Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Կազմակերպություններ

Առողջապահական

Բժշկության կենտրոն

«Գյումրու շտապ բուժական օգնություն կայան» ՓԲԸ

Հեռ.` +374 0312 5-25-12

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, 3101, ք.Գյումրի, Մազմանյան 3բ

Ֆաքս` +374 0312 5-25-12

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 89

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՓԲԸ

Իրավաբանական տեսակը` 100% պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություն

Տնօրեն`  ժ/պ Կ․ Թորոսյան

Շենքային պայմանները՝ քարաշեն, երկհարկանի :  
Ընկերությունը սպասարկում է Գյումրի քաղաքի բնակչությանը: Տեղակայված է քաղաքի կենտրոնական մասում, ունի երկհարկանի շենք (454.2քառ.մետր), ավտոտնակներ (110.1քառ.մետր), բակ: Ընկերությունը հագեցած է ժամանակակից բուժ.սարքավորումներով, ապահովված է անհրաժեշտ բուժ.նյութերով եւ դեղորայքով
 
 
 
 

«Ախուրյանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ

Հեռ.` +374 0312-7-04-10

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, 2601, ՀՀ Շիրակի մարզ, Ախուրյան համայնք, Ախուրյանի խճ. 14

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 109

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՓԲԸ

Իրավաբանական տեսակը` 100% պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություն

Տնօրեն` ժ/պ Միխայել Մկրտչյան

«Ախուրյանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ–ն սպասարկում է Ախուրյանի տարածաշրջանի 8360 մեծահասակ ազգաբնակչության: Բժշկական օգնություն իրականացնում է յոթ բուժամանկաբարձական կետերում , դպրոցներում և սպասարկում է 1597 աշակետնեերի : Ախուրյանի ԲԿ-ն իրականացնում է դիսպանսեր`հոգենյարդաբանական, հակատուբերկուլոզային ,ուռուցքաբանական , մաշկավեներաբանական բժշկական օգնություն, ինչպես նաև` դիսպանսեր ծառայությունների լաբորատոր գործիքային հետազոտություններ թվով 35481 ազգաբնակչության: Շիրակի մարզի 5 ամբուլատորիաների և Ախուրյանի Մոր և Մանկան առողջության կենտրոնին մատուցում է նեղ մասագիտական ծառայություններ` սրտաբանական , նյարդաբանական, վիրաբուժական , քիթ-կոկորդ –ականջաբանական և էնդոկրինոլոգիական,ստոմատոլոգիական :
Ընդհանուր պրոֆիլի բաժանմունքն ունի 15 մահճակալ հզորություն : Ընդհանուր պրոֆիլի բաժանմունքում իրականացվում են ընդհանուր վիրաբուժական, պրոկտոլոգիական , անոթային , քիթ-կոկորդ -ականջաբանական ծառայություններ:
«Ախուրյանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի ՇԲՕԿ-ը սպասարկում է Ախուրյան համայնքի ազգաբնակչությանը:
 

 
 

 

 Կանոնադրություն

 ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ 

«Աղինի առողջության կենտրոն » ՊՈԱԿ

Հեռ.` Հեռ.` + 374 0312 6-22-03, 093-77-11-39-61

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2902, ՀՀ Շիրակի մարզ, Աղին համայնք 1փող., 1/1

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 14

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն՝ Կարեն  Վարդանյան

Կանոնադրություն

Զարգացման ծրագիր

Շենքային պայմանները  քարաշեն, մեկ հարկանի  

սպասարկում է __7(յոթ)____ համայնքներ ` գ.Աղին, գ.Շիրակավան, գ.Լուսաղբյուր, գ.Իսահակյան, գ.Ջրափի,  գ.Սարակապ, գ.Հայկաձոր:

Ազգաբնակչության թիվ  _3537_,  որից մինչև 18 տարեկան _726_, 18__2811____տարեկանից բարձր:

 
 
 

«Ամասիայի առողջության կենտրոն» ՓԲԸ

Հեռ.` +374 0 2460-21-21 098-73-73-04

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2701,ՀՀ Շիրակի մարզ, Ամասիա համայնք, 2փող., 19շ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 42

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՓԲԸ

Իրավաբանական տեսակը` 100% պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություն

 Տնօրեն՝ ժ/պ Ա․ Պողոսյան

Կանոնադրություն  Amasia.pdf

Շենքային պայմանները     քարաշեն, մեկ հարկանի  և երկհարկանի:  

Կատարված վերանորոգումներ` 2011 թ.

սպասարկում է  2  համայնքներ `   Ամասիա /9 գյուղ/, Արփի /13 գյուղ/

 

Ազգաբնակչության թիվ  5779, որից մինչև 18 տարեկան  1365, 18 տարեկանից բարձր  4414

 

 ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ ԱՐՏԱՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ  

ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ,ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԵՎ  ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ 

ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՎՃԱՐՈՎԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ/2018թ./ 

 

ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ  /2020թ./

 

Կանոնադրություն

 

Զարգազման ծրագիր

 

 

 

«Անի-Պեմզայի առողջության կենտրոն » ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 091-055-444

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2903, ՀՀ Շիրակի մարզ,Անի-Պեմզա համայնք 1-ին փող., 1-ին շ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 6

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 ՏՆՕՐԵՆԻ՝ ժ/պ Նարինե Մկրտչյան 

 Կանոնադրություն    

 
 Շենքային պայմանները` ՝ քարաշեն, մեկ հարկանի  

Սպասարկում է __3____ համայնքներ `Անիպեմզա, Անի ավան, Բագրավան :

Ազգաբնակչության թիվ___984______որից  մինչև 18 տարեկան ____215___,                               18  տարեկանից բարձր__769

«Արթիկի մոր և մանկան առողջության պահպանման կենտրոն» ՓԲԸ

Հեռ.` Հեռ. + 374 0244 5-50-54, 093-211-352

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3001, ք. Արթիկ Բաղրամյան 11

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 67

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՓԲԸ

Իրավաբանական տեսակը` 100% պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություն

Տնօրեն՝  Սիմոն Մանուկյան

 Իրականացնում է Արթիկի տարածաշրջանի ծննդատնային և մանկական հիվանդությունների հիվանդանոցային բուժօգնությունը և ամբուլատոր- կանանց կոնսուլտացիայի գործունեությունը.

 

Շենքային պայմանները _քարաշեն, մեկ  հարկանի

Մահճակալների թիվը ____26__որից`   մանկական բաժանմունք, 20 մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունք

 

Մահճակալների միջին զբաղվածությունը  42,3%

Մատուցվող ծառայություններ-1.Մարդու առողջության պահպանության գործնեություն,

2.ծննդատների  գործնեություն

 

Մահճակալների միջին զբաղվածությունը-_60.8%

 

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ ԱՐՏԱՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ  ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ, ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԵՎ  ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՈՎԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

 

ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ  /2022թ./

 

Կանոնադրություն

 

 Զարգազման ծրագիր

 

 

«Արթիկի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ

Հեռ.` +374 0244/ 5-52-41, 095-20-20-40

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, 3001, ք. Արթիկ, Բաղրամյան 2/7

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 135

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՓԲԸ

Իրավաբանական տեսակը` 100 % պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություն

Տնօրենի` ժ/պ Բաբիկ Մարտիրոսյան

Ընկերությունն ունի 7 նեղ մասնագիտական կաբինետներ` քիթ-կոկորդի-ականջաբանական, նյարդաբանական, սրտաբանական, վիրաբուժական, ակնաբուժական, ինֆեկցիոն, էնդոկրինոլոգիական և 4 դիսպանսեր կաբինետներ` հոգեբուժական, մաշկավեներաբանական, ուռուցքաբանական, հակատուբերկուլյոզային:

 
Ընկերության բոլոր կաբինետները և ծառայությունները հագեցված են համապատասխան մասնագետ կադրերով:

Շենքային պայմանները-քարաշեն,  երեք  հարկան  

2006թվականին կատարվել է մասնակի վերանորոգում

Մահճակալների թիվը 25 որից` 15վիրաբուժական,10 սոմատիկ

Ազգաբնակչության թիվ`44273, որից մինչև 18 տարեկան`19678, 18տարեկանից բարձր`24595:

Մատուցվող ծառայություններ շտապ բուժօգնություն, հիվանդանոցային, արտահիվանդանոցային:

Մահճակալների միջին զբաղվածությունը   48-50%

 
 
 
           

«Գյումրու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ

Հեռ.` +374 0312-5-51-59,

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, 3103, ք. Գյումրի, Գ. Նժդեհի 3/3

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 594

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Փակ բաժնետիրական ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` 100% պետական բաժնեմասով առևտրային կազմակերպություն

 Տնօրեն`  Արմեն Իսահակյան 

Շենքային պայմաններըգլխամասում՝ Գ․Նժդեհ 3/3-երկաթ-բետոնյա կոնստրուկցիա, քառահարկ, ունի նկուղ:
Վերանորոգվել է հարթ կտուրն ամբողջությամբ։
Մասնաշենք՝ Շիրակացի 21 –քարաշեն, երկհարկանի
Մասնաշենք՝  Կոշտոյան 3- երկաթ-բետոնյա կոնստրուկցիա, մեկ հարկանի, ունի նկուղ։
Մասնաշենք՝ Չայկովսկի 6- երկաթ-բետոնյա կոնստրուկցիա, մեկ հարկանի։

Մահճակալների թիվը գլխամասում՝ 212որից` թերապևտիկ-50, սրտաբանական– 50, վիրաբուժական– 50, վնասվածքաբանական– 50, ուռուցքաբանական-12 և այդ թվում վերակենդանացման -14: Ներկա պահին վերոնշյալ մահճակալներին ավելացել է 70 մահճակալով՝ COVID -19 ծառայության մատուցման նպատակով։ Ինֆեկցիոն բաժանմունք՝ 40 մահճակալ-ներկա պահին այն վերապրոֆիլավորվել է COVID -19 բաժանմունքի՝ 100 մահճակալ հզորությամբ։ Մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունք-30 մահճակալ։
Մատուցվող ծառայությունները
-գլխամասում` արտահիվանդանոցային՝ճառագայթային ախտորոշիչ(ուլտրաձայնային, համակարգչային տոմոգրաֆիկ, ռենտգենաբանական), նյարդաբանական, ֆունկցիոնալ ախտորոշիչ, ներզննական, բժշկական ընդհանուր պրակտիկա, քիթ-կոկորդ-ականջաբանական, ընդհանուր վիրավուժական, վնասվածքաբանական, ակնաբանական, սրտաբանական, ուրոլոգիական, լաբորատոր-ախտորոշիչ(կլինիկական, կենսաքիմիական(բիոքիմիական)), թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ նյութեր պարունակող դեղերի կիրառում,գինեկոլոգիական, ճառագայթային ախտորոշիչ (դենսիտոմետրիա),ընտանեկան ստոմատոլոգիական, ուռուցքաբանական/ ամբ և հիվ/
Հիվանդանոցային՝ ներքին բժշկական, նյարդաբանական, սրտաբանական, ինտերվենցիոն սրտաբանական, անեսթեզիոլոգիական, վերակենդանացման, ընդհանուր վիրաբուժական (մ), ուրոլոգիական, վնասվածքաբանական, օրթոպեդիական, նյարդավիրաբուժական, ներզզնական, վիրաբուժություն, ակնաբանական, քիթ-կոկորդ ականջաբանական, անոթային վիրաբուժական, պրոկտոլոգիական, կրծքային վիրաբուժական, դիմածնոտային վիրաբուժություն, այրվածքաբանական, հեմոդիալիզական, մանկական քիթ-կոկորդ ականջաբանական, քիմիոթերապիա
-Մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքում- Մանկաբարձագինեկոլոգիական ընդհանուր պրակտիկա, նեոնատոլոգիական, մանկաբարձական, գինեկոլոգիական, անեսթեզիոլագիական /մ և մ/, վերակենդանացման/մև մ/, պերինատոլոգիական, ներզատագինեկոլոգիական, վերարտադրողական, փոխներարկումային, ֆունկցիոնալց ախտորոշիչ, ճառագայթային ախտորոշիչ(ուլտրաձայնային), լաբորատոր ախտորոշիչ (կլինիկական բիոքիմիական սերոլոգիական, իմունոլոգիական, սնկաբանական), կլինիկական դեղորայքային։
Պաթոլոգոանատոմիական լաբորատորիայում- Ախտաբանաանատոմիական, լաբորատոր ախտորոշիչ(հյուսվածքաբանական, բջջաբանական)
Ինֆեկցիոն բաժանմունքում-հիվանդանոցայինտուբերկուլյոզային /ֆտիզիատրիկ/ /մ և մ/ , վերակենդանացման, վարակիչ հիվանդություններ /իֆեկցիոն/ /մ և մ / , կլինիկական դեղորայքային։
Արտ. և հիվ.՝ լաբորատոր ախտորոշիչ /կլինիկական, բիոքիմիական, միկրոբիոլոգիական, սերոլոգիական/, ճառագայթային ախտորոշիչ / ռենտգենաբանական, ֆլյուրոգրաֆիկ/, ֆունկցիոնալ ախտորոշիչ /ուլտրաձայնային, էլեկտրասրտագրություն/։

Մահճակալների միջին զբաղվածությունը
-գլխամասում՝-55,3% - COVID-19 -68,8 %
-ինֆեկցիոն բաժանմունք-22,4 % - COVID-19-83,5%
-մանկաբարձագինեկոլոգիական-31,5%

 

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ ԱՐՏԱՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ  ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ, ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԵՎ  ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՈՎԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ/2021թ./ 

 

Կանոնադրություն

 

Զարգացման ծրագիր

 

 

«Գյումրու Էնրիկո Մատտեի անվան պոլիկլինիկա » ՓԲԸ

Հեռ.` +374 0312 3-31-78

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3108, ք. Գյումրի, Շիրակացի 13

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 92

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՓԲԸ

Իրավաբանական տեսակը` 100% պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություն

Տնօրեն`  Ա․Մանուկյան

Պոլիկլինիկան հիմնադրվել է 1991թ.-ի օգոստոսի 9-ին, կատարում է առողջության պահպանման առաջնային ծրագրեր պետպատվերի շրջանակներում: Պոլիկլինիկան ունի գինեկոլոգիական, վիրաբուժական, մաշկաբանա-վեներոլոգիական, ինֆեկցիոն, ռենտգեն, սոնոգրաֆիկ, քիթ-կոկորդ ականջաբանական, ակնաբուժական և թերապևտիկ կաբինետներ:

Շենքային պայմանները -երկաթբետոնյա կոնստրուկցիաներ, երկհարկանի  

2016-2017թվականներին կատարվել է ներքին կոսմետիկ աշխատանքներ

Ազգաբնակչության թիվ - 26913, որից մինչև 18 տարեկան 6512, 18 տարեկանից բարձր 20401։

 
 

«Գյումրու թիվ 1 պոլիկլինիկա» ՓԲԸ

Հեռ.` +374 0312 5-66-94

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, 3105, Շիրակացի 201

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 66

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՓԲԸ

Իրավաբանական տեսակը` 100 % պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություն

Տնօրեն  Խաչիկ Գալստյան

Շենքային պայմանները՝ քարաշեն, երկհարկանի

Ազգաբնակչության թիվ՝16094 որից մինչև 18 տարեկան   2109,

18 տարեկանից բարձր 13985

 
Ծառայությունները` 
Թերապևտիկ ծառայություն
Տեղամասային բժիշկության կաբինետ
Ընտանեկան բժշկության կաբինետ
Մանկական բժշկության կաբինետ
Նեղ մասնագիտական ծառայություն
Սրտաբանական կաբինետ
Ակնաբուժական կաբինետ
Նյարդաբանական կաբինետ
Վիրաբուժական կաբինետ
Քիթ-կոկորդ-ականջաբանական կաբինետ
Էնդոկրինոլոգիական կաբինետ
Ինֆեկցիոն կաբինետ
Թոքային հիվանդությունների հայտնաբերման կաբինետ
Լաբորատոր ծառայություն
Լաբորատոր ախտորոշիչ /կլինիկա և բիոքիմիա/ կաբինետ
Ռենտգեն կաբինետ
Սոնոգրաֆիկ կաբինետ
ԷԿԳ կաբինետ
Ֆիզիոթերապևտիկ կաբինետ
Ֆլյուրոգրաֆիայի կաբինետ
 

«Գյումրու հոգեկան առողջության կենտրոն» ՓԲԸ

Հեռ.` +374 0312 5-04-28

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, 3105, ք. Գյումրի, Ղարսի խճուղի 2 ա

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 75

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՓԲԸ

Իրավաբանական տեսակը` 100 % պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություն

Տնօրեն `  Ն․ Բաղդասարյան                                                     

Շենքային պայմանները՝ քարաշեն, եռահարկ):  

2013 թվականին կատարվել է  սանհանգույցների մասնակի վերանորոգում՝

Մահճակալների թիվը ՝    65,  որից`  60 հոգեբուժական, 5-ը՝ նարկոլոգիական:

Մատուցվող ծառայություններ՝ հոգեբուժական, նարկոլոգիական, հոգեթերապևտիկ (ստացիոնար և  ամբուլատոր):

Մահճակալների միջին զբաղվածությունը ՝   90_%

 
 
 

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՈՎԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ/2018թ/ 

 

Կորպորատիվ կառավարման տարեկան հայտարարագիր

 

 

«Գյումրու մոր և մանկան ավստրիական հիվանդանոց» ՓԲԸ

Հեռ.` + 374 0312 3-62-52

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3103, ք.Գյումրի Գ.Նժդեհի 5

Վեբ կայք` htttp://www.oks.am

Ֆաքս` +374 0312 3-62-52

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 220

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՓԲԸ

Իրավաբանական տեսակը` 100% պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություն

Տնօրեն` ժ/պ Կարեն Գևորգյան

«Գյումրու Ավստրիական մանկական հիվանդանոց» ՓԲԸ հիմնադրվել է 1992թ.-ին:

Շենքային պայմանները՝ երկաթբետոնյա կոնստրուկցիաներից, մեկ հարկանի  

2012թվականին կատարվել է մասնակի վերանորոգում

Մահճակալների թիվը  100 որից` մանկաբուժական բաժանմունք 30, ընդհանուր վիրաբուժական բաժանմունք 30, մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունք 30,                                             վերակենդանացման և նեոնատոլոգիայի բաժանմունք  10

Մատուցվող ծառայություններ ՝ 

Հիվանդանոցային և արտահիվանդանոցային՝

Քիթ-կոկորդ-ականջաբանական, վնասվածքաբանական և օրթոպեդիա, ընդհանուր վիրաբուժական, անեսթեզիոլոգիա և վերակենդանացում, մանկաբուժական, իմունոկանխարգելիչ, նյարդաբանական, ակնաբուժական, ներզատաբանական, ճառագայթային ախտորոշիչ (ռենտգենաբանական), լաբորատոր ախտորոշի (կլինիկական, բիոքիմիական, միկրոբիոլոգիական, բջջաբանական) , ուրոլոգիա, նեոնատոլոգիական, ախտաբանական, մանկաբարձական, գինեկոլոգիական, ներզատագինեկոլոգիական, մանկաբարձագինեկոլոգիական ընդհանուր պրակտիկա, ճառագայթային ախտորոշիչ՝ ուլտրաձայնային, մանկական մաշկաբանական, մանկական վերականգնողական

Մահճակալների միջին զբաղվածությունը  77.8%

 

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ ԱՐՏԱՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ /2018/

 

ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ, ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԵՎ  ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՈՎԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ/2018/ 

 
 
 
 

 

«Գյումրու Ն.Ա.Մելիքյանիանվան թիվ 2 պոլիկլինիկա» ՓԲԸ

Հեռ.` +374 0312 5-36-78

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, 3105, ք. Գյումրի, Մազմանյան 3

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 123

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՓԲԸ

Իրավաբանական տեսակը` 100 % պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություն

Տնօրեն` Սիրանուշ Ղուկասյան

Շենքային պայմանները-քարաշեն, երկհարկանի    

2016թ. և 2018թ. կատարվել են ընթացիկ վերանորոգումներ

Ազգաբնակչության թիվ___27956__որից մինչև 18 տարեկան _5521_, 18 տարեկանից բարձր__22435

«Հոռոմի բժշկական ամբուլատորիա» ՊՈԱԿ

Հեռ.` + 374 0244-5-62-68, 093-33-97-70, 094-53-01-03

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի Մարզ, 3015, , Հոռոմ համայնք 1-ին փող., 33շ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 24

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` ժ/պ Ս․ Սարգսյան 

Շենքային պայմանները՝ քարաշեն, երկհարկանի շենքի 1-ին հարկ

Շենքը վերաներեգվել է  2009 թվականի սեպտեմբերին

Սպասարկում է 6 համայնք՝ Սարատակ, Լուսակերտ, Հայրենյաց, Հովտաշեն, Վարդաքար, Նոր կյանք

Ազգաբնակչության թիվ 6741, որից մինչև 18 տարեկան 1573, 5168 18տարեկանից բարձր:

 

Կանոնադրություն

 

Զարգացման ծրագիր

 
ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ ԱՐՏԱՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ  ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԵՎ ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՎՃԱՐՈՎԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

 

 

 

 

«Մայիսյանի բժշկական ամբուլատորիա» ՊՈԱԿ

Հեռ.` + 374 0312 6 -64- 24

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, Մայիսյան համայնք 1-ին փող., 4 -րդ նրբ, 1-ին

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 12

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Աննա Մկոյան

Շենքային պայմանները ՝ քարաշեն, մեկ հարկանի  

սպասարկում է  համայնքներ `Մայիսյան, Քեթի, Փոքրաշեն, Հովունի և Հացիկ

Ազգաբնակչության թիվ  3815  որից մինչև 18 տարեկան 739,   18 տարեկանից բարձր 3076

 

Կանոնադրություն

«Մարալիկի առողջության կենտրոն » ՓԲԸ

Հեռ.` +374 024 2-2-24-66, +374 77-20-65-43

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2901, ք.Մարալիկ, Հրանտ Շահինյան 7

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 93

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` 100% պետական բաժնեմասով առևտրային կազմակերպություն

Իրավաբանական տեսակը` ՓԲԸ

տնօրենի՝ ժ/պ Անուշ Հովսեփյան

Շենքային պայմանները`քարաշեներկհարկանի   

2013 թ.-ին Սոց. հիմնադրամի միջոցներով կատարվել է վերանորոգում

Մահճակալների թիվը -10 , որից`ծննդաբերական` 5, ցերեկային ստացիոնար ` 5

Ազգաբնակչության թիվ`9417, որից մինչև 18 տարեկան` 2362, 18տարեկանից բարձր` 7055 :

Մատուցվող ծառայություններ `հիվանդանոցային, արտահիվանդանոցային, շտապ բժշկական օգնության ծառայություն :

 

Մահճակալների միջին զբաղվածությունը 19,6_%

 

 ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ ԱՐՏԱՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ  ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ, ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԵՎ  ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՈՎԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ2018թ./ 

 

 

ՏԱՐԵԿԱՆ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ /2019Թ/

 

 Կանոնադրություն

«Մարմաշենի բժշկական ամբուլատորիա» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 6-01-33 094-92-75-75

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, 2618, գ.Մարմաշեն, 9-րդ փողոց, 27/1

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 8

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Արաքսյա Գրիգորյան   

Շենքային պայմանները` քարաշեն, մեկ հարկ 216 քառ.մ

Կատարված վերանորոգումներմասնակի ներքին հարդարում-2015թ. «Վորլդ Վիժն» կազմակերպության կողմից:

սպասարկում է- Մարմաշեն, Վահրամաբերդ, Կապս և Լենգէս ավան համայնքները:

Ազգաբնակչության թիվ-3148_որից մինչև 18 տարեկանը-706, 18 տարեկանից բարձր-2442
 
 

«Մեծ Մանթաշի առողջության կենտրոն » ՊՈԱԿ

Հեռ.` Հեռ.՝+ 0244 5-37-15, 094-962-817

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի Մարզ, 3016, Մեծ Մանթաշ համայնք 8 փող., 3/1շ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 12

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Աստղիկ Մարգարյան

Շենքային պայմանները քարաշեն, մեկ հարկանի

Կառուցվել է 2009թվականին

Սպասարկում է 2 համայնքներ `Մեծ Մանթաշ և Փոքր Մանթաշ

Ազգաբնակչության թիվ 4041 որից մինչև 18 տարեկան 1010, 3030 18 տարեկանից բարձր
 
 
 

 

«Պեմզաշենի առողջության կենտրոն» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094-00-43-70, 0244-5-44-99

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի Մարզ, 3020,ՀՀ Շիրակի մարզ, Պեմզաշեն համայնք 7-րդ փող., 2-րդ նրբ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 10

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`Խաչատրյան Վարդուհի

Արտասահմանյան կառույց, նվեր շվեդ ժողովրդից հայ ժողովրդին  արտասամանյան կոնստրուկցիաներից հավաքովի, մեկ հարկ,

Սպասարկում է 4 գյուղՊեմզաշեն, Լեռնակերտ, Տուֆաշեն, Հայկասար ազգաբնակչության թիվ 5147, որից մինչև 18 տարեկան 1245, 18 տարեկանից բարձր   3902:

Շենքային պայմաններըմեկ հարկանիԵրկաթ-բետոնյա կոնստրուկցիաներով շենք է:

Շենքը կառուցվել-է 1990թ:

Սպասարկում է 4 համայնքներ՝ ՊեմզաշենԼեռնակերտՏուֆաշենՀայկասար:

Ազգաբնակչության թիվ՝____4612, որից՝ մինչև 18 տարեկան 1106, 18-  3506 տարեկանից բարձր:

 

Կանոնադրություն

 

Զարգացման ծրագիր

 

«Ջաջուռի բժշկական ամբուլատորի» ՊՈԱԿ

Հեռ.` Հեռ.+ 374 0312 6-63-03

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2622, ՀՀ Շիրակի մարզ, Ջաջուռ համայնք 1-ին փող., 37շ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 17

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն՝  Ե․Խաչատրյան

Շենքային պայմանները շենքը քարաշեն է մեկ հարկանի

2014թվականին կատարվել է ներքին հարդարում, փոխվել են դռները և պատուհանները և մասնակի նորոգվել է կտուրը: 2017-2018 թվականներին վերանորոգվել է ջրագիծը:

սպասարկում է 6 համայնքներ `Շիրակ, Կամո, Լեռնուտ, Ջաջուռավան, Սարիար, Կրաշեն

Ազգաբնակչության թիվ 3803 որից մինչև 18 տարեկան 1514, 18 3047տարեկանից բարձր

 
 
 
 

«Սառնաղբյուրի առողջության կենտրոն» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 024 2-2-11-54, 093 - 07 - 83 - 08

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2911, ՀՀ Շիրակի մարզ, Սառնաղբյուր համայնք 14փող., թիվ 3

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 7

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ռուզաննա Արշակյան

Շենքային պայմաններ  Շվեցարական շինություն է հատուկ կոնստրուկցիաներից մեկ հարկանի

Սպասարկում է 1/մեկ/ համայնք `  գ.   Սառնաղբյուր

 

Ազգաբնակչության թիվ         3471, որից

մինչև 18 տարեկան               865 երեխա,

18 տարեկանից բարձր          2606 մեծահասակ;

 

 
 

«Փանիկի առողջության կենտրոն» ՊՈԱԿ

Հեռ.` Հեռ. 0244-5-44-13

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի Մարզ, 3026, ՀՀ Շիրակի մարզ, Փանիկ համայնք, 1-ին փող, 52շ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 20

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն՝ Ամբակում Սերոբյան

Շենքային պայմանները՝ քարաշեն, երկհարկանի  շինություն է  

Սպասարկում է 7 համայնք ` Փանիկ, Անուշավան, Մեղրաշեն, Գետափ, Սպանդարյան, Արևշատ, Գեղանիստ

Ազգաբնակչության թիվ՝ 10213,  որից՝ մինչև 18 տարեկան 2550, 18 տարեկանից բարձր՝ 7663 

Կանոնադրություն

Զարգացման ծրագիրՀամաբուժարան/պոլիկլինիկա/

«Ազատանի բժշկական ամբուլատորիա» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 ­­­­­­­­­­­0312-6-03-00

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի Մարզ, 2603, ՀՀ Շիրակի մարզ, Ազատան համայնք 1փող., 90շ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 15

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն` Իննա Դանիելյան

Շենքային պայմանները՝ քարաշեն, մեկ հարկանի:  

2017թվականին կատարվել է վերանորոգում

Սպասարկում է  մեկ  համայնք `_Բենիամին:

Ազգաբնակչության թիվ 4766 որից մինչև 18 տարեկան 1147, 3619 ՝18 տարեկանից բարձր

 

Կանոնադրություն

 

Զարգացման ծրագիր

«Ախուրիկի բժշկական ամբուլատորիա» ՊՈԱԿ

Հեռ.` Հեռ + 374 0312-6-24-06, 77-20-33-20

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, 2604, Ախուրիկ-Ղարիբջանյան միջհամայնքային ճանապարհ թիվ 1 շենք

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 22

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն ` ժ/պ Գ․ Մադոյան

Շենքային պայմաններըՔարաշեն,   1 հարկանի  Սպասարկում է 8   համայնքներ `Ախուրիկ ,   ՈսկեհասկԱռափի, Հայկավան,

Ղարիբջանյան,   ԳետքԵրազգավորսԲայանդուր:

Ազգաբնակչության թիվ՝    7637_որից ՝մինչև 18 տարեկան 1789,                              

18-տարեկանից բարձր 5848

 

Կանոնադրություն

 

Զարգացման ծրագիր

 

Վճարովի ծառայությունների ցանկ/2018թ./

 

«Գյումրու Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու անվան պոլիկլինիկա» ՓԲԸ

Հեռ.` Հեռ.` + 374 0312 6-17-60

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, 3125, ք. Գյումրի, Անի թաղ. 5 փող.8 շենք

Վեբ կայք` http://www.redcrosspoliclinic.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 95

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` 100% պետական բաժնեմասով առևտրային կազմակերպություն

Իրավաբանական տեսակը` Փակ բաժնետիրական ընկերություն

Տնօրեն` Աստղիկ Բեյբուտյան

Խառը տիպի պոլիկլինիկա

Իրականացվում է առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններ` ընտանեկան բժիշկների, տեղամասային թերապևտների, տեղամասային մանկաբույժների, մակաբարձ-գինեկոլոգների կողմից: Նեղ մասնագիտական ծառայություններից գործում են վիրաբուժավնասվածքաբանական, ակնաբուժական, քիթ-կոկորդ-ականջաբանական, ներզատաբանական, նյարդաբանական, սրտաբանական, ուռոլոգիական, ֆթիզիատրիկ, մաշկավեներաբանական, ստոմատոլոգիական, ինֆեկցիոն և դեռահասների կաբինետները:

Գործում է նաև կլինիկական, բիոքիմիական, բջջաբանական լաբորատորիա, ռենտգենաբանական, էլեկտրասրտագրության, ուլտրաձայնային ծառայություններ, ֆիոզիոթերապևտիկ, մանիպուլյացիոն, պատվաստումների կաբինետներ, ներպոլիկլինիկական դեղատուն, մատենավարման բաժին:

Շենքային պայմանները քարաշեն, մեկ հարկանի  

Ազգաբնակչության թիվ_26123_որից մինչև 18 տարեկան`  6154, 18տարեկանից բարձր 19969
 
 
 
 
 

«Գյումրու Վ.Աբաջյանի անվան Ընտանեկան բժշկության կենտրոն» ՓԲԸ

Հեռ.` Հեռ.` + 374 312 5-65-17

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, 3112, ք.Գյումրի , Սարուխանյան 1

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 93

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Փակ բաժնետիրական ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` 100 % պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություն

Տնօրեն`Ս․ Պետրոսյան

Ընկերությունը սպասարկում է թվով` 20258 ազգաբնակչություն:
Սպասարկման տարածքում գործում է 5 դպրոց` 1769 աշակերտների թվով:

Ընկերության կողմից մատուցվող բժշկական ծառայություններ /ԱԱՊ, հղիների հսկողություն, դիսպանսեր, նեղ մասնագիտական, լաբորատոր-ախտորոշիչ և դժվարամատչելի հետազոտություններ/
1. Ընտանեկան բժշկություն
2. Մանկաբարձագինեկոլոգիական ընդհանուր պրակտիկա
3. Ընդհանուր վիրաբուժական
4. Ակնաբուժական
5. Քիթ-կոկորդ-ականջաբանական
6. Սրտաբանական
7. Նյարդաբանական
8. Ստոմատոլոգիական ընդհանուր պրակտիկա
9. Ներզատաբանական
10. Վարակիչ հիվանդություններ/ինֆեկցիոն/ Իմունկանխարգելիչ
11. Հակատուբերկուլյոզային
12. Լաբորատոր-ախտորոշիչ / կլինիկական, բիոքիմիական և սեռոլոգիական /
13. Ճառագայթային ախտորոշիչ /ռենտգեն, ֆլյուրոգրաֆիա/
14. Ֆունկցիոնալ ախտորոշիչ /սոնոգրաֆիա, էսգ, սպիրոմետրիա/
15. Հատուկ և դժվարամատչելի ախտորաշիչ
ա. Էխոկարդիոգրաֆի
բ.Վերջույթային անոթների հեմոդինամիկայի գերձայնային դոպպլեր
գ.Գլխուղեղի ներգանգային և արտագանգային անոթների գերձայնային դոպպլեր
դ.Էլեկտրոէնցեֆալոգիա/ԷԷԳ/
 

ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ 

 

Կանոնադրություն

 

Զարգացման ծրագիր

Գյումրու «Բեռլին պոլիկլինիկա» ՓԲԸ

Հեռ.` +374 0312 5- 51 -33

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, 3104, ք.Գյումրի Հաղթանակի 25

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 85

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՓԲԸ

Իրավաբանական տեսակը` 100% պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություն

Տնօրեն` Դ․ Դավոյան

Շենքային պայմանները քարաշեն, մեկ հարկանի

2016թվականին կատարվել է կոսմետիկ վերանորոգում 2017թ. կտուրի վերանորոգում / Ֆյուր  Արմենիեն հիմնադրամի միջոցներով/

Ազգաբնակչության թիվ 16903 որից մինչև 18 տարեկան 6532, 18 0371տարեկանից բարձր

 

 ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ ԱՐՏԱՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ  ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ, ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԵՎ  ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՈՎԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ /2020թվական/ 

ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ 2024Թ

 

Կանոնադրություն

 

Զարգացման ծրագիրԲաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2024-06-15 14:10:23