Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Կազմակերպություններ

Կրթական

 

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 3-58-44, +374 93935844

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Վազգեն Սարգսյան 32, 3108

Վեբ կայք` asuegb.am

Էլ. փոստ`

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Տնօրեն ՝ ԿարենՊետրոսյան

1997թ. մայիսի 30-ին ՀՀ Կառավարության 131-րդ որոշմամբ Գյումրի քաղաքում բացվեց ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղը: Այժմ բուհը տրամադրում է կրթություն առկա և հեռակա ուսումնական ծրագրերով: Բուհում գործում են հետևյալ բաժինները.

 

Բակալավր

1.       Ֆինանսներ (առկա, հեռակա),

2.       Հաշվապահական հաշվառում (առկա),

3.       Կառավարում (առկա):

 

Մագիստրատուրա

1.       Բանկային գործունեության կազմակերպում (առկա),

2.       Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ճյուղերի) (առկա),

3.       Գործարար վարչարարություն (առկա),

4.       Հանրային ֆինանսներ (հեռակա):

 

Բուհի շրջանավարտների մեծամասնությունն աշխատում ՀՀ հանրային և մասնավոր հատվածներում, բանկային համակարգում, ինչպես նաև տարբեր համալսարաններում:

«Էրազմուս+» ծրագրի շրջանակներում ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղի ուսանողներն ու դասախոսները հնարավորություն ունեն կրթություն ստանալ Եվրոպայի առաջավոր համալսարաններում:

 

 

 

«ՀԱՊՀ Գյումրու մասնաճյուղ»

Հեռ.` +374 312 4-35-28

Մանրամասն ↓

Հասցե` Մհեր Մկրտչյան 2

Էլ. փոստ`

ՏՆՕՐԵՆ` Տ․ Պետրոսյան

Գյումրու ՀԱՊՀ մասնաճյուղը կազմակերպվել է 1959թ. և իր գոյության ընթացքում 21 մասնագիտությունների գծով Հանրապետությանը տվել ավելի քան 14500 շրջանավարտ, որոնց ջանքերով է հիմնականում ստեղծվել ու զարգացել Շիրակի մարզի արդյունաբերությունը:

1988թ.-ի երկրաշարժից ավերվեցին Մասնաճյուղի հիմնական շենքերը, փլատակների տակ զոհվեցին 300 աշխատակից և ուսանող: Աղետից հետո Մասնաճյուղը կարողացավ արագ ոտքի կանգնել, շարունակել իր գործունեությունը, պատրաստել տարբեր աստիճանների ճարտարագետներ, ճշգրտել  մասնագիտությունների ցանկը՝ դրանք համապատասխանեցնելով տնտեսական նոր հարաբերությունների պայմաններում ձևավորվող աշխատուժի շուկային:  Մասնաճյուղը կրթական ու գիտական ծրագրեր ՝ իրականացնում տարածաշրջանի տնտեսության և հասարակության կրթական ու տեխնոլոգիական կարիքները առաջնահերթորեն բավարարելու նպատակով: Ավագ դպրոցի, միջին մասնագիտական, բակալավրական, մագիստրոսական և ասպիրանտական կրթական ծրագրերով ուսուցման գործընթացներն իրականացվում են նորագույն սարքերով և քոմփյութերային տեխնիկայով հագեցած լաբորատորիաներում:

Մասնաճյուղում գործում են երկու ֆակուլտետ, մինչբուհական, շարունակական կրթության, հեռակա ուսուցման բաժանմունքներ: Մասնաճյուղի 9 ամբիոններում աշխատում է 73 դասախոս, որից 55-ն ունի գիտական աստիճան ու կոչում (75,3%), այդ թվում՝ 5 դոկտոր և պրոֆեսոր:  Աշակերտների, ուսանողների, մագիստրանտների և ասպիրանտների թիվը հասնում է 1000-ի:

Նշանակալից են Մասնաճյուղում կատարվող գիտական հետազոտությունները: Աշխատակիցները տարեկան հրատարակում են շուրջ 50 գիտական հոդված, արտոնագրում գյուտեր, զեկուցումներով մասնակցում հանրապետական ու միջազգային գիտաժողովների: Մասնաճյուղի ամբիոններում կատարվող հետազոտությունների արդյունքներով վերջին 5 տարում՝ 2007-2012թթ.,  պաշտպանվել է 2 դոկտորական և 14 թեկնածուական ատենախոսություն, ինչում ծանրակշիռ է նաև ՀԱՊՀ Երևանի կրթահամալիրի ամբիոնների օժանդակությունը:

Տպավորիչ են հաջողությունները նաև միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության ասպարեզում. կենսագործվել է "Եվրասիա","Այրեքս""ՄԳՏԿ" հիմնադրամների և "Սորոս""Տեմպուս-Տասիս"ծրագրերի 14 դրամաշնորհ. այդ ֆինանսավորմամբ կազմակերպվել է 4 համակարգչային լսարան: Սերտ բարեկամական կապեր են հաստատվել"Orange Armenia" կազմակերպության հետ:

Մասնաճյուղը ճկուն և օպերատիվ կերպով արձագանքում է տարածաշրջանի գիտակրթական պահանջմունքներին: Գյումրիում  հիմնադրվող Տեխնոպարկի գործոնը պարտավորեցնում է Մասնաճյուղին օժանդակել ու մասնակցել Տեխնոպարկի կայացման հիմնախնդիրների լուծմանը, պատրաստել նրա համար որակյալ, արդի գիտական և տեխնոլոգիական գիտելիքներով զինված, ակտիվ ու ստեղծագործող, նորարարական մտածողությամբ օժտված մասնագետներ, թարմացնել մասնագիտությունների ցանկը՝ դրանք հնարավորինս նպատակաուղղելով Տեխնոպարկի կարիքներին: 2013 թվականից Մասնաճյուղում երեք նոր՝ "Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա""Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում","Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա"մասնագիտությունների գծով ևս կիրականացվի ուսուցում: 2010թ. սկսվեց Մասնաճյուղի գիտատեխնոլոգիական համագործակցությունը Տեխնոպարկի ստեղծմանը ներգրավված կազմակերպությունների հետ, ինչպես նաև ակտիվ մասնակցությունը Գյումրու տնտեսական զարգացման հիմնադրամի  ծրագրերի իրականացման գործին:

ՀԱՊՀ ռեկտորատի վերջերս որդեգրած քաղաքականության շնորհիվ, այն է՝ ապահովել մասնաճյուղերի համաքայլ առաջընթաց Երևանյան Կրթահամալիրի հետ, սկսվել է Համալսարանի նյութական ու ֆինանսական միջոցների մի մասի ուղղորդում դեպի Գյումրու մասնաճյուղ, ինչն օգտագործվում է գլխավորապես ժամանակակից գիտակրթական ու հետազոտական լաբորատորիաների, նորարարական կենտրոն-լաբորատորիայի կազմակերպման նպատակով: Դա հնարավորություն կտա Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի (Պոլիտեխնիկ) Գյումրու մասնաճյուղին է՛լ ավելի ամրապնդել Շիրակի մարզում ժամանակակից տեխնոլոգիաների տարածման առաջնեկի ու առաջատարի իր դիրքերը: 

 

ՀԱՊՀ  Գյումրու մասնաճյուղի  միջին մասնագիտական կրթության բաժին

Հեռ.` +374 312 4-35-28

Հասցե` Մհեր Մկրտչյան 2

Վեբ կայք` npuagb.am

Էլ. փոստ` gyumri@seua.am

ՄՈՒ բաժնի  վարիչ` Շուշիկ Վարդանյան

ՀԱՊՀ  Գյումրու մասնաճյուղի   ավագ դպրոց

Հեռ.` +374 312 4-35-28

Հասցե` Մհեր Մկրտչյան 2

Վեբ կայք` npuagb.am

Էլ. փոստ` gyumri@seua.am

Տնօրեն`  Շուշիկ Վարդանյան

Հեռ.` 095707071

Իրականացնում է  միջնակարգ կրթություն, որը  ներառում է  հանրակրթական հիմնական ծրագրերի  երրորդ աստիճանը:

 

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1996թ

Աշխատողների թիվը` 26

Դասարանների թիվը` 9

Աշակերտների թիվը` 124

 

«Շիրակի պետական համալսարան»

Հեռ.` +374 312 3 21 99

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Գյումրի, Պ. Սևակ 4

Ռեկտոր` Ե. Սերոբյան

,,Եվրոպական Կրթական Տարածաշրջանային Ակադեմիա,,

Հեռ.` 374 0312 5 70 17, 5 70 18

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Գյումրի, Ղուկասյան փող. 30/2

Էլ. փոստ`

Տնօրեն` Հ. Եղիազարյան

,,Երևանի Գեղարվեստի պետական ակադեմիա Գյումրու մասնաճյուղ,,

Հեռ.` +374 94-20-70-60

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Անկախության հրապարակ 1

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Տնօրեն` Վահագն Ղուկասյան

 

,,Երևանի Թատրոնի, Կինոյի պետական ինստիտուտի Գյումրու մասնաճյուղ,,

Հեռ.` +374 0312 5-65-82, 413 36

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Անկախության հրապարակ 1

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Տնօրեն`   Զիլֆիմյան Հակոբ

 

,,Հայբուսակ համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 3-30-42

Մանրամասն ↓

Հասցե` Մազմանյան 3

Գյումրու ,,Պրոգրես համալսարան,,

Հեռ.` +374 0312 3-10-05, 5-51-80

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Խրիմյան Հայրիկ 40ա

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Ռեկտոր` Ռաֆիկ Խաչատրյան

 

Երևանի Կոմիտասի անվան Պետական կոնսերվատորիայի Գյումրու մասնաճյուղ

Հեռ.` +374 0312 5 94 35

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, 3101, Անկախության հրապարակ 1

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Տնօրեն՝ Հ. Ստեփանյան

 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ՊՈԱԿ

« Շիրակի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 3- 27- 93, 098-90-30-89

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Շիրակացի 10

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 125

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրենի պարտականությունները

կատարող՝ Գոհար Յայլոյան

«Շիրակի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն»-ն իրականացնում է Շիրակի և հարակից մարզերի կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 0-ից 18 տարեկան երեխաների խնամքը և սոցիալական աջակցությունը՝ անհրաժեշտության դեպքում նաև խնամողի հետ՝ 24-ժամյա ռեժիմով։ Ճգնաժամային աջակցության կենտրոնի ծառայություններից կօգտվում են նաև նախկին «Գյումրու Ֆրիտյոֆ Նանսենի անվան երեխաների խնամքի և պաշտպանության N2 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ-ում խնամք ստացող երեխաները։

Կենտրոնն իրականացնում է կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 0-ից 18 տարեկան երեխաների՝ առավելագույնը 6 ամիս ժամկետով շուրջօրյա խնամքն ու աջակցությունը, ինչպես նաև ցերեկային աջակցության ծառայություններ է տրամադրում կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 2-ից 18 տարեկան երեխաներին առավելագույնը 1 տարի ժամկետով՝պայմաններ ստեղծելով  երեխաներին հասարակություն ներառելու, սոցիալ-մանկավարժահոգեբանական և առողջական խնդիրների լուծմանն օժանդակելու, կյանքի դժվարին իրավիճակը կանխարգելելու համար։

Հաստատությունում շուրջօրյա կարճաժամկետ խնամք կստանան կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող 60 երեխա, իսկ ցերեկային ծառայություն՝ 100 երեխա։
 

Հաստատության շենքի տիպը` քարաշեն

Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 9
Ննջարանների թիվը` 10
Հանգստի սենյակ` 3
Խմբակներ` 6
Դասապատրաստման սենյակ՝ 6
Ընթերցարան ` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1 / 50քառ.մ /
Հանդիսությունների դահլիճ ` 1 / 50 քառ.մ /
Գրադարանի ֆոնդը` 1340 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 83 շուրջօրյա, 42 ցերեկային

Աշակերտների թիվը` 60 շուրջօրյա, 100 ցերեկային
 

 

«Գյումրու երեխաների տուն» ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+374 0312) 3 13-28, 044-53-77-79, 098-53-77-79

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3103, ք. Գյումրի, Թամանյան 17

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 160

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

 

Տնօրենի պարտականությունները կատարող՝ Պայքար Վալեսյան
Իրականացնում է 1 օրականից մինչև 8 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող երեխաների բժշկավերականգնողական, սոցիալ հոգեբանական աշխատանքներ, ապահովում է երեխաների իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությունը, նյութական ու կենցաղային պահանջների բավարարումը, դաստիարակությունը:
Մանկատան հիմնական նպատակը կենտրոնական նյարդային համակարգի, օրգանական և ֆունկցոնալ ախտահարումներով, բնածին ու ձեռքբերովի ֆիզիկական արատներ ունեցող հաշմանդամ երեխաների մշտական խնամքի ապահովումն է:
 
<Երեխաների տան> ստեղծման տարեթիվը` 1945թ, որպես մանկատուն
 
Տվյալ շենքում մանկատան տեղակայման տարեթիվը` 1945թ.
 
Մանկատան շենքը տիպային է, բաղկացած է 2 մասնաշենքերից երկու և երեք հարկանի, կաթսայատնից, խոհանոց:
 
Ջեռուցման եղանակը` Լոկալ ջեռուցման և տաք ջրամատակարարման ցանց:
 
Առանձնասենյակների թիվը (մասնագիտական սենյակներ)` 20
 
Բաժանմունքների (խմբասենյակների) թիվը` 11
 
Համակարգչային կաբինետ` 1
 
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Վերականգնողական դահլիճ – 1
 
Միջոցառումների դահլիճ – 1
 
Աշխատողների թիվը` 160
 
Խնամվողների թիվը` 125

 

 ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

«Գյումրու թիվ 19 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 3-49-24

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3108 , ք. Գյումրի, Վ. Սարգսյան 13

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 58

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն՝ ժ/պ Ա․Մարտիրոսյան

Կանոնադրություն

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1949, որպես միջնակարգ դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2004թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 5

Դասասենյակների թիվը` 17

Լաբորատորիա` 1

Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` 0

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 1776 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 58

Դասարանների թիվը` 16

Աշակերտների թիվը` 378

Իրականացվում է ներառական կրթություն:

Նախակրթարան – 30 երեխա

 

 

«Ախուրյանի թիվ 2 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 091-77-76-87 095-00-72-92

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ , 2601, գ.Ախուրյան , Ախուրյանի խճ.55

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 43

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ն. Մուշեղյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն , որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանը:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1883թ., որպես Ախուրյան գյուղի դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2003թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային
Հարկայնությունը` երկու հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը`12
Լաբորատորիա`1
Առարկայական սենյակ/կաբինետ/` չկա
Նախնական զինպատրաստություն ` 1
Հրաձգարան ` չկա
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապ առկայությունը` առկա`
Բացօդյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` չկա
Գրադարաբնային ֆոնդը ` 60 կտոր գեղարվեստական, 1850 կտոր ուսումնական գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 43
Դասարանների թիվը` 18
Աշակերտների թիվը` 372
 
 

 

«Գյումրու թիվ 7 հիմնական դպրոց » ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 5-15-02 5-06-68 5-41-00

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ,3101, ք. Գյումրի, Ալեք–Մանուկյան 4

Վեբ կայք` http://gyumri7.schools.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 141

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Գագիկ  Կարապետյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Իրականացնում է ռուսերով և ռուսերենիխորացվածուսուցմամբուսուցում
Դպրոցն իրականացնում է ներառական կրթության ծրագիրը:

Դպրոցում գործում է նախակրթարան:
Դպրոցը պատրաստել է միջազգային, հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների հաղթողներ և մրցանակակիրներ
Պատրաստել է Ոսկե մեդալակիրներ
Դպրոցը իրականացնում է կրթական և մշակութային միջազգային ծրագրեր:
Համագործակցում է ՀՀ, ԼՂՀ և արտերկրի տարբեր դպրոցների հետ:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1937, որպես միջնակարգ դպրոց
Տվյալշենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1998թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված
Հարկայնությունը` 3 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցմանցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 5
Դասասենյակների թիվը` 45
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 5
Հրաձգարան ` -

Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 3
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկաէ
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը`11345 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը`141
Դասարանների թիվը` 45
Աշակերտների թիվը` 1196

Նախակրթարան՝ 59
 

 

«Ազատանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094-12-14-12

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2603 գ. Ազատան,

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 72

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Հ․ Ոսկանյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն և ներառում է հանրակրթական ծրագրերիառաջիներկրորդ ևերրորդ աստիճանները

Դպրոցի ստեզծման տարեթիվը` 1988թ., որպես հանրակրթական դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը`Iմասնաշենք 1988թ.IIմասնաշենք2005թ.

Դպրոցի շենքի տիպը` Iմասնաշենք`  երկաթբետոնյահարմարեցված ,IIմասնաշենք՝քարեկառույց

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցմանեղանակըլոկալ ջեռուցում

Առանձնասենյակների թիվը`2

Դասասենյակների թիվը`30

Լաբորատորիա`1

Առարկայականսենյակ/կաբինետ`3

Նախնական զինպատրաստությանսենյակ`1

Հրաձգարանչկա

Համակարգչային կաբինետ`1

Ինտերնետ կապի առկայությունը`Ιմասնաշենքումառկա է , ΙΙմասնաշենքում՝ոչ

Բացօթյա սպորտհրապարակ`2

Մարզադահլիճ`1

Գրադարանի ֆոնդը`1158 կտորգիրք

Աշխատողների թիվը` 72

Դասարանների թիվը`30

 

Աշակերտների թիվը` 722,    նախակրթարանի սաների թիվը  16

«Ալեքսան Համբարյանի անվան Թորոսգյուղի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` 0374 093-05-66-09

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, Սարապատ համայնք. Թորոսգյուղ բնակավայր

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 25

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Գարեգին Հակոբյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, 
և ներառում է հանրակրթական միջնակարգ ծրագրերի առաջին,
երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1921
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1991թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` տեղային (էլ. տեներ)
 
 
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա` -
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 2
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` - 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 280 կտոր գիրք
 
 
Աշխատողների թիվը` 25
Դասարանների թիվը` 6
Աշակերտների թիվը` 42
 
 

 

«Ալվարի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 246 6-00-09 077-71-21-61

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2702, գ.Ալվար

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 16

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ռուբիկ Համբարյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր
կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական
հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`1989, որպես միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
Հարկայնությունը` մի հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` կաթսայատուն
 
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 7
Լաբորատորիա` -
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` -
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` -
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 2201կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 16
Դասարանների թիվը` 3.5
Աշակերտների թիվը` 16


 

«Ախուրիկի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +312 093-38-43-00

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2604, գ. Ախուրիկ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 26

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ա․Մելիքյան

Իրականացնում է հանրակրթական ծրագրեր` տարրական, հիմնական, միջնակարգ:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1926թվ.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2013թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` նորակառույց, քարաշեն
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ
 
Առանձնասենյակների թիվը` 6
Դասասենյակների թիվը` 11
Լաբորատորիա` 2
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Գրադարանի ֆոնդը` 4503 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 26
Դասարանների թիվը` 10
Աշակերտների թիվը` 94

«Ախուրյանի թիվ 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-19-31-31

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2601, գ. Ախուրյան

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 45

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` ժ/պ Գ․ Մատինյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր
կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական
ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1883, որպես ծխական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2000թ.
 
Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
Հարկայնությունը` 3 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 6
Դասասենյակների թիվը` 25
Լաբորատորիա` 2
«Արմատ» լաբորոտորիա - 1
Բուժկետ - 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 4
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան`
Համակարգչային կաբինետ` 2
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2
Մարզադահլիճ`
Գրադարանի ֆոնդը` 2900 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 45
Դասարանների թիվը` 19
Աշակերտների թիվը` 412

 

 

 

 

«Ախուրյանի Նիկոլ Աղբալյանի անվան ավագ դպրոց»ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 7-06-38, 093-05-70-05

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2602, գ. Ախուրյան, Մինաս Ավետիսյան 3

Վեբ կայք` http//akhuryanhigschoolsite.am/

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 33

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Գեղամ Պետրոսյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ  մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երրորդ  աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1991թ.    որպես   հանրակրթական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1991թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` երկհարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 10
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյակ/կաբինետ` 4
Համակարգչային կաբինետ` 2
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 1
Բուժսենյակ 1
Ուսուցչանոց 1
Հանդիսասրահ 1
 
Բացօթյա մարզահրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` հարմարեցված
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Գրադարանի ֆոնդը` 7878 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 30
Դասարանների թիվը` 10
Աշակերտների թիվը` 146

«Աղինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 35-83-93

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2902, գ. Աղին, փողոց 5, շենք 5

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 24

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  ժ/պ Մ․ Ծառուկյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1931 թ, որպես ութամյա դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2003թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 2

Դասասենյակների թիվը` 10

Լաբորատորիա` 1

Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 1

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` չկա

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 5199 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը`  24

Դասարանների թիվը`   9

Աշակերտների թիվը`  58

Նախակրթարան

Աշխատողների թիվը` 1

Դասարանների թիվը` 1

Սաների թիվը` 4

 

 

 

 

«Աղվորիկի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 098-20-37-20

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Աղվորիկ

Աշխատողներ` 13

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` ժ/պ Թ․ Սոխոյան

 Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` ..1990., որպես հիմնական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը.1990
Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցվաց
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` վառարան
 
Առանձնասենյակների թիվը` 1
Դասասենյակների թիվը` 4
Լաբորատորիա` -
Առարկայական սենյան /կաբինետ` -
Նախնական զինպատրաստության` -
Հրաձգարան` -
Համակարգչային կաբինետ 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը - առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` -
Մարզադահլիճ` -
Գրադարանի ֆոնդը` -
 
Աշխատողների թիվը` 13
Դասարանների թիվը` 3
Աշակերտների թիվը` 12
 

«Ամասիայի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 077 05 65 62

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2701, գ. Ամասիա փ.24 փակ1 շենք3

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 30

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրենի պարտականությունները

կատարող՝ Մ․ Ամիրյան

 

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջինից երրորդ աստիճանները:

 

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1989, որպես  դպրոց` 1991

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1991թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

 

Առանձնասենյակների թիվը` 9

Դասասենյակների թիվը` 12

Լաբորատորիա` 2

Առարկայական սենյան /կաբինետ` -

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` -

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

 

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 4250 կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը` 30

Դասարանների թիվը` 11

Աշակերտների թիվը` 197

«Այգաբացի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` + 374 0312 6-00-36

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2605, գ. Այգաբաց

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 22

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն՝  Ս․ Մարտիրոսյան

 
Իրականացնում է հիմնական կրթություն,որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության
երկրորդ մակարդակը եվ ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին եվ երկրորդ աստիճանները:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը՝     1940թ
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը՝ 2001թ
Դպրոցի շենքի տիպը՝ տիպային
Հարկայնությունը՝ երկհարկանի
Ջեռուցման տեսակը՝ լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը՝ 3
Դասասենյակների թիվը՝   11
Լաբորատորիա՝    1
Նախնական զինպատրաստության սենյակ՝ 1
Համակարգչային կաբինետ՝ 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը՝ առկա է
Մարզադահլիճ՝ 1
Գրադարանային ֆոնդը՝ 4323 կտոր
 
Աշխատողների թիվը՝ 22
Դասարանների թիվը՝ 10
Աշակերտների թիվը՝   102
     

«Անի կայարանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-23-95-11

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2903, գ.Անիավան, I փողոց, շենք 5/1

Վեբ կայք` https://anikayaran.schoolsite.am/

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 17

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Հայկուհի Պապիկյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1961թ. որպես քառամյա դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1982թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրականություն
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 6
Լաբորատորիա` 0
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` -0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` - առկա է
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 1700 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 17
Դասարանների թիվը` 5
Աշակերտների թիվը` 16
 

«Անիպեմզայի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Անիպեմզա

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 16

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Հ․ Նազարյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական միջնակարգ ծրագրերի առաջին , երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1932 թիվ, որպես 1932 թիվ դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1932թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

 

Առանձնասենյակների թիվը` 2

Դասասենյակների թիվը` 8

Լաբորատորիա` 1

Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 2

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` չկա

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

 

Բացօթյա սպորտ հրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 4800 կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը` 16

Դասարանների թիվը`6

Աշակերտների թիվը` 31

«Անուշավանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-334-270

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գյուղ Անուշավան 7-րդ փողոց 23 շենք

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 38

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Կ․ Հակոբյան

Իրականացնում է տարրական  ընդհանուր, հիմնական ընդհանուր և միջնակարգ /լրիվ/ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1905, որպես  ծխական  դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1980թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 10

Դասասենյակների թիվը` 20

Լաբորատորիա` 1

Առարկայական սենյան /կաբինետ` 2

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան`  1

Համակարգչային կաբինետ` 1

Արմաթ ինժեներկան լաբորատորիա 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 5677  կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 38

Դասարանների թիվը` 14

Աշակերտների թիվը` 252

 

 

 

«Աշոցքի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0245 2-12-92, 077-75-77-67

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2801, գ.Աշոցք

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 54

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Սամվել Ավետիսյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`1976, որպես միջնակարգ դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1976թ.

Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային, քարաշեն

Հարկայնությունը` երկհարկանի

Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրական ջեռուցիչներով

Առանձնասենյակների թիվը` 3

Դասասենյակների թիվը` 6

Լաբորատորիա` 3

Առարկայական սենյակ /կաբինետ` - 8

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` -

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ`

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը`14500 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 54

Դասարանների թիվը` 14

Աշակերտների թիվը` 285

 

«Առափիի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 20-39-33

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, 2606 գ. Առափի

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 30

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Ստեփան  Նազարյան 

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, և ներառում է հանրակրթական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1801, որպես  քարաշեն դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1996թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`քարաշեն
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրաէներգիա
 
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 11
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Զինանոց` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Ուսուցչանոց` 1
Գրադարան` 1
Նիստերի դահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 2526 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 30
Դասարանների թիվը` 10
Աշակերտների թիվը` 116
Նախակրթարանի երեխաների թիվը` 13

«Արդենիսի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094-69-65-70

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Արդենիս

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 14

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` ժ/պ Կ․ Հովհաննիսյան

 Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1989թ., որպես տարրական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2002թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլ. էներգիա

Առանձնասենյակների թիվը` 1
Դասասենյակների թիվը` 5
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Գրադարանի ֆոնդը` 0 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 14
Դասարանների թիվը` 3
Աշակերտների թիվը` 15
 

 

«Արեգնադեմի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094 97 83 28

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Արեգնադեմ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 21

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Հ. Սահակյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության I,II մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1989թ.,որպես .միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` հեղուկ վառելանյութով վառարաններ, էլեկտրական ջեռուցիչներ
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 7
Լաբորատորիա` չկա
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` չկա
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` - չկա
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` կա
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ`չկա
Գրադարանիֆոնդը` 335 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 21
Դասարանների թիվը` 5
Աշակերտների թիվը` 41
 
 

 

«Արթիկի երեկոյան դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 94 47 08 00

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Հառիճ

Աշխատողներ` 11

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Գ․ Նիկողոսյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում  է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի  երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1965թ., որպես դպրոց-ուսումնարան.

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1965թ.

Դպրոցի շենքի տիպը՝ տիպային
Հարկայնությունը՝ 3 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը՝լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը՝ 3
Դասասենյակների թիվը՝ 4
Լաբորատորիա՝ 0
Առարկայականսենյակ /կաբինետ՝ 0
Նախնական զինպատրաստության՝ 0
Հրաձգարան՝ 0
Համակարգչային կաբինետ /համատեղ/՝ 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը՝ առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ /համատեղ/՝ 1
Աշխատողների թիվը՝ 11
Դասարանների թիվը՝ 4
Աշակերտների թիվը՝ 21
 

 

«Արթիկի թիվ 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0244 5 21 02

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3001, ք. Արթիկ, Թումանյան 34

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 61

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Վարդուհի Սահակյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1931թ., որպես միջնակարգ դպրոց.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2003թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 3 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 5
Դասասենյակների թիվը` 20
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 4
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 9815 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 61
Դասարանների թիվը`19
Աշակերտների թիվը`513
 

 

«Արթիկի թիվ 2 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 98 63 92 61

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3301, ք. Արթիկ, Անկախության 15

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 56

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն `Ս․ Պետրոսյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`   որպես  դպրոց   1933թ.

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը`  առաջին մասնաշենք`  1933թ., երկրորդ մասնաշենք` 1973թ.. 

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

 

Առանձնասենյակների թիվը` 5

Դասասենյակների թիվը` 24

Լաբորատորիա` 2

Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 8

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` 0

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

 

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Սպորտդահլիճ` հարմարեցված

Գրադարանի ֆոնդը` 9899 կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը` 56

Դասարանների թիվը` 23

Աշակերտների թիվը`   603

 

 

«Արթիկի թիվ 3 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0244 5-21-47, 094 82 40 18

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3001, ք. Արթիկ, Աբովյան 10

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 56

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Ա . Արշակյան
 
Իրականացնում է 3-րդ աստիճանի միջնակարգ հանրակրթական և ընդհանուր ծրագրեր :

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1959թ.

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1976թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 3 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 3

Դասասենյակների թիվը` 16

Լաբորատորիա` 2

Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան`

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 14700 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 56

Դասարանների թիվը` 16

 

Աշակերտների թիվը` 245

«Արթիկի թիվ 4 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-40-67-71

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ,3301 ք. Արթիկ , Հակոբյան 8

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 30

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն՝ ժ/պ Լ․ Կարախանյան

 

 Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը՝ 1961, որպես Արթիկի №4 միջնակարգ դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը՝    1987թ.

Դպրոցի շենքը՝    տիպային

Հարկայնությունը՝    3 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը՝    լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը՝ 6

Դասասենյակների թիվը՝   36

Առարկայական սենյակ՝ 7

Նախնական զինպատրաստություն՝ 1

Հրաձգարան՝ 1

Համակարգչային կաբինետ՝ 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը ՝   առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ՝    1

Մարզադահլիճ՝   1

Գրադարանի ֆոնդը՝   9253 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը՝ 30

Դասարանների թիվը՝ 9

Աշակերտների թիվը՝   144

 

 

«Արթիկի թիվ 5 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094-82-16-25

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3001, ք. Արթիկ, Շինարարների 11

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 46

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ա Պետրոսյան

 
 Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիրկրթությաներկրորդմակարդակը և ներառում է հանրակրթականհիմնականծրագրերիառաջին և երկրորդաստիճանները:

Դպրոցիստեղծմանտարեթիվը` որպես դպրոց 1984թ.
Տվյալշենքումդպրոցիտեղակայմանտարեթիվը` 1984թ.
Դպրոցիշենքիտիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 3 հարկանի
Ջեռուցմանեղանակը` լոկալջեռուցմանցանց

Առանձնասենյակներիթիվը` 6
Դասասենյակներիթիվը` 26
Լաբորատորիա` 2
Առարկայականսենյան /կաբինետ` 6
Նախնականզինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչայինկաբինետ` 1
Ինտերնետկապիառկայությունը` առկա է

Բացօթյասպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանիֆոնդը` գեղարվեստական և վարձույթով 3050 կտոր գիրք

Աշխատողներիթիվը` 46
Դասարաններիթիվը` 13
Աշակերտներիթիվը` 273
Նախակրթարանի սաների թիվը՝ 27

 

«Արթիկի թիվ 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0244 5 -42- 35, 094 95-87-24

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Շիրազի 8

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 37

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Աղունիկ Դավթյան 

Կանոնադրություն

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1961թ., որպես միջնակարգ  դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1995թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 4

Դասասենյակների թիվը` 15

Լաբորատորիա` 3

Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 7

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան`

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` հարմարեցված սենյակ

Գրադարանի ֆոնդը` 8141 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 37

Դասարանների թիվը` 9

 

Աշակերտների թիվը` 197

 

«Արթիկի թիվ 8 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 12 60 20

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Լմբատ-2

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 34

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Լ Սարգսյան

 
Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` .1997, որպես .վարժարան
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2009թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 5
Դասասենյակների թիվը` 10
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 4
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` չկա
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` չկա
Գրադարանի ֆոնդը` 2920 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 34
Դասարանների թիվը` 9
Աշակերտների թիվը` 128

«Արփենիի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2804, գ. Արփենի

Աշխատողներ` 21

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Տնօրեն`  Ն․Պասխալովա 

 

Իրականացնում է լրիվ միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1924, որպես տարրական  դպրոց տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1991թ.
 
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրոտաքացուցիչ
 առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 15
 
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
 
Գրադարանի ֆոնդը` 1500 կտոր գիրք
Աշխատողների թիվը` 21
Դասարանների թիվը` 5
Աշակերտների թիվը` 332

 

«Արևիկի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-72-72-56

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2607, գ. Արևիկ, 1-ին փողոց համար 4

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 32

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ս․ Սիմոնյան

Հանրակրթական հիմնական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություն: Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն,որը հանդիսանում է հանրակրթության 3-րդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 2002, որպես միջն. դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2002թ
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը`լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը`5
Դասասնեյակների թիվը`17
Լաբորատորիա`1
Առարկայական սենյակ/կաբինետ`1
Ինտերնետ կապի առկայությունը`առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ`1
Մարզադահլիճ`-
Գրադարանի ֆոնդը` 4015 կտոր գիրք
Աշխատողների թիվը`32
Դասարանների թիվը`12
Աշակերտների թիվը` 197

«Արևշատի Մետաքսեի անվան միջննակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094-50-97-82

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Արևշատ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 39

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն՝  Ս․ Խաչատրյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության առաջին, երկրորդ և երրորդ մակարդակները և ներառում է հանրակրթական հիմնական միջնակարգ ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1987, որպես միջնակարգ դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1987թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

 

Առանձնասենյակների թիվը` 2

Դասասենյակների թիվը` 12

Լաբորատորիա` 2

Առարկայական սենյան /կաբինետ` 4

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` 0

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

 

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 7800  կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը` 39

Դասարանների թիվը` 12

Աշակերտների թիվը` 240` որից 19 ներառական

 Նախակրթարան 2 խումբ 50 երեխա

«Բագրավանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 077-20-09-69

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գյուղ Բագրավան

Վեբ կայք` bagravan.schools.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 31

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` ժ/պ Գ․Մկրտչյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է  հիմնական
կրթության մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերը:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`  1973թ.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1973թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը`  անհատական
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` --
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 1800 կտոր գիրք
Աշխատողների թիվը` 31
Դասարանների թիվը` 11
Աշակերտների թիվը` 114

«Բայանդուրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 098-55-86-95

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2608, գյուղ Բայանդուր

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 24

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  ժ/պ Ա․ Հովհաննիսյան

  
  Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

 

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1907թ.

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1907թ.

Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված

Հարկայնությունը` 1 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` կենտրոնացված

 

Առանձնասենյակների թիվը` 2

Դասասենյակների թիվը` 8

Լաբորատորիա` չկա

Առարկայական սենյակ` 2

Նախնական զինապատրաստության `1

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

 

Բացօթյա սպորտհրապարակ ` 1(հարմարեցված)

Մարզադահլիճ` 1(հարմարեցված)

Գրադարանի ֆոնդը` 310 կտոր գիրք

 

 

Աշխատողների թիվը` 24

Դասարանների թիվը`11

Աշակերտների թիվը` 85

 
 Մանկապարտեզի սաների թիվը՝ 10

«Բանդիվանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 40-76-58

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Բանդիվան փողոց5,շենք2

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 22

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն՝  Սաթենիկ  Գևորգյան

Էլ. փոստ` bandivandp@mail.ru

Աշխատողներ` 22

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է  հանրակրթության   երրորդ     մակարդակը   և    ներառում է   հանրակրթական   հիմնական ծրագրերի   առաջին,երկրորդ, երրորդ աստիճանները :

 

Դպրոցի ստեղծման   տարեթիվը՝   1929թ. , որպես   տարրական դպրոց

Տվյալ  շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը՝ 1989թ.

  Դպրոցի   շենքի տիպը՝   տիպային

Հարկայնությունը՝ 2

Ջեռուցման եղանակը՝ գազ-երկու  ջեռուցման կաթսայով  

Առանձնասենյակների թիվը՝ 2

Դասասենյակների    թիվը՝ 12

Լաբորատորիա՝   1

Առարկայական սենյակ՝ - կաբինետ՝ 

Նախնական զինպատրաստության՝    1

Հրաձգարան՝ չկա

Համակարգչային կաբինետ՝ 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը՝   առկա է

Բացօթյա   սպորտհրապարակ՝   1

Մարզադահլիճ՝ 1

Գրադարանի ֆոնդը՝  204 կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը՝   22

Դասարանների   թիվը՝ 9     

Աշակերտների    թիվը՝ 66

 

 

 

 

«Բավրայի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 099 07- 75- 67

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ գյուղ Բավրա

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 24

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` է. Կարապետյան

1972 թվականին    Բավրայում կառուցվում է նոր երկհարկանի դպրոց և ութամյա դպրոցին փոխարինում է   միջնակարգ   դպրոցը:1988 թվականի Սպիտակի երկրաշարժից   հետո   դպրոցը ավերակների վերացվեծ 0.1990 – 2000 թթ. նախ վագոն – տնակները և հետո մանկապարտեզի   շենքը ծառայում էին որպես դպրոց:   2000թվականին դպրոցի մի մասը ՙվերանորոգվեց՚ Հայկական Կարիտասի կողմից, իսկ 2007 թվականին նորից վերանորոգվեց և կառուցվեց նոր սպորտդահլիճ :   Դպրոցում միջնակարգ կրթություն են ստանում նաև հարևան Սարագյուղ գյուղի հիմնական դպրոցի շրջանավարտները: 

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`1961, որպես տարրական դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1972թ.

Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 3

Դասասենյակների թիվը` 12

Լաբորատորիա` - 1

Առարկայական սենյակ /կաբինետ` - 2

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` -

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 2450 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 24

Դասարանների թիվը` 8

Աշակերտների թիվը` 78

 

նախակրթարան՝ մեկ դասասենյակ, 9  երեխա

«Բենիամինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093- 26 -64- 21

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2609, գյուղ Բենիամին

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 26

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն` Հ․ Նահապետյան

Իրականացնում է միջնակարգ  կրթություն, որը հանդիսանում է կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին , երկրորդ երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1920-ական թթ որպես ծխական դպրոց, 1937 թվականից հիմնական դպրոց, 1991 թվականից միջնակարգ դպրոց:

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1982թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ

Առանձնասենյակների թիվը` 3

Դասասենյակների թիվը` 10

Լաբորատորիա` 1

Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` չկա

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

 Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 6452 կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը` 26

Դասարանների թիվը` 11

Աշակերտների թիվը` 77

 

նախակրթարան ՝ 6 երեխա

 

 

«Բերդաշենի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 077-51-82-01

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Բերդաշեն

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 24

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն `ժ/պ Անուշ Չափանյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1964թվ., որպես միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.

2014 թվականի հոկտեմբերի 27-ից դպրոցը գործում է համայնքապետարանի շենքում /1-ից  4-րդ դասարաններ/, 5-ից 12-ը հաճախում են Զորակերտի միջնակարգ դպրոց:

Գրադարանի ֆոնդը` 60 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 24
Դասարանների թիվը` 7
Աշակերտների թիվը` 39/  որից 16 տեղում, 23-ը Զորակերտի միջնակարգ դպրոցում/

«Բյուրակնի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0246-6-00-68, 094 82 12 76

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2706, գ. Բյուրակն

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 29

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

Տնօրեն ` Լ. Մելիքյան

 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1989 որպես դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրաէներգիա
 
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 10
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` -
Մարզադահլիճ` -
Հանդիսությունների դահլիճ՝ 1
Գրադարանի ֆոնդը`  728 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 29
Դասարանների թիվը` 9
Աշակերտների թիվը` 68
նախակրթարան 1 խումբ, 7 երեխա

«Գառնառիճի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-00-55-79

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Գառնառիճ, փողոց 7, փակ.1 շենք 3

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 19

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ն․ Աբրահամյան

Իրականացնումէ միջնակարգ կրթություն, որը
հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է
հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1989, որպես միջնակարգդպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` 40 տոկոս վառարան, 60 տոկոս էլեկտրական
 
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 4
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 1262 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 19
Դասարանների թիվը` 8
Աշակերտների թիվը` 37
 Երթևեկող աշակերտների և սաների ընդհանուրթիվը՝ 4

«Գեղանիստի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-35-56-51

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ գ.Գեղանիստ փ1 շ.6

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 34

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ա․ Ալեքսանյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1935թ., որպես յոթնամյա դպրոց, 1975 թ.-ից միջնակարգ դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1985թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը`  էլեկտրասալիկներով

Առանձնասենյակների  թիվը` 5

Դասասենյակների  թիվը` 12

Լաբորատորիա` 0

Ռոբոտաշինության /կաբինետ/՝ 1

Առարկայականսենյակ /կաբինետ/` 0

Նախնական  զինպատրաստության`1

Համակարգչային  կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի  առկայությունը` կա

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 2500 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 34

Դասարանների թիվը` 12

Աշակերտների թիվը` 183

 

«Գետափի Գուրգերն Արշակյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Գետափ. 1-ին փողոց, 4-րդ փակուղի, շենք 7

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 29

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Լ Գասպարյան

Իրականացնում է տարրական, ընդհանուր, հիմնական ընդհանուր և միջնակարգ /լրիվ/ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1950թ., որպես յոթնամյա դպրոց,Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը 1999թ.

 
Դպրոցի շենքի տիպը` ոչ տիպային
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` գազիֆիկացված
Առանձնասենյակների թիվը – 2
Դասասենյակների թիվը – 10
Լաբորոատորիա - 
Առարկայական սենյակ –
 
Նախնական զին պատրաստություն –
Հրաձգարան –
Համակարգչային կաբինետ –
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտային հրապարակ – 1
Մարզադահլիճ -
Գրադարանային ֆոնդը – 1800 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը – 29
Դասարանների թիվը – 10
Աշակերտների թիվը – 89

«Գետքի գեներալ-մայոր Արտուշ Թադևոսի Հարությունյանի անվան միջնակարգ դպրոց » ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 091-55-86-05

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, 2616, գ.Գետք

Աշխատողներ` 26

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Հ․ Թադևոսյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը ներառում է հանրակարթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1874, որպես հիմնական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2000թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 1
Դասասենյակների թիվը` 10
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 3887 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 26
Դասարանների թիվը` 9
Աշակերտների թիվը` 60
Նախակրթարան՝ 9
 

«Գյումրու Ակադեմիական վարժարան» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 93-000-590

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3115, ք. Գյումրի, Ժամանակավոր հասցե՝ Նախկին Մանկավարժական ուսումնարանի շենք , Վ.Սարգսյան 28

Վեբ կայք` http://gyumripi.schools.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 57

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Արմեն Մարտիրոսյան

Իրականացնում է հիմնական և միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է
պարտադիրկրթության երկրորդ և երրորդ մակարդակը և ներառում է  հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1990թ., որպես
Գիտությունների  Ակադեմիային կից հատուկ դպրոց  
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2004թ.
 
Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյակ   /կաբինետ` -
Նախնական զինպատրաստության` -
Հրաձգարան` -
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2
Մարզադահլիճ` -
Գրադարանի ֆոնդը` 2500 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 57
Դասարանների թիվը` 25
Աշակերտների թիվը` 410

«Գյումրու թիվ 4 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 4-40-74

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Կամոյի 173

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 50

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ա. Այվազյան

 
Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`   1928 թ.,    որպես   դպրոց - 1928 թ. 
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1968թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 6
Դասասենյակների թիվը` 17
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 6
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտ հրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 4350  կտորգիրք
 
Աշխատողների թիվը` 50
Դասարանների թիվը` 17
Աշակերտների թիվը` 341
 
 

«Գյումրու թիվ 5 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 5-13-59

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3114, ք. Գյումրի, Ս. Մատնիշյան 301

Վեբ կայք` https://gyumri5.schoolsite.am/

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 43

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն` Ս. Սահակյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1938թ., որպես միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1998թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 12
Դասասենյակների թիվը` 14
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 2
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 3229 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 43
Դասարանների թիվը`9
Աշակերտների թիվը` 254

 

 

«Գյումրու թիվ 1 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 5-83-96

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Վ. Աճեմյան փ. թիվ 40

Վեբ կայք` http://gyumried.schools.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 45

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

ՏՆՕՐԵՆ ` Նաիրա  Թադևոսյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական ավագ դպրոցի ծրագիրը՝ բնագիտական, ֆիզմաթ, հումանիտար հոսքերում:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1922, որպես կրթահամալիր 1997, ավագ դպրոց 2011
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1905թ./նախկին ամերիկյան որբանոց/
Դպրոցի շենքի տիպը` ոչ տիպային
Հարկայնությունը` 1,5 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` անհատական ջեռուցման ցանց
տնօրենի աշխատասենյակ   1
փոխտնօրենի աշխատասենյակ 1
ուսուցչանոց 1
գիտա-մեթոդական աշխ.-ի աշխատասենյակ   1
Փորձասրահ 2
Դասասենյակների թիվը` 11
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 10
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 2
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 5486 կտոր գիրք
Աշխատողների թիվը` 45
Դասարանների թիվը` 14
Աշակերտների թիվը` 200

 

«Գյումրու թիվ 11 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 6-42-91

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3126, ք. Գյումրի, Ա.Խաչատրյան 27

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 114

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ա․ Գրիգորյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1966թ

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1991թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 7

Դասասենյակների թիվը` 43

Լաբորատորիա` 2

Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 10

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` 1

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2

Մարզադահլիճ` 2

Աշխատողների թիվը` 114

Դասարանների թիվը` 43

 

Աշակերտների թիվը` 1122

«Գյումրու թիվ 15 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 3-49-30

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի, Եսայանի 34/1

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 59

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն` Սեդա Համբարձումյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1967թ,  որպես  միջնակարգ  դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1967թ.

Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային

Հարկայնությունը` 3 հարկանի + 2 մասնաշենք

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը`  9

Դասասենյակների թիվը`  36

Լաբորատորիա`  2

Առարկայական սենյան /կաբինետ`  5

Նախնական զինպատրաստության` 1

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 10450 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 59

Դասարանների թիվը` 17

 Աշակերտների թիվը` 391

 

«Գյումրու թիվ 2 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 / 5-05-86

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի, Գ. Նժդեհի 11

Վեբ կայք` http://gyumri2school.com

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 72

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Հովհաննես Պետրոսյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական ավագ դպրոցի ծրագրերը:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1921թ, որպես միջնակարգ  դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2000թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված

Հարկայնությունը` 3 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 6

Դասասենյակների թիվը` 20

Լաբորատորիա` 1

Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1

Նախնական զինպատրաստության` 1

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 9145 կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը` 72

Դասարանների թիվը` 24

Աշակերտների թիվը` 384

 

 

 

«Գյումրու թիվ 20 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 27 77 97

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3120, ք. Գյումրի, հասցե Թետչերի 1

Վեբ կայք` http://gyumri20.schools.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 56

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Կ.Մհլամյան

 

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցը իրականացնում է հայոց լեզու, անգլերեն լեզու, հուսաց լեզու առարկաների խորացված ուսուցում

Դպրոցը պատրաստել է հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների հաղթողներ և մրցանակակիրներ
Դպրոցը իրականացնում է կրթական և մշակութային միջազգային ծրագրեր
1990թ. խաչքար է տեղադրվել դպրոցի բակում:
1991 թվականից կրթական և մշակութային կապեր ունի անգլիական Հոլգեյթ դպրոցի հետ
1992թ, 2001թ Խաչքարեր է տեղադրել Հոլգեյթում հովանավորների միջոցներով:
2019թ.-ի նոյեմբերի 29-ին ստորագրվել է համաձայնագիր Բրիտանական խորհրդի հայաստանյան մասնաճյուղի ու դպրոցի միջև և դպրոցում բացվել է «Անգլերենի ակումբ»:
2019թ.-ից դպրոցը համագործակցում է «Արմաթ» ինժեներական լաբորատորիայի հետ:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1951, որպես հիմնական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1990թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ

Առանձնասենյակների թիվը` 4
Դասասենյակների թիվը` 18
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 4
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 675 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 56
Դասարանների թիվը` 15
Աշակերտների թիվը` 357
 

 

«Գյումրու թիվ 23 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 098 01 09 23

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, 3123, ք. Գյումրի, Մուշ 2-2

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 130

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն`  Հակոբ Գևորգյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն (հայերեն, նաև ռուսերեն լեզվով 
ուսուցում), որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և 
ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ 
աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1954, որպես միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2012թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Դպրոցնունի 2 մասնաշենք
Հարկայնությունը` 3 հարկանիև 2 հարկանի
Ջեռուցման
 եղանակը` կենտրոնացված

Առանձնասենյակների
 թիվը` 10
Դասասենյակների
 թիվը` 51
Լաբորատորիա`3
Առարկայական
 սենյակ /կաբինետ` 10
Նախնական
 զինպատրաստության` 2
Հրաձգարան` 1
Համակարգչային
 կաբինետ` 2
Ռոբոտաշինության
 կաբինետ`1
Ինտերնետ
 կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա
 սպորտհրապարակ` 2
Մարզադահլիճ`
3
Գրադարանի
 ֆոնդը`24109 կտոր գիրք

Աշխատողների
 թիվը` 133
Դասարանների
 թիվը` 51
Աշակերտների
 թիվը` 1225

2013թ.
 սեպտեմբերից դպրոցում գործում է նախակրթարան և իրականացվում է 
նախադպրոցական
 կրթություն 5-6 տարեկան երեխաների համար, որը 2015թ 
ընդլայնվել
 է
Խումբ՝
 4, դաստիարակ՝ 4

 

 

«Գյումրու թիվ 24 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 19-75-65

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3118, ք. Գյումրի, Շիրակացի 173

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 36

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Ոչ առևտրային

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Տնօրեն` Հ․ Հակոբյան

Կանոնադրություն

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1947 թորպես միջնակարգ  դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1948թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 3 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` սեփական կաթսայատուն ` գազով և սոլյարայուղով

 

Առանձնասենյակների թիվը` 4

Դասասենյակների թիվը` 10

Լաբորատորիա` 1 քիմիա, ֆիզիկա և կենսաբանություն

Առարկայական սենյան /կաբինետ/`1

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան`

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

 

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` չունենք

Գրադարանի ֆոնդը` 3530 կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը` 36

Դասարանների թիվը`9

Աշակերտների թիվը` 176

«Գյումրու թիվ 25 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 5-51-01

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3114, ք. Գյումրի, հասցե Պուշկինի 101

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 60

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Իրինա Բաղդասարյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է
պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է 
հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և 
երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծմա նտարեթիվը` 1910թ., որպես 1958թ. դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1947թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի կիսանկուղով
Ջեռուցման եղանակը` լոկալջեռուցմանցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 4
Դասասենյակների թիվը` 17
Լաբորատորիա` 2
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 2
Գրադարանի ֆոնդը` 24194 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 60
Դասարանների թիվը` 28
Աշակերտների թիվը` 739

 

 

«Գյումրու թիվ 26 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 5-27-04

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3102, ք. Գյումրի, Տիգրան Մեծի 27

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 38

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն` Գագիկ Սեխպոսյան

 
Իրականացնում է ավագ դպրոցի կրթություն, որը հանդիսանում է հանրակրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երրորդ աստիճանը:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1937, որպես ավագ դպրոց՝ 2011թ.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2002թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 4
Դասասենյակների թիվը` 13
Լաբորատորիա` 2
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 4474 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 38
Դասարանների թիվը` 8
Աշակերտների թիվը` 124

«Գյումրու թիվ 27 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 4-23-37

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3102, ք. Գյումրի, Գարեգին Ա 6ա

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 58

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Կ. Գալստյան

Կանոնադրություն

Կանոնադրություն

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին ,երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1964թ,

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1997թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` երկհարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 4

Դասասենյակների թիվը` 16

Լաբորատորիա` 1

Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 1

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան`

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ`

Մարզադահլիճ` 2

Գրադարանի ֆոնդը` 1000 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 58

Դասարանների թիվը` 16

Աշակերտների թիվը` 333
 

 

«Գյումրու թիվ 28 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 4-13-06

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3112 ք. Գյումրի, հասցե- Երևանյան խճ. 91

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 66

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Մ․ Առաքելյան

Կանոնադրություն

Իրականացնում  է  հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 2001 թ. ,որպես    34  դպրոց

ՀՀ կառավարության 2003 թ. թիվ 867 որոշման համաձայն թիվ 28  և թիվ  34 դպրոցների միաձուլման արդյունքում իրավահաջորդ է համարվում թիվ  28 դպրոցը  2003 թ. օգոստոսի 22-ից :

 

Դպրոցի շենքի տիպըքարաշեն

Հարկայնությունը` 3 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների  թիվը`  4

Դասասենյակների  թիվը` 14

Լաբորատորիա` 2

Առարկայական սենյակ  / կաբինետ` 2

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` չկա

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` չկա

 

Գրադարանի  ֆոնդը` 10805  կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 66

Դասարանների թիվը` 19

Աշակերտների թիվը` 490  /որից  20-ը՝ԿԱՊԿՈՒ/

Նախակրթարան`  30 սան / 1 խումբ ` ավագ նախադպրոցական/

 

 

«Գյումրու թիվ 29 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312, 3-93-23

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Մանուշյան 7

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 63

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Գ. Բիչախչյան

 

Կանոնադրություն

 

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

 

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1961, որպես միջնակարգ դպրոց մինչև 2013թ.

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2005թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 3 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

 

Առանձնասենյակների թիվը` 7

Դասասենյակների թիվը` 26

Լաբորատորիա` 2

Առարկայական սենյան /կաբինետ` 6

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` -

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

 

Բացօթյա սպորտհրապարակ` - 1

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 1400 կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը` 63

Դասարանների թիվը` 19

Աշակերտների թիվը` 453 + նախակրթարան 21

Ներառական կրթությամբ` 101

 

 

«Գյումրու թիվ 30 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 , 3-10-72

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3303, ք. Գյումրի, Շչեդրին փ.7

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 39

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

ՏնօրենԿարեն Ստեփանյան

Կանոնադրություն

Իրականացնում է հիմնական կրթությունորը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդմակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1963թորպես ռուսաց լեզվի խորացված ուսուցմամբ հիմնական դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2000թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակըլոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 3

Դասասենյակների թիվը` 4

Լաբորատորիա` 2

Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 8

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` -

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունըառկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 290 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 39

Դասարանների թիվը` 10

 

Աշակերտների թիվը` 193

 

«Գյումրու թիվ 31 հիմնական դպրոց»ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 3-31-24

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3109,ք. Գյումրի Խրիմյան Հայրիկ 1-ին թաղամաս:

Վեբ կայք` http://www.gyumri31.schools.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 43

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն`Ա․ Ղազարյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցն իրականացնում է հայոց լեզու, անգլերեն և աշխարհագրության առարկաների խորացված ուսուցում:Դպրոցը պատրաստել է Հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների հաղթողներ և մրցանակակիրներ:

Դպրոցը իրականացնում է կրթական և մշակույթային բազմաբնույթ միջազգային ծրագրեր:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1980թ. որպես միջնակարգ դպրոց:

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2003թ.:

Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ

Առանձնասենյակների թիվը` 4

Դասասենյակների թիվ` 11

Լաբորատորիա` 1

Առարկայական սենյակ /կաբինետ/ ` 1

Նախնական զինպատրաստություն` 1

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետային կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` առկա է

Մարզադահլիճ` -

Գրադարանի ֆոնդը` 7968 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 43

Աշակերտների թիվը` 287

Դասարանների թիվը` 13

 Դպրոցն իրականացնում է ներառական կրթություն, որտեղ ներառված են  25  աշակերտներ

 

 

 

«Գյումրու թիվ 32 հիմնականդպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` 0312 5-37-16

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Կոմինտերնի 1

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 46

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն՝  Արմինե Սուքիասյան

Դպրոցը հիմնադրվել է 1965թ և անվանակոչվել Րաֆֆու անունով: 2004թ Գյումրու թիվ 22 և թիվ 32 դպրոցների միաձուլումից իրավահաջորդը համարվել է թիվ 32 դպրոցը: Դպրոցի մասնաշենքը կառուցվել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով:

Դպրոցաշինությանը աջակցել են ֆրանսիացի բարերարներ` Անդրանիկ Նուրյանը, Ստեֆան Ներգարարյանը, Մարի-Լուիզ Լեռուա Աղաբեկյանը, Գրենոբլի հայերի ակումբը, Էդուարդ և Ժանետ Մանուկյանները: Դպրոցի գրադարանը անվանակոչվել է Սեդա Սուքիասյան բարերարի անունով:

 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1965,
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2004թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 4
Դասասենյակների թիվը`17
Լաբորատորիա` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` չկա
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` չկա
Նիստերի դահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը 1364 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 46
Դասարանների թիվը` 17
Աշակերտների թիվը` 358
 

 

«Գյումրու թիվ 37 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 77-32-32-23

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3125, ք. Գյումրի, Ե. Չարենցի 12

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 51

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Հովհաննես Մելքոնյան

 

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը ներկայումս իրագործում է  պարտադիր կրթության առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1977թ., որպես միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1991թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` անհատական ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 24
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` -
Համակարգչային կաբինետ` 2
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 6149 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 51
Դասարանների թիվը` 19
Աշակերտների թիվը` 459
 

«Գյումրու թիվ 38 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-20-17-32

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3301, ք. Գյումրի, հասցե Բուլվարային 7

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 52

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`ժ/պ  Ֆ․ Խաչատրյան

Կանոնադրություն

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Հաստատությունում իրականացվում է

1.Ներառական կրթություն - սովորողների թիվը՝ 25

2.Նախադպրոցական կրթական ծրագիր - երեխաների թիվը՝ 44

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1988, որպես միջնակարգ դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2002թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 2

Դասասենյակների թիվը` 9

Լաբորատորիա` 1

Առարկայական սենյան /կաբինետ`

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` 0

Արմաթ լաբորոտորիա`  1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 0

Գրադարանի ֆոնդը`  3020 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 52

Դասարանների թիվը` 12

Աշակերտների թիվը` 259 /25 ներառական կրթություն/

 

Նախակրթարան՝ 44 սան

 

«Գյումրու թիվ 40 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 6-36-97

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Ֆ. Վերֆելի հրապարակ 4

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 43

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն ` Հայկ Հարությունյան 

 Կանոնադրություն

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1990, որպես միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1990թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 4
Դասասենյակների թիվը` 9
Լաբորատորիա` 0

Առարկայական սենյան /կաբինետ` 0
Նախնական զինպատրաստության` 0
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 0
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 0
Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 577 կտոր գիրք
Աշխատողների թիվը` 43
Դասարանների թիվը` 14
Աշակերտների թիվը` 303

 

 

 

«Գյումրու թիվ 41 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 3-89-67

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3126, ք. Գյումրի, հասցե . Եղ. Չարենցի 4

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 66

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Հայաստան Հովհաննիսյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծմա տարեթիվը`1991թ., որպես 41 դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1991թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 7
Դասասենյակների թիվը` 24
Լաբորատորիա` 2
 
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 8
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 10434 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 66
Դասարանների թիվը` 24
Աշակերտների թիվը` 544
 
 
 
 

 

 

«Գյումրու թիվ 43 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 -33 -39-82

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Գյումրի, Շերամ-2 2-2ա շենք, բնակարան 6

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 21

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն` Ա. Վարդանյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

 

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 01.08.1992թ., որպես միջնակարգդպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2002թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

 

Առանձնասենյակների թիվը` 1

Դասասենյակների թիվը` 7

Լաբորատորիա` -

Առարկայական սենյան /կաբինետ` -

Նախնական զինպատրաստության` -

Հրաձգարան` -

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

 

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` -

Գրադարանի ֆոնդը` 450 կտոր գիրք 

 

Աշխատողների թիվը` 21

Դասարանների թիվը` 7

Աշակերտների թիվը` 48 

 

«Գյումրու թիվ 45 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 4-17-70

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի Այգաբաց 3-րդ շարք թիվ 36.

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 50

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Տնօրեն` Վարդանյան Աստղիկ

Իրականացնում  է  միջնակարգ  կրթություն, ավագ դասարաններում՝ հոսքային խորացված ուսուցում:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1973 ,

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2002թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 3

Դասասենյակների թիվը` 14

Լաբորատորիա` 4

Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 1

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան -

 Համակարգչային կաբինետ` 2

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտ հրապարակ -

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 5000 կտոր գիրք

                          

Աշխատողների թիվը` 50

Դասարանների թիվը` 14

 

Աշակերտների թիվը` 276

 

 

2019թ. սեպտեմբերից  դպրոցում գործում է նախակրթարան` 30 սան / 1 խումբ ` ավագ նախադպրոցական/

 

«Գյումրու թիվ 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 5 -18 - 67

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Թումանյան 20

Վեբ կայք` http://gyumri6.schools.am/

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 67

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն `  Աննա Ղուկասյան

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Կանոնադրություն

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

 

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1880, որպես գիմնազիա

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1912թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 3/2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

 

Առանձնասենյակների թիվը` 8

Դասասենյակների թիվը` 15

Լաբորատորիա` 3

Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 10

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` 0

Զենքի պահեստ` 1

Նիստերի դահլիճ` 1

Բուֆետ` 1

Գրադարան` 1

Համակարգչային կաբինետ` 2

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

 

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 2

Գրադարանի

«Գյումրու թիվ 8 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 4-28-36

Մանրամասն ↓

Հասցե` ` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3119, ք. Գյումրի, Լիսինյան 6

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 43

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Հ․ Խոցանյան

Կանոնադրություն

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1942, որպես միջնակարգ դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1967թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը`  առաջին մասնաշենք`  3 հարկ, երկրորդ մասնաշենք` 2 հարկ

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 5

Դասասենյակների թիվը` 18

Լաբորատորիա` 3

Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 4

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` առկա չէ

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը`    200   կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 43 

Դասարանների թիվը` 12

Աշակերտների թիվը` 309

 

 

 
 
 

«Գյումրու թիվ 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 5-51-47

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3104, ք. Գյումրի, հասցե. Հաղթանակի 40

Վեբ կայք` http://gyumri9.schools.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 50

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ջ . Մովսիսյան

 
Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1930թ.,
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2002թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 3 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 11
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 3
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 0
Գրադարանի ֆոնդը` 441 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 50
Դասարանների թիվը` 16
Աշակերտների թիվը` 353
 
 

«Գյումրու թիվ10 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 4-39-91

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3102, ք. Գյումրի, Գորկու,77

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 40

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Լ․ Վարդանյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր

կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական

ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները

 

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` Հիմնադրվելով 1936 թվականին` այն 1962 թվականից

Հայաստանի ազգային կրթության նախարարության հրահանգով վերաձևավորվել է

ֆրանսերենի խորացված ուսուցմամբ դպրոցի

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1996թ.

 

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 4

Դասասենյակների թիվը` 22

Լաբորատորիա` 3

Առարկայական սենյակ /կաբինետ/` 4

Նախնական զինպատրաստության սենյակ` 1

Հրաձգարան`1

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

«Արմաթ» ինժեներական լաբորատորիա՝ 1

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 3000 կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը` 40

Դասարանների թիվը` 9

Աշակերտների թիվը` 198

 

2012թ. սեպտեմբերից դպրոցում գործում է նախակրթարան

և իրականացվում է նախադպրոցական

կրթություն 5-6 տարեկան երեխաների համար

Սաների թիվը` 50

 

«Գյումրու թիվ18 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 4-13-80

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3114, ք. Գյումրի, հասցե` Լազոյի 2

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 54

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Ռ. Գևորգյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է միջնակարգ կրթության առաջին, երկրորդ և երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1948թ. որպես միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2000թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը`2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 1
Դասասենյակների թիվը` 5
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 15
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` - 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտ հրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 1135 կտոր գիրք

Աշխատողներիթիվը` 54
Դասարաններիթիվը` 20
Աշակերտների թիվը` 410
 
 

 

«Գյումրու Ֆոտոն վարժարան» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 . 093 01 31 62

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Գյումրի, Անի թաղ. Ե. Չարենցի 12/1

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 93

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն ՝ Կարինե Պետոյան

 

Իրականացնում է հիմնական և միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է
պարտադիրկրթության երկրորդ և երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական
հիմնական ծրագրերի երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1991թ.,
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1995թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`  տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 8
Դասասենյակների թիվը` 32
Լաբորատորիա` 3
Առարկայական սենյակ /կաբինետ`    -
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան`   -
Համակարգչային կաբինետ` 2
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ`  1
Գրադարանի ֆոնդը` 1200 կտոր գիրք
Աշխատողների թիվը` 93
Դասարանների թիվը` 39
Աշակերտների թիվը` 849

«Գոգհովիտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 044 317-554

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ գ. Գոգհովիտ

Աշխատողներ` 23

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` ժ/պ Ա․ Խաչատրյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր

կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական

ծրագրերի առաջին,երկրորդ  և երրորդ աստիճանները

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը 1993թ, որպես միջնակարգ     դպրոց      

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը 1991թ

Դպրոցի շենքի տիպը՝ տիպային

Հարկայնությունը՝ 3 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը՝ էլ սալիկներով

Առանձնասենյակների թրվը` 24

Դասասենյակների թիվը` 12

Լաբորատորիա՝ 1

Առարկայական սենյակ` 2

Նախնական զին պատրաստություն` 1

Համակարգչային սենյակ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը՝ առկա է

Մարզադահլիճ՝ 1

Գրադարանի ֆոնդը`  2526 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 23

Դասարանների թիվը` 6

Աշակերտների թիվը ` 41

 

«Գուսանագյուղի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094 82-15-22

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Գուսանագյուղ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 26

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Ա. Հովհաննիսյան

 Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը
հանդիսանում է պարտադիր  կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է
հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1936 թ, որպես ութամյա դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1976թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 3 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման համակարգ
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 15
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` չկա
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` կա
Գրադարանի ֆոնդը 1960 գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 26
Դասարանների թիվը` 10
Աշակերտների թիվը` 103
 
 
 
 
 
 

«Գտաշենի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094-87-10-33

Մանրամասն ↓

Հասցե` Ամասիյա համայնք բնակավայր Գտաշեն փող.2 օբ.2

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 18

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Գ․ Կարապետյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, և ներառում է հանրակրթական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1973, որպես  քարաշեն դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`քարաշեն

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրական սալիկ

Առանձնասենյակների թիվը` 3

Դասասենյակների թիվը` 8

Լաբորատորիա` 1

Առարկայական սենյան /կաբինետ` 0

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` ------

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 1010 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 18

Դասարանների թիվը` 11

Աշակերտների թիվը` 31

 

«Երազգավորսի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-01-82-07

Մանրամասն ↓

Հասցե` ` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2610,գ.Երազգավորս, 4-րդ փողոց թիվ 50

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 33

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`    Արամ Մխիթարյան

Իրականացնում է միջնակարգ ընդհանուր կրթություն, որը ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի 3 աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1924, որպես տարրական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2001թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլ.էներգիա
Առանձնասենյակների թիվը` 1
Դասասենյակների թիվը` 13
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյակ /կաբինետ/` 0
ՆԶՊ` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 3
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 1400 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 33
Դասարանների թիվը` 12
Աշակերտների թիվը` 189
Նախակրթարան 1 խումբ
Սաների թիվը՝ 11

 

 

«Զարիշատի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094-62-94-53

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Զարիշատ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 6

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ն․ Հուրոյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`1990, որպես տարրական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1990թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը`դիզ. վառելիքով
 
Առանձնասենյակների թիվը` 1
Դասասենյակների թիվը` 4
Լաբորատորիա` -
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` -
Նախնական զինպատրաստության` -
Հրաձգարան` -
Համակարգչային կաբինետ` -
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` -
Մարզադահլիճ` -
Գրադարանի ֆոնդը` 40 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 6
Դասարանների թիվը` 1
Աշակերտների թիվը` 6

 

 

«Զորակերտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094 09-30-07

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Զորակերտ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 13

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն` Գևորգ Մովսիսյան

 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1990,
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1990թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` Էլեկրտաէներգիա
տնօրենի աշխատասենյակ   1
ուսուցչանոց 1
Դասասենյակների թիվը` 10
Լաբորատորիա`
Նախնական զինպատրաստության` 1
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 80 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 13
Դասարանների թիվը` 3
Աշակերտների թիվը` 10/ 23 երեխա Բերդաշենի դպրոցից/
 
 
 

«Զույգաղբյուրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-35-57-35

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2801, գ. Զույգաղբյուր

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 23

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Հ․ Խաչատրյան

 

Իրականացնում է միջնակարգ կրթությունորը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջիներկրորդ և երրորդ աստիճանները:

 

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1926, որպես միջնակարգ դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.

Դպրոցի շենքիտիպը` հավաքովի-իտալական

Հարկայնությունը` 1 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` սեփական կաթսայատուն

 

Առանձնասենյակների թիվը` 1

Դասասենյակների թիվը` 10

Լաբորատորիա` 1

Առարկայականսենյան /կաբինետ` 1

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` __

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունըառկա է

 

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` __

Գրադարանի ֆոնդը` 300 կտորգիրք

 

Աշխատողների թիվը` 23

Դասարանների թիվը` 8

Աշակերտների թիվը` 46

«Թավշուտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-94-59-45

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ.Թավշուտ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 27

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ա․ Սոխոյան

Կանոնադրություն

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`1924թ., որպես տարրական դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.