյունքներ՝ 26.08. 2022թ․

 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության գյուղատնտեսության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 98-1.3-Մ2-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլի արդյունքներ՝ 24.08. 2022թ․ 

 

 
ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով վարչության տեղական ինքնակառավարման և համայնքային ծառայության հարցերի բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 98-1.6-Մ4-3) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլի արդյունքներ՝ 25.08.2022թ․

 

 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով վարչության տեղական ինքնակառավարման և համայնքային ծառայության հարցերի բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 98-1.6-Մ4-3) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլի արդյունքներ՝ 23.08.2022թ․
 


ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի անձնակազմի կառավարման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 98-3.5-Մ5-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլի արդյունքներ՝ 25.08.2022թ․
 

 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի անձնակազմի կառավարման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 98-3.5-Մ5-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար  անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլի արդյունքներ՝ 23.08.2022թ․

 

 ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 98-3.6-Մ5-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլի արդյունքներ՝ 26.07.2022թ․

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 98-3.6-Մ5-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլի արդյունքներ ՝ 28.07.2022թ

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 98-3.6-Մ5-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլի արդյունքներ՝ 19.05.2022թ․

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 98-3.6-Մ5-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլի արդյունքներ ՝ 17.05.2022թ

 ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 98-1.4-Մ2-3) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլի արդյունքներ՝ 14.04.2022թ․

 ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 98-1.4-Մ2-3) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլի արդյունքներ՝ 12.04.2022թ․

 ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության բնակարանային և ենթակառուցվածքների գործունեության բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 98-1.2-Ղ5-3) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլի արդյունքներ՝ 14.04.2022թ․

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության բնակարանային և ենթակառուցվածքների գործունեության բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 98-1.2-Ղ5-3) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլի արդյունքներ՝ 12.04.2022թ․

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի անձնակազմի կառավարման բաժնի բարեվարքության հարցերով կազմակերպչի (ծածկագիր՝ 98-3.5-Մ2-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար  անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլի արդյունքներ՝ 08.04.2022թ․
 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի անձնակազմի կառավարման բաժնի բարեվարքության հարցերով կազմակերպչի (ծածկագիր՝ 98-3.5-Մ2-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլի արդյունքներ՝ 06.04.2022թ․

 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության ճարտարապետաշինարարական բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 98-1.2-Մ2-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլի արդյունքներ՝ 08.04.2022թ․

 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության ճարտարապետաշինարարական բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 98-1.2-Մ2-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլի արդյունք՝ 06.04.2022թ․

 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 98-1.2-Ղ5-4) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլի արդյունքներ՝ 07.04.2022թ․

 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 98-1.2-Ղ5-4) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլի արդյունքներ՝ 05.04.2022թ․

 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի զորահավաքային նախապատրաստության բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 98-3.8-Ղ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլի արդյունքներ՝ 04.03.2022թ․

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի զորահավաքային նախապատրաստության բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 98-3.8-Ղ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլի արդյունքներ՝ 02.03.2022թ․

 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության ճարտարապետաշինարարական բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 98-1.2-Մ2-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլի արդյունքներ՝ 17.02.2022 թ․ 

 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության ճարտարապետաշինարարական բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 98-1.2-Մ2-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլի արդյունքներ՝ 15.02.2022թ․

 

  ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 98-3.4-Մ5-2) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլի արդյունքներ՝ 16.02.2022 թ․

 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 98-3.4-Մ5-2) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլի արդյունքներ՝ 14.02.2022 թ․

 

 ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 98-3.6-Մ2-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար  անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլի արդյունքներ՝ 02.02.2022թ․

 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 98-3.6-Մ2-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլի արդյունքներ՝ 31.01.2022թ․

 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով վարչության տեղական ինքնակառավարման և համայնքային ծառայության հարցերի բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 98-1.6-Մ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլի արդյունքներ՝ 02.02.2022թ․

 

 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով վարչության տեղական ինքնակառավարման և համայնքային ծառայության հարցերի բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 98-1.6-Մ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլի արդյունքներ՝ 31.01.2022թ․

 

 

 

2 0  2 1 Թ Վ Ա Կ Ա Ն

 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 98-3.6-Ղ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլի արդյունքներ՝ 16.12.2021թ․

 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 98-3.6-Ղ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլի արդյունքներ՝ 14.12.2021թ․

 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության բնակարանային և ենթակառուցվածքների գործունեության բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 98-1.2-Ղ5-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար հայտարարված ներքին մրցույթի արդյունքները

 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով վարչության հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ստորաբաժանումների գործունեության համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 98-1.6-Մ2-3) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլի արդյունքներ՝ 08.12.2021թ․


ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով վարչության հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ստորաբաժանումների գործունեության համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 98-1.6-Մ2-3) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլի արդյունքներ՝ 06.12.2021թ․

 

 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետի (ծածկագիր՝ 98-1.2-Ղ4-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլի արդյունքներ՝ 08.12.2021թ․

 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետի (ծածկագիր՝ 98-1.2-Ղ4-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլի արդյունքներ՝ 06.12.2021թ․

 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության ճարտարապետաշինարարական բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 98-1.2-Ղ5-2) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլի արդյունքներ՝ 14․10․2021թ․

 

 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության ճարտարապետաշինարարական բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 98-1.2-Ղ5-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլի արդյունքներ՝ 12․10․2021թ․

 


ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետի (ծածկագիր՝ 98-1.3-Ղ4-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլի արդյունքներ՝ 27.09.2021թ․

 

 

 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետի (ծածկագիր՝ 98-1.3-Ղ4-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլի արդյունքներ՝ 29.09.2021թ․

  

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի քարտուղարության վարչատնտեսական բաժնի պետի (98-2-Ղ5-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլի արդյունքներ՝ 10.09.2021թ․

 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի քարտուղարության վարչատնտեսական բաժնի պետի (98-2-Ղ5-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար  անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլի  արդյունքներ՝ 08.09.2021թ․

 

 

 

 ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի քարտուղարության վարչատնտեսական բաժնի պետի (98-2-Ղ5-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլի արդյունքներ՝ 23.06.2021թ․

 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի քարտուղարության վարչատնտեսական բաժնի պետի (98-2-Ղ5-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար  անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլի  արդյունքներ՝ 21.06.2021թ․

 

 

 

 

2 0  2 0 Թ Վ Ա Կ Ա Ն

 

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի ենթակայության առողջապահական պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների և հարյուր տոկոս՝ պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնեմաս ունեցող «Մարմաշենի բժշկական ամբուլատորիա » ՊՈԱԿ-ի  ի տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի արդյունքը 16.01.2020թ. որոշում թիվ 3

 

 

  Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի ենթակայության առողջապահական պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների և հարյուր տոկոս՝ պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնեմաս ունեցող «Գյումրու շտապ բուժական օգնության կայան» ՓԲԸ-ի ի տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի արդյունքը 16.01.2020թ. որոշում թիվ 3

 

 

 Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի ենթակայության առողջապահական պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների և հարյուր տոկոս՝ պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնեմաս ունեցող «Գյումրու ուռուցքաբանական դիսպանսեր» ՓԲԸ-ի ի տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի արդյունքը 14.01.2020թ. որոշում թիվ 3

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի ենթակայության առողջապահական պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների և հարյուր տոկոս՝ պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնեմաս ունեցող «Գյումրու մոր և մանկան ավստրիական հիվանդանոց» ՓԲԸ-ի տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի արդյունքը 14.01.2020թ. որոշում թիվ 4 

 

 

 

 

 

2 0 1 9 Թ Վ Ա Կ Ա Ն

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի ենթակայության առողջապահական պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների և հարյուր տոկոս՝ պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնեմաս ունեցող «Ջաջուռի բժշկական ամբուլատորի» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի արդյունքը 22.10.2019թ. որոշում թիվ 3  

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի ենթակայության առողջապահական պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների և հարյուր տոկոս՝ պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնեմաս ունեցող «Գյումրու պաթոլոգոանատոմիական լաբորատորիա» ՓԲԸ-ի տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի արդյունքը 22.10.2019թ. որոշում թիվ 3 

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի ենթակայության առողջապահական պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների և հարյուր տոկոս՝ պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնեմաս ունեցող «Պեմզաշենի առողջության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի արդյունքը 17.10.2019թ. որոշում թիվ 3

 

  Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի ենթակայության առողջապահական պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների և հարյուր տոկոս՝ պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնեմաս ունեցող «Սառնաղբյուրի առողջության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի արդյունքը 17.10.2019թ. որոշում թիվ 3

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի ենթակայության առողջապահական պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների և հարյուր տոկոս՝ պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնեմաս ունեցող «Գյումրու հոգեկան առողջության կենտրոն» ՓԲԸ-ի տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի արդյունքը 17.10.2019թ. որոշում թիվ 3

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի ենթակայության առողջապահական պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների և հարյուր տոկոս՝ պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնեմաս ունեցող «Գյումրու ինֆեկցիոն- հակատուբերկուլյոզային հիվանդանոց» ՓԲԸ-ի տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի արդյունքը 15.10.2019թ. որոշում թիվ 3 

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի ենթակայության առողջապահական պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների և հարյուր տոկոս՝ պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնեմաս ունեցող «Փանիկի առողջության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի արդյունքը 15.10.2019թ. որոշում թիվ 3 

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի ենթակայության առողջապահական պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների և հարյուր տոկոս՝ պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնեմաս ունեցող «Աղինի առողջության կենտրոն» ՊՈԱԿ-Ի տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի արդյունքը 15.10.2019թ. որոշում թիվ 3

      

        Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի ենթակայության առողջապահական պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների և հարյուր տոկոս՝ պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնեմաս ունեցող «Մարալիկի առողջության կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի արդյունքը 06.03.2019թ. որոշում թիվ 3

 

                 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի ենթակայության առողջապահական պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների և հարյուր տոկոս՝ պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնեմաս ունեցող Գյումրու «էնրիկո Մատտեի անվան պոլիկլինիկա» փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի արդյունքը 05.03.2019թ. որոշում թիվ 3

 

 

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի ենթակայության առողջապահական պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների և հարյուր տոկոս՝ պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնեմաս ունեցող « Բեռլին պոլիկլինիկա» փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի արդյունքը 05.03.2019թ. որոշում թիվ 3          

 

 

 

2 0 1 8 Թ Վ Ա Կ Ա Ն

 

 

 

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի  ենթակայության առողջապահական պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների և հարյուր տոկոս՝ պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնեմաս ունեցող «Ախուրյանի բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի արդյունքը 06.11.2018թ. որոշում թիվ 3

 

 

 

 

 

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի  ենթակայության առողջապահական պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների և հարյուր տոկոս՝ պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնեմաս ունեցող «Արթիկի մոր և մանկան առողջության պահպանման կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի արդյունքը 07.11.2018թ. որոշում թիվ 3

 

 

 

 

 

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի  ենթակայության առողջապահական պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների և հարյուր տոկոս՝ պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնեմաս ունեցող «Արթիկի բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի արդյունքը 06.11.2018թ. որոշում թիվ 3

 

 

 

 

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի  ենթակայության առողջապահական պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների և հարյուր տոկոս՝ պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնեմաս ունեցող «Գյումրու Ծննդատուն» փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի արդյունքը 25.09.2018թ. որոշում թիվ 3

 

 

2 0 1 7 Թ Վ Ա Կ Ա Ն

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի ենթակայության առողջապահական պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների և հարյուր տոկոս՝ պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնեմաս ունեցող «Ամասիայի առողջության կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի արդյունքը 08.06.2016թ. որոշում թիվ 3

 

2 0 1 6 Թ Վ Ա Կ Ա Ն

  

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի ենթակայության առողջապահական պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների և հարյուր տոկոս՝ պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնեմաս ունեցող «Գյումրու թիվ 1 պոլիկլինիկա» փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի արդյունքը 26.07.2016թ. որոշում թիվ 3

 Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի ենթակայության առողջապահական պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների և հարյուր տոկոս՝ պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնեմաս ունեցող «Գյումրու բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի արդյունքը 26.07.2016թ. որոշում թիվ 3

 

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի ենթակայության առողջապահական պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների և հարյուր տոկոս՝ պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնեմաս ունեցող «Գյումրու «Միջազգային կարմիր խաչի անվան» պոլիկլինիկա» փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի արդյունքը 01.11.2016թ. որոշում թիվ 3


 

 

 

 

 

 

 

 

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2024-04-19 18:02:23