Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Իրավական ակտեր

Մարզպետի աշխատակազմին վերաբերող դատական ակտեր

                                                     

 

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԵՎ ՆՐԱ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԱՆՑ

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

ԴԱՏԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ, ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՔՍՏԵՐԸ,

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒԺԻ ՄԵՋՄՏՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ/

 

 2020 ԹՎԱԿԱՆ

 

 

 

 

 

 Քաղաքացիական գործն ըստ հայցի Ա.Նիկողոսյանիընդդեմ ՀՀ Շիրակի մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանի ՀՀ Շիրակի մարզպետի 01.07.2020թ թիվ 297 որոշումը վերացնելու մասին՝ ՇԴ//3029/ 02/ I9/
 

Քաղաքացիական գործն, ըստ հայցի Ս․ Պետրոսյանի, ընդդեմ ՀՀ Շիրակի մարզպետի՝ ՀՀ Շիրակի մարզպետի 27.11.2018 թվականի թիվ 367 որոշումն, 15.11.2018թ․ մրցութային հանձնաժողովի թիվ 4 որոշումը վերացնելու, մրցույթում հաղթող ճանաչելու մասին բարենպաստ վարչական ակտ ընդունելուն պարտավորոցնելու և բաց թողնվծ օգուտը բռնագանձելու պահանջների մասին՝ՇԴ5/0089/05/ I9

 

 

 01.11.2019թ․

 

 

09.08.2019թ․ 

 

 Ըստ հայցի «Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի» ՀԿ-ի /այսուհետ՝ Կազմակերպություն/ ընդդեմ Շիրակի մարզպետարանի՝ 2018 թվականի մարտի 23-ի թիվ Ե/2018-23.03/223 հայցմամբ հայցվող տեղեկատվությունը պատասխանողին տրամադրելուն պարտավորեցնելու պահանջի մասին, վարչական գործով Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանի /այսուհետ՝ Վարչական դատարան/ 2019 թվականի փետրվարի 08-ի վճռի դեմ Շիրակի մարզպետարանի վերաքննիչ բողոքը.

18.08.2020թ. 

 

 

Քաղաքացիական գործն, ըստ հայցի Ն. Մեսրոպյանի,  ընդդեմ ՀՀ Շիրակի մարզպետի՝ ՀՀ Շիրակի մարզպետի 28.02.2019 թվականի թիվ 32 որոշումն անվավեր ճանաչելու, նախկին աշխատանքում վերականգնվելու և հարկադիր պարապուրդի ամբողջ ժամանակահատվածի համար միջին աշխատավարձը վճարելուն պարտավորեցնելու պահանջների մասին՝ՇԴ/1079/02/ I9

           

          22.01.2020թ.

 

Քաղաքացիական գործն, ըստ հայցի Լ. Մելիքյանի,  ընդդեմ ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի՝ կարգապահական տույժի ենթարկելու մասին ՀՀ Շիրակի մարզպետի 07.07.2018 թվականի թիվ 176-Ա որոշումն անվավեր ճանաչելու և կարգապահական տույժը հանելու մասին՝ՇԴ/2909/02/ I8

 

Քաղաքացիական գործնըստ հայցի Լ. Հովհաննիսյանի,  ընդդեմ ՀՀ Շիրակի մարզի «Արթիկի թիվ 6 հիմնական դրպոց» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Ա Դավթյանի, ՀՀ Շիրակի մարզի «Արթիկի թիվ 6 հիմնական դրպոց» ՊՈԱԿ-ի, վեճի առարկայի նկատմամբ ինքնուրույն պահանջներ չներկայացնող ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի՝ ՊՈԱԿի տնօրեն Ա Դավթյանի 08.01.2018թ թիվ 175-Ա հրամանն անվավեր ճանաչելու, նախկին աշխատանքում վերականգնելու, և հարկադիր պարապուրդի ամբողջ ժամանակահատվածի համար աշխատավարձի գումարը գանձելու պահանջի մասին ՝ՇԴ3/2900/02/ I8

20.11.2019թ.

 

 

 

11.10.2019թ

 

 

 

 

Քաղաքացիական գործն, ըստ հայցի Ն. Մեսրոպյանի,  ընդդեմ ՀՀ Շիրակի մարզպետի՝ ՀՀ Շիրակի մարզպետի 28.02.2019 թվականի թիվ 32 որոշումն անվավեր ճանաչելու, նախկին աշխատանքում վերականգնվելու և հարկադիր պարապուրդի ամբողջ ժամանակահատվածի համար միջին աշխատավարձը վճարելուն պարտավորեցնելու պահանջների մասին՝ՇԴ/1079/02/ I9

           

          22.01.2020թ.

 

 


  

 

 

 

 

 

2019 ԹՎԱԿԱՆ

 

 

 

 

Քաղաքացիական գործով, ըստ հայցի Է. Մարտիրոսովայիընդդեմ ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի և ՀՀ տարածքային կառավարման և   ենթակառուցվածքների նախարարության՝ միգրացիոն ծառայության՝ բաց թողնված ժամկետը վերականգնելու մասին՝ ՇԴ/1137/02/ I8

           

          25.01.2019թ.

 

 

 

 

2018 ԹՎԱԿԱՆ

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԵՎ ՆՐԱ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԱՆՑ 

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

ԴԱՏԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՔՍՏԵՐԸ,

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒԺԻ ՄԵՋՄՏՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ/

 

 

  Քաղաքացիական գործով, ըստ հայցի «Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի  ընդդեմ ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի՝ գումարի բռնագանձման մասին՝ ՇԴ1/0318/02/ I8

Քաղաքացիական գործով, ըստ հայցի «Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի  ընդդեմ ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի՝ գումարի բռնագանձման մասին՝ ՇԴ1/0222/02/18 

 05.12.2018

 

05.12.2018

 

 Քաղաքացիական գործով, ըստ հայցի Գոհարիկ Շահբազյանի ընդդեմ ՀՀ Շիրակի մարզի վարչական ակտն անվավեր ճանաչելու և հետևանքները վերացնելու մասին. ՎԴ5/0130/05/17 

 29.07.2018

 

 ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի կողմից բերված վերաքննիչ բողոքով հարուցված վերաքննիչ վարույթը կարճելու մասին ՎԴ5/0244/05/17  19.03.2018

 

Քաղաքացիական գործն ըստ հայցի՝ Լավրենտի Սայադի Սուջյանի, ընդդեմ «ՍԱՍՍՏԵՔՍ» ՍՊԸ, Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի, ինքնուրույն պահանջ չներկայացնող երրորդ անձ՝ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության անհիմն հարստացման հետևանքով պատճառված վնասի հատուցման պահանջի մասին ՇԴ/2291/02/16 

10.07.2018

     
 

 Վարչական գործն ըստ հայցի՝ Հայկ Նահապետի Օհանյանի ընդդեմ ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի, երրորդ անձինք Մարինե Շախբազյանի, Գայանե Օհանյանի՝ ՀՀ Գյումրի քաղաքի Տրդատ Ճարտարապետի փողոցի 5/2 շենքի, թիվ 8 բնակարանի մասնաբաժինը սեփականաշնորհելուն պարտավորոեցնելու որոշում տրամադրելու պահանջի մասին ՎԴ5/0041/05/17

 18.06.2018

 

Քաղաքացիական գործն ըստ հայցի՝ «Սերմերի գործակալություն» ՊՈԱԿ-ն  ընդդեմ ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի գումարի բռնագանձման պահանջի մասին  ՇԴ/1060/02/17 

07.03.2018

 

Քաղաքացիական գործն ըստ հայցի՝ Մարիամ Մարտունի Շախբազյանի, ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության՝ անձին ուղղված գույքային նվիրատվության պայմանագիրը ճանաչելու և սեփականության իրավունքը ճանաչելու պահանջի մասին  ՇԴ2/0023/02/17 

02.03.2018

 

 Քաղաքացիական գործով ըստ հայցի՝ Վազգեն Հարությունյանի ընդդեմ Շիրակի մարզպետարանի՝ նախկին աշխատանքում վերականգնելու և հարկադիր պարապուրդի մասին ՇԴ/1246/02/17 

 26.10.2017

 

Հովհաննես Արշալույսի Սարգսյանն ընդդեմ Շիրակի մարզի մարզպետի, երրորդ անձ՝ Կարինե Լավրենտի Ղազարյանի և Երազիկ Ղազարի Ներսիսյանի՝ Շիրակի մարզի մարզպետի 21.11.2016թ. թիվ 451-Ա որոշումը անվավեր ճանաչելու մասին ԴՎ ՇԴ/0124/02/17

 03.10.2017

 

 Քաղաքացիական գործն ըստ հայցի՝ Ֆելիքս Սարգսյանի իրավահաջորդ Լաուրա Սարգսյանի,Գոռ Պողոսյանի, Վաղինակ պողոսյանի իրավահաջորդ Արևհատ պողոսյանի, Հովսեփ Ազատի Գալոյանի, Անդրանիկ Գալոյանի ընդդեմ ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի, «Պրոգրես» համալսարանի, ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի զբաղեցրած տարածքից վտարելու մասին  ՀՅՔԴ1/0081/02/08 

 28.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

2017 ԹՎԱԿԱՆ

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԵՎ ՆՐԱ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԱՆՑ 

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

ԴԱՏԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՔՍՏԵՐԸ,

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒԺԻ ՄԵՋՄՏՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ/

 

հ/հ

Գործի անվանումը

Ուժի մեջ մտելու ամսաթիվը

 


ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի դիմումն ընդդեմ Լուսիկ Խնկոյանի վճարման կարգադրություն արձակելու պահանջի վերաբերյալ ՇԴ1/0810/03/16 

 

       26.01.2017

2

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի դիմումն ընդդեմ Ավետիք Սահակյանի վճարման կարգադրություն արձակելու պահանջի վերաբերյալ ՇԴ1/0914/03/16 

 

           06.02.2017

3

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի դիմումն ընդդեմ Հայկանուշ Մխոյանի վճարման կարգադրություն արձակելու պահանջի վերաբերյալ ՇԴ1/0913/03/16 

 

          06.02.2017

4

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի դիմումն ընդդեմ Սուսաննա Անտոնյանի վճարման կարգադրություն արձակելու պահանջի վերաբերյալ ՇԴ1/0930/03/16 

 

       06.02.2017

5

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի դիմումն ընդդեմ Գոհարիկ Մանուկյանի վճարման կարգադրություն արձակելու պահանջի վերաբերյալ ՇԴ1/0920/03/16 

 

        10.02.2017

6

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի դիմումն ընդդեմ Արտակ Թոսունյանի վճարման կարգադրություն արձակելու պահանջի վերաբերյալ ՇԴ1/0039/03/17 

 

   21.02.2017

7

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի դիմումն ընդդեմ Հրաչիկ Բալոյանի վճարման կարգադրություն արձակելու պահանջի վերաբերյալ ՇԴ1/0045/03/17 

 

              21.02.2017

8

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի դիմումն ընդդեմ Նազելի Վարդանյանի վճարման կարգադրություն արձակելու պահանջի վերաբերյալ ՇԴ1/0044/03/17  

 

      21.02.2017

9

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի դիմումն ընդդեմ Վարուժան Մկրտչյանի վճարման կարգադրություն արձակելու պահանջի վերաբերյալ ՇԴ/3438/03/16 

 

           23.02.2017

10

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի դիմումն ընդդեմ Վազգեն Մանուկյանի վճարման կարգադրություն արձակելու պահանջի վերաբերյալ ՇԴ/3368/03/17 

 

        24.02.2017

11

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի դիմումն ընդդեմ Զարուհի Վարդանյանի վճարման կարգադրություն արձակելու պահանջի վերաբերյալ ՇԴ1/0927/03/16 

 

          26.02.2017

12


ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի դիմումն ընդդեմ Աշոտ Գրիգորյանի վճարման կարգադրություն արձակելու պահանջի վերաբերյալ ՇԴ/3458/03/16 

 

           13.03.2017

13

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի դիմումն ընդդեմ Սոֆիկ Բարիկյանի վճարման կարգադրություն արձակելու պահանջի վերաբերյալ ՇԴ/3378/03/16 

 

 13.03.2017

14

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի դիմումն ընդդեմ Հասմիկ Աթոյանի վճարման կարգադրություն արձակելու պահանջի վերաբերյալ ՇԴ/0094/03/17 

 

          15.03.2017

15

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի դիմումն ընդդեմ Տիգրան Կարապետյանի վճարման կարգադրություն արձակելու պահանջի վերաբերյալ ՇԴ/0089/03/17 

 

          17.03.2017

16

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի դիմումն ընդդեմ Կարինե Կատայանի վճարման կարգադրություն արձակելու պահանջի վերաբերյալ ՇԴ/3396/03/16 

 

         05.04.2017

17

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի դիմումն ընդդեմ Գոհար Կարապետյանի վճարման կարգադրություն արձակելու պահանջի վերաբերյալ ՇԴ/3366/03/16 

 

         06.04.2017

18

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի դիմումն ընդդեմ Արտակ Մկրտչյանի վճարման կարգադրություն արձակելու պահանջի վերաբերյալ ՇԴ/3376/03/16 

 

              06.04.2017

19

Քաղաքացիական գործն ըստ հայցի՝ Ռուզաննա Ալեքի Մանուկյանի՝ ընդդեմ Շիրակի մարզպետարանի՝ սեփականության իրավունքը ճանաչելու մասին

 

25.04.2017

20

Քաղաքացիական գործն ըստ հայցի՝ Ֆելիքս Սարգսյանի իրավահաջորդ Լաուրա Սարգսյանի, Գոռ Պողոսյանի, Վաղինակ Պողոսյանի իրավահաջորդ Արևհատ Պողոսյանի, Հովսեփ Գալստյանի, Անդրանիկ Գալստյանի ընդդեմ՝ Շիրակի մարզպետարանի, ,,Պրոգրես,, համալսարանի զբաղեցրած տարածքից վտարելու պահանջի մասին

 

28.08.2017

21

Քաղաքացիական գործն ըստ հայցի՝ ՀՀ Շիրակի մարզի Նահապետավան համայնքի, ընդդեմ Ռոլանդ Նազարեթյանի պայմանագրերը վաղաժամկետ լուծելու պահանջի մասին

 

24.10.2017

 

  

 

 

 2016 ԹՎԱԿԱՆ

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԵՎ ՆՐԱ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

/ԴԱՏԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՔՍՏԵՐԸ,ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒԺԻ ՄԵՋՄՏՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2024-06-15 14:10:23