Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Կազմակերպություններ

Կրթական

 

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 3-58-44, +374 93935844

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Վազգեն Սարգսյան 32, 3108

Վեբ կայք` asuegb.am

Էլ. փոստ`

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Տնօրենի պաշտոնակատար՝ ԿարենՊետրոսյան

1997թ. մայիսի 30-ին ՀՀ Կառավարության 131-րդ որոշմամբ Գյումրի քաղաքում բացվեց ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղը: Այժմ բուհը տրամադրում է կրթություն առկա և հեռակա ուսումնական ծրագրերով: Բուհում գործում են հետևյալ բաժինները.

 

Բակալավր

1.       Ֆինանսներ (առկա, հեռակա),

2.       Հաշվապահական հաշվառում (առկա),

3.       Կառավարում (առկա):

 

Մագիստրատուրա

1.       Բանկային գործունեության կազմակերպում (առկա),

2.       Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ճյուղերի) (առկա),

3.       Գործարար վարչարարություն (առկա),

4.       Հանրային ֆինանսներ (հեռակա):

 

Բուհի շրջանավարտների մեծամասնությունն աշխատում ՀՀ հանրային և մասնավոր հատվածներում, բանկային համակարգում, ինչպես նաև տարբեր համալսարաններում:

«Էրազմուս+» ծրագրի շրջանակներում ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղի ուսանողներն ու դասախոսները հնարավորություն ունեն կրթություն ստանալ Եվրոպայի առաջավոր համալսարաններում:

 

 

 

«Շիրակի պետական համալսարան»

Հեռ.` +374 312 3 21 99

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Գյումրի, Պ. Սևակ 4

Ռեկտոր` Ժ/պ Ե. Սերոբյան

,,Անանիա Շիրակացի,, Համալսարան

Հեռ.` +374 312 5-60-15,5-93-94,094 42-12-76

Մանրամասն ↓

Հասցե` Սայաթ-Նովա 1

ՌԵԿՏՈՐ` Աղունիկ Սուքիասյան

,,Եվրոպական Կրթական Տարածաշրջանային Ակադեմիա,,

Հեռ.` 374 0312 5 70 17, 5 70 18

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Գյումրի, Ղուկասյան փող. 30/2

Էլ. փոստ`

Տնօրեն` Հ. Եղիազարյան

,,Երևանի Գեղարվեստի պետական ակադեմիա Գյումրու մասնաճյուղ,,

Հեռ.` +374 312 5 65 56

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Անկախության հրապարակ 1

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Տնօրեն` Գարիկ Մանուկյան

 

,,Երևանի Թատրոնի, Կինոյի պետական ինստիտուտի Գյումրու մասնաճյուղ,,

Հեռ.` +374 0312 5-65-82, 413 36

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Անկախության հրապարակ 1

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Տնօրեն`   Զիլֆիմյան Հակոբ

 

,,Երևանի Մենեջմենթի համալսարանի Գյումրու կրթահամալիր,,

Հեռ.` +374 312 3-18-02

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, 3103, Շչեդրինի 54ա

Աշխատողներ` 12

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

 տնօրեն` Սարգսյան Լևիկ

 

,,Հայբուսակ համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 3-30-42

Մանրամասն ↓

Հասցե` Մազմանյան 3

,,ՀԱՊՀ,, Գյումրու մասնաճյուղ,,

Հեռ.` +374 312 4-35-28

Մանրամասն ↓

Հասցե` Մհեր Մկրտչյան 2

Էլ. փոստ`

ՏՆՕՐԵՆ`      Աշոտ Պապոյան

 

 

Գյումրու ՀԱՊՀ մասնաճյուղը կազմակերպվել է 1959թ. և իր գոյության ընթացքում 21 մասնագիտությունների գծով Հանրապետությանը տվել ավելի քան 14500 շրջանավարտ, որոնց ջանքերով է հիմնականում ստեղծվել ու զարգացել Շիրակի մարզի արդյունաբերությունը:

1988թ.-ի երկրաշարժից ավերվեցին Մասնաճյուղի հիմնական շենքերը, փլատակների տակ զոհվեցին 300 աշխատակից և ուսանող: Աղետից հետո Մասնաճյուղը կարողացավ արագ ոտքի կանգնել, շարունակել իր գործունեությունը, պատրաստել տարբեր աստիճանների ճարտարագետներ, ճշգրտել  մասնագիտությունների ցանկը՝ դրանք համապատասխանեցնելով տնտեսական նոր հարաբերությունների պայմաններում ձևավորվող աշխատուժի շուկային:  Մասնաճյուղը կրթական ու գիտական ծրագրեր ՝ իրականացնում տարածաշրջանի տնտեսության և հասարակության կրթական ու տեխնոլոգիական կարիքները առաջնահերթորեն բավարարելու նպատակով: Ավագ դպրոցի, միջին մասնագիտական, բակալավրական, մագիստրոսական և ասպիրանտական կրթական ծրագրերով ուսուցման գործընթացներն իրականացվում են նորագույն սարքերով և քոմփյութերային տեխնիկայով հագեցած լաբորատորիաներում:

Մասնաճյուղում գործում են երկու ֆակուլտետ, մինչբուհական, շարունակական կրթության, հեռակա ուսուցման բաժանմունքներ: Մասնաճյուղի 9 ամբիոններում աշխատում է 73 դասախոս, որից 55-ն ունի գիտական աստիճան ու կոչում (75,3%), այդ թվում՝ 5 դոկտոր և պրոֆեսոր:  Աշակերտների, ուսանողների, մագիստրանտների և ասպիրանտների թիվը հասնում է 1000-ի:

Նշանակալից են Մասնաճյուղում կատարվող գիտական հետազոտությունները: Աշխատակիցները տարեկան հրատարակում են շուրջ 50 գիտական հոդված, արտոնագրում գյուտեր, զեկուցումներով մասնակցում հանրապետական ու միջազգային գիտաժողովների: Մասնաճյուղի ամբիոններում կատարվող հետազոտությունների արդյունքներով վերջին 5 տարում՝ 2007-2012թթ.,  պաշտպանվել է 2 դոկտորական և 14 թեկնածուական ատենախոսություն, ինչում ծանրակշիռ է նաև ՀԱՊՀ Երևանի կրթահամալիրի ամբիոնների օժանդակությունը:

Տպավորիչ են հաջողությունները նաև միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության ասպարեզում. կենսագործվել է "Եվրասիա","Այրեքս""ՄԳՏԿ" հիմնադրամների և "Սորոս""Տեմպուս-Տասիս"ծրագրերի 14 դրամաշնորհ. այդ ֆինանսավորմամբ կազմակերպվել է 4 համակարգչային լսարան: Սերտ բարեկամական կապեր են հաստատվել"Orange Armenia" կազմակերպության հետ:

Մասնաճյուղը ճկուն և օպերատիվ կերպով արձագանքում է տարածաշրջանի գիտակրթական պահանջմունքներին: Գյումրիում  հիմնադրվող Տեխնոպարկի գործոնը պարտավորեցնում է Մասնաճյուղին օժանդակել ու մասնակցել Տեխնոպարկի կայացման հիմնախնդիրների լուծմանը, պատրաստել նրա համար որակյալ, արդի գիտական և տեխնոլոգիական գիտելիքներով զինված, ակտիվ ու ստեղծագործող, նորարարական մտածողությամբ օժտված մասնագետներ, թարմացնել մասնագիտությունների ցանկը՝ դրանք հնարավորինս նպատակաուղղելով Տեխնոպարկի կարիքներին: 2013 թվականից Մասնաճյուղում երեք նոր՝ "Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա""Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում","Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա"մասնագիտությունների գծով ևս կիրականացվի ուսուցում: 2010թ. սկսվեց Մասնաճյուղի գիտատեխնոլոգիական համագործակցությունը Տեխնոպարկի ստեղծմանը ներգրավված կազմակերպությունների հետ, ինչպես նաև ակտիվ մասնակցությունը Գյումրու տնտեսական զարգացման հիմնադրամի  ծրագրերի իրականացման գործին:

ՀԱՊՀ ռեկտորատի վերջերս որդեգրած քաղաքականության շնորհիվ, այն է՝ ապահովել մասնաճյուղերի համաքայլ առաջընթաց Երևանյան Կրթահամալիրի հետ, սկսվել է Համալսարանի նյութական ու ֆինանսական միջոցների մի մասի ուղղորդում դեպի Գյումրու մասնաճյուղ, ինչն օգտագործվում է գլխավորապես ժամանակակից գիտակրթական ու հետազոտական լաբորատորիաների, նորարարական կենտրոն-լաբորատորիայի կազմակերպման նպատակով: Դա հնարավորություն կտա Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի (Պոլիտեխնիկ) Գյումրու մասնաճյուղին է՛լ ավելի ամրապնդել Շիրակի մարզում ժամանակակից տեխնոլոգիաների տարածման առաջնեկի ու առաջատարի իր դիրքերը: 

 

Գյումրու ,,Պրոգրես համալսարան,,

Հեռ.` +374 0312 3-10-05, 5-51-80

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Խրիմյան Հայրիկ 40ա

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Ռեկտոր` Ռաֆիկ Խաչատրյան

 

Երևանի Կոմիտասի անվան Պետական կոնսերվատորիայի Գյումրու մասնաճյուղ

Հեռ.` +374 0312 5 94 35

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, 3101, Անկախության հրապարակ 1

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Տնօրեն` Ժ/պ Հ. Ստեփանյան

 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ՊՈԱԿ

,,Գյումրի քաղաքի երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոն,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 5-70-20, 095-11-25-24

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ ,3114, ք.Գյումրի Տերյան 6/գ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 40

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն `  Պետրոսյան Լաուրա 

 

Կենտրոնը աջակցում է կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 6-18 տարեկան առանց ծնողական խնամքի մնացած, ծնողների խնամքից զրկվելու վտանգի տակ գտնվող, աճի և զարգացման համար անբարենպաստ և վտանգավոր կենսապայմաններում գտնվող, ինչպես նաև ինքնասպասարկման հմտություններ ունեցող հաշմանդամ երեխաների հիմնախնդիրների լուծմանը՝ համագործակցելով պետական և ոչ պետական կառույցների հետ

 

Կենտրոնի ստեղծման տարեթիվը ` 01.07.2006թ.
Կենտրոնի շենքի տիպը` հարմարեցված
Հարկայնութունը ` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը `լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը ` 3
Սոցիաական աշխատանքների սենյակ ` 1
Խմբային աշխատանքների սենյակ` 1
Հոգեբանական սենյակ` 1
Լոգոպեդ-դեֆեկտոլոգի սենյակ `1
Բժշկի սենյակ` 1
Խոհանոց `1

Բացօթյա սպորտ հրապարակ ` 0
Մարզադահլիճ `0
Համակարգչային սենյակ`0
 

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Աշխատողների թիվը ` 40
Երեխաների թիվը` 100
 

,,Գյումրու ,,Երեխաների տուն,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+374 0312) 3 13 28, 3 28 23

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3103, ք. Գյումրի, Թամանյան 17

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 160

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

 

Տնօրեն` Գևորգյան Աննա  
Իրականացնում է 1 օրականից մինչև 6 տարեկան հաշմանդամ երեխաների բժշկավերականգնողական, սոցիալ հոգեբանական աշխատանքներ, ապահովում է երեխաների իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությունը, նյութական ու կենցաղային պահանջների բավարարումը, դաստիարակությունը:
Մանկատան հիմնական նպատակը կենտրոնական նյարդային համակարգի, օրգանական և ֆունկցոնալ ախտահարումներով, բնածին ու ձեռքբերովի ֆիզիկական արատներ ունեցող հաշմանդամ երեխաների մշտական խնամքի ապահովումն է:
 
<Երեխաների տան> ստեղծման տարեթիվը` 1945թ, որպես մանկատուն
 
Տվյալ շենքում մանկատան տեղակայման տարեթիվը` 1945թ.
 
Մանկատան շենքը տիպային է, բաղկացած է 2 մասնաշենքերից երկու և երեք հարկանի, կաթսայատնից, խոհանոց:
 
Ջեռուցման եղանակը` Լոկալ ջեռուցման և տաք ջրամատակարարման ցանց:
 
Առանձնասենյակների թիվը (մասնագիտական սենյակներ)` 20
 
Բաժանմունքների (խմբասենյակների) թիվը` 11
 
Համակարգչային կաբինետ` 1
 
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Վերականգնողական դահլիճ – 1
 
Միջոցառումների դահլիճ – 1
 
Աշխատողների թիվը` 160
 
Խնամվողների թիվը` 130

 

 

,,Գյումրու երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ1 գիշերօթիկ հաստատություն,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 6-62-33

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Ե.Չարենցի 4

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 91

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Գինուշ Զատիկյան 

 
Իրականացնում է ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված, սոցիալապես անապահով ընտանիքի` 6-18 տարեկան երեխաների խնամքի և դաստիարակության ապահովումը, սոցիալ-հոգեբանական վերականգման աշխատանքների իրականացումը, նրանց իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությանն աջակցելը, սննդով, հագուստով և կենցաղային իրերով ապահովումը, հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ուսուցման կազմակերպումը, բժշկական օգնության կազմակերպումը
 
Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 9
Դասասենյակների թիվը` 6
Խաղասենյակ 1
Ննջարան` 10
Բուժարան` 1
Խմբակներ` 4
Համակարգչային կաբինետ`1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Մարզադահլիճ`1
 
Գրադարանային ֆոնդը 2000 կտոր գիրք
Աշխատողների թիվը` 91
Աշակերտների թիվը` 105
 

,,Գյումրու տուն-ինտերնատ,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+374 0312) 40821, 41910

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, 3112, ք. Գյումրի, Երև.խճ. 18

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 70

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

 

Տնօրեն`  Ներսես Մարգարյան
 
Տուն-ինտերնատը բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն է` նախատեսված է տարեցների և հաշմանդամների շուրջօրյա խնամքի համար:
Տուն-ինտերնատի ստեղծման տարեթիվը` 1949
Գործող տուն-ինտերնատի մասնաշենքերը կառուցվել են 1974թ.
Տուն-ինտերնատի շենքի տիպը`հարմարեցված
Հարկայնությունը` 2 հարկանի, երեք ննջարանային և 1 վարչական մասնաշենքեր, 1 հարկանի ճաշարանային և պահեստային մասնաշենք, լվացքատուն, կաթսայատուն, երեք ավտոտնակ և պոմպակայան:
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
ննջասենյակների թիվը` 60
աշխատասենյակների թիվը` 21
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բակային տարածք` 5000 ք/մ
դահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը`2100 կտոր գիրք
Աշխատողների թիվը` 70
խնամվողների թիվը` 156 /թիվը փոփոխական է/
 

 

 

,,Գյումրու Ֆրիտյոֆ Նանսենի անվան երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 2 գիշերօթիկ հաստատություն,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 3- 27- 83

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Շիրակացի 10

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 79

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն` Անահիտ Կարապետյան

 
Իրականացնում է ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված, սոցիալապես անապահով ընտանիքի` 6-18 տարեկան երեխաների խնամքի և դաստիարակության ապահովումը, սոցիալ-հոգեբանական վերականգման աշխատանքների իրականացումը, նրանց իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությանն աջակցելը, սննդով, հագուստով և կենցաղային իրերով ապահովումը, հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ուսուցման կազմակերպումը, բժշկական օգնության կազմակերպումը
 
Հաստատության շենքի տիպը` քարաշեն
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 9
Ննջարանների թիվը` 10
Հանգստի սենյակ` 3
Խմբակներ` 6
Դասապատրաստման սենյակ՝ 6
Ընթերցարան ` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1 / 50քառ.մ /
Հանդիսությունների դահլիճ ` 1 / 50 քառ.մ /
Գրադարանի ֆոնդը` 1340 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 79
Խումբ` 6
Աշակերտների թիվը` 87
 ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

«Գյումրու թիվ 19 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` .+374 312 3-49-24

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3108 , ք. Գյումրի, Վ. Սարգսյան 13

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 54

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն` Ժ/պ Նաիրա Վարդանյան

 
 
Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1949, որպես միջնակարգ դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2004թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 5

Դասասենյակների թիվը` 17

Լաբորատորիա` 1

Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` 0

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 1776 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 54

Դասարանների թիվը` 16

Աշակերտների թիվը` 364

Իրականացվում է ներառական կրթություն:

Նախակրթարան – 21 երեխա

 

«Ախուրյանի թիվ 2 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 091-77-76-87 095-00-72-92

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ , 2601, գ.Ախուրյան , Ախուրյանի խճ.55

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 43

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ն. Մուշեղյան

 

Իրականացնում է հիմնական կրթություն , որը հանդիսանում է պարտադիր 

կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական 

ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանը

 

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1883թ., որպես Ախուրյան գյուղի դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2003թ.

Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային

Հարկայնությունը` երկու հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

 

 

Առանձնասենյակների թիվը` 2

Դասասենյակների թիվը`12

Լաբորատորիա`1

Առարկայական սենյակ/կաբինետ/` -

Նախնական զինպատրաստություն ` 1

Հրաձգարան ` -

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապ առկայությունը` առկա`

Բացօդյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` չկա

Գրադարաբնային ֆոնդը` 2300 կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը`  43

Դասարանների թիվը` 18

Աշակերտների թիվը` 355

 

« Ալեքսան Համբարյանի անվան Թորոսգյուղի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` 0374 093-05-66-09

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, Սարապատ համայնք. Թորոսգյուղ բնակավայր

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 25

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Ա. Ոսկանյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, 
և ներառում է հանրակրթական միջնակարգ ծրագրերի առաջին,
երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1921
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1991թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` տեղային (էլ. տեներ)
 
 
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա` -
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 2
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` - 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 280 կտոր գիրք
 
 
Աշխատողների թիվը` 25
Դասարանների թիվը` 6
Աշակերտների թիվը` 42
 
 

 

«Աղինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-83-98-39

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2902, գ. Աղին, փողոց 5, շենք 5

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 23

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Խաչիկ Էլբակյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

 

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1931 թ, որպես ութամյա դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2003թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

 

Առանձնասենյակների թիվը` 2

Դասասենյակների թիվը` 10

Լաբորատորիա` 1

Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 1

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` չկա

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

 

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 5187 կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը`  23

Դասարանների թիվը`   8

Աշակերտների թիվը`  60

 

Նախակրթարան

Աշխատողների թիվը` 1

Դասարանների թիվը` 1

Սաների թիվը` 4

 

 

 

«Անի կայարանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-23-95-11

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2903, գ.Անիավան, I փողոց, շենք 5/1

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 17

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` ժ/պ Հայկ  Մկրտչյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1961, որպես քառամյա դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1982թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրականություն
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 6
Լաբորատորիա`

Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` -
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` - առկա է
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 1700 կտոր գիրք
Աշխատողների թիվը` 17

Դասարանների թիվը` 5
Աշակերտների թիվը`18 

 

 

 

«Անիպեմզայի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 80-52-09

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Անիպեմզա

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 16

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

ՏնօրենՀասմիկ Նազարյան

 

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական միջնակարգ ծրագրերի առաջին , երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

 

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1932 թիվ, որպես 1932 թիվ դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1932թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

 

Առանձնասենյակների թիվը` 2

Դասասենյակների թիվը` 8

Լաբորատորիա` 1

Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 2

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` չկա

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

 

Բացօթյա սպորտ հրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 4800 կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը` 16

Դասարանների թիվը`6

Աշակերտների թիվը` 31

«Անուշավանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094-91-48-17

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գյուղ Անուշավան

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 36

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` ժ/պ Կ. Հակոբյան

 
Իրականացնում է տարրական  ընդհանուր, հիմնական ընդհանուր և միջնակարգ /լրիվ/ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1905, որպես  ծխական  դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1980թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 10
Դասասենյակների թիվը` 20
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 2
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան`
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 5677  կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 36
Դասարանների թիվը` 13
Աշակերտների թիվը` 255
 

«Արեգնադեմի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094 97 83 28

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Արեգնադեմ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 20

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Հ. Սահակյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության I,II  մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1989.., որպես .միջնակարգ   դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.

Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված

Հարկայնությունը` 1 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` հեղուկ վառելանյութով   վառարաններ, էլեկտրական ջեռուցիչներ

Առանձնասենյակների թիվը` 2

Դասասենյակների թիվը` 7

Լաբորատորիա` չկա

Առարկայական սենյակ /կաբինետ` չկա

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` -                  

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունըկա

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` չկա

Գրադարանի ֆոնդը` 331կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 20

Դասարանների թիվը` 5

Աշակերտների թիվը`  38

«Արթիկի երեկոյան դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094 47-08-00

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Հառիճ

Աշխատողներ` 12

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Մանվել Վարագյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում  է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի  երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1965թ., որպես դպրոց-ուսումնարան.

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1965թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`ոչ տիպային

Հարկայնությունը` 3 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 2

Դասասենյակների թիվը` 3

Լաբորատորիա` 0

Առարկայականսենյան /կաբինետ` 0

Նախնական զինպատրաստության` 0

Հրաձգարան` 0

Համակարգչային կաբինետ` ՔԿՀ-ի հետ համատեղ

Ինտերնետ կապի առկայությունը՝առկա է

բացօթյա սպորտ հրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` ՔԿՀ-ի հետ համատեղ

Գրադարանի ֆոնդը` ՔԿՀ-ի հետ համատեղ

 

Աշխատողների թիվը` 12

Դասարանների թիվը` 3

Աշակերտների թիվը` 32

 

«Արթիկի թիվ 1 հատուկ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0244 5-28-31, 094 72-34-21

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք.Արթիկ Սասունցի Դավթի 1

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 54

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն`  Ժ/պ Ա. Մանանդյան

 

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

 

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1931 թ, որպես ութամյա դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2003թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 3

Դասասենյակների թիվը` 9

Լաբորատորիա` 1

Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 2

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` չկա

Համակարգչային կաբինետ` 1

Մասնագիտական աշխատասենյակներ 4

 

 
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
 Նիստերիդահլիճ 1
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
 
Մարզադահլիճ` 1
 
Բուժսենյակ 1
 
Գրադարանի ֆոնդը` 2316 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը`  54

Դասարանների թիվը`   9

Աշակերտների թիվը`  50

 

Նախակրթարան

Աշխատողների թիվը` 1

Դասարանների թիվը` 1

Սաների թիվը` 4

 

«Արթիկի թիվ 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094 91-48-88

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3001, ք. Արթիկ, Թումանյան 34

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 61

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Մահորյան Սիրեկան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1931թ., որպես միջնակարգ դպրոց.

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2003թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 3 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 5

Դասասենյակների թիվը` 20

Լաբորատորիա` 2

Առարկայական սենյան /կաբինետ` 4

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` -

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 9815 կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը` 61

Դասարանների թիվը`19

Աշակերտների թիվը`488

«Արթիկի թիվ 2 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0244 5-12-15, 098 63 92 61

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3301, ք. Արթիկ, Անկախության 15

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 56

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն   Սուսաննա Պետոյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`   որպես  դպրոց   1933թ.

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը`  առաջին մասնաշենք`  1933թ., երկրորդ մասնաշենք` 1973թ.. 

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

 

Առանձնասենյակների թիվը` 5

Դասասենյակների թիվը` 24

Լաբորատորիա` 2

Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 8

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` 0

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

 

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Սպորտդահլիճ` հարմարեցված

Գրադարանի ֆոնդը` 9899 կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը` 56

Դասարանների թիվը` 23

Աշակերտների թիվը`   603

 

 

«Արթիկի թիվ 3 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0244 5-21-47, 094 82 40 18

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3001, ք. Արթիկ, Աբովյան 10

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 56

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Ա . Արշակյան
 
Իրականացնում է 3-րդ աստիճանի միջնակարգ հանրակրթական և ընդհանուր ծրագրեր :

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1959թ.

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1976թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 3 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 3

Դասասենյակների թիվը` 16

Լաբորատորիա` 2

Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան`

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 14700 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 56

Դասարանների թիվը` 16

 

Աշակերտների թիվը` 245

«Արթիկի թիվ 4 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 098 49 19 00

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ,3301 ք. Արթիկ , Հակոբյան 8

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 30

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն՝ Նունե Գրիգորյան

 

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը՝ 1961, որպես Արթիկի 4 միջնակարգ դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը՝    1987թ.

Դպրոցի շենքը՝    տիպային

Հարկայնությունը՝    3 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը՝    լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը՝ 6

Դասասենյակների թիվը՝   36

Լաբորատորիա՝ 2

Առարկայական սենյակ՝ 7

Նախնական զինպատրաստություն՝ 1

Հրաձգարան՝ 1

Համակարգչային կաբինետ՝ 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը ՝   առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ՝    1

Մարզադահլիճ՝   1

Գրադարանի ֆոնդը՝   9253 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը՝ 30

Դասարանների թիվը՝ 9

Աշակերտների թիվը՝   142

 

«Արթիկի թիվ 5 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094 82 16 25

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3001, ք. Արթիկ, Շինարարների 11

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 41+4

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

ՏնօրենՊետրոսյան Արսեն

 
Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`  որպես դպրոց 1984թ.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1984թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 3 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 6
Դասասենյակների թիվը` 26
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 6
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանիֆոնդը`  գեղարվեստական և վարձույթով 3050  կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 41+4
Դասարանների թիվը` 12
Աշակերտների թիվը` 265
 
 

«Արթիկի թիվ 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0244 5 -42- 35, 094 95-87-24

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Շիրազի 8

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 36

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Աղունիկ Դավթյան 

 
Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1961թ., որպես միջնակարգ  դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1995թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 4
Դասասենյակների թիվը` 15
Լաբորատորիա` 3
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 7
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան`
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ`
Գրադարանի ֆոնդը` 9166 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 36
Դասարանների թիվը` 9
Աշակերտների թիվը` 201
 

«Արթիկի թիվ 8 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-12-60-20

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Լմբատ-2

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 34

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Լուսինե Սարգսյան

 
Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` .1997, որպես .վարժարան
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2009թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 5
Դասասենյակների թիվը` 10
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 4
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` չկա
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` չկա
Գրադարանի ֆոնդը` 2920 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 34
Դասարանների թիվը` 9
Աշակերտների թիվը` 128

«Արևշատի Մետաքսեի անվան միջննակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094-50-97- 82

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Արևշատ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 39

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`ժ/պ Թ. Զարգարայան

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության առաջին, երկրորդ և երրորդ մակարդակները և ներառում է հանրակրթական հիմնական միջնակարգ ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1987, որպես միջնակարգ դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1987թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

 

Առանձնասենյակների թիվը` 2

Դասասենյակների թիվը` 12

Լաբորատորիա` 2

Առարկայական սենյան /կաբինետ` 4

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` 0

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

 

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 7800  կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը` 39

Դասարանների թիվը` 12

Աշակերտների թիվը` 209+15 ներառական

 Նախակրթարան 2 խումբ 50 երեխա

«Բագրավանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094-15-83- 83

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գյուղ Բագրավան

Վեբ կայք` http://bagravan.schools.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 31

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Հերսիկ Հարությունյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է  հիմնական
կրթության մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերը:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`  1973թ.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1973թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը`  անհատական
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` --
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 1800 կտոր գիրք
Աշխատողների թիվը` 31
Դասարանների թիվը` 11
Աշակերտների թիվը` 114

«Բավրայի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 099 07- 75- 67

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ գյուղ Բավրա

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 24

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` ժ/պ  Ս. Սումբուլյան

1972 թվականին    Բավրայում կառուցվում է նոր երկհարկանի դպրոց և ութամյա դպրոցին փոխարինում է   միջնակարգ   դպրոցը:1988 թվականի Սպիտակի երկրաշարժից   հետո   դպրոցը ավերակների վերացվեծ 0.1990 – 2000 թթ. նախ վագոն – տնակները և հետո մանկապարտեզի   շենքը ծառայում էին որպես դպրոց:   2000թվականին դպրոցի մի մասը ՙվերանորոգվեց՚ Հայկական Կարիտասի կողմից, իսկ 2007 թվականին նորից վերանորոգվեց և կառուցվեց նոր սպորտդահլիճ :   Դպրոցում միջնակարգ կրթություն են ստանում նաև հարևան Սարագյուղ գյուղի հիմնական դպրոցի շրջանավարտները: 

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`1961, որպես տարրական դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1972թ.

Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 3

Դասասենյակների թիվը` 12

Լաբորատորիա` - 1

Առարկայական սենյակ /կաբինետ` - 2

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` -

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 2450 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 24

Դասարանների թիվը` 8

Աշակերտների թիվը` 78

 

նախակրթարան՝ մեկ դասասենյակ, 9  երեխա

«Բյուրակնի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0246-6-00-68, 094 82 12 76

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2706, գ. Բյուրակն

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 29

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

Տնօրեն ` Ժ/պ Ա. Մելիքյան

 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1989 որպես դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրաէներգիա
 
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 10
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` -
Մարզադահլիճ` -
Հանդիսությունների դահլիճ՝ 1
Գրադարանի ֆոնդը`  728 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 29
Դասարանների թիվը` 9
Աշակերտների թիվը` 68
նախակրթարան 1 խումբ, 7 երեխա

«Գեղանիստի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-242-346

Մանրամասն ↓

Հասցե`

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 34

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ղազարյան Կարինե

 
          
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1935թ., որպես յոթնամյա դպրոց, 1975 թ.-ից միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1985թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների  թիվը` 3
Դասասենյակների  թիվը` 12
Լաբորատորիա` 0
Առարկայականսենյակ /կաբինետ/` 3
Նախնական  զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային  կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի  առկայությունը` կա
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 2500 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 34
Դասարանների թիվը` 12
Աշակերտների թիվը` 180

«Գետափի Գուրգերն Արշակյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 077-05 -56 -02

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գյուղ Գետափ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 29

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ռուզաննա Արաջյան

Իրականացնում է տարրական, ընդհանուր, հիմնական ընդհանուր և միջնակարգ /լրիվ/ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1950թ., որպես յոթնամյա դպրոց,Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը 1999թ.

 
Դպրոցի շենքի տիպը` ոչ տիպային
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` գազիֆիկացված
Առանձնասենյակների թիվը – 2
Դասասենյակների թիվը – 10
Լաբորոատորիա - 
Առարկայական սենյակ –
 
Նախնական զին պատրաստություն –
Հրաձգարան –
Համակարգչային կաբինետ –
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտային հրապարակ – 1
Մարզադահլիճ -
Գրադարանային ֆոնդը – 1800 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը – 29
Դասարանների թիվը – 10
Աշակերտների թիվը – 85

«Գյումրու մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների թիվ 3 հատուկ /օժանդակ/ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 3-67-10

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ,ք. Գյումրի, 3109,Խրիմյան Հայրիկ I թաղ. 56

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 56

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Հատուկ օժանդակ

Տնօրեն Տիգրան Գուլյան

Իրականացնում է կրթություն մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1965, որպես հատուկ /օժանդակ/ դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.

Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված

Հարկայնությունը` 1 հարկանի

Ջեռուցմանեղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 3

Դասասենյակների թիվը` 9

Լաբորատորիա` -

Առարկայական սենյակ/կաբինետ` 5

Նախնական զինպատրաստության` -

Հրաձգարան` -

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` -

Գրադարանի ֆոնդը` 797 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 56

Դասարանների թիվը` 7

Աշակերտների թիվը` 56

«Գյումրու Ակադեմիական վարժարան» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 3-23-79

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3115, ք. Գյումրի, Շչերբինա 4

Վեբ կայք` http://gyumripi.schools.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 57

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Լևոն  Սեխպոսյան

Իրականացնում է հիմնական և միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է
պարտադիրկրթության երկրորդ և երրորդ մակարդակը և ներառում է  հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1990թ., որպես
Գիտությունների  Ակադեմիային կից հատուկ դպրոց  
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2004թ.
 
Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյակ   /կաբինետ` -
Նախնական զինպատրաստության` -
Հրաձգարան` -
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2
Մարզադահլիճ` -
Գրադարանի ֆոնդը` 2500 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 57
Դասարանների թիվը` 25
Աշակերտների թիվը` 410

«Գյումրու թիվ 4 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 4-40-74

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Կամոյի 173

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 50

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ա. Այվազյան

 
Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`   1928 թ.,    որպես   դպրոց - 1928 թ. 
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1968թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 6
Դասասենյակների թիվը` 17
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 6
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտ հրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 4350  կտորգիրք
 
Աշխատողների թիվը` 50
Դասարանների թիվը` 17
Աշակերտների թիվը` 341
 
 

«Գյումրու թիվ 5 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 5-13-59

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3114, ք. Գյումրի, Ս. Մատնիշյան 301

Վեբ կայք` gyumri5@schools.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 40

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն` Ս. Սահակյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1938թ., որպես միջնակարգ դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1998թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

 

Առանձնասենյակների թիվը` 12

Դասասենյակների թիվը` 14

Լաբորատորիա` 2

Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 2

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` 0

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

 

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 3229 կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը` 40

Դասարանների թիվը`12

Աշակերտների թիվը` 286

«Գյումրու թիվ 1 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 5-83-96

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Վ. Աճեմյան փ. թիվ 40

Վեբ կայք` http://gyumried.schools.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 45

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

ՏՆՕՐԵՆ ` Նաիրա  Թադևոսյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական ավագ դպրոցի ծրագիրը՝ բնագիտական, ֆիզմաթ, հումանիտար հոսքերում:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1922, որպես կրթահամալիր 1997, ավագ դպրոց 2011
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1905թ./նախկին ամերիկյան որբանոց/
Դպրոցի շենքի տիպը` ոչ տիպային
Հարկայնությունը` 1,5 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` անհատական ջեռուցման ցանց
տնօրենի աշխատասենյակ   1
փոխտնօրենի աշխատասենյակ 1
ուսուցչանոց 1
գիտա-մեթոդական աշխ.-ի աշխատասենյակ   1
Փորձասրահ 2
Դասասենյակների թիվը` 11
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 10
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 2
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 5486 կտոր գիրք
Աշխատողների թիվը` 45
Դասարանների թիվը` 14
Աշակերտների թիվը` 200

 

«Գյումրու թիվ 11 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 6-42-91

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3126, ք. Գյումրի, Ա.Խաչատրյան 27

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 114

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Գրիգորյան Արմենուհի

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1966թ
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1991թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 7
Դասասենյակների թիվը` 39
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 10
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2
Մարզադահլիճ` 2
 
Աշխատողների թիվը` 114
Դասարանների թիվը` 41
Աշակերտների թիվը` 1069
 

«Գյումրու թիվ 15 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 3-49-30

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի, Եսայանի 34/1

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 63

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Սեդա Համբարձումյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1967թ,  որպես  միջնակարգ  դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1967թ.

Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային

Հարկայնությունը` 3 հարկանի + 2 մասնաշենք

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը`  9

Դասասենյակների թիվը`  36

Լաբորատորիա`  2

Առարկայական սենյան /կաբինետ`  5

Նախնական զինպատրաստության` 1

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 10450 կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը` 63

Դասարանների թիվը` 17

 

Աշակերտների թիվը` 383

«Գյումրու թիվ 2 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 / 5-05-86

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի, Գ. Նժդեհի 11

Վեբ կայք` http://gyumri2school.com

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 83

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Հովհաննես Պետրոսյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական ավագ դպրոցի ծրագրերը:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1921թ, որպես միջնակարգ  դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2000թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված

Հարկայնությունը` 3 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 6

Դասասենյակների թիվը` 20

Լաբորատորիա` 1

Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1

Նախնական զինպատրաստության` 1

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 9145 կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը` 83

Դասարանների թիվը` 24

Աշակերտների թիվը` 437

 

«Գյումրու թիվ 20 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 3-36-82

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3120, ք. Գյումրի, հասցե Թետչերի 1

Վեբ կայք` http://gyumri20.schools.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 56

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Կ.Մհլամյան

 

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցը իրականացնում է Հայոց լեզու, Անգլերեն լեզու, Ռուսաց լեզու առարկաների խորացված ուսուցում

Դպրոցը պատրաստել է  հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների հաղթողներ և մրցանակակիրներ

Դպրոցը իրականացնում է կրթական և մշակութային միջազգային ծրագրեր

1991 թվականից կրթական և մշակութային կապեր ունի անգլիական Հոլգեյթ դպրոցի հետ

1992թ, 2001թ Խաչքարեր է տեղադրել Հոլգեյթում հովանավորների միջոցներով

 

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1951, որպես հիմնական դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1990թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 1  հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ

 

Առանձնասենյակների թիվը` 4

Դասասենյակների թիվը` 18

Լաբորատորիա` 2

Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 4

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` 0

Համակարգչային կաբինետ` 2

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

 

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 675 կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը`56

Դասարանների թիվը` 15

Աշակերտների թիվը` 340

 
 

«Գյումրու թիվ 23 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 6-54-51

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, 3123, ք. Գյումրի, Մուշ 2-2

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 148

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Հակոբ Գևորգյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն (հայերեն, նաև ռուսերեն լեզվով 
ուսուցում), որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և 
ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ 
աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1954, որպես միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2012թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 3 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` կենտրոնացված

Առանձնասենյակների թիվը` 10
Դասասենյակների թիվը` 50
Լաբորատորիա`3
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 10
Նախնական զինպատրաստության` 2
Հրաձգարան` 1
Համակարգչային կաբինետ` 2
Ռոբոտաշինության կաբինետ`1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 2
Գրադարանի ֆոնդը` 2500 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 148
Դասարանների թիվը` 40
Աշակերտների թիվը` 1036

2013թ. սեպտեմբերից դպրոցում գործում է նախակրթարան և իրականացվում է 

նախադպրոցական կրթություն 5-6 տարեկան երեխաների համար, որը 2015թ 
ընդլայնվել է
Խումբ՝ 5, դաստիարակ՝ 5

«Գյումրու թիվ 24 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 6-04-15

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3118, ք. Գյումրի, Շիրակացի 173

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 36

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Ոչ առևտրային

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Տնօրեն`  Հակոբ  Հակոբյան

Կանոնադրություն

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1947 թորպես միջնակարգ  դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1948թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 3 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` սեփական կաթսայատուն ` գազով և սոլյարայուղով

 

Առանձնասենյակների թիվը` 4

Դասասենյակների թիվը` 10

Լաբորատորիա` 1 քիմիա, ֆիզիկա և կենսաբանություն

Առարկայական սենյան /կաբինետ/`1

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան`

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

 

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` չունենք

Գրադարանի ֆոնդը` 3530 կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը` 36

Դասարանների թիվը`9

Աշակերտների թիվը` 176

«Գյումրու թիվ 25 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 5-51-01

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3114, ք. Գյումրի, հասցե Պուշկինի 101

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 60

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Գագիկ Ստեփանյան
 

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է
պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է 
հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և 
երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծմա նտարեթիվը` 1910թ., որպես 1958թ. դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1947թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի կիսանկուղով
Ջեռուցման եղանակը` լոկալջեռուցմանցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 4
Դասասենյակների թիվը` 17
Լաբորատորիա` 2
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 2
Գրադարանի ֆոնդը` 24194 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 60
Դասարանների թիվը` 28
Աշակերտների թիվը` 739

 

 

«Գյումրու թիվ 26 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 5-27-04

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3102, ք. Գյումրի, Տիգրան Մեծի 27

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 40

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն` Գագիկ Սեխպոսյան

 
Իրականացնում է ավագ դպրոցի կրթություն, որը հանդիսանում է հանրակրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երրորդ աստիճանը:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1937, որպես ավագ դպրոց՝ 2011թ.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2002թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 4
Դասասենյակների թիվը` 13
Լաբորատորիա` 2
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 4374 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 40
Դասարանների թիվը` 9
Աշակերտների թիվը` 154

«Գյումրու թիվ 27 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 4-23-37

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3102, ք. Գյումրի, Գարեգին Ա 6ա

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 73

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Կ. Գալստյան

Կանոնադրություն

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին ,երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1964թ, որպես 1964թ դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1997թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 4

Դասասենյակների թիվը` 15

Լաբորատորիա` 1

Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 1

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան`

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ`

Մարզադահլիճ` 2

Գրադարանի ֆոնդը` 1000 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 73

Դասարանների թիվը` 15

Աշակերտների թիվը` 334

«Գյումրու թիվ 28 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 4-13-06

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3112 ք. Գյումրի, հասցե- Երևանյան խճ. 91

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 72

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Մարիամ  Առաքելյան

 Իրականացնում  է  հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 2001 թ. ,որպես    34  դպրոց

ՀՀ կառավարության 2003 թ. թիվ 867 որոշման համաձայն թիվ 28  և թիվ  34 դպրոցների միաձուլման արդյունքում իրավահաջորդ է համարվում թիվ  28 դպրոցը  2003 թ. օգոստոսի 22-ից :

Դպրոցի շենքի տիպըքարաշեն

Հարկայնությունը` 3 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների  թիվը`  4

Դասասենյակների  թիվը` 12

Լաբորատորիա` 2

Առարկայական սենյակ  /կաբինետ` 2

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` -

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` չկա

 

Գրադարանի  ֆոնդը` 10017 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 72

Դասարանների թիվը` 19

Աշակերտների թիվը` 480  /որից 62-ը՝ ներառական կրթության/

Նախակրթարան`  35 երեխա

2 խումբ ավագ նախադպրոցական /

«Գյումրու թիվ 29 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312, 3-93-23

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Մանուշյան 7

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 63

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Գ. Բիչախչյան

 
 
Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1961, որպես միջնակարգ դպրոց մինչև 2013թ.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2005թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 3 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 7
Դասասենյակների թիվը` 26
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 6
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` -
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` - 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 1400 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 63
Դասարանների թիվը` 19
Աշակերտների թիվը` 414+ ներառական 23
Ներառական կրթությամբ` 75

«Գյումրու թիվ 30 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 , 3-10-72

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3303, ք. Գյումրի, Շչեդրին փ.7

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 40

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն` Կարեն Ստեփանյան

Կանոնադրություն

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1963թ, որպես ռուսաց լեզվի խորացված ուսուցմամբ հիմնական դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2000թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 3

Դասասենյակների թիվը` 4

Լաբորատորիա` 2

Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 8

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` -

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 290 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 40

Դասարանների թիվը` 11

Աշակերտների թիվը` 183

«Գյումրու թիվ 31 հիմնական դպրոց»ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 3-31-24

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3109,ք. Գյումրի Խրիմյան Հայրիկ 1-ին թաղամաս:

Վեբ կայք` http://www.gyumri31.schools.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 44

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Արթուր  Ղազարյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցն իրականացնում է հայոց լեզու, անգլերեն և աշխարհագրության առարկաների խորացված ուսուցում:Դպրոցը պատրաստել է Հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների հաղթողներ և մրցանակակիրներ:

Դպրոցը իրականացնում է կրթական և մշակույթային բազմաբնույթ միջազգային ծրագրեր:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1980թ. որպես միջնակարգ դպրոց:

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2003թ.:

Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ

Առանձնասենյակների թիվը` 4

Դասասենյակների թիվ` 11

Լաբորատորիա` 1

Առարկայական սենյակ /կաբինետ/ ` 1

Նախնական զինպատրաստություն` 1

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետային կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` առկա է

Մարզադահլիճ` -

Գրադարանի ֆոնդը` 7968 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 44

Աշակերտների թիվը` 313

Դասարանների թիվը` 14

 Դպրոցն իրականացնում է ներառական կրթություն, որտեղ ներառված են  39  աշակերտներ

 

«Գյումրու թիվ 32 հիմնականդպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` 0312 5-37-16

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Կոմինտերնի 1

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 48

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն՝  Արմինե Սուքիասյան

Դպրոցը հիմնադրվել է 1965թ և անվանակոչվել Րաֆֆու անունով: 2004թ Գյումրու թիվ 22 և թիվ 32 դպրոցների միաձուլումից իրավահաջորդը համարվել է թիվ 32 դպրոցը: Դպրոցի մասնաշենքը կառուցվել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով:

Դպրոցաշինությանը աջակցել են ֆրանսիացի բարերարներ` Անդրանիկ Նուրյանը, Ստեֆան Ներգարարյանը, Մարի-Լուիզ Լեռուա Աղաբեկյանը, Գրենոբլի հայերի ակումբը, Էդուարդ և Ժանետ Մանուկյանները: Դպրոցի գրադարանը անվանակոչվել է Սեդա Սուքիասյան բարերարի անունով:

 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1965,
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2004թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 4
Դասասենյակների թիվը`14
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 2
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` չկա
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` չկա
Նիստերի դահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը`4804  կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 48
Դասարանների թիվը` 16
Աշակերտների թիվը` 342

«Գյումրու թիվ 37 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 3-48-07

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3125, ք. Գյումրի, Ե. Չարենցի 12

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 51

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Ժ/պ Գ. Գասպարյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը ներկայումս իրագործում է  պարտադիր կրթության առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1977թ., որպես միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1991թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` անհատական ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 24
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` -
Համակարգչային կաբինետ` 2
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 6149 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 51
Դասարանների թիվը` 19
Աշակերտների թիվը` 459
 

«Գյումրու թիվ 38 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 077 52 -06 -63, 095-607-001

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3301, ք. Գյումրի, հասցե Բուլվարային 7

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 52

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Արփինե Նիկողոսյան

 
 

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Հաստատությունում իրականացվում է

1.Ներառական կրթություն - սովորողների թիվը՝ 35

2.Նախադպրոցական կրթական ծրագիր - երեխաների թիվը՝ 20

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1988, որպես միջնակարգ դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2002թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 2

Դասասենյակների թիվը` 10

Լաբորատորիա` 1

Առարկայական սենյան /կաբինետ`

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` 0

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 0

Գրադարանի ֆոնդը`  3020 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 52

Դասարանների թիվը` 13

Աշակերտների թիվը` 244 /35 ներառական կրթություն/

Նախակրթարան՝ 20 սան

 

«Գյումրու թիվ 40 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 6-36-97

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Ֆ. Վերֆելի հրապարակ 4

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 45

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն ` Հայկ Հարությունյան 

 Կանոնադրություն

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1990, որպես  միջնակարգ  դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1990թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 1 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 3

Դասասենյակների թիվը` 10

Լաբորատորիա` 10

Առարկայական սենյան /կաբինետ` 0

Նախնական զինպատրաստության` 0

Հրաձգարան` 0

Համակարգչային կաբինետ` 0

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 0

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 577 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 45

Դասարանների թիվը` 14

Աշակերտների թիվը` 268

 

«Գյումրու թիվ 41 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 , 3-89-67

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3126, ք. Գյումրի, հասցե . Եղ. Չարենցի 4

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 66

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`   Անահիտ  Աթոյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծմա տարեթիվը`1991թ., որպես 41 դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1991թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 7
Դասասենյակների թիվը` 24
Լաբորատորիա` 2
 
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 8
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 10434 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 66
Դասարանների թիվը` 24
Աշակերտների թիվը` 544
 
 
 
 

 

 

«Գյումրու թիվ 43 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 -33 -39-82

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Գյումրի, Շերամ-2 2-2ա շենք, բնակարան 6

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 21

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն` Ա. Վարդանյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

 

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 01.08.1992թ., որպես միջնակարգդպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2002թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

 

Առանձնասենյակների թիվը` 1

Դասասենյակների թիվը` 7

Լաբորատորիա` -

Առարկայական սենյան /կաբինետ` -

Նախնական զինպատրաստության` -

Հրաձգարան` -

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

 

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` -

Գրադարանի ֆոնդը` 450 կտոր գիրք 

 

Աշխատողների թիվը` 21

Դասարանների թիվը` 7

Աշակերտների թիվը` 48 

 

«Գյումրու թիվ 45 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 4-17-70

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի Այգաբաց 3-րդ շարք թիվ 36.

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 50

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` թիվ 45 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Տնօրեն` Վարդանյան Աստղիկ

Իրականացնում  է  միջնակարգ  կրթություն, ավագ դասարաններում՝ հոսքային խորացված ուսուցում:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1973 ,

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայմանտարեթիվը` 2002թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցմանցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 3

Դասասենյակների թիվը` 14

Լաբորատորիա` 4

Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 1

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան -

 Համակարգչային կաբինետ` 2

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկաէ

Բացօթյա սպորտ հրապարակ -

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 1514 կտոր գիրք

                          

Աշխատողների թիվը` 50

Դասարանների թիվը` 12

 

Աշակերտների թիվը` 215

 

 

«Գյումրու թիվ 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 5 -18 - 67

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Թումանյան 20

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 68

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն ` Ժ/պ Ա. Ղուկասյան

Կանոնադրություն

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1880, որպես գիմնազիա
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1912թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 3/2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 8
Դասասենյակների թիվը` 15
Լաբորատորիա` 3
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 10
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան`
Զենքի պահեստ` 1
Նիստերի դահլիճ` 1
Բուֆետ` 1
Գրադարան` 1
Համակարգչային կաբինետ` 2
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 2
Գրադարանի ֆոնդը` 3016 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 68
Դասարանների թիվը` 23
Աշակերտների թիվը` 563
 

«Գյումրու թիվ 7 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 5-15-02

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ,3101, ք. Գյումրի, Ալեք–Մանուկյան 4

Վեբ կայք` http://gyumri7.schools.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 143

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Գագիկ  Կարապետյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցն իրականացնում է ռուսաց լեզվի ուսուցում և անգլերեն խորացված ուսուցում:

Դպրոցն իրականացնում է ներառական կրթության ծրագիրը:

Դպրոցում գործում է նախակրթարան:

Դպրոցը պատրաստել է միջազգային, հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների հաղթողներ և մրցանակակիրներ

Պատրաստել է Ոսկե մեդալակիրներ

Դպրոցը իրականացնում է կրթական և մշակութային միջազգային ծրագրեր:

Համագործակցում է ՀՀ, ԼՂՀ և արտերկրի տարբեր դպրոցների հետ:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1937, որպես միջնակարգ դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1998թ.

Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված

Հարկայնությունը` 3 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 5

Դասասենյակների թիվը` 38

Լաբորատորիա` 2

Առարկայական սենյան /կաբինետ` 5

Հրաձգարան ` -

Նախնական զինպատրաստության` 1

Համակարգչային կաբինետ` 3

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը`13000 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը`143

Դասարանների թիվը` 45

Աշակերտների թիվը` 1117

 

«Գյումրու թիվ 8 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 4-28-36

Մանրամասն ↓

Հասցե` ` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3119, ք. Գյումրի, Լիսինյան 6

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 42

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն` Խոցանյան Համազասպ 

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1942, որպես միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1967թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը`  առաջին մասնաշենք`  3 հարկ, երկրորդ մասնաշենք` 2 հարկ
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 19
Դասասենյակների թիվը` 27
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 4
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` առկա չէ
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը`       կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 42
Դասարանների թիվը` 11
Աշակերտների թիվը` 269
 
 
 
 

«Գյումրու թիվ 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 5-51-47

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3104, ք. Գյումրի, հասցե. Հաղթանակի 40

Վեբ կայք` http://gyumri9.schools.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 50

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` ժ/պ  Ի. Բաղդասարայն

 
Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1930թ.,
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2002թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 3 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 11
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 3
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 0
Գրադարանի ֆոնդը` 441 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 50
Դասարանների թիվը` 16
Աշակերտների թիվը` 353
 
 

«Գյումրու թիվ10 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 3-69-17

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3102, ք. Գյումրի, Գորկու,77

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 40

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Լիանա  Վարդանյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր
 կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական
ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` Հիմնադրվելով 1936 թվականին` այն 1962 թվականից 
Հայաստանի ազգային կրթության նախարարության հրահանգով վերաձևավորվել է 
ֆրանսերեն լեզվի խորացված ուսուցմամբ դպրոցի
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1996թ.
 
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 4
Դասասենյակների թիվը` 22
Լաբորատորիա` 3
Առարկայական սենյակ /կաբինետ/` 4
Նախնական զինպատրաստության սենյակ` 1
Հրաձգարան`
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 3000 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 40
Դասարանների թիվը` 9
Աշակերտների թիվը` 175
 
2012թ. սեպտեմբերից դպրոցում գործում է նախակրթարան
և իրականացվում է նախադպրոցական
կրթություն 5-6 տարեկան երեխաների համար
Սաների թիվը` 24
 
 

«Գյումրու թիվ18 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 4-13-80

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3114, ք. Գյումրի, հասցե` Լազոյի 2

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 51

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Ռ. Գևորգյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է միջնակարգ կրթության առաջին, երկրորդ և երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1948թ. որպես միջնակարգ դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2000թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը`2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

 

Առանձնասենյակների թիվը` 1

Դասասենյակների թիվը` 5

Լաբորատորիա` 2

Առարկայական սենյան /կաբինետ` 10

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` -

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

 

Բացօթյա սպորտ հրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 1135 կտորգիրք

 

Աշխատողներիթիվը` 51

Դասարաններիթիվը` 20

Աշակերտների թիվը` 402

 

«Գյումրու Ֆոտոն վարժարան» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 6-78-93, 094 33-15-00

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Գյումրի, Անի թաղ. Ե. Չարենցի 12/1

Վեբ կայք` http://www.photon.do.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 90

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն ՝ Մանվել Մովսիասյան

 
Վարժարանի ստեղծման տարեթիվը` 1995թ, որպես վարժարան
Տվյալ շենքում վարժարանի տեղակայման տարեթիվը`1995թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային
Վարժարանի մասնաբաժինը`    հարմարեցված
Հարկայնությունը` 3 հարկանի (I հարկը կիսանկուղային)
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 32
Լաբորատորիա` 3
Առարկայական սենյակ/կաբինետ` 3
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 2
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա հրապարակ` 2
Գրագարանի ֆոնդը`  12015 կտոր գիրք
Աշխատողների թիվը`   90
Դասարանների թիվը`  37
Աշակերտների թիվը`   806     

«Գուսանագյուղի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094 82-15-22

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Գուսանագյուղ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 26

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  ժ/պ  Ս. Ղազարյան

  
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը
հանդիսանում է պարտադիր  կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է
հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1936 թ, որպես ութամյա դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1976թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 3 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման համակարգ
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 15
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` չկա
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` կա
Գրադարանի ֆոնդը 1960 գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 26
Դասարանների թիվը` 10
Աշակերտների թիվը` 103
 
 
 
 
 
 

«Լանջիկի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 94749023

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ.Լանջիկ, փողոց 1 շենք 12

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 29

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

 Տնօրեն՝ Ծովիկ Հովհաննիսյան

Կանոնադրություն

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1902,
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1990թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 3
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան`
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 3500 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 29
Դասարանների թիվը` 12
Աշակերտների թիվը ` 142
 

«Լեռնակերտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 14-76-76

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, գ.Լեռնակերտ

Աշխատողներ` 30

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն `  Պողոս Կիրակոսյան
 
 
 

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին,երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

 

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1930թ.

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2006թ.

Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ 

 

Առանձնասենյակների թիվը` 3

Դասասենյակների թիվը` 12

Լաբորատորիա` 0

Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` 0

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

 

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2

Մարզադահլիճ` 1 անօգտագործելի

Գրադարանի ֆոնդը` 3769 կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը` 30

Դասարանների թիվը` 12

Աշակերտների թիվը` 158

«Լեռնուտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094 23 73 39

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2622, գ. Լեռնուտ

Աշխատողներ` 10

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` <<Լեռնուտի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Տնօրեն`  Ժ/պ Ա. Մարտիրոսյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1991թ.,
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1991թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` տնակային, փայտյա հավաքովի.
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` վառարանային
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 6
Լաբորատորիա`
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստության` -
Հրաձգարան`-
Համակարգչայինկաբինետ` -
Ինտերնետ կապի առկայությունը` - առկա 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` -
Մարզադահլիճ` -
Գրադարանի ֆոնդը` 40 կտոր
Աշխատողների թիվը` 10
Դասարանների թիվը` 2
Աշակերտների թիվը` 8

«Լուսակերտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0244 5-52-93, 077 24-80-70

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Լուսակերտ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 26

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Աշոտ Գալստյան

 
Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1947թ, որպես քառամյա  դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1965թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցում հեղուկ վառելանյութ
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 10
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 2029 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 26
Դասարանների թիվը` 8
Աշակերտների թիվը` 64

«Լուսաղբյուրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 73-60-10

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ գ. Լուսաղբյուր 4-րդ փողոց, շենք 17

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 24

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Արտուշ  Միքայելյան

Իրականացնում է միջնակարգ լրիվ կրթական ծրագրեր, որը հանդիսանում է միջնակարգ լրիվ կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`հայտնի չէ

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը`1990թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 1 հարկ

Ջեռուցման եղանակը`լոկալ ջեռուցման ցանց և էլեկտրական մարտկոցներ

Առանձնասենյակների թիվը`5

Դասասենյակների թիվը`12

Լաբորատորիա`1

 

Առարկայական սենյակ`0

Նախնական զինապարտություն`1

Հրաձգարան`0

Համակարգչային կաբինետ`1

Ինտերնետ կապի առկայությունը`առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` հարմարեցված

Մարզադահլիճ`1

Գրադարանային ֆոնդը` 2200

 

Աշխատողների թիվը` 24

Դասարանների թիվը` 12

Աշակերտների թիվը`90

«Ծաղկուտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094-13-56-61

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գյուղ Ծաղկուտ 2 փողոց թիվ 3

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 16

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն Վ. Պողոսյան

 

Իրականացնումէ միջնակարգ  կրթություն, որը ներառում է հանրակրթական հիմնական

 

ծրագրերի առաջին, երկրորդ  եւ երրորդ աստիճանները:

 

Դպրոցիստեղծմանտարեթիվը` 1989 որպես միջնակարգ  դպրոց

Տվյալշենքումդպրոցիտեղակայմանտարեթիվը` 1989թ.

Դպրոցիշենքիտիպը`հարմարեցված

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցմանեղանակը` վառարաններով

 

Առանձնասենյակների թիվը` 5

Դասասենյակների թիվը` 8

Լաբորատորիա` -

Առարկայական սենյան /կաբինետ` -

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` -

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

 

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 304 կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը` 16

Դասարանների թիվը` 12

Աշակերտների թիվը` 23

 

«Հայկաձորի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 03-07-72

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գյուղ Հայկաձոր

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 26

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Վարդան Սարգսյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`1937 թ, որպես ութամյա դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2002թ.
 
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրական
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 11
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` չկա
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` չկա
Գրադարանի ֆոնդը 2744 գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 26
Դասարանների թիվը` 8
Աշակերտների թիվը` 39
 
 
 
 

«Հայկասարի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-47-88 -57

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ գ. Հայկասար

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 14

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն՝ Ն. Խաչատրյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

 

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1999թ,  որպես   դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.

Դպրոցի շենքի տիպը` ոչ տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը`ոչ  լոկալ ջեռուցման ցանց

 

Առանձնասենյակների թիվը` 13

Դասասենյակների թիվը` 9

Լաբորատորիա` -

Առարկայական սենյան /կաբինետ` 2

Նախնական զինպատրաստության` -

Հրաձգարան`-

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

 

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 970 կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը`14

Դասարանների թիվը` 4.5

Աշակերտների թիվը`24

 

 

«Հայկավանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094-09-12-82

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 1326, գ. Հայկավան փ.1, նրբ.2, շ.7

Վեբ կայք` haykavan.schoolsite.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 31

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ժ/պ Ա. Մհերյան

 

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին , երկրորդ և երրերդ աստիճանները:

 

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1922թ, որպես միջնակարգ դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2003թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` անհատական էլեկտրական վառարաններով

Առանձնասենյակների թիվը` 4

Դասասենյակների թիվը` 12

Լաբորատորիա`2

Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` 0

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

 

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ`0

Գրադարանի ֆոնդը` 5498 կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը` 31

Դասարանների թիվը` 12

Աշակերտների թիվը` 149

 

«Հայրենյացի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 84- 45 -01

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, գ. Հայրենյաց 13 փող, 3 շենք

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 26

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն  `  Մասիս Ոսկանյան
 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1865, որպես  միջնակարգ  դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1975թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` գազիֆիկացված լոկալ
 
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 11
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 0
Նախնական զինպատրաստության` 0
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 2214 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 26
Դասարանների թիվը` 11
Աշակերտների թիվը`  110

«Հառիճի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 244 5-52-05, 093 89-94-60

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ գ.Հառիճ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 29

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Անահիտ  Խաչատրյան

 
Իրականացնում է տարրական, հիմնական ընդհանուր և միջնակարգ ընդհանուր  կրթություն, որը հանդիսանում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին երկրորդ երրորդ  աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1857, որպես 1928 թվականից  միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1993թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային նախագծով հարմարեցված կառույց
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրական
 
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը`14
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ`-
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան`-
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` -
Գրադարանի ֆոնդը` 2089 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 29
Դասարանների թիվը` 10
Աշակերտների թիվը`  112
 

«Հողմիկի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 41 42 03

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ.Հողմիկ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 24

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրենի` Ա. Աղեկյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդմակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդաստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`1929, որպես տարրական դպրոց։

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային, քարե

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` դիզ. վառելանյութով

Առանձնասենյակների թիվը` 4

Դասասենյակների թիվը` 15

Լաբորատորիա` 2

Առարկայական սենյակ /կաբինետ` -

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` -

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` կա

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 1600 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 24

Դասարանների թիվը` 7,5

 

Աշակերտների թիվը` 43

«Հոռոմի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ.

Հեռ.` +374 093 15-83-28

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, գ.Հոռոմ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 45

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն՝ Ա. Գալստյան
 

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն և ներառում է հանրակրթական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները

Դպրոցի ստեզծման տարեթիվը` 1978թ., որպես հանրակրթական դպրոց

Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` դիզ վառելիք և էլ. էներգիա
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը`14 /8 հատ վերանորոգման/
Լաբորատորիա`2
 

Առարկայական սենյակ
Նախնական զինպատրաստության`1
Հրաձգարան`
Համակարգչային կաբինետ`1
Ինտերնետ կապի առկայությունը`առկա է
Բացօթյա սպորտ հրապարակ`1
Մարզադահլիճ` 1 (վթարային )

Աշխատողների թիվը` 45
Դասարանների թիվը` 13
Աշակերտների թիվը` 262
 

«Հովտաշենի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 05-00-35

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3315, գ Հովտաշեն,7-րդ փողոց շ. 9

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 13

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Հովսեփ Հովհաննիսյան

 
Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1992, որպես ութամյա  դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1992թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` թիթեղյա վառարաններով դիզ վառելիք
 
Առանձնասենյակների թիվը` 1
Դասասենյակների թիվը` 7
Լաբորատորիա` 0
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 0
Նախնական զինպատրաստության` 0
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ`1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` չկա
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 0
Գրադարանի ֆոնդը` 450 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 13
Դասարանների թիվը` 4,5
Աշակերտների թիվը` 34
 

«Ձորակապի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 098 54 98 50

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ գ. Ձորակապ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 35

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Կարինե Սահակյան

 

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն , որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները :

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1921թ.

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1964թ. ,2003թ.

Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային

Հարկայնությունը`2 հարկանի

Ջեռուման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը`3

Դասասենյակների թիվը` 10

Առարկայական սենյակ/կաբինետ`2

Նախնական զինպատրաստության` 1

Համակարգչային կաբինետ`1

Ինտերնետ կապի առկայությունըառկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ`1

Մարզադահլիճ` չկա

Գրադարանային ֆոնդ` 2391

Աշխատողների թիվը` 35

Դասարանների թիվը` 12

Աշակերտների թիվը `231

Նախակրթարան՝ 13 երեխա

 

«Մարալիկի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0242 2 10 75, 094 84-55-13

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2901, ք.Մարալիկ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 41

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ն. Գասպարյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին ,երկրորդ    և երրորդ աստիճանները:

 

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1991, որպես   միջնակարգ   դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1991թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 7

Դասասենյակների թիվը` 18

 

Լաբորատորիա` 1

Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 1

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան`

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ`                                                                                                                                                                                                                                                               

Մարզադահլիճ`1

 

Գրադարանի ֆոնդը` 3555 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 41

Դասարանների թիվը` 11

Աշակերտների թիվը` 229

Նախակրթարան - 28

 

 

«Մարալիկի թիվ1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0242 -2 -19-28, 077- 92 -93- 30

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Մարալիկ, Հրանտ Շահինյան փողոց, 6 նրբանցք շ.5

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 56

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Շուշանիկ Հովհաննիսյան  

 

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը ներառում է հանրակրթական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

 

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1929 որպես միջնակարգ դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1971թ.

Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային

Հատկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

 

Առանձնասենյակների թիվը` 15

Դասասենյակների թիվը` 21

Լաբորատորիա` 3

Առարկայական սենյակ/կաբինետ` 4

Նախնական զինպատրաստություն` 3

Հրաձգարան` չկա

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայություն` առկա է

 

Բացօթյա սպորտհրապարակ` առկա է

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 10853

 

Աշխատողների թիվը` 56

Դասարանների թիվը`   20

Աշակերտների թիվը`   519

Նախակրթարանի   սաների թիվը՝ 28

 

 
 
 
 
 

«Մեծ Մանթաշի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094- 58-34-84

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ.Մեծ Մանթաշ

Աշխատողներ` 40

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Գոհար Սանդոյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն և ներառում է հանրակրթական ծրագրերի առաջին, երկրորդ ևերրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեզծման տարեթիվը` 1857.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1978թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցմանեղանակը` գազ և էլ. էներգիա
Առանձնասենյակների թիվը`4
 

Դասասենյակների թիվը`4
Լաբորատորիա`2
Առարկայականսենյակ/կաբինետ`7
Նախնական զինպատրաստության`1
Հրաձգարան` չկա
Համակարգչային կաբինետ`1
Ինտերնետ կապի առկայությունը`առկա է
Բացօթյա սպորտ հրապարակ` 3
Մարզադահլիճ`1
Գրադարանի ֆոնդը` 7344կտոր գիրք
Աշխատողների թիվը` 40
Դասարանների թիվը` 12
Աշակերտների թիվը` 258

Նախակրթարան 1 խումբ 17 երեխա

«Մեղրաշենի միջնակարգ դպրոց»ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094 84-00-50

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, 3017, գյուղ Մեղրաշեն

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 37

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Տնօրեն` Գյուլնարա Պետրոսյան

 
Իրականացնոիմ է տարրական, ընդհանուր, հիմնական ընդհանուր և միջնակարգ /լրիվ/ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառնում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`1961թ.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը 1974թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը`լոկալ
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը`14
Լաբորոտորիա`2
Առարկայական սենյակ 0
Նախնական զին պատրաստություն 1
Հրաձգարան 0
Համակարգչային կաբինետ 1
Ինտեռնետ կապի առկանությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտային հրապարակ 1
Մարզադահլիճ 1
Գրադարանային ֆոնդը`5416
Աշխատեղների թիվը` 37
Դասարանների թիվը` 12
Աշակերտների թիվը` 144
Նախակրթարան՝ 18 սան

«Մուսայելյանի միջնակարգ դպրոց7 ՊՈԱԿ

Հեռ.` +37498 16-39-55

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Մուսայելյան

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 34

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Թ. Սոլախյան

 

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը ներառում է հանրակրթական

հիմնական ծրագրերի առաջին,  երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

 

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1967թվ.

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2011թ.

Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

 

Առանձնասենյակների թիվը` 2

Դասասենյակների թիվը` 14

Լաբորատորիա`

Նախնական զինպատրաստության` 1

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 1600 կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը` 34

Դասարանների թիվը` 13

Աշակերտների թիվը` 84

 

«Նահապետավանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 80-21-38

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3018, գ. Նահապետավան

Աշխատողներ` 30

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն` Մարինե Մանուկյան

Իրականացնում է միջնակարգ  կրթություն և ներառում է միջնակարգ ծրագրերի նախադպրոցական, առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1924, որպես տարրական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1972թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` հեղուկ վառելանյութ
 
Առանձնասենյակների թիվը` 7
Դասասենյակների թիվը` 11
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 3
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` կա
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 1400 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 30
Դասարանների թիվը` 9
Աշակերտների թիվը` 94
 

«Նոր Կյանքի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 055-56-55-97

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ.Նոր Կյանք

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 32

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն՝  Զավեն Պետրոսյան 

 
Դպրոցը շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող, իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող, հանրակրթական մեկ կամ մի քանի ընդհանուր, այդ թվում` հոսքային կամ առանձին առարկաների խորացված ուսուցմամբ հանրակրթական հիմնական ծրագրեր (տարրական ընդհանուր կրթական ծրագրեր, հիմնական ընդհանուր կրթական ծրագրեր, միջնակարգ ընդհանուր կրթական ծրագրեր) իրականացնող ուսումնական հաստատություն է
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1926թ.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1969թ., հիմնանորոգում` 2011թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային
Հարկայնությունը` երկու հարկանի, ունի նաև նկուղային հարկ
Նախագծային հզորությունը` 360 աշակերտի համար
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց:
Առանձնասենյակների թիվը` 4
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական կաբինետներ` 3
 
ՆԶՊ-1
Հրաձգարան-1
Համակարգչային կաբինետ-1
Արհեստանոց-1
Ինտերներ կապի առկայությունը-առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ-1
Մարզադահլիճ-1
Հանդիսությունների դահլիճ-1
Ճաշարան-1
Գրադարան-1
Գրադարանային ֆոնդ - 9347 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 32
Դասասենյակների թիվը` 12
Աշակերտների թիվը՝ 152

«Շաղիկի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 10-57-07, 043-10-57-07

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ.Շաղիկ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 6

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` ժ/պ Ա. Ղուկասյան 

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`1989, որպես ութամյա դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.

Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված

Հարկայնությունը` 1 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը`  էլեկտրոէներգիա

Առանձնասենյակների թիվը` 1

Դասասենյակների թիվը` 2

Լաբորատորիա` -0

Առարկայական սենյակ /կաբինետ` -0

Նախնական զինպատրաստության` -0

Հրաձգարան` -0

Համակարգչային կաբինետ` -0

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` -0

Մարզադահլիճ` -0

Գրադարանի ֆոնդը` 70 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 6

Դասարանների թիվը` 2

Աշակերտների թիվը` 7

«ՇՊՀ ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 5-18-63 093 62-60-41

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3114, ք. Գյումրի, Թումանյան 85

Վեբ կայք` http://3avagdproc.blogspot.com

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 44

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Դարբինյան Կարեն

Իրականացնում է կրթություն, որը հանդիսանում
է 3-րդ աստիճանի 10-12-րդ դասաարն -3 տարի և
 2-րդ աստիճանի 9-րդ դասարան-1 տարի /2015-2016 թթ./
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 2008թ., որպես ավագ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1937թ.
Հարկայնությունը` 3 հարկանի /կիսանկուղով/
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 6
Դասասենյակների թիվը` 16
Լաբորատորիա` 4
 
Առարկայայան սենյակ/կաբինետ` 7
Նախնական զինպատրաստության` 1
Զենքի սենյակ` 1
Համակարգչային կաբինետ` 2
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 5411 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 44
Դասարանների թիվը` 9
Աշակերտների թիվը` 169

 

«Պեմզաշենի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 18-28-98

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ գ.Պեմզաշեն

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 51

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Լյովա Նազարեթյան

 
 

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է կրթության երրերդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ  աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`1968, որպես միջնակարգ  դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1968թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 3 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 3

Դասասենյակների թիվը` 21

Լաբորատորիա` 2

Առարկայական սենյան /կաբինետ` 3

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` 0

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 3

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 11200 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 51

Դասարանների թիվը` 17

 

Աշակերտների թիվը` 393

«Ջրառատի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 6-01-18

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ,2624, գյուղ Ջրառատ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 30

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ա. Սուքիասյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը ներառում է հանրակրթական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

 

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1930թ., որպես ութամյա դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1980թ.

Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային

Հարկայնությունը` 1 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցում

 

Առանձնասենյակների թիվը`3

Դասասենյակների թիվը` 13

Լաբորատորիա` 1

Առարկայական սենյակ/կաբինետ` 1

Նախնական զինպատրաստություն` 1

Հրաձգարան` չկա

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայություն` առկա է

 

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 5438 կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը` 30

Դասարանների թիվը`   11

Աշակերտների թիվը`   112

 

 նախակրթարան 14 երեխա

 

 
 

«Ջրափիի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094-34-35-39

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Ջրափի 7փող. 19շենք

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 31

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Մ. Հովհաննիսյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն և ներառում է հանրակրթական դպրոցի
1-12 դասարանների ծրագիրը
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1974,
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1974թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
տնօրենի աշխատասենյակ   1
փոխտնօրենի աշխատասենյակ 1
Լաբորատորիա 1
Դասասենյակների թիվը` 4
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 7
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 2000 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 31
Դասարանների թիվը` 11
Աշակերտների թիվը` 104
 
 
 

«Սարալանջի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 098-38-68-50

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ 3321 գ.Սարալանջ 1-ին փողոց շենք 4

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 32

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն՝  Մակիչ  Սարգսյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր

կրթության 3-րդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական
հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը ` 1922թ
Դպրոցի տեղակայման տարեթիվը տվյալ շենքում ` 2001թ
Շենքի տիպը - հարմարեցված, մեկ հարկանի
Ջեռուցման եղանակը - լոկալ
Առանձնասենյակների թիվը `  2
Դասասենյակների թիվը ` 12
Լաբորատորիա ` 0
 
Առարկայական սենյակ, կաբինետ `  2
Նախնական զինպատրաստվածություն ` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ`  1
Ինտերնետ կապը առկա է
Բացօթյա սպորտ-հրապարակ ` 4
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանային ֆոնդը ` 3675 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 32
Դասարանների թիվը ` 12
Աշակերտների թիվը ` 139
 
 
 

«Սարատակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 37 00 82

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ.Սարատակ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 35

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրենի`   Էդվարդ Գրիգորյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ ընդհանուր կրթական ծրագրեր
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1971, որպես միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1971թ.
 
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` հեղուկ վառելանյութ
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա` 1
 
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 4
Նախնական զինպատրաստության` 1
Զենքի պահեստ` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Արհեստագործական սենյակ`1
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 4650 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 35
Դասարանների թիվը` 12
Աշակերտների թիվը` 194
 

«Սպանդարյանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 33-99-19

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Սպանդարյան 15փող, 33 շենք

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 34

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն՝ Մարո Վարագյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1976թ., որպես  միջնակարգ  դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1976թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 8
Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 0
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 14 000 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 34
Դասարանների թիվը`12    
Աշակերտների թիվը` 222
 

«Վարդաքարի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-07-24-13

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, գ.Վարդաքար

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 27

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Նարինե Սահակյան
 

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն և ներառում է հանրակրթական ծրագրերի առաջին, երկրորդ ևերրորդ աստիճանները

Դպրոցի ստեզծման տարեթիվը` 1960թ.,

Դպրոցի շենքի տիպը` նորակառույց, երկհարկանի, ջեռուցվում է երկու գազի կաթսաներով
Ինտերնետ կապի առկայությունը`առկա է
Բացօթյա սպորտ հրապարակ`1
Գրադարանի ֆոնդը` 3112 կտոր գիրք
 

Աշխատողների թիվը` 27
Դասարանների թիվը` 11
Աշակերտների թիվը` 101
 

«Տուֆաշենի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 18-48-14

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3025 գ.Տուֆաշեն, փող. 1, շենք 15

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 20

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն՝  Ժան Ոսկանյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ(լրիվ) ընդհանուր կրթություն, որն հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է միջնակարգ(լրիվ) ընդհանուր հանրակրթական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ  աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1921թ., որպես  ծխական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1966թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` վառարաններով(հեղուկ վառելիք)
 
Առանձնասենյակների թիվը` 1
Դասասենյակների թիվը` 4
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան`
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ`
Գրադարանի ֆոնդը` 5276 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 20
Դասարանների թիվը` 6
Աշակերտների թիվը` 33
 
 
 
 
 
 
 
 

«Փանիկի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 077-61-66-18

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3026, գ. Փանիկ, 2-րդ փողոց, 2

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 54

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Հ. Կարապետյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1860-ական, որպես երկդասյա դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2000թ.
 
Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 18
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 4
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 1
Համակարգչային կաբինետ` 2
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 7224 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 54
Դասարանների թիվը` 16
Աշակերտների թիվը` 329
 

«Փոքր Մանթաշի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 077-18-68-76

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գյուղ Փոքր Մանթաշ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 41

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Մառգուշ Կարապետյան

Իրականացնում է միջնակարգ  կրթություն, որը ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին,  երկրորդ  և երրորդ  աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1932թ, որպես .միջնակարգ    դպրոց 1980թ.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1980թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրասալիկներով և հեղուկ վառելիք        
Առանձնասենյակների թիվը` 5
Դասասենյակների թիվը` 19
Լաբորատորիա` 1
 
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 2
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 4909 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 41
Դասարանների թիվը` 16
Աշակերտների թիվը` 324
 
 

«Փոքրաշենի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-66-02- 49

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2626, գ. Փոքրաշեն

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 19

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրենի ` Ա. Կարախանյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրոդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1991թ., որպես հիմնական դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1991թ.

Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված

Հարկայնությունը` 1 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 2

 

Դասասենյակների թիվը` 6

Լաբորատորիա` 1

Առարկայական սենյակ կաբինետ`

Նախնական զինպատրաստություն` 1

Հրաձգարան`

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ

Գրադարանի ֆոնդը` 147 կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը` 19

Դասարանների թիվը` 5

Աշակերտների թիվը` 20

 

 

«Քարաբերդի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093- 82 -09 -12

Մանրամասն ↓

Հասցե` `ՀՀ Շիրակի մարզ, գյուղ Քարաբերդ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 31

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն` Ալեքսան Ասատրյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, , որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1927, որպես հիմնական դպրոց Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1978        
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի    
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
            
Առանձնասենյակների թիվը` 5
Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 3
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` չկա
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 1900 կտոր գիրք
                    
Աշխատողների թիվը`  31
Դասարանների թիվը` 12
Աշակերտների թիվը` 121
 
                    
                    
 
               

«Քեթիի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 63 23 09

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2626, գ. Քեթի

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 29

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն`  Ալիսա Նիկողոսյան 

 Կանոնադրություն

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն և ներառում է

հանրակրթական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

 

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`1999, որպես միջնակարգ դպրոց.

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1999թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ էլեկտրական ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 3

Դասասենյակների թիվը` 11

Առարկայական սենյան /կաբինետ`

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան`

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ`1

Գրադարանի ֆոնդը` 1225 կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը` 29

Դասարանների թիվը` 11

Աշակերտների թիվը` 69

 

 

<<Գետքի գեներալ-մայոր Արտուշ Թադևոսի Հարությունյանի անվան միջնակարգ դպրոց ,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 091-55-86-05

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, 2616, գ.Գետք

Աշխատողներ` 24

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Հերմինե Թադևոսյան

 
 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը ներառում է հանրակարթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1874, որպես հիմնական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2000թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 1
Դասասենյակների թիվը` 10
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 3887 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 24
Դասարանների թիվը` 9
Աշակերտների թիվը` 59
 

,,Ազատանի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 6-00-54, 094-12-14-12

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2603 գ. Ազատան,

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 76

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱ