Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Կազմակերպություններ

Կրթական

 

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

,,Անանիա Շիրակացի,, Համալսարան

Հեռ.` +374 312 5-60-15,5-93-94,094 42-12-76

Մանրամասն ↓

Հասցե` Սայաթ-Նովա 1

ՌԵԿՏՈՐ` Աղունիկ Սուքիասյան

,,Եվրոպական Կրթական Տարածաշրջանային Ակադեմիա,,

Հեռ.` 374 0312 5 70 17, 5 70 18

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Գյումրի, Ղուկասյան փող. 30/2

Էլ. փոստ`

Տնօրեն` Հ. Եղիազարյան

,,Երևանի Գեղարվեստի պետական ակադեմիա ՊՈԱԿ-ի Գյումրու մասնաճյուղ,,

Հեռ.` +374 312 5 61 37

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Անկախության հրապարակ 1

Աշխատողներ` 40

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Տնօրեն` Ղուկասյան Համբարձում

 

,,Երևանի Կինոյի և Թատրոնի պետական ինստիտուտի Գյումրու մասնաճյուղ,,

Հեռ.` +374 0312 5-63-56

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Անկախության հրապարակ 1

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Տնօրեն`   Զիլֆիմյան Հակոբ

 

,,Երևանի Մենեջմենթի համալսարանի Գյումրու կրթահամալիր,,

Հեռ.` +374 312 3-18-02

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, 3103, Շչեդրինի 54ա

Աշխատողներ` 12

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

 տնօրեն` Սարգսյան Լևիկ

 

,,Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 3-58-44

Մանրամասն ↓

Հասցե` Վազգեն Սարգսյան 32

Տնօրեն` Ս. Դավոյան

,,Հայբուսակ համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 3-30-42

Մանրամասն ↓

Հասցե` Մազմանյան 3

,,ՀՊՃՀ /Պոլիտեխնիկ/ Գյումրու մասնաճյուղ,,

Հեռ.` +374 312 4-35-28

Մանրամասն ↓

Հասցե` Մհեր Մկրտչյան 2

Էլ. փոստ`

ՏՆՕՐԵՆ`      Աշոտ Պապոյան

 

Գյումրու ՀՊՃՀ մասնաճյուղը կազմակերպվել է 1959թ. և իր գոյության ընթացքում 21 մասնագիտությունների գծով Հանրապետությանը տվել ավելի քան 14500 շրջանավարտ, որոնց ջանքերով է հիմնականում ստեղծվել ու զարգացել Շիրակի մարզի արդյունաբերությունը:

1988թ.-ի երկրաշարժից ավերվեցին Մասնաճյուղի հիմնական շենքերը, փլատակների տակ զոհվեցին 300 աշխատակից և ուսանող: Աղետից հետո Մասնաճյուղը կարողացավ արագ ոտքի կանգնել, շարունակել իր գործունեությունը, պատրաստել տարբեր աստիճանների ճարտարագետներ, ճշգրտել  մասնագիտությունների ցանկը՝ դրանք համապատասխանեցնելով տնտեսական նոր հարաբերությունների պայմաններում ձևավորվող աշխատուժի շուկային:  Մասնաճյուղը կրթական ու գիտական ծրագրեր ՝ իրականացնում տարածաշրջանի տնտեսության և հասարակության կրթական ու տեխնոլոգիական կարիքները առաջնահերթորեն բավարարելու նպատակով: Ավագ դպրոցի, միջին մասնագիտական, բակալավրական, մագիստրոսական և ասպիրանտական կրթական ծրագրերով ուսուցման գործընթացներն իրականացվում են նորագույն սարքերով և քոմփյութերային տեխնիկայով հագեցած լաբորատորիաներում:

Մասնաճյուղում գործում են երկու ֆակուլտետ, մինչբուհական, շարունակական կրթության, հեռակա ուսուցման բաժանմունքներ: Մասնաճյուղի 9 ամբիոններում աշխատում է 73 դասախոս, որից 55-ն ունի գիտական աստիճան ու կոչում (75,3%), այդ թվում՝ 5 դոկտոր և պրոֆեսոր:  Աշակերտների, ուսանողների, մագիստրանտների և ասպիրանտների թիվը հասնում է 1000-ի:

Նշանակալից են Մասնաճյուղում կատարվող գիտական հետազոտությունները: Աշխատակիցները տարեկան հրատարակում են շուրջ 50 գիտական հոդված, արտոնագրում գյուտեր, զեկուցումներով մասնակցում հանրապետական ու միջազգային գիտաժողովների: Մասնաճյուղի ամբիոններում կատարվող հետազոտությունների արդյունքներով վերջին 5 տարում՝ 2007-2012թթ.,  պաշտպանվել է 2 դոկտորական և 14 թեկնածուական ատենախոսություն, ինչում ծանրակշիռ է նաև ՀՊՃՀ Երևանի կրթահամալիրի ամբիոնների օժանդակությունը:

Տպավորիչ են հաջողությունները նաև միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության ասպարեզում. կենսագործվել է "Եվրասիա","Այրեքս""ՄԳՏԿ" հիմնադրամների և "Սորոս""Տեմպուս-Տասիս"ծրագրերի 14 դրամաշնորհ. այդ ֆինանսավորմամբ կազմակերպվել է 4 համակարգչային լսարան: Սերտ բարեկամական կապեր են հաստատվել"Orange Armenia" կազմակերպության հետ:

Մասնաճյուղը ճկուն և օպերատիվ կերպով արձագանքում է տարածաշրջանի գիտակրթական պահանջմունքներին: Գյումրիում  հիմնադրվող Տեխնոպարկի գործոնը պարտավորեցնում է Մասնաճյուղին օժանդակել ու մասնակցել Տեխնոպարկի կայացման հիմնախնդիրների լուծմանը, պատրաստել նրա համար որակյալ, արդի գիտական և տեխնոլոգիական գիտելիքներով զինված, ակտիվ ու ստեղծագործող, նորարարական մտածողությամբ օժտված մասնագետներ, թարմացնել մասնագիտությունների ցանկը՝ դրանք հնարավորինս նպատակաուղղելով Տեխնոպարկի կարիքներին: 2013 թվականից Մասնաճյուղում երեք նոր՝ "Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա""Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում","Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա"մասնագիտությունների գծով ևս կիրականացվի ուսուցում: 2010թ. սկսվեց Մասնաճյուղի գիտատեխնոլոգիական համագործակցությունը Տեխնոպարկի ստեղծմանը ներգրավված կազմակերպությունների հետ, ինչպես նաև ակտիվ մասնակցությունը Գյումրու տնտեսական զարգացման հիմնադրամի  ծրագրերի իրականացման գործին:

ՀՊՃՀ ռեկտորատի վերջերս որդեգրած քաղաքականության շնորհիվ, այն է՝ ապահովել մասնաճյուղերի համաքայլ առաջընթաց Երևանյան Կրթահամալիրի հետ, սկսվել է Համալսարանի նյութական ու ֆինանսական միջոցների մի մասի ուղղորդում դեպի Գյումրու մասնաճյուղ, ինչն օգտագործվում է գլխավորապես ժամանակակից գիտակրթական ու հետազոտական լաբորատորիաների, նորարարական կենտրոն-լաբորատորիայի կազմակերպման նպատակով: Դա հնարավորություն կտա Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի (Պոլիտեխնիկ) Գյումրու մասնաճյուղին է՛լ ավելի ամրապնդել Շիրակի մարզում ժամանակակից տեխնոլոգիաների տարածման առաջնեկի ու առաջատարի իր դիրքերը: 

 

,,Շիրակի պետական համալսարան ,,

Հեռ.` +374 312 3 21 99

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Գյումրի, Պ. Սևակ 4

Ռեկտոր` Սահակ Մինասյան

Գյումրու ,,Պրոգրես համալսարան,,

Հեռ.` +374 0312 3-10-05, 5-51-80

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Խրիմյան Հայրիկ 40ա

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Ռեկտոր` Ռաֆիկ Խաչատրյան

 

Երևանի Կոմիտասի անվան Պետական կոնսերվատորիայի Գյումրու մասնաճյուղ

Հեռ.` +374 0312 5 31 95, 5 94 35

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, 3101, Անկախության հրապարակ 1

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Տնօրեն` Ավդալյան Կարինե

 

Մոսկվայի հումանիտար համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ

Մանրամասն ↓

Հասցե` Խրիմյան Հայրիկ 56

Տնօրեն`ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ՊՈԱԿ

,,Գյումրի քաղաքի երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոն,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 5-70-20, 095-11-25-24

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ ,3114, ք.Գյումրի Տերյան 6/գ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 40

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն `  Պետրոսյան Լաուրա 

 

Կենտրոնը աջակցում է կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 6-18 տարեկան առանց ծնողական խնամքի մնացած, ծնողների խնամքից զրկվելու վտանգի տակ գտնվող, աճի և զարգացման համար անբարենպաստ և վտանգավոր կենսապայմաններում գտնվող, ինչպես նաև ինքնասպասարկման հմտություններ ունեցող հաշմանդամ երեխաների հիմնախնդիրների լուծմանը՝ համագործակցելով պետական և ոչ պետական կառույցների հետ

 

Կենտրոնի ստեղծման տարեթիվը ` 01.07.2006թ.
Կենտրոնի շենքի տիպը` հարմարեցված
Հարկայնութունը ` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը `լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը ` 3
Սոցիաական աշխատանքների սենյակ ` 1
Խմբային աշխատանքների սենյակ` 1
Հոգեբանական սենյակ` 1
Լոգոպեդ-դեֆեկտոլոգի սենյակ `1
Բժշկի սենյակ` 1
Խոհանոց `1

Բացօթյա սպորտ հրապարակ ` 0
Մարզադահլիճ `0
Համակարգչային սենյակ`0
 

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Աշխատողների թիվը ` 40
Երեխաների թիվը` 100
 

,,Գյումրու ,,Երեխաների տուն,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+374 0312) 3 13 28, 3 28 23

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3103, ք. Գյումրի, Թամանյան 17

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 160

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

 

Տնօրեն` Գևորգյան Աննա  
Իրականացնում է 1 օրականից մինչև 6 տարեկան հաշմանդամ երեխաների բժշկավերականգնողական, սոցիալ հոգեբանական աշխատանքներ, ապահովում է երեխաների իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությունը, նյութական ու կենցաղային պահանջների բավարարումը, դաստիարակությունը:
Մանկատան հիմնական նպատակը կենտրոնական նյարդային համակարգի, օրգանական և ֆունկցոնալ ախտահարումներով, բնածին ու ձեռքբերովի ֆիզիկական արատներ ունեցող հաշմանդամ երեխաների մշտական խնամքի ապահովումն է:
 
<Երեխաների տան> ստեղծման տարեթիվը` 1945թ, որպես մանկատուն
 
Տվյալ շենքում մանկատան տեղակայման տարեթիվը` 1945թ.
 
Մանկատան շենքը տիպային է, բաղկացած է 2 մասնաշենքերից երկու և երեք հարկանի, կաթսայատնից, խոհանոց:
 
Ջեռուցման եղանակը` Լոկալ ջեռուցման և տաք ջրամատակարարման ցանց:
 
Առանձնասենյակների թիվը (մասնագիտական սենյակներ)` 20
 
Բաժանմունքների (խմբասենյակների) թիվը` 11
 
Համակարգչային կաբինետ` 1
 
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Վերականգնողական դահլիճ – 1
 
Միջոցառումների դահլիճ – 1
 
Աշխատողների թիվը` 160
 
Խնամվողների թիվը` 130

 

 

,,Գյումրու երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ1 գիշերօթիկ հաստատություն,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 6-62-33

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Ե.Չարենցի 4

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 91

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Գինուշ Զատիկյան 

 
Իրականացնում է ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված, սոցիալապես անապահով ընտանիքի` 6-18 տարեկան երեխաների խնամքի և դաստիարակության ապահովումը, սոցիալ-հոգեբանական վերականգման աշխատանքների իրականացումը, նրանց իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությանն աջակցելը, սննդով, հագուստով և կենցաղային իրերով ապահովումը, հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ուսուցման կազմակերպումը, բժշկական օգնության կազմակերպումը
 
Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 9
Դասասենյակների թիվը` 6
Խաղասենյակ 1
Ննջարան` 10
Բուժարան` 1
Խմբակներ` 4
Համակարգչային կաբինետ`1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Մարզադահլիճ`1
 
Գրադարանային ֆոնդը 2000 կտոր գիրք
Աշխատողների թիվը` 91
Աշակերտների թիվը` 105
 

,,Գյումրու տուն-ինտերնատ,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+374 0312) 40821, 41910

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, 3112, ք. Գյումրի, Երև.խճ. 18

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 70

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

 

Տնօրեն`  Ներսես Մարգարյան
 
Տուն-ինտերնատը բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն է` նախատեսված է տարեցների և հաշմանդամների շուրջօրյա խնամքի համար:
Տուն-ինտերնատի ստեղծման տարեթիվը` 1949
Գործող տուն-ինտերնատի մասնաշենքերը կառուցվել են 1974թ.
Տուն-ինտերնատի շենքի տիպը`հարմարեցված
Հարկայնությունը` 2 հարկանի, երեք ննջարանային և 1 վարչական մասնաշենքեր, 1 հարկանի ճաշարանային և պահեստային մասնաշենք, լվացքատուն, կաթսայատուն, երեք ավտոտնակ և պոմպակայան:
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
ննջասենյակների թիվը` 60
աշխատասենյակների թիվը` 21
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բակային տարածք` 5000 ք/մ
դահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը`2100 կտոր գիրք
Աշխատողների թիվը` 70
խնամվողների թիվը` 156 /թիվը փոփոխական է/
 

 

 

,,Գյումրու Ֆրիտյոֆ Նանսենի անվան երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 2 գիշերօթիկ հաստատություն,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 3- 27- 83

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Շիրակացի 10

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 79

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն` Անահիտ Կարապետյան

 
Իրականացնում է ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված, սոցիալապես անապահով ընտանիքի` 6-18 տարեկան երեխաների խնամքի և դաստիարակության ապահովումը, սոցիալ-հոգեբանական վերականգման աշխատանքների իրականացումը, նրանց իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությանն աջակցելը, սննդով, հագուստով և կենցաղային իրերով ապահովումը, հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ուսուցման կազմակերպումը, բժշկական օգնության կազմակերպումը
 
Հաստատության շենքի տիպը` քարաշեն
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 9
Ննջարանների թիվը` 10
Հանգստի սենյակ` 3
Խմբակներ` 6
Դասապատրաստման սենյակ՝ 6
Ընթերցարան ` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1 / 50քառ.մ /
Հանդիսությունների դահլիճ ` 1 / 50 քառ.մ /
Գրադարանի ֆոնդը` 1340 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 79
Խումբ` 6
Աշակերտների թիվը` 87
 ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

,,Փոքր Սեպասարի տարրական դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 099- 66-07-76

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, 2807, գ.Փ.Սեպասար

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`
 
 
Իրականացնում է տարրական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր և ներառում է հանրակրթական ծրագրերի առաջին աստիճանը
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1991թվ., որպես տարրական դպրոց
Դպրոցի շենքի տիպը`  տիպային, նորակառույց, շահագործման է հանձնվել  2002 թվականին
Հարկայնությունը` միահարկ
 
 
 
 

 

 

,,Ազատանի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 6-00-54, 094-12-14-12

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2603 գ. Ազատան,

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 84

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Համլետ Ոսկանյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթությունև ներառում է հանրակրթական ծրագրերիառաջին, երկրորդ ևերրորդաստիճանները:

Դպրոցի ստեզծման տարեթիվը` 1988թ.,որպես հանրակրթական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայմանտարեթիվը` 1988թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցմանեղանակը` լոկալ ջեռուցմանցանց
Առանձնասենյակների թիվը`2

Դասասենյակների թիվը`30
Լաբորատորիա`1
Առարկայականսենյակ/կաբինետ`3
Նախնական զինպատրաստության`1
Հրաձգարան` չկա
Համակարգչային կաբինետ`2
Ինտերնետ կապի առկայությունը`առկա է
Բացօթյա սպորտ հրապարակ`2
Մարզադահլիճ`1
Գրադարանի ֆոնդը` 694 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 84
Դասարանների թիվը` 29
Աշակերտների թիվը` 691

 

,,Ալվարի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 246 6-00-09 077-71-21-61

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2702, գ.Ալվար

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 16

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ռուբիկ  Համբարյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր
կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական
հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`1989, որպես միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
Հարկայնությունը` մի հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` կաթսայատուն
 
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 7
Լաբորատորիա` -
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` -
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` -
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 2201կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 16
Դասարանների թիվը` 3.5
Աշակերտների թիվը` 16


 

,,Ախուրիկի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` 0374 091-47-12-61

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2604, գ. Ախուրիկ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 26

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  ժ/պ Վահիդա  Գասպարյան 

Իրականացնում է հանրակրթական ծրագրեր` տարրական, հիմնական, միջնակարգ:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1926թվ.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2013թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` նորակառույց, քարաշեն
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ
 
Առանձնասենյակների թիվը` 6
Դասասենյակների թիվը` 11
Լաբորատորիա` 2
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Գրադարանի ֆոնդը` 4503 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 26
Դասարանների թիվը` 11
Աշակերտների թիվը` 102

,,Ախուրյանի թիվ 1 հիմնական դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 7- 08-50

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2601, գ. Ախուրյան

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 45

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Աննա Ենգոյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր
կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական
ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1883, որպես ծխական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2000թ.
 
Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
Հարկայնությունը` 3 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 6
Դասասենյակների թիվը` 25
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 4
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան`
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2
Մարզադահլիճ`
Գրադարանի ֆոնդը` 1700 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 45
Դասարանների թիվը` 19
Աշակերտների թիվը` 386
 

,,Ախուրյանի թիվ 2 հիմնական դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 091-77-76-87 095-00-72-92

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ , 2601, գ.Ախուրյան , Ախուրյանի խճ.55

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 38

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Նարինե  Մուշեղյան

 
Իրականացնում է հիմնական կրթություն , որը հանդիսանում է պարտադիր 
կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական 
ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանը
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1883թ., որպես Ախուրյան գյուղի դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2003թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային
Հարկայնությունը` երկու հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
 
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը`12
Լաբորատորիա`1
Առարկայական սենյակ/կաբինետ/` չկա
Նախնական զինպատրաստություն ` 1
Հրաձգարան ` չկա
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապ առկայությունը` առկա`
Բացօդյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` չկա
Գրադարաբնային ֆոնդը` 2100 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը`  38
Դասարանների թիվը` 17
Աշակերտների թիվը` 341

,,Ախուրյանի Նիկոլ Աղբալյան անվան ավագ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 7-06-38, 093- 38-09-17

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2602, գ. Ախուրյան, Մինաս Ավետիսյան 3

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 30

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`   Խանում Պապիկյան

 
Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ  մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երրորդ  աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1991թ.    որպես   հանրակրթական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1991թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` երկհարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 8
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյակ/կաբինետ` 4
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 1
Համակարգչային կաբինետ` 2
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ`
Գրադարանի ֆոնդը` 7318 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 30
Դասարանների թիվը` 7
Աշակերտների թիվը` 135

,,Աղինի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093- 83- 98-39

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2902, գ. Աղին, փողոց 5, շենք 5

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 24

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Խաչիկ Էլբակյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1931 թ, որպես ութամյա դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2003թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 10
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` չկա
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 5162 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 24
Դասարանների թիվը` 8
Աշակերտների թիվը` 62
 
Նախակրթարան
Աշխատողների թիվը` 1
Դասարանների թիվը` 1
Սաների թիվը` 6
 

 

 

,,Աղվորիկի հիմնական դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094-69-65-70

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Աղվորիկ

Աշխատողներ` 8

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ժ/պ Հովհաննիսյան Կարեն

 
Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` ..1990., որպես հիմնական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը.1990
Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցվաց
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` վառարան
 
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 2
Լաբորատորիա` -
Առարկայական սենյան /կաբինետ` -
Նախնական զինպատրաստության` -
Հրաձգարան` -
Համակարգչային կաբինետ 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` -
Բացօթյա սպորտհրապարակ` -
Մարզադահլիճ` -
Գրադարանի ֆոնդը` -
 
Աշխատողների թիվը` 8
Դասարանների թիվը` 2
Աշակերտների թիվը` 10
 

,,Ամասիայի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0246 6-00-43

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2701, գ. Ամասիա

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 32

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն՝  Կարինե Հարթենյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջինից երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1989, որպես  դպրոց` 1991
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1991թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 9
Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` -
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` -
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 4250 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 32
Դասարանների թիվը` 11
Աշակերտների թիվը` 151
 
 

,,Այգաբացի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` + 374 0312 6-00-36, 093-84-41-76

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2605, գ. Այգաբաց

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 22

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն՝  Հռիփսիկ Հուրոյան

 
Իրականացնում է հիմնական կրթություն,որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության
երկրորդ մակարդակը եվ ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին եվ երկրորդ աստիճանները:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը՝     1940թ
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը՝ 2001թ
Դպրոցի շենքի տիպը՝ տիպային
Հարկայնությունը՝ երկհարկանի
Ջեռուցման տեսակը՝ լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը՝ 3
Դասասենյակների թիվը՝   11
Լաբորատորիա՝    1
Նախնական զինպատրաստության սենյակ՝ 1
Համակարգչային կաբինետ՝ 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը՝ առկա է
Մարզադահլիճ՝ 1
Գրադարանային ֆոնդը՝ 4323 կտոր
 
Աշխատողների թիվը՝ 22
Դասարանների թիվը՝ 9.5
Աշակերտների թիվը՝   94
     

,,Անի կայարանի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-23-95-11

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2903, գ.Անի կայարան, I փողոց, շենք 5

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 17

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`    Հայկուհի Պապիկյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1961, որպես քառամյա դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1982թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրականություն

Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 6
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` -
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` - առկա է
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 2298 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 17
Դասարանների թիվը` 5
Աշակերտների թիվը` 23
 
 
 

 

,,Անիպեմզայի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 80-52-09

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, , գ. Անիպեմզա

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 17

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

ՏնօրենՀասմիկ Նազարյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական միջնակարգ ծրագրերի առաջին , երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1932 թիվ, որպես 1932 թիվ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1932թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 8
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 2
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` չկա
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտ հրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 4800 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 17
Դասարանների թիվը` 5,5
Աշակերտների թիվը` 37
 

,,Անուշավանի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094-91-48-17

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գյուղ Անուշավան

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 38

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`   Մարտիրոս Հարթենյան

 
Իրականացնում է տարրական  ընդհանուր, հիմնական ընդհանուր և միջնակարգ /լրիվ/ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1905, որպես  ծխական  դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1980թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 10
Դասասենյակների թիվը` 20
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 2
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան`
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 5677  կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 38
Դասարանների թիվը` 12
Աշակերտների թիվը` 242
 

,,Աշոցքի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0245 2-12-92, 077-75-77-67

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2801, գ.Աշոցք

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 54

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Սամվել Ավետիսյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`1976, որպես միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1976թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային, քարաշեն
Հարկայնությունը` երկհարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրական ջեռուցիչներով
 
Առանձնասենյակների թիվը` 10
Դասասենյակների թիվը` 4
Լաբորատորիա` 3
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` - 10
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` -
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 4500 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 54
Դասարանների թիվը` 14
Աշակերտների թիվը` 285
 

,,Առափիի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 20-39-33

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, 2606 գ. Առափի

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 34

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Ստեփան  Նազարյան 

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, և ներառում է հանրակրթական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1801, որպես  քարաշեն դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1996թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`քարաշեն
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրաէներգիա
 
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 11
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Զինանոց` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Ուսուցչանոց` 1
Գրադարան` 1
Նիստերի դահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 2526 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 34
Դասարանների թիվը` 11
Աշակերտների թիվը` 153
Նախակրթարանի երեխաների թիվը` 16

,,Արդենիսի հիմնական դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 22-37-64

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Արդենիս

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 14

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Աիդա  Թանգամյան

 
Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1989թ., որպես տարրական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2002թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլ. էներգիա
 
Առանձնասենյակների թիվը` 1
Դասասենյակների թիվը` 5
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Գրադարանի ֆոնդը` 0 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 14
Դասարանների թիվը` 3.0
Աշակերտների թիվը` 14

,,Արեգնադեմի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094 97 83 28

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Արեգնադեմ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 21

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Հասմիկ Սահակյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության I,II  մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1989.., որպես .միջնակարգ   դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` հեղուկ վառելանյութով   վառարաններ
 
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 9
Լաբորատորիա` չկա
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` չկա
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը`կա
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` չկա
Գրադարանի ֆոնդը` 331կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 21
Դասարանների թիվը` 5.5
Աշակերտների թիվը` 48
 

,,Արթիկի երեկոյան դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094 47-08-00

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Հառիճ

Աշխատողներ` 12

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Մանվել Վարագյան

 
Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում  է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1965թ., որպես դպրոց-ուսումնարան.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1965թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 3 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 4
Լաբորատորիա` 0
Առարկայականսենյան /կաբինետ` 0
Նախնական զինպատրաստության` 0
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 0
Ինտերնետ կապի առկայությունը՝առկա է
բացօթյա սպորտ հրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 2000 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 12
Դասարանների թիվը` 4
Աշակերտների թիվը` 64
 

,,Արթիկի թիվ 1 հատուկ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0244 5-28-31

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք.Արթիկ Սասունցի Դավթի 1

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 47

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն`  Սոնյա Նիկողոսյան

 
Իրականացնում է  հիմնական  հատուկ կրթություն:                                                    
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`1962թ., որպես գիշերօթիկ  դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1962թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 8
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 2
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Արհեստանոցներ`
1.կոմբինացված 1
 2.կարի 1
 3.գորգագործական 1
 4.շախմատի դասասենյակ - 1
Սպորտդահլիճ`1
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Նիստերի դահլիճ` 1
Ճաշարան կամ բուֆետ` 1
Բուժսենյակ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 2281 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 47
Դասարանների թիվը` 8
Աշակերտների թիվը` 54
 

,,Արթիկի թիվ 1 հիմնական դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0244 5-21-02

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3001, ք. Արթիկ, Թումանյան 28

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 50

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Մահորյան Սիրեկան

 
Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1931թ., որպես միջնակարգ դպրոց.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2003թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 3 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 5
Դասասենյակների թիվը` 20
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 4
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 9815 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 50
Դասարանների թիվը` 15
Աշակերտների թիվը` 373

,,Արթիկի թիվ 2 հիմնական դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0244 5-12-15,

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3301, ք. Արթիկ, Անկախության 15

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 55

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն   Սուսաննա Պետոյան

 
Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`   որպես  դպրոց   1933թ.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը`  առաջին մասնաշենք`  1933թ., երկրորդ մասնաշենք` 1973թ.. 
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 5
Դասասենյակների թիվը` 23
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 8
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Սպորտդահլիճ` հարմարեցված
Գրադարանի ֆոնդը` 11.586   կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 55
Դասարանների թիվը` 21
Աշակերտների թիվը`   516

,,Արթիկի թիվ 3 ավագ դպրոց,,

Հեռ.` +374 0244 5-21-47,

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3001, ք. Արթիկ, Աբովյան 10

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 42

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Վարագյան Աշոտ
 
Իրականացնում է 3-րդ աստիճանի միջնակարգ հանրակրթական և ընդհանուր ծրագրեր :
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1959թ.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1976թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 3 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 16
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան`
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 13049 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 42
Դասարանների թիվը` 14
Աշակերտների թիվը` 280

,,Արթիկի թիվ 4 հիմնական դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 098 49 19 00

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ,3301 ք. Արթիկ , Հակոբյան 8

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 35

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն՝ Նունե Գրիգորյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը՝ 1961, որպես Արթիկի №4 միջնակարգ դպրոց
 
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը՝    1987թ.
 
Դպրոցի շենքը՝    տիպային
 
Հարկայնությունը՝    3 հարկանի
 
Ջեռուցման եղանակը՝    լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը՝ 6
 
Դասասենյակների թիվը՝   36
 
Լաբորատորիա՝ 2
 
Առարկայական սենյակ՝ 7
 
Նախնական զինպատրաստություն՝ 1
 
Հրաձգարան՝ 1
 
Համակարգչային կաբինետ՝ 1
 
Ինտերնետ կապի առկայությունը ՝   առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ՝    1
 
Մարզադահլիճ՝   1
 
Գրադարանի ֆոնդը՝   9253 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը՝ 35
Դասարանների թիվը՝ 9
Աշակերտների թիվը՝   136

,,Արթիկի թիվ 5 հիմնական դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0244 5-36-01

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3001, ք. Արթիկ, Շինարարների 11

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 41

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

ՏնօրենՊետրոսյան Արսեն

 
Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`  որպես դպրոց 1984թ.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1984թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 3 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 6
Դասասենյակների թիվը` 26
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 6
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանիֆոնդը`  գեղարվեստական և վարձույթով 3700  կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 41
Դասարանների թիվը` 11
Աշակերտների թիվը` 241
 
 

,,Արթիկի թիվ 6 հիմնական դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0244 5 -42- 35

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Շիրազի 8

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 39

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Աղունիկ Դավթյան 

 
Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1961թ., որպես միջնակարգ  դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1995թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 5
Դասասենյակների թիվը` 15
Լաբորատորիա` 3
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 7
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան`
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ`
Գրադարանի ֆոնդը` 9592 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 39
Դասարանների թիվը` 9
Աշակերտների թիվը` 203
 

,,Արթիկի թիվ 7 ավագ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+374 0244-5-41-00)

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3001, ք. Արթիկ, Տուֆագործների 15

Աշխատողներ` 57

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՀՀ ԿԳՆ <>Արթիկի թիվ 7 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

 

Տնօրեն` Արթուր Հարությունյան
Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1990թ., որպես դպրոց 1991թ.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1991թ.թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 7
Դասասենյակների թիվը` 25
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 4
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 12029 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 57
Դասարանների թիվը` 22
Աշակերտների թիվը` 400

,,Արթիկի թիվ 8 հիմնական դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-12-60-20

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Լմբատ-2

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 31

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Լուսինե Սարգսյան

 
Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` .1997, որպես .վարժարան
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2009թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 5
Դասասենյակների թիվը` 10
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 4
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` չկա
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` չկա
Գրադարանի ֆոնդը` 2920 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 31
Դասարանների թիվը` 8
Աշակերտների թիվը` 113

,,Արփենիի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094 92 73 19

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2804, գ. Արփենի

Աշխատողներ` 24

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Տնօրեն` Նատալիա Պասխալովա

 
Իրականացնում է լրիվ միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1924, որպես տարրական  դպրոց տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1991թ.
 
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրոտաքացուցիչ
 առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 15
 
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
 
Գրադարանի ֆոնդը` 1500 կտոր գիրք
Աշխատողների թիվը` 24
Դասարանների թիվը` 5
Աշակերտների թիվը` 35
 
 
 
 
 

,,Արևիկի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-18-28-48

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2607, գ. Արևիկ, 1-ին փողոց համար 4

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 32

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Հակոբ  Թորոյան

 
Հանրակրթական հիմնական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություն: Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն,որը հանդիսանում է հանրակրթության 3-րդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 2002, որպես միջն. դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2002թ
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը`լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը`5
Դասասնեյակների թիվը`17
Լաբորատորիա`1
Առարկայական սենյակ/կաբինետ`1
Ինտերնետ կապի առկայությունը`առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ`1
Մարզադահլիճ`-
Գրադարանի ֆոնդը` 3730 կտոր գիրք
Աշխատողների թիվը`32
Դասարանների թիվը`11
Աշակերտների թիվը` 167

,,Արևշատի Մետաքսեի անվան միջննակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` 094-50-97- 82, 095-012-468

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Արևշատ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 39

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Սարգիս  Խաչատրյան

 Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության առաջին, երկրորդ և երրորդ մակարդակները և ներառում է հանրակրթական հիմնական միջնակարգ ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1987, որպես միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1987թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 4
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 7800  կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 39
Դասարանների թիվը` 12
Աշակերտների թիվը` 226
 Նախակրթարան 2 խումբ 44 երեխա

,,Բագրավանի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094-15-83- 83

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գյուղ Բագրավան

Վեբ կայք` http://bagravan.schools.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 32

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Հերսիկ Հարությունյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է  հիմնական
կրթության մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերը:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`  1973թ.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1973թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը`  անհատական
 
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա` 
Առարկայական սենյան /կաբինետ`  --
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` --
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 2923 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 32
Դասարանների թիվը` 12
Աշակերտների թիվը` 119

,,Բայանդուրի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 099 82-33-24

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2608, գյուղ Բայանդուր

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 26

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Չախոյան Իզաբելա

 
  
 Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1907թ.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1907թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` կենտրոնացված
 
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 9
Լաբորատորիա` չկա
Առարկայական սենյակ` 2
Նախնական զինապատրաստության `1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ ` 1(հարմարեցված)
Մարզադահլիճ` 1(հարմարեցված)
Գրադարանի ֆոնդը`1142 կտոր գիրք
 
 
Աշխատողների թիվը` 26
Դասարանների թիվը`10
Աշակերտների թիվը` 71
 
 մանկապարտեզի սաների թիվը՝ 23

,,Բանդիվանի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 40-76-58

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Բանդիվան

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 24

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն՝  Սաթենիկ  Գևորգյան

 

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է  հանրակրթության   երրորդ     մակարդակը   եվ    ներառում է   հանրակրթական   հիմնական ծրագրերի   առաջին,երկրորդ, երրորդ աստիճանները :

 
Դպրոցի ստեղծման   տարեթիվը՝   1929թ. , որպես   տարրական դպրոց
Տվյալ  շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը՝ 1989  Դպրոցի   շենքի տիպը՝   տիպային
Հարկայնությունը՝ 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը՝ գազ-մեկ ջեռուցման կաթսայով  
Առանձնասենյակների թիվը՝ 2
Դասասենյակների    թիվը՝ 15
Լաբորատորիա՝   1
Առարկայական սենյակ՝ - կաբինետ՝ 1
Նախնական զինպատրաստության՝    1
Հրաձգարան՝ չկա
Համակարգչային կաբինետ՝ 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը՝   առկա է
Բացօթյա   սպորտհրապարակ՝   1
Մարզադահլիճ՝ 1
Գրադարանի ֆոնդը՝  204 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը՝   24
Դասարանների   թիվը՝ 8.75     
Աշակերտների    թիվը՝ 65

,,Բասենի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 077-39-05-41

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2619, գ. Բասեն

Աշխատողներ` 35

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 

Տնօրեն ` Թեհմինա Սոլախյան
 
 
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1920 որպես դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2007թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 10
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 1400 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 35
Դասարանների թիվը` 12
Աշակերտների թիվը` 177

,,Բավրայի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 099 07- 75- 67

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ գյուղ Բավրա

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 25

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Արմեն Վարդանյան

1972 թվականին    Բավրայում կառուցվում է նոր երկհարկանի դպրոց և ութամյա դպրոցին փոխարինում է   միջնակարգ   դպրոցը:1988 թվականի Սպիտակի երկրաշարժից   հետո   դպրոցը ավերակների վերացվեծ :

1990 – 2000 թթ. նախ վագոն – տնակները և հետո մանկապարտեզի   շենքը ծառայում էին որպես դպրոց:   2000թվականին դպրոցի մի մասը ՙվերանորոգվեց՚ Հայկական Կարիտասի կողմից, իսկ 2007 թվականին նորից վերանորոգվեց և կառուցվեց նոր սպորտդահլիճ :   Դպրոցում միջնակարգ կրթություն են ստանում նաև հարևան Սարագյուղ գյուղի հիմնական դպրոցի շրջանավարտները: 

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`1961, որպես տարրական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1972թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա` - 1
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` - 2
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` -
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 2673 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 25
Դասարանների թիվը` 9
Աշակերտների թիվը` 71
նախակրթարան՝ մեկ դասասենյակ, 15 երեխա


 

,,Բարձրաշենի հիմնական դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 055-28-10-29

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ.Բարձրաշեն

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

 

 

Տնօրեն` ՎարուժանԱրսենյան
 
Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`1997թ., որպես տարրական դպրոց,
1999թ., որպես հիմնական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1997թ.
Դպրոցիշենքի տիպը` տնակ
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցմանեղանակը` վառարան

,,Բենիամինի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093- 26 -64- 21

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2609, գյուղ Բենիամին

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 28

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն` Հակոբ Նահապետյան

 
 
Իրականացնում է միջնակարգ  կրթություն, որը հանդիսանում է կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին , երկրորդ երրորդ աստիճանները:
 
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1920-ական թթ որպես ծխական դպրոց, 1937 թվականից հիմնական դպրոց, 1991 թվականից միջնակարգ դպրոց:
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1982թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 10
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` չկա
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 6452 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 28
Դասարանների թիվը` 11
Աշակերտների թիվը` 87
 
նախակրթարան ՝ 9 երեխա
 

,,Բերդաշենի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094- 92- 86 -18

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Բերդաշեն

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 24

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն ` Մանուշակ Տերտերյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1964թվ., որպես միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.

2014 թվականի հոկտեմբերի 27-ից դպրոցը գործում է համայնքապետարանի շենքում /1-ից  4-րդ դասարաններ/, 5-ից 12-ը հաճախում են Զորակերտի միջնակարգ դպրոց:

Գրադարանի ֆոնդը` 60 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 24
Դասարանների թիվը` 7
Աշակերտների թիվը` 52/ որից 18 տեղում, 34-ը Զորակերտի միջնակարգ դպրոցում/

,,Բյուրակնի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0246-6-00-68, 094 82 12 76

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2706, գ. Բյուրակն

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 29

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

Տնօրեն ` Մելիքյան Լուսինե 

 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1989 որպես դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրաէներգիա
 
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 11
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 0
Մարզադահլիճ` 0
Հանդիսությունների դահլիճ՝ 1
Գրադարանի ֆոնդը`  1130 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 29
Դասարանների թիվը` 10
Աշակերտների թիվը` 72
նախակրթարան 2 խումբ, 27 երեխա

,,Գառնառիճի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-00-55-79

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Գառնառիճ, փողոց 7, փակ.1 շենք 3

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 24

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Նաիրա   Աբրահամյան

 
Իրականացնումէ միջնակարգ կրթություն, որը
հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է
հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1989, որպես միջնակարգդպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` 50 տոկոս վառարան, 50 տոկոս էլեկտրական
 
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 4
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 1162 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 25
Դասարանների թիվը` 9
Աշակերտների թիվը` 42
 

,,Գեղանիստի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-242-346

Մանրամասն ↓

Հասցե`

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 34

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ղազարյան Կարինե

 
          
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1935թ., որպես յոթնամյա դպրոց, 1975 թ.-ից միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1985թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների  թիվը` 3
Դասասենյակների  թիվը` 12
Լաբորատորիա` 0
Առարկայականսենյակ /կաբինետ/` 3
Նախնական  զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային  կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի  առկայությունը` կա
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 2500 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 34
Դասարանների թիվը` 12
Աշակերտների թիվը` 180

,,Գետափի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 077- 05 -56 -02

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գյուղ Գետափ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 28

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ռուզաննա Արաջյան

 

Իրականացնում է տարրական, ընդհանուր, հիմնական ընդհանուր և միջնակարգ /լրիվ/ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1950թ., որպես յոթնամյա դպրոց,Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը 1999թ.

 
Դպրոցի շենքի տիպը` ոչ տիպային
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` գազիֆիկացված
Առանձնասենյակների թիվը – 2
Դասասենյակների թիվը – 10
Լաբորոատորիա - 1
Առարկայական սենյակ –
 
Նախնական զին պատրաստություն –
Հրաձգարան –
Համակարգչային կաբինետ – 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտային հրապարակ – 1
Մարզադահլիճ -
Գրադարանային ֆոնդը – 1800 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը – 28
Դասարանների թիվը – 10
Աշակերտների թիվը – 78

,,Գետքի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 091-55-86-05

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, 2616, գ.Գետք

Աշխատողներ` 25

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Հերմինե Թադևոսյան

 
 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը ներառում է հանրակարթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1874, որպես հիմնական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2000թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 1
Դասասենյակների թիվը` 10
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 3887 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 25
Դասարանների թիվը` 9
Աշակերտների թիվը` 63
 

,,Գյումրու ,,Օյունջյան,, միջնակարգ դպրոց- վարժարան,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312-3-24-57

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3503, ք. Գյումրի, Մ.Մկրտչյան 47

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 70

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Հասմիկ Անդրիասյան
 

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1953, որպես դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1953թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 և 4 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 11
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 2
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան`
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը`3250 կտոր գիրք
Աշխատողների թիվը` 70
Դասարանների թիվը` 22
Աշակերտների թիվը` 638
Նախակրթարան  85 երեխա

 

 

 

 

 

 

 

,,Գյումրու Ակադեմիական վարժարան,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 3-23-79

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3115, ք. Գյումրի, Շչերբինա 4

Վեբ կայք` http://gyumripi.schools.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 57

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Լևոն  Սեխպոսյան

 
Իրականացնում է հիմնական և միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է
պարտադիրկրթության երկրորդ և երրորդ մակարդակը և ներառում է  հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1990թ., որպես
Գիտությունների  Ակադեմիային կից հատուկ դպրոց  
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2004թ.
 
Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյակ   /կաբինետ` -
Նախնական զինպատրաստության` -
Հրաձգարան` -
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2
Մարզադահլիճ` -
Գրադարանի ֆոնդը` 2500 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 57
Դասարանների թիվը` 25
Աշակերտների թիվը` 410

,,Գյումրու Բալատոն ավագ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+374 0312) 5-69-23

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3118, ք. Գյումրի, հասցե Սարգսյան 15

Վեբ կայք` http://gyumribalaton.schools.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 24

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՀՀ ԿԳՆ << Գյումրու << Բալատոն >> ավագ դպրոց >> ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

 

Տնօրեն`   Արուսյակ  Սամվելի   Հովհաննիսյան
 
Իրականացնում է  միջնակարգ /լրիվ / կրթություն  որը հանդիսանում է կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երրորդ աստիճանը
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1989թ., որպես <<Բալատոն >> վարժարան
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված
Հարկայնությունը`  1  հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 10
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 0
Նախնական զինպատրաստության` 0
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 0
Գրադարանի ֆոնդը` 11020 կտոր գիրք
Աշխատողների թիվը` 24
Դասարանների թիվը` 9
Աշակերտների թիվը`  150
 

,,Գյումրու թիվ 4 հիմնական դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 4- 40 - 74

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Կամոյի 173

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 44

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 

Տնօրեն`   Համբարձումյան Զարիկ 
 
 
Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`   1928 թ.,    որպես   դպրոց - 1928 թ. 
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1968թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 6
Դասասենյակների թիվը` 16
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 6
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտ հրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 4320  կտորգիրք
 
Աշխատողների թիվը` 44
Դասարանների թիվը` 16
Աշակերտների թիվը` 332
 
 

,,Գյումրու թիվ 5 հիմնական դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 5-13-59, 4-06-87

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3114, ք. Գյումրի, Ս. Մատնիշյան 301

Վեբ կայք` gyumri5@schools.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 46

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն` Մարինե Թահմազյան

 Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1938թ., որպես միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1998թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 12
Դասասենյակների թիվը` 14
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 2
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 2
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 3229 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 46
Դասարանների թիվը`14
Աշակերտների թիվը` 301
 

,,Գյումրու թիվ 1 ավագ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 5-83-96

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Վ. Աճեմյան փ. թիվ 40

Վեբ կայք` http://gyumried.schools.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 55

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` թիվ 1 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` թիվ 1 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ

ՏՆՕՐԵՆ ` Նաիրա  Թադևոսյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական ավագ դպրոցի ծրագիրը՝ բնագիտական, ֆիզմաթ, հումանիտար հոսքերում:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1922, որպես կրթահամալիր 1997, ավագ դպրոց 2011
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1905թ./նախկին ամերիկյան որբանոց/
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային և կից ոչ տիպային
Հարկայնությունը` 1,5 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` անհատական ջեռուցման ցանց
տնօրենի աշխատասենյակ   1
փոխտնօրենի աշխատասենյակ 1
ուսուցչանոց 1
գիտա-մեթոդական աշխ.-ի աշխատասենյակ   1
Փորձասրահ 2
Դասասենյակների թիվը` 11
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 10
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 2
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 5486 կտոր գիրք
Աշխատողների թիվը` 50
Դասարանների թիվը` 14
Աշակերտների թիվը` 277

 

,,Գյումրու թիվ 11 հիմնական դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 6-42-91

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3126, ք. Գյումրի, Ա.Խաչատրյան 27

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 105

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Գրիգորյան Արմենուհի

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1966թ
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1991թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 7
Դասասենյակների թիվը` 31
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 10
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 1
Համակարգչային կաբինետ` 2
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2
Մարզադահլիճ` 2
 
Աշխատողների թիվը` 105
Դասարանների թիվը` 31
Աշակերտների թիվը` 785
 

,,Գյումրու թիվ 15 հիմնական դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312/ 3-49-30

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի, Եսայանի 34/1

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 61

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Սեդա Համբարձումյան

 

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1967թ, որպես միջնակարգ  դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1967թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 3 հարկանի +2 մասնաշենք
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 9
Դասասենյակների թիվը` 36
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 5
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 10450 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 61+1 հնոցապան
Դասարանների թիվը` 17
Աշակերտների թիվը` 341

,,Գյումրու թիվ 17 հիմնական դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+374 0312) 3 32 37

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3115, ք. Գյումրի, Շչերբինայի 4

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 32

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

Իրավաբանական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

 

Տնօրեն` Կարապետ  Ներսիսյան
Դպրոցիը իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1949թ., որպես միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1960թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 3 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 6
Դասասենյակների թիվը` 13
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 4
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` չկա
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 7000 կտոր գիրք
 Աշխատողների թիվը` 32
Դասարանների թիվը` 9
Աշակերտների թիվը` 135
 

,,Գյումրու թիվ 2 ավագ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 /5-05-76 բջջ./093/ 19-00-13

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի, Գ. Նժդեհի 11

Վեբ կայք` http://gyumri2school.com

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 77

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Հովհաննես Պետրոսյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական ավագ դպրոցի ծրագրերը:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1921թ, որպես միջնակարգ  դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2000թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
Հարկայնությունը` 3 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 6
Դասասենյակների թիվը` 20
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 9145 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 77
Դասարանների թիվը` 24
Աշակերտների թիվը` 466

,,Գյումրու թիվ 20 հիմնական դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 3-36-82

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3120, ք. Գյումրի, հասցե Թետչերի 1

Վեբ կայք` http://gyumri20.schools.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 62

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Գրիգոր  Հարությունյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
Դպրոցը իրականացնում է Հայոց լեզու, Անգլերեն լեզու, Ռուսաց լեզու , Քիմիա և Կենսաբանություն առարկաների խորացված ուսուցում
Դպրոցը պատրաստել է միջազգային, հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների հաղթողներ և մրցանակակիրներ
Պատրաստոլ է Ոսկե մեդալակիրներ
Դպրոցը իրականացնում է կրթական և մշակութային միջազգային ծրագրեր
1991 թվականից կրթական և մշակութային կապեր ունի անգլիական Հոլգեյթ դպրոցի հետ
1992թ, 2001թ Խաչքարեր է տեղադրել Հոլգեյթում հովանավորների միջոցներով
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1951, որպես հիմնական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1990թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 1  հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ
 
Առանձնասենյակների թիվը` 4
Դասասենյակների թիվը` 18
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 4
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 2
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 1400 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 62
Դասարանների թիվը` 15
Աշակերտների թիվը` 346
 
 
 

,,Գյումրու թիվ 23 հիմնական դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 6-54-51 098-01-09-23

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, 3123, ք. Գյումրի, Մուշ 2-2

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 119

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Հակոբ Գևորգյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն (հայերեն, նաև ռուսերեն լեզվով ուսուցում), որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1954, որպես միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2012թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 3 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` կենտրոնացված

Առանձնասենյակների թիվը` 7
Դասասենյակների թիվը` 35
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 8
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1

Ռոբոտաշինության կաբինետ`1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 2
Գրադարանի ֆոնդը` 1500 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 119
Դասարանների թիվը` 35
Աշակերտների թիվը` 984

2013թ. սեպտեմբերից դպրոցում գործում է նախակրթարան և իրականացվում է նախադպրոցական կրթություն 5-6 տարեկան երեխաների համար, որը 2015թ ընդլայնվել է
Խումբ՝ 5, դաստիարակ՝ 5 սաներ՝ 108

 

,,Գյումրու թիվ 24 հիմնական դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 5-31-56

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3118, ք. Գյումրի, Շիրակացի 173

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 35

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Հակոբ  Հակոբյան

 
Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1947 թ. որպես միջնակարգ  դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1948թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 3 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` սեփական կաթսայատուն ` գազով և սոլյարայուղով
 
Առանձնասենյակների թիվը` 4
Դասասենյակների թիվը` 10
Լաբորատորիա` 1 քիմիա, ֆիզիկա և կենսաբանություն
Առարկայական սենյան /կաբինետ/`1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան`
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է, 
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` չունենք
Գրադարանի ֆոնդը` 4530 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 35
Դասարանների թիվը` 8
Աշակերտների թիվը` 229
 

,,Գյումրու թիվ 25 հիմնական դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 5-01-51, 5-68-24

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3114, ք. Գյումրի, հասցե Պուշկինի 101

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 53

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Գագիկ Ստեփանյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է
պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է
հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և
երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծմա նտարեթիվը` 1910թ., որպես 1958թ. դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1947թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի կիսանկուղով
Ջեռուցման եղանակը` լոկալջեռուցմանցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 4
Դասասենյակների թիվը` 17
Լաբորատորիա` 2
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 2
Գրադարանի ֆոնդը` 24194 կտոր գիրք

Աշխատողներիթիվը` 53
Դասարաններիթիվը` 24
Աշակերտներիթիվը` 666
 

,,Գյումրու թիվ 26 ավագ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 5-27-04

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3102, ք. Գյումրի, Տիգրան Մեծի 27

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 46

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն` Գագիկ Սեխպոսյան

 
Իրականացնում է ավագ դպրոցի կրթություն, որը հանդիսանում է հանրակրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երրորդ աստիճանը:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1937, որպես ավագ դպրոց՝ 2011թ.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2002թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 4
Դասասենյակների թիվը` 13
Լաբորատորիա` 2
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 5430 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 48
Դասարանների թիվը` 18
Աշակերտների թիվը` 300

,,Գյումրու թիվ 27 միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 4-23-37

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3102, ք. Գյումրի, Գարեգին Ա 6ա

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 63

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`   Լալազարյան Կարինե

Կանոնադրություն

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին ,երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1964թ, որպես 1964թ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1964թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 4
Դասասենյակների թիվը` 20
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան`
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ`
Մարզադահլիճ` 2
Գրադարանի ֆոնդը` 1000 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 63
Դասարանների թիվը` 18
Աշակերտների թիվը` 377

,,Գյումրու թիվ 28 հիմնական դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 4-13-06

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3112 ք. Գյումրի, հասցե- Երևանյան խճ. 91

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 60

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Մարիամ  Առաքելյան

 
Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 2001 թ. , որպես    34  դպրոց
ՀՀ կառավարության 2003 թ. թիվ 867 որոշման համաձայն թիվ 28 և թիվ 34 դպրոցների միաձուլման արդյունքում իրավահաջորդ է համարվում թիվ 28 դպրոցը 2003 թ. Օգոստոսի 22-ից :
Դպրոցի շենքի տիպը` քարաշեն
Հարկայնությունը` 3 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 5
Դասասենյակների թիվը` 10
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` չկա
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` չկա
Գրադարանի ֆոնդը` 7100  կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 60
Դասարանների թիվը` 18
Աշակերտների թիվը` 502 /որից 31-ը առանձնահատուկ կարիք ունեցողներ ԿԱՊԿՈՒ/
 
նախակրթարան 46 երեխա
2 խումբ/ավագ նախադպրոցական/

,,Գյումրու թիվ 29 հիմնական դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 3 - 93 -13

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Մանուշյան 7

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 57

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Գայանե  Բիչախչյան

 
 
Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1961, որպես միջնակարգ դպրոց մինչև 2013թ.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2005թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 3 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 7
Դասասենյակների թիվը` 26
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 6
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` -
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` - 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 1400 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 57
Դասարանների թիվը` 17
Աշակերտների թիվը` 397
Ներառական կրթությամբ` 39

,,Գյումրու թիվ 3 ավագ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 5-18-63 093 85-99-30

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3114, ք. Գյումրի, Թումանյան 85

Վեբ կայք` http://3avagdproc.blogspot.com

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 44

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրենի պաշտոնակատար` Կարեն Դարբինյան

 
Իրականացնում է կրթություն, որը հանդիսանում
է 3-րդ աստիճանի 10-12-րդ դասաարն -3 տարի և
 2-րդ աստիճանի 9-րդ դասարան-1 տարի /2015-2016 թթ./
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 2008թ., որպես ավագ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1937թ.
Հարկայնությունը` 3 հարկանի /կիսանկուղով/
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 6
Դասասենյակների թիվը` 16
Լաբորատորիա` 4
 
Առարկայայան սենյակ/կաբինետ` 7
Նախնական զինպատրաստության` 1
Զենքի սենյակ` 1
Համակարգչային կաբինետ` 2
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 5411 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 44
Դասարանների թիվը` 9
Աշակերտների թիվը` 169

 

,,Գյումրու թիվ 3 արհեստագործական ուսումնարան,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 5-16-23, 093 38-37-48

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ ք. Գյումրի, Սպանդարայան 84

Էլ. փոստ`

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն `Ալբերտ Ավետիքի Պետրոսյան

 ՈՒսումնարանը իրականացնում է նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն:
ՈՒսումնարանի ստեղծման տարեթիվը` 1970թ, որպես Գեղարվեստա-տեխնիկական N 10 պրոֆ-տեխ ուսումնարան:
Տվյալ շենքում ուսումնարանի տեղակայման տարեթիվը` 1970թ
Ուսումնարանի շենքի տիպը` հարմարեցված
Հարկայնությունը` 3 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` վառարան (հեղուկ վառելանյութ)
Առանձնասենյակների թիվը `5
Դասասենյակների թիվը` 19
Լաբորատորիա`1
Առարկայական սենյակ/կաբինետ ` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան ` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ ` 1
Մարզադահլիճ ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 1200 կտոր գիրք
Աշխատողների թիվը` 42
Դասարանների թիվը ` 13
Սովորողների թիվը ` 247

,,Գյումրու թիվ 3 հատուկ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 3-67-10

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ,ք. Գյումրի, 3109,Խրիմյան Հայրիկ I թաղ. 56

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 58

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Հատուկ օժանդակ

Տնօրեն Տիգրան Գուլյան

Իրականացնում է կրթություն մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1965, որպես հատուկ /օժ./ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցմանեղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 8
Լաբորատորիա` -
Առարկայական սենյակ/կաբինետ` 5
Նախնական զինպատրաստության` -
Հրաձգարան` -
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` -
Գրադարանի ֆոնդը` 797 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 58
Դասարանների թիվը` 9
Աշակերտների թիվը` 57
 
 

,,Գյումրու թիվ 30 հիմնական դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 3-10-72

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3303, ք. Գյումրի, Շչեդրին փ.7

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 34

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն` Կարեն Ստեփանյան

Կանոնադրություն

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1963թ, որպես ռուսաց լեզվի խորացված ուսուցմամբ հիմնական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2000թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 4
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 8
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 290 կտոր գիրք
Աշխատողների թիվը` 34
Դասարանների թիվը` 8
Աշակերտների թիվը` 122

,,Գյումրու թիվ 31 հիմնական դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 3-31-24

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3109,ք. Գյումրի Խրիմյան Հայրիկ 1-ին թաղամաս:

Վեբ կայք` http://www.gyumri31.schools.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 47

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Արթուր  Ղազարյան

 
Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցն իրականացնում է հայոց լեզու, անգլերեն և աշխարհագրության առարկաների խորացված ուսուցում:Դպրոցը պատրաստել է Հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների հաղթողներ և մրցանակակիրներ:
Դպրոցը իրականացնում է կրթական և մշակույթային բազմաբնույթ միջազգային ծրագրեր:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1980թ. որպես միջնակարգ դպրոց:
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2003թ.:
 
Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ
Առանձնասենյակների թիվը` 4
Դասասենյակների թիվ` 11
Լաբորատորիա` 1
 
Առարկայական սենյակ /կաբինետ/ ` 1
Նախնական զինպատրաստություն` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետային կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` առկա է
Մարզադահլիճ` բացակայում է
Գրադարանի ֆոնդը` 7255 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 47
Աշակերտների թիվը` 343
Դասարանների թիվը` 16
 

,,Գյումրու թիվ 32 հիմնականդպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` 0312 5-37-16

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Կոմինտերնի 1

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 48

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն՝  Արմինե Սուքիասյան

 
Դպրոցը հիմնադրվել է 1965թ և անվանակոչվել Րաֆֆու անունով: 2004թ Գյումրու թիվ 22 և թիվ 32 դպրոցների միաձուլումից իրավահաջորդը համարվել է թիվ 32 դպրոցը: Դպրոցի մասնաշենքը կառուցվել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով:

Դպրոցաշինությանը աջակցել են ֆրանսիացի բարերարներ` Անդրանիկ Նուրյանը, Ստեֆան Ներգարարյանը, Մարի-Լուիզ Լեռուա Աղաբեկյանը, Գրենոբլի հայերի ակումբը, Էդուարդ և Ժանետ Մանուկյանները: Դպրոցի գրադարանը անվանակոչվել է Սեդա Սուքիասյան բարերարի անունով:

 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1965,
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2004թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 4
Դասասենյակների թիվը`14
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 2
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` չկա
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` չկա
Նիստերի դահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը`4804  կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 48
Դասարանների թիվը` 15
Աշակերտների թիվը` 327

,,Գյումրու թիվ 37 ավագ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+374 0312) 3- 48-07

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3125, ք. Գյումրի, Ե. Չարենցի 12

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 51

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ա. Ավետիսյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը ներկայումս իրագործում է  պարտադիր կրթության առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1977թ., որպես միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1991թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` անհատական ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 24
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` -
Համակարգչային կաբինետ` 2
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 6149 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 51
Դասարանների թիվը` 19
Աշակերտների թիվը` 459
 

,,Գյումրու թիվ 38 հիմնական դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 3-97-86

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3301, ք. Գյումրի, հասցե Բուլվարային 7

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 50

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Արփինե Նիկողոսյան

 
 
Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
Հաստատությունում իրականացվում է
1.Ներառական կրթություն - սովորողների թիվը՝ 16
2.Նախադպրոցական կրթական ծրագիր - երեխաների թիվը՝ 40
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1988, որպես միջնակարգդպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2002թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 13
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ`
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 0
Գրադարանի ֆոնդը`  3020 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 50
Դասարանների թիվը` 13
Աշակերտների թիվը` 225 /24 ներառական կրթություն/
Նախակրթարան՝ 41 սան
 

,,Գյումրու թիվ 40 հիմնական դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 6-36-97

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Ֆ. Վերֆելի հրապարակ 4

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 44

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն `  Արսեն Ալեքսանյան

 
 
Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1990, որպես  միջնակարգ  դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1990թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 9
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 0
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 0
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 0
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 577 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 44
Դասարանների թիվը` 14
Աշակերտների թիվը` 250

,,Գյումրու թիվ 41 հիմնական դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 3-89-67

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3126, ք. Գյումրի, հասցե . Եղ. Չարենցի 4

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 68

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`   Անահիտ  Աթոյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծմա տարեթիվը`1991թ., որպես 41 դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1991թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 7
Դասասենյակների թիվը` 24
Լաբորատորիա` 2
 
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 8
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 10434 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 68
Դասարանների թիվը` 22
Աշակերտների թիվը` 570
 
 
 
 

 

 

,,Գյումրու թիվ 42 ավագ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` + 374 0312 6-42-01

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Մուշ-2 թաղ, 4/18

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 85

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Գյումրու <<թիվ 42 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Տնօրեն` Մարդոյան Լիանա

Իրականացնում է միջնակարգ /լրիվ / կրթություն, որը հանդիսանում է կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երկորդ, երրորդ աստիճանները
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1995 թ.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1999թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված
Հարկայնությունը` 2,5 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 4
Դասասենյակների թիվը` 17
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյակ ` 3
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` --
Համակարգչային կաբինետ` 2
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտ հրապարակ`1
Մարզադահլիճ 1
Գրադարանի ֆոնդը` 1017
Աշխատողներիթիվը` 29
Դասարաններիթիվը` 6
Աշակերտների թիվը` 85
 

,,Գյումրու թիվ 43 հիմնական դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 -33 -39-82

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Գյումրի, Շերամ-2 2-2ա շենք, բնակարան 6

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 21

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն` Կարեն Առնաուտյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 01.08.1992թ., որպես միջնակարգդպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2002թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 7
Լաբորատորիա` -
Առարկայական սենյան /կաբինետ` -
Նախնական զինպատրաստության` -
Հրաձգարան` -
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` -
Գրադարանի ֆոնդը` 415 կտոր գիրք 
 
Աշխատողների թիվը` 21
Դասարանների թիվը` 6
Աշակերտների թիվը` 41
 

,,Գյումրու թիվ 44 հիմնական դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094 44 14 00

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3111, ք. Գյումրի Օդանավակայանի տարածք Արևելյան 7

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 19

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` <Գյումրու թիվ 44 հիմնական դպրոց> ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

 Տնօրեն`  Արտաշես  Հակոբյան 

Կանոնադրություն

ՊՈԱԿ-ը իրականացնում է հիմնական կրթություն,որը հանդիսանում է պարտադիր
կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի
առաջին և երկրորդ աստիճանները:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1993թ
Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված, փայտե` քարով երեսպատված
Հարկայնությունը` մեկ հարկանի
Ջեռուցման տեսակը` Էլեկտրական
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 9
Լաբորատորիա`
Առարկայական սենյակ`1
ՆԶՊ`1
Համակարգչային սենյակ`1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ`1
Գրադարանի ֆոնդը` 300 կտոր գիրք
Աշխատողների թիվը` 19
Դասարանների թիվը` 6
Աշակերտների թիվը` 52

,,Գյումրու թիվ 45 ավագ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 4-17-70

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի Այգաբաց 3-րդ շարք թիվ 36.

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 43

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` թիվ 45 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

 

Տնօրեն` Վարդանյան Աստղիկ

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն,որը հանդիսանում է պարտադիրկրթության երկրորդ և երրորդմակարդակը և ներառում էհանրակրթական հիմնական ծրագրերիերկրորդերրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1973 ,որպես գիշերօթիկ

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայմանտարեթիվը` 2002թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակըլոկալ ջեռուցմանցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 3

Դասասենյակների թիվը` 14

Լաբորատորիա` 4

Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 1

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան -

 Համակարգչային կաբինետ` 2

Ինտերնետ կապի առկայությունըառկաէԲացօթյա սպորտ հրապարակ -

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 738 կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը` 43

Դասարանների թիվը` 10

Աշակերտների թիվը` 179

 

 

 

 

,,Գյումրու թիվ 6 հիմնական դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 5 -18 - 67

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Թումանյան 20

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 68

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն ` Սարգսյան Արտաշես

Կանոնադրություն

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1880, որպես գիմնազիա
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1912թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 3/2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 8
Դասասենյակների թիվը` 15
Լաբորատորիա` 3
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 10
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան`
Զենքի պահեստ` 1
Նիստերի դահլիճ` 1
Բուֆետ` 1
Գրադարան` 1
Համակարգչային կաբինետ` 2
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 2
Գրադարանի ֆոնդը` 3016 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 68
Դասարանների թիվը` 23
Աշակերտների թիվը` 563
 

,,Գյումրու թիվ 7 հիմնական դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 5 41 00, 5 06 68,

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ,3101, ք. Գյումրի, Ալեք–Մանուկյան 4

Վեբ կայք` http://gyumri7.schools.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 144

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Գագիկ  Կարապետյան

 Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
Դպրոցը իրականացնում է ռուսաց լեզվի ուսուցում և անգլերեն խորացված ուսուցում:
Դպրոցը պատրաստել է միջազգային, հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների հաղթողներ և մրցանակակիրներ
Պատրաստոլ է Ոսկե մեդալակիրներ
Դպրոցը իրականացնում է կրթական և մշակութային միջազգային ծրագրեր:
Համագործակցում է ՀՀ,ԼՂՀ և արտերկրի տարբեր դպրոցների հետ:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1937, որպես միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1998թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
Հարկայնությունը` 3 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 4
Դասասենյակների թիվը`31
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 5
Հրաձգարան ` 0
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 2
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը`12914 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը`144
Դասարանների թիվը` 43
Աշակերտների թիվը` 1003

,,Գյումրու թիվ 8 միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 4-28-36

Մանրամասն ↓

Հասցե` ` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3119, ք. Գյումրի, Լիսինյան 6

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 37

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն` Խոցանյան Համազասպ 

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1942, որպես միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1967թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը`  առաջին մասնաշենք`  3 հարկ, երկրորդ մասնաշենք` 2 հարկ
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 19
Դասասենյակների թիվը` 27
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 4
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` առկա չէ
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը`       կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 37
Դասարանների թիվը` 11
Աշակերտների թիվը` 241
 
 
 
 

,,Գյումրու թիվ 9 հիմնական դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 5-51-47

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3104, ք. Գյումրի, հասցե. Հաղթանակի 40

Վեբ կայք` http://gyumri9.schools.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 41

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Անահիտ Մովսիսյան

 
Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1930թ.,
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2002թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 3 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 11
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 3
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 0
Գրադարանի ֆոնդը` 441 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 41
Դասարանների թիվը` 14
Աշակերտների թիվը` 310
 
 

,,Գյումրու թիվ10 հիմնական դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 4-39-91,

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3102, ք. Գյումրի, Գորկու,77

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 40

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Լիանա  Վարդանյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր
 կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական
ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` Հիմնադրվելով 1936 թվականին` այն 1962 թվականից 
Հայաստանի ազգային կրթության նախարարության հրահանգով վերաձևավորվել է 
ֆրանսերեն լեզվի խորացված ուսուցմամբ դպրոցի
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1996թ.
 
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 4
Դասասենյակների թիվը` 22
Լաբորատորիա` 3
Առարկայական սենյակ /կաբինետ/` 4
Նախնական զինպատրաստության սենյակ` 1
Հրաձգարան`
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 3000 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 40
Դասարանների թիվը` 9
Աշակերտների թիվը` 175
 
2012թ. սեպտեմբերից դպրոցում գործում է նախակրթարան
և իրականացվում է նախադպրոցական
կրթություն 5-6 տարեկան երեխաների համար
Սաների թիվը` 24
 
 

,,Գյումրու թիվ18 միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 4-13-80

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3114, ք. Գյումրի, հասցե` Լազոյի 2

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 58

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Ալեքսանյան Շողիկ

 
Իրականացնում է միջնակարգկ րթություն, որը հանդիսանում է միջնակարգ կրթության առաջին, երկրորդ և երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1946թ. որպես միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2000թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը`2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 1
Դասասենյակների թիվը` 5
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 10
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտ հրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 1084 կտորգիրք
 
Աշխատողներիթիվը` 58
Դասարաններիթիվը` 22
Աշակերտների թիվը` 493
 
 

,,Գյումրու թիվ19 հիմնական դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` .+374 312 3- 49 -24

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3108 , ք. Գյումրի, Վ. Սարգսյան 13

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 42

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն` Նարինե Մեսրոպյան

 
 Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1949, որպես միջնակարգ դպրոց
 
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2004թ.
 
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
 
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
 
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 5
 
Դասասենյակների թիվը` 17
 
Լաբորատորիա` 1
 
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1
 
Նախնական զինպատրաստության` 0
 
Հրաձգարան` 0
 
Համակարգչային կաբինետ` 1
 
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
 
Մարզադահլիճ` 1
 
Գրադարանի ֆոնդը` 1776 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 42
 
Դասարանների թիվը` 15
 
Աշակերտների թիվը` 344

,,Գյումրու մշակույթի վարժարան,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 6-92-50

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3123, ք. Գյումրի, Շիրակացի 5

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 51

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՀՀ ԿԳՆ ,,Գյումրու մշակույթի վարժարան,, ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

 

 

Տնօրեն` Հովսեփյան Սուրեն
 
Դպրոցը  ըստ կրթական մակարդակների իրականացնում է 2-րդ և 3րդ  աստիճանի`  հիմնական  և միջնակարգ  հանրակրթական /հիմնական և լրացուցիչ ընդհանուր ծրագրեր: 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1957թ., որպես միջնակարգ գիշերօթիկ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման   տարեթիվը` 2003թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային
Հարկայնությունը` 1,2,2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 8
Դասասենյակների թիվը` 15
Լաբորատորիա`2
Առարկայական սենյակ/կաբինետ` 4
Նախնական զինպատրաստության`1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ`2
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 3
Մարզադահլիճ`0
Գրադարանային ֆոնդը 4130 կտոր գիրք
Աշխատողների թիվը` 51
Դասարանների թիվը` 10
Աշակերտների թիվը` 211

,,Գյումրու Ֆոտոն վարժարան,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 6-78-93, 094 33-15-00

Մանրամասն ↓

Հասցե` Ե. Չարենցի 12/1

Վեբ կայք` http://www.photon.do.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 86

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն ՝ Մանվել Մովսիասյան

 
Վարժարանի ստեղծման տարեթիվը` 1995թ, որպես վարժարան
Տվյալ շենքում վարժարանի տեղակայման տարեթիվը`1995թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային
Վարժարանի մասնաբաժինը`    հարմարեցված
Հարկայնությունը` 3 հարկանի (I հարկը կիսանկուղային)
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 15
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյակ/կաբինետ` 2
Նախնական զինպատրաստության` 2
Համակարգչային կաբինետ` 2
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա հրապարակ` 2
Գրագարանի ֆոնդը`  10760 կտոր գիրք
Աշխատողների թիվը`   86
Դասարանների թիվը`  38
Աշակերտների թիվը`   760     

,,Գոգհովիտի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-20-75-94

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ գ. Գոգհովիտ

Աշխատողներ` 26

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Նազան Գրիգորյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր
կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական
ծրագրերի առաջին,երկրորդ  և երրորդ աստիճանները
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը 1993թ, որպես միջնակարգ     դպրոց      
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը 1991թ
Դպրոցի շենքի տիպը՝ տիպային
Հարկայնությունը՝ 3 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը՝ էլ սալիկներով
Առանձնասենյակների թրվը` 24
Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա՝ 1
 
Առարկայական սենյակ` 2
Նախնական զին պատրաստություն` 1
Համակարգչային սենյակ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը՝ առկա է
Մարզադահլիճ՝ 1
Գրադարանի ֆոնդը`  2526 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 26
Դասարանների թիվը` 7
Աշակերտների թիվը ` 46
 

,,Գուսանագյուղի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094 82-15-22

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Գուսանագյուղ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 26

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Հենրիկ Մարգարյան

  
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը
հանդիսանում է պարտադիր  կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է
հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1936 թ, որպես ութամյա դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1976թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 3 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման համակարգ
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 15
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` չկա
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` կա
Գրադարանի ֆոնդը 1960 գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 26
Դասարանների թիվը` 10
Աշակերտների թիվը` 101
 
 
 
 
 
 

,,Գտաշենի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094-871-033

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ գ. Գտաշեն

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 18

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Գևորգ Կարապետյան

 
 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, և ներառում է հանրակրթական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1973, որպես  քարաշեն դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`քարաշեն
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրական սալիկ
 
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 8
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` ------
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 1010 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 18
Դասարանների թիվը` 12
Աշակերտների թիվը` 36

,,Երազգավորսի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-01-82-07

Մանրամասն ↓

Հասցե` ` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2610,գ.Երազգավորս, 4-րդ փողոց թիվ 50

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 33

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`    Արամ Մխիթարյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ ընդհանուր կրթություն, որը ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի 3 աստիճանները:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1924, որպես տարրական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2001թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլ.էներգիա
Առանձնասենյակների թիվը` 1
Դասասենյակների թիվը` 13
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյակ /կաբինետ/` 0
ՆԶՊ` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 3S
Մարզադահլիճ` 1
 Գրադարանի ֆոնդը` 3150 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 33
Դասարանների թիվը` 12
Աշակերտների թիվը` 144
 
 

,,Զարիշատի հիմնական դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 93-62-68-33

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Զարիշատ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 7

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ալվարդ  Շաղոյան

 
Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`1990, որպես տարրական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1990թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը`դիզ. վառելիքով
 
Առանձնասենյակների թիվը` 1
Դասասենյակների թիվը` 4
Լաբորատորիա` -
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` -
Նախնական զինպատրաստության` -
Հրաձգարան` -
Համակարգչային կաբինետ` -
Ինտերնետ կապի առկայությունը` չկա
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` -
Մարզադահլիճ` -
Գրադարանի ֆոնդը` 140 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 7
Դասարանների թիվը` 1.5
Աշակերտների թիվը` 7

 

 

,,Զորակերտի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094 09-30-07

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Զորակերտ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 12

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն` Աղավնի Հովհաննիսյան  

 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1990,
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1990թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` Էլեկրտաէներգիա
տնօրենի աշխատասենյակ   1
ուսուցչանոց 1
Դասասենյակների թիվը` 10
Լաբորատորիա`
Նախնական զինպատրաստության` 1
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 80 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 12
Դասարանների թիվը` 3
Աշակերտների թիվը` 16/ 34 երեխա Բերդաշենի դպրոցից/
 
 
 

,,Զույգաղբյուրի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-35-57-35

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2801, գ. Զույգաղբյուր

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 24

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

ՏնօրենՀմայակ Խաչատրյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1926, որպես միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.
Դպրոցի շենքիտիպը` հավաքովի-իտալական
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` սեփական կաթսայատուն
 
Առանձնասենյակների թիվը` 1
Դասասենյակների թիվը` 10
Լաբորատորիա` 1
Առարկայականսենյան /կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` __
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` __
Գրադարանի ֆոնդը` 600 կտորգիրք
 
Աշխատողների թիվը` 24
Դասարանների թիվը` 8
Աշակերտների թիվը` 52
 

,,Թավշուտի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` 093-94-59-45

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ.Թավշուտ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 27

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Ալեքսան Սոխոյան
 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1924թ., որպես տարրական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 10
Լաբորատորիա` 0
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 2
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` -
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 803 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 28
Դասարանների թիվը` 9
Աշակերտների թիվը` 59

,,Թորոսգյուղի Ալեքսան Համբարյանի անվան միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` 0374 093-05-66-09

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Թորոսգյուղ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 25

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Գարեգին Հակոբյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, 
և ներառում է հանրակրթական միջնակարգ ծրագրերի առաջին,
երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1921
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1991թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` տեղային (էլ. տեներ)
 
 
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա` -
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 2
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` - 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 280 կտոր գիրք
 
 
Աշխատողների թիվը` 25
Դասարանների թիվը` 12
Աշակերտների թիվը` 49
 
 

,,Իսահակյանի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-41-01-29

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ գ. Իսահակյան,փողոց 5,շենք 6

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 29

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Գնել Հարությունյան

 
 Իրականացնում է միջնակարգ լրիվ կրթական ծրագրեր,որը հանդիսանում է միջնակարգ լրիվ կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական ավագ,հիմնական,տարրական ծրագրերի առաջին,երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`հայտնի չէ
 
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը`1978թ.
 
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
 
Հարկայնությունը` 2 հարկ
 
Ջեռուցման եղանակը`լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 5
 
Դասասենյակների թիվը`11
 
Լաբորատորիա`2
 
Առարկայական սենյակ`3
 
Նախնական զինապարտություն`1
 
Հրաձգարան`0
 
Համակարգչային կաբինետ`1
 
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ`1
 
Մարզադահլիճ`1
 
Գրադարանային ֆոնդը`3641
 
Աշխատողների թիվը` 29
 
Դասարանների թիվը` 10
 
Աշակերտների թիվը`  106
 
 
                  

,,Լանջիկի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0242 60019

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ.Լանջիկ, փողոց 1 շենք 12

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 31

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

 Տնօրեն՝ Ծովիկ Հովհաննիսյան

Կանոնադրություն

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1902,
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1990թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 3
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան`
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 3500 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 31
Դասարանների թիվը` 12
Աշակերտների թիվը ` 147
 

,,Լեռնակերտի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 14-76-76

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, գ.Լեռնակերտ

Աշխատողներ` 34

Տնօրեն `  Պողոս Կիրակոսյան
 
 
 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին,երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1930, որպես  միջնակարգ  դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2006թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ 
 
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2
Մարզադահլիճ` 1 անօգտագործելի
Գրադարանի ֆոնդը` 4605 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 34
Դասարանների թիվը` 12
Աշակերտների թիվը` 196

,,Լեռնուտի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094 23 73 39

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2622, գ. Լեռնուտ

Աշխատողներ` 11

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` <<Լեռնուտի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Տնօրեն`  Սուրեն Կարոյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1991թ.,
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1991թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` տնակային, փայտյա հավաքովի.
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` վառարանային
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 6
Լաբորատորիա`
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան`
Համակարգչայինկաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` -
Բացօթյա սպորտհրապարակ` -
Մարզադահլիճ` -
Գրադարանի ֆոնդը` 320 կտոր
Աշխատողների թիվը` 11
Դասարանների թիվը` 4
Աշակերտների թիվը` 5

,,Լուսակերտի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0244 5-52-93, 077 24-80-70

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Լուսակերտ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 26

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Աշոտ Գալստյան

 
Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1947թ, որպես քառամյա  դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1965թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցում հեղուկ վառելանյութ
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 10
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 2029 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 26
Դասարանների թիվը` 8
Աշակերտների թիվը` 64

,,Լուսաղբյուրի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 73-60-10

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ գ. Լուսաղբյուր 4-րդ փողոց, շենք 17

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 24

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Արտուշ  Միքայելյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ լրիվ կրթական ծրագրեր, որը հանդիսանում է միջնակարգ լրիվ կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`հայտնի չէ
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը`1990թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 1 հարկ
Ջեռուցման եղանակը`լոկալ ջեռուցման ցանց և էլեկտրական մարտկոցներ
Առանձնասենյակների թիվը`5
Դասասենյակների թիվը`12
Լաբորատորիա`1
 
Առարկայական սենյակ`0
Նախնական զինապարտություն`1
Հրաձգարան`0
Համակարգչային կաբինետ`1
Ինտերնետ կապի առկայությունը`առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` հարմարեցված
Մարզադահլիճ`1
Գրադարանային ֆոնդը` 2273
 
Աշխատողների թիվը` 24
Դասարանների թիվը` 11
Աշակերտների թիվը` 86

,,Ծաղկուտի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094-13-56-61

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գյուղ Ծաղկուտ 2 փողոց թիվ 3

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 20

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Վարդան Պողոսյան

 
Իրականացնումէ միջնակարգ  կրթություն, որը ներառում է հանրակրթական հիմնական
ծրագրերի առաջին, երկրորդ  եւ երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցիստեղծմանտարեթիվը` 1989 որպես միջնակարգ  դպրոց
Տվյալշենքումդպրոցիտեղակայմանտարեթիվը` 1989թ.
Դպրոցիշենքիտիպը`հարմարեցված
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցմանեղանակը` վառարաններով
 
Առանձնասենյակների թիվը` 5
Դասասենյակների թիվը` 8
Լաբորատորիա` -
Առարկայական սենյան /կաբինետ` -
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` -
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 220 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 20
Դասարանների թիվը` 12
Աշակերտների թիվը` 26
 

,,Կամոյի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 /0312/ 6-11-04, 094-91-75 -62

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2611,գյուղ Կամո

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 33

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Էդվարդ  Դրմեյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը ներառում է հանրակրթական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1916, որպես երկդասյա դպրոց, 1934թ.-ից՝ յոթնամյա,
1960թ.-ից՝ միջնակարգ
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2000թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` գազակաթսայով ջեռուցման համակարգ
 
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա` -
Առարկայական սենյակ/կաբինետ` 2
Նախնական զինպատրաստություն` 1
Հրաձգարան`
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայություն` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 3
Մարզադահլիճ`
Գրադարանի ֆոնդը` 6150 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 33
Դասարանների թիվը`   12
Աշակերտների թիվը`   145
 
Նախակրթարան՝ 19  երեխա

,,Կապսի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 077 43-83-03

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրաի մարզ, 2625, գյուղ Կապս

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 24

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Նելլի Խոջումյան

Կանոնադրություն

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է հանրակրթական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1979թվ., որպես միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1980թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` սոլյարայուղի վառարաններով
 
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյակ ` 0
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը`  8 000  կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 24
Դասարանների թիվը` 11
Աշակերտների թիվը` 103

 

,,Կառնուտի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 6-00-69

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ,2612, գ. Կառնուտ ,Կամոյի խճ,12

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 29

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Հայկուհի Հովհաննիսյան

 Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է հանրակրթության երրրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` .1904թ, որպես  եռամյա դպրոց,
1930-1962թթ. Եղել է յոթնամյա,
1963-1987թթ.`ութնամյա.
1988-1989ուստարվանից Կառնուտի 8-ամյա դպրոցը դարձել է միջնակարգ
1990թ.դպրոցը տվեց միջնակարգ կրթությամբ իր առաջին շրջանավարտները:
 
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2002թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` երկհարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրական տեներով
 
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 4
Նախնական զինպատրաստության` 1
 
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1,հարմարեցված դասարան
Գրադարանի ֆոնդը` 4800 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 29
Դասարանների թիվը`12
Աշակերտների թիվը` 136
 
նախակրթարան՝ 18 երեխա
 

,,Կարմրավանի հիմական դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 077- 23- 29- 24

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ.Կարմրավան

Աշխատողներ` 19

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Տնօրեն ` Լուսինե Ավետիսյան 
 
Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է հանրակրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1989.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1990թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` վառարաններով
 
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 8
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 2
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան`
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 562 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 19
Դասարանների թիվը` 4.5
Աշակերտների թիվը` 29

,,Կաքավասարի տարրական դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-62-67-71

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գյուղ Կաքավասար

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 6

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Գնել Ղազարյան

 
Իրականացնում է տարրական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության առաջին մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին աստիճանը:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1993, որպես . տարրական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1993թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տեղակայած
Հարկայնությունը` 1հարկանի
Ջեռուցման եղանակը`  դիզ վառելիք/վառարաններով/
 
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 3
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
 
Գրադարանի ֆոնդը` 112 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 6
Դասարանների թիվը` 1
Աշակերտների թիվը` 4
 
 

,,Կրաշենի հիմնական դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 091 58-84-07, 095 00-97-69

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2622, գ. Կրաշեն,փողոց 8 ,շենք 1

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 13

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Մարինե  Սարգսյան

 
Իրականացնում է հիմնական կրթություն,որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության եկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը `1937թ.,որպես 8 ամյա դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1991
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրականությամբ
 
Առանձնասենյակների թիվը`1
Դասասենյակների թիվը`6
Գրադարան` 1
Ճաշարան` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը`առկա է
Գրադարանի ֆոնդը` 1345 կտոր գիրք
 
Աշխատողների քանակը 13
Դասարանների թիվը` 1.5
Աշակերտների թիվը` 7
 
 
 

,,Կրասարի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094- 96-35 -13

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գյուղ Կրասար

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 79

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Լյուդմիլա Առաքելյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`1925, որպես տարրական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`ոչ տիպային հավաք. կոնստրուկցիաներով
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրական ջեռուցիչներով
 
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 10
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` -
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` -
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` -
Գրադարանի ֆոնդը` 4500 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 23
Դասարանների թիվը` 10
Աշակերտների թիվը` 79

,,Հայկաձորի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 03-07-72

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գյուղ Հայկաձոր

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 25

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Վարդան Սարգսյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`1937 թ, որպես ութամյա դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2002թ.
 
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրական
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 11
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` չկա
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` չկա
Գրադարանի ֆոնդը 2744 գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 25
Դասարանների թիվը` 8
Աշակերտների թիվը` 43
 
 
 
 

,,Հայկասարի հիմնական դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-47-88 -57

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ գ. Հայկասար

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 14

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն՝  Նվեր Խաչատրյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1999թ,  որպես   դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` ոչ տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը`ոչ  լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 13
Դասասենյակների թիվը` 9
Լաբորատորիա` -
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 2
Նախնական զինպատրաստության` -
Հրաձգարան`-
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 970 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը`14
Դասարանների թիվը` 4
Աշակերտների թիվը`18 
 

,,Հայկավանի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094-09-12-82

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2613, գ. Հայկավան

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 31

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Կարեն Գալստյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին , երկրորդ և երրերդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1922թ, որպես միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2003թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ 
Առանձնասենյակների թիվը` 4
Դասասենյակների թիվը` 13
Լաբորատորիա`2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ`1
Գրադարանի ֆոնդը` 2512 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 31
Դասարանների թիվը` 13
Աշակերտների թիվը` 157
 
 

,,Հայրենյացի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 84- 45 -01

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, գ. Հայրենյաց 13 փող, 3 շենք

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 28

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն  `  Մասիս Ոսկանյան
 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1865, որպես  միջնակարգ  դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1975թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` հեղուկ վառարաններ
 
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 11
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 0
Նախնական զինպատրաստության` 0
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 2214 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 28
Դասարանների թիվը` 11
Աշակերտների թիվը`  115

,,Հառիճի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 244 5-52-05, 093 89-94-60

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ գ.Հառիճ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 29

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Անահիտ  Խաչատրյան

 
Իրականացնում է տարրական, հիմնական ընդհանուր և միջնակարգ ընդհանուր  կրթություն, որը հանդիսանում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին երկրորդ երրորդ  աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1857, որպես 1928 թվականից  միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1993թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային նախագծով հարմարեցված կառույց
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրական
 
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը`14
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ`-
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան`-
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` -
Գրադարանի ֆոնդը` 2089 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 29
Դասարանների թիվը` 10
Աշակերտների թիվը`  103
 

,,Հարթաշենի հիմնական դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 077- 31-42-85

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ , գ. Հարթաշեն

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 15

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Հարթաշենի Ա. Զաքարյանի անվան հիմնական դպրոց

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Տնօրեն`  Ալվարդ Մաթևոսյան

 
Կազմակերպաիրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն
Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1886թ., որպես ծխական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989 թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված
Հարկայնությունը` 1հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրական ջեռուցիչների միջոցով
 
Առանձնասենյակների թիվը` 1
Դասասենյակների թիվը` 7
Լաբորատորիա` -
Առարկայական սենյակ` -
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` -
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է -
Մարզադահլիճ` -
Գրադարանի ֆոնդը`  -
Աշխատողների թիվը`  15
Դասարանների թիվը`    3
Աշակերտների թիվը`    16

 

,,Հացիկի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 26-71-26

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2614, գյուղ Հացիկ,

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 28

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն  Աստղիկ Սարիբեկյան

 
Դպրոցը , ըստ կրթական մակարդակների  , իրականացնում է հանրակրթական ծրագրեր` տարրական , հիմնական , միջնակարգ :
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1974թ, որպես միջնակարգ  դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1974թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված   /երկրաշարժից հետո /
Հարկայնությունը` 1  հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա` չկա
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 2
Համակարգչային կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` չկա
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2
Մարզադահլիճ` չկա
Գրադարանի ֆոնդը` 1363  կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 28
Դասարանների թիվը` 12
Աշակերտների թիվը`  106
 

,,Հողմիկի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 47- 88-51

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ.Հողմիկ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 26

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրենի` Աղեկյան Արմենուհի

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`1929, որպես տարրական դպրոց։
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային, քարե
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` դիզ. վառելանյութով
 
Առանձնասենյակների թիվը` 4
Դասասենյակների թիվը` 15
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` -
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` -
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` կա
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 1600 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 26
Դասարանների թիվը` 6
Աշակերտների թիվը` 57

,,Հոռոմի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ.

Հեռ.` +374 093 15-83-28

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, գ.Հոռոմ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 47

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն՝ Անահիտ Գալստյան
 

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն և ներառում է հանրակրթական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները

Դպրոցի ստեզծման տարեթիվը` 1978թ., որպես հանրակրթական դպրոց

Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` դիզ վառելիք և էլ. էներգիա
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը`14 /8 հատ վերանորոգման/
Լաբորատորիա`2
 

Առարկայական սենյակ
Նախնական զինպատրաստության`1
Հրաձգարան`
Համակարգչային կաբինետ`1
Ինտերնետ կապի առկայությունը`առկա է
Բացօթյա սպորտ հրապարակ`1
Մարզադահլիճ` 1 (վթարային )

Աշխատողների թիվը` 47
Դասարանների թիվը` 13
Աշակերտների թիվը` 219
 

,,Հովիտի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 40 39 85

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2619, գ.Հովիտ

Աշխատողներ` 24

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն `  Սաթենիկ Սանդրոսյան
Իրականացնում է միջնակարգ  կրթություն և  ներառում է հանրակրթական  ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ  աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1938.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1938թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրականությամբ
 
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 9
լաբորատորիա`
Առարկայական սենյան /կաբինետ`
Նախնական զինպատրաստության`
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ՝ 1
Գրադարանի ֆոնդը` 350 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 24
Դասարանների թիվը` 8
Աշակերտների թիվը` 60
 
Նախակրթարանի երեխաների թիվը` 12

,,Հովունիի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 098-18-13-90

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2615, գ. Հովունի

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 26

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն `Հասմիկ Հակոբյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը 1982թ, որպես հիմնական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը 1982թ.
 
Դպրոցի շենքի տիպը տիպային
Հարկայնությունը 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը էլ. ջեռուցում
Առանձնասենյակների թիվը 3
Դասասենյակների թիվը 12
Լաբորատորիա 1
 
Առարկայական սենյակ / կաբինետ 0 /
Նախնական զինպատրաստության 1
Հրաձգարան չկա
Համակարգչային կաբինետ 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ 0
Մարզադահլիճ 1
Գրադարանի ֆոնդը կտոր գիրք
Աշխարողների թիվը 26
Դասարանների թիվը 9.5
Աշակերտների թիվ 50

,,Հովտաշենի հիմնական դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 05-00-35

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3315, գ Հովտաշեն,7-րդ փողոց շ. 9

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 14

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Հովսեփ Հովհաննիսյան

 
Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1992, որպես ութամյա  դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1992թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` թիթեղյա վառարաններով դիզ վառելիք
 
Առանձնասենյակների թիվը` 1
Դասասենյակների թիվը` 7
Լաբորատորիա` 0
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 0
Նախնական զինպատրաստության` 0
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ`1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` չկա
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 0
Գրադարանի ֆոնդը` 450 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 14
Դասարանների թիվը` 4,5
Աշակերտների թիվը` 31
 

,,Հովտունի տարրական դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094 62-94-53

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ.Հովտուն

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 5

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`     Նարինե  Հուրոյան

 
Իրականացնոեւմ է տարրական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության առաջին մակարդակը և ներառում է հանրակրթական տարրական ծրագրեր;
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը------ 1929թ., որպես տարրական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը`-----1989թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`----- տիպային
Հարկայնությունը`------- 1հարկանի
Ջեռուցման եղանակը`-----դիզ.վառելիքով, վառարանային
Առանձնասենյակների թիվը`----1
Դասասենյակների թիվը`----4
Համակարգչային կաբինետ`----1
Ինտերնետ կապի առկայությունը`---առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ`---չունի
Մարզադահլիճ`----- 1հարմարեցված                                                                                                                            Գրադարանի ֆոնդը`---50կտոր գիրք 
 
Աշխատեղների թիվը`----5
Դասարանների թիվը `---1
Աշակերտների թիվը`----4                            

,,Ձիթհանքովի միջնակարգ դպրող,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0242 6-00-07, 094- 82-13-76

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ.Ձիթհանքով

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 33

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Կարինե  Բալաբեկյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն , որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին երկրորդ և երրորդ աստիճանները
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`1938թ.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը ` 1967թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային
Հարկայնությունը` եռահարկ
Ջեռուցման եղանակը ` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը ` 16
Առարկայական սենյակ/կաբինետ` 2
Նխնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը `կա
Բացօթյա սպորտհրապարակ`1
Մարզադահլիճ `1
Գրադարանի ֆոնդը` 6860 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 33
Դասարանների թիվը` 11
Աշակերտների թիվը` 192
Նախակրթարանի երեխաների թիվը` 33
 
 

,,Ձորակապի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094 82-13-76

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ գ. Ձորակապ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 39

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Կարինե Սահակյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն , որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները :
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1921թ.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1964թ. ,2003թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային
Հարկայնությունը`2 հարկանի
Ջեռուման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը`3
Դասասենյակների թիվը` 10
Առարկայական սենյակ/կաբինետ`2
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ`1
Ինտերնետ կապի առկայությունը`  առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ`1
Մարզադահլիճ` չկա
Գրադարանային ֆոնդ` 5553
 
Աշխատողների թիվը` 40
Դասարանների թիվը` 12
Աշակերտների թիվը `236
Նախակրթարան՝ 28 երեխա
 
 
 
 

,,Ձորաշենի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094 83 32 42

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2805, գյուղ Ձորաշեն

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 27

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Գարեգին Շաբոյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ  երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1937, 
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1990թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` վառարան ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 4
Դասասենյակների թիվը` 7
Լաբորատորիա` 3
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 10
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան`
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 3
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 2011կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 27
Դասարանների թիվը` 9
Աշակերտների թիվը` 39
 

,,Ղազանչիի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 098-54-23-72

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, 2806, գ.Ղազանչի

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 25

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն՝   Մարտուն Խաչատրյան

 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1992 որպես միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1992թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`թիթեղյա թեթև կոնստրուկցիաներից
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրական
 
Առանձնասենյակների թիվը` 1
Դասասենյակների թիվը` 9
Լաբորատորիա`չկա
Առարկայական սենյան /կաբինետ` չկա
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան`չկա
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկաէ
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ`չկա
Գրադարանի ֆոնդը` 4196 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 25
Դասարանների թիվը` 9
Աշակերտների թիվը` 68
 
 

,,Ղարիբջանյանի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 6-41-30, 094-05-22-11

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2616, գ. Ղարիբջանյան 12 փողոց թիվ 1

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 27

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`   - Վաղարշակ Յայլոյան

 Կանոնադրություն

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` - 1927թ. որպես տարրական դպրոց : Տվյալ շենքում տեղակայման տարեթիվը 1994 թ.
 Նախակրթարանի ստեղծման տարեթիվը`   2008 թ./30 երեխա/
Դպրոցի շենքի տիպը   հարմարեցված
 Հարկայնությունը`   2 հարկանի
 Ջեռուցման եղանակը ` դիզելային վառելանյութ, վառարաններով
 Առանձնասենյակների թիվը`    1
 Դասասենյակների թիվը`      11
 Լաբորատորիա`   /1 քիմիա – կենսաբանություն, 1 ֆիզիկա/
 Առարկայական սենյակ /կաբինետ/ -    
 Նախնական զինապարտություն   - 1
 Հրաձգարան`   չունենք
 Համակարգչային կաբինետ 1
 Ինտերնետ կապի առակայություն` - առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ - 4
 Մարզադահլիճ - 1
 Փակ լողավազան - 1/չի գործում/
 Գրադարանային ֆոնդը`   675 կտոր գեղարվեստական գրականություն
 
Աշխատողների թիվը`   27
Դասարանների թիվը`   - 11 
Աշակերտների թիվը`   դպրոցում      - 104 աշակերտ
 նախակրթարանում      - 13 երեխա
 

,,Մայիսյանի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 6-00-26

Մանրամասն ↓

Հասցե` ` ՀՀ Շիրակի մարզ,2617, գ.Մայիսյան

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 37

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրենի`    Վարդան Կարախանյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է կրթության
երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական ընդհանուր ծրագրերի
առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1910թ., որպես տարրական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1977թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`երկաթբեթոնյա
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրոտաքացուցիչ
 
Առանձնասենյակների թիվը` 7
Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 5
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` -
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 4139 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 37
Դասարանների թիվը` 12
Աշակերտների թիվը` 139
 
 

,,Մարալիկի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0242 2 10 75

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2901, ք.Մարալիկ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 41

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ռոզա Գևորգյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին ,երկրորդ    և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1991, որպես   միջնակարգ   դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1991թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 7
Դասասենյակների թիվը` 18
 
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան`
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ`                                                                                                                                                                                                                                                               
Մարզադահլիճ`1
 
Գրադարանի ֆոնդը` 3555 կտոր գիրք
Աշխատողների թիվը` 41
Դասարանների թիվը` 13
Աշակերտների թիվը` 214
Նախակրթարան - 85

 

 

,,Մարալիկի թիվ1 միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0242 -2 -24 -74

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Մարալիկ, Հրանտ Շահինյան փողոց, 6 նրբանցք շ.5

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 50

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Շուշանիկ Հովհաննիսյան  

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը ներառում է հանրակրթական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1929 որպես միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1971թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային
Հատկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 7
Դասասենյակների թիվը` 20
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյակ/կաբինետ` 2
Նախնական զինպատրաստություն` 2
Հրաձգարան` չկա
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայություն` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` առկա է
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 9048
 
Աշխատողների թիվը` 50
Դասարանների թիվը`   20
Աշակերտների թիվը`   439
 
 
 
 
 
 
 

,,Մարմաշենի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 099-57-20-56

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2618, գյուղ Մարմաշեն

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 34

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Հրաչիկ Մխիթարյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին , երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1926 որպես միջն դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1990թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 4
Դասասենյակների թիվը` 17
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 2
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան`
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 6
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 750 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 34
Դասարանների թիվը` 12
Աշակերտների թիվը` 203

,,Մեծ Մանթաշի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0244 6-00-16, 094- 58-34-84

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ.Մեծ Մանթաշ

Աշխատողներ` 40

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Գոհար Սանդոյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն և ներառում է հանրակրթական ծրագրերի առաջին, երկրորդ ևերրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեզծման տարեթիվը` 1857.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1978թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցմանեղանակը` գազ և էլ. էներգիա
Առանձնասենյակների թիվը`4
 

Դասասենյակների թիվը`4
Լաբորատորիա`2
Առարկայականսենյակ/կաբինետ`7
Նախնական զինպատրաստության`1
Հրաձգարան` չկա
Համակարգչային կաբինետ`1
Ինտերնետ կապի առկայությունը`առկա է
Բացօթյա սպորտ հրապարակ` 3
Մարզադահլիճ`1
Գրադարանի ֆոնդը` 7344կտոր գիրք
Աշխատողների թիվը` 40
Դասարանների թիվը` 12
Աշակերտների թիվը` 246

Նախակրթարան 1 խումբ 18 երեխա

,,Մեծ Սարիարի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 74-59-64

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, 2622, գ. Մեծ Սարիար փողոց 5/1

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 24

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն՝  Ասյա  Գևորգյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որն իրականացվում է եռաստիաճն /տարրական,
հիմնական, միջնակարգ/ միջն. հանրակրթական դպրոցում:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1945թվ.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1996թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման սիստեմ, դիզ. վառելիքով
 
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 11
Լաբորատորիա` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 1
Ճաշարան՝ 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապ- առկա է
 
Բացօթյա հրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` չկա
Գրադարանի ֆոնդը` 500 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 24
Դասարանների թիվը` 8
Աշակերտների թիվը` 52

,,Մեծ Սեպասարի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 077- 95-04-86

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ.Մեծ Սեպասար

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 33

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Հրանտիկ  Մելիքյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`1926, որպես տարրական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1990թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`ոչ տիպային հավաք. կոնստրուկցիաներով
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 17
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 2
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` -
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` -
Գրադարանի ֆոնդը` 3600 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 33
Դասարանների թիվը` 12
Աշակերտների թիվը` 146
Նախակրթարան՝ 1 դասասենյակ, 14 երեխա
 

,,Մեղրաշատի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 077-01-82-89

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ.Մեղրաշատ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 21

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Տնօրեն`  Գոհար Մազմանյան
 
Կանոնադրություն
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն և ներառում է հանրակրթական ծրագրերի առաջին, երկրորդ ևերրորդ աստիճանները: Դպրոցի ստեզծման տարեթիվը` 1936թ., որպես միջնակագ դպրոց
 
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2005թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային
Հարկայնությունը` 1.5 հարկանի
Ջեռուցմանեղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը`4
Դասասենյակների թիվը`10
Լաբորատորիա`1
Առարկայականսենյակ/կաբինետ`
Նախնական զինպատրաստության`1
Հրաձգարան` չկա
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը`առկա է
Բացօթյա սպորտ հրապարակ`2
Մարզադահլիճ`
 
Գրադարանի ֆոնդը`1150 կտորգիրք
Աշխատողների թիվը` 21
Դասարանների թիվը` 6
Աշակերտների թիվը` 50
 

,,Մեղրաշենի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094 84-00-50

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, 3017, գյուղ Մեղրաշեն

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 38

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Տնօրեն` Գյուլնարա Պետրոսյան

 
Իրականացնոիմ է տարրական, ընդհանուր, հիմնական ընդհանուր և միջնակարգ /լրիվ/ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառնում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`1961թ.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը 1974թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը`լոկալ
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը`14
Լաբորոտորիա`2
Առարկայական սենյակ 0
Նախնական զին պատրաստություն 1
Հրաձգարան 0
Համակարգչային կաբինետ 1
Ինտեռնետ կապի առկանությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտային հրապարակ 1
Մարզադահլիճ 1
Գրադարանային ֆոնդը`2385
Աշխատեղների թիվը` 38
Դասարանների թիվը` 12
Աշակերտների թիվը` 163
Նախակրթարան՝ 18 սան

,,Մուսայելյանի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Մուսայելյան

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 34

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`   Անահիտ Սարգսյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը ներառում է հանրակրթական
հիմնական ծրագրերի առաջին,  երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1967թվ.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2011թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 14
Լաբորատորիա`
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 1600 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 34
Դասարանների թիվը` 12.5
Աշակերտների թիվը` 85
 

,,Նահապետավանի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 80-21-38

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3018, գ. Նահապետավան

Աշխատողներ` 30

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն` Մարինե Մանուկյան

Իրականացնում է միջնակարգ  կրթություն և ներառում է միջնակարգ ծրագրերի նախադպրոցական, առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1924, որպես տարրական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1972թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` հեղուկ վառելանյութ
 
Առանձնասենյակների թիվը` 7
Դասասենյակների թիվը` 11
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 3
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` կա
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 1400 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 30
Դասարանների թիվը` 9
Աշակերտների թիվը` 89
 

,,Նոր Ախուրյանի հիմնական դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094 79 20 43

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, 2601, գ, Ախուրյան, Նոր Ախուրյան

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 22

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Մերուժան Սահակյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1993թ, 
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1993թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված
Հարկայնությունը` մեկ հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրական սալիկ
Առանձնասենյակների թիվը` 4
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյակ /կաբինետ`
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան`
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 800 կտոր գիրք
Աշխատողների թիվը` 22
Դասարանների թիվը` 5
Աշակերտների թիվը` 32

,,Նոր Կյանքի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 055-56-55-97

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ.Նոր Կյանք

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 34

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն՝  Զավեն Պետրոսյան 

 
Դպրոցը շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող, իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող, հանրակրթական մեկ կամ մի քանի ընդհանուր, այդ թվում` հոսքային կամ առանձին առարկաների խորացված ուսուցմամբ հանրակրթական հիմնական ծրագրեր (տարրական ընդհանուր կրթական ծրագրեր, հիմնական ընդհանուր կրթական ծրագրեր, միջնակարգ ընդհանուր կրթական ծրագրեր) իրականացնող ուսումնական հաստատություն է
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1926թ.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1969թ., հիմնանորոգում` 2011թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային
Հարկայնությունը` երկու հարկանի, ունի նաև նկուղային հարկ
Նախագծային հզորությունը` 360 աշակերտի համար
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց:
Առանձնասենյակների թիվը` 4
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական կաբինետներ` 3
 
ՆԶՊ-1
Հրաձգարան-1
Համակարգչային կաբինետ-1
Արհեստանոց-1
Ինտերներ կապի առկայությունը-առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ-1
Մարզադահլիճ-1
Հանդիսությունների դահլիճ-1
Ճաշարան-1
Գրադարան-1
Գրադարանային ֆոնդ - 9347 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 10
Աշակերտների թիվը՝ 157.

,,Շաղիկի հիմնական դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 246 6-00-53, 093 10-57-07

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ.Շաղիկ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 6

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Կարախանյան Անուշ

 
Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`1990, որպես ութամյա դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1990թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը`դիզ. վառելիքով
 
Առանձնասենյակների թիվը` 1
Դասասենյակների թիվը` 3
Լաբորատորիա` -
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` -
Նախնական զինպատրաստության` -
Հրաձգարան` -
Համակարգչային կաբինետ` -
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` -
Մարզադահլիճ` -
Գրադարանի ֆոնդը` 65 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 6
Դասարանների թիվը` 1.5
Աշակերտների թիվը` 6

,,Շիրակավանի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 32-52-91

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, 2909, գ. Շիրակավան

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 29

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Ջուլիետա Մկրտչյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր
կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է
հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1896թ., որպես միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1981թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 5
Դասասենյակների թիվը` 11
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 2
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` չկա
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 7399 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 29
Դասարանների թիվը` 11
Աշակերտների թիվը` 99
 

,,Շիրակի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 095-31- 64-59

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2620, գյուղ Շիրակ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 32

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն՝ Հասմիկ  Վարդանյան

 
 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն,որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը եվ ներառում է հանրակրթական ծրագրերի առաջին, երկրորդ եվ երրորդ աստիճանները: Դպրոցը ունի նախակրթարան, որը գործում է 2008թվականից:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը՝ մինչեվ 1926թ. ծխական դպրոց,1927թվականից հիմնական դպրոց, 1964թվականից միջնակարգ դպրոց:
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը 2002թ.
Դպրոցի շենքի տիպը՝ տիպային
Հարկայնությունը՝ 1.5 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը՝ էլեկտրաէներգիա
Առանձնասենյակների թիվը՝ 2
Դասասենյակների թիվը՝ 12
Լաբորատորիա՝ 2
Առարկայական սենյակ /կաբինետ/՝ 1
Նախնական զին պատրաստության՝ 1
Համակարգչային կաբինետ՝ 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը՝ առկա է
Մարզադահլիճ՝ 1
Գրադարանային ֆոնդը՝ 2562 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը՝ 32
Դասարանների թիվը՝ 12
Աշակերտների թիվը՝ 123
Նախակրթարանի երեխաների թիվը՝ 30
 

,,Ողջիի ,,Ղարիբ Առուստամյանի անվան միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 077-50-82-82

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2707, գյուղ Ողջի

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 23

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Տնօրեն՝  Աբրահամյան Գոհար

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը ներառում է հանրակրթության եռաստիճան ծրագրերը:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը՝ 1989թ. Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը՝ 2003թ.
 
Դպրոցի շենքի տիպը՝   տիպային
Հարկայնությունը՝     1 հարկանի
Ջեռոցման եղանակը՝   գազով
Առանձնասենյակների թիվը՝ 2
Դասասենյակների թիվը՝    7
Լաբարատորիա՝   -
Առարկայական սենյակ / կաբինետ/   2
Նախնական զինպատրաստության՝   1
Հրաձգարան՝   -
Համակարգչային կաբինետ՝   1
Ինտերնետ կապի  առկայությունը՝     առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ՝ 1
Մարզադահլիճ՝ -
 
Գրադարանի ֆոնդը՝      1058
Աշխատողների թիվը՝      23
Դասարանների թիվը՝     10
Աշակերտների թիվը՝      40

,,Ոսկեհասկի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312/6-00-70 +374 091/ 73 12 70

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2621, գ.Ոսկեհասկ, 11 փող. 27 շենք

Աշխատողներ` 31

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Վահան  Մուրադյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը ներառում է հանրակրթական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1935թ., որպես երկդասյա դպրոց, 1960թ.-ից՝ միջնակարգ
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2003թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված /նախկին մանկապարտեզի շենքում/
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրական տեներով
 
Առանձնասենյակների թիվը`5
Դասասենյակների թիվը` 16
Լաբորատորիա` -
Առարկայական սենյակ/կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստություն` 1
Հրաձգարան` չկա
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայություն` չկա
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` չկա
Գրադարանի ֆոնդը` 2151 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 31
Դասարանների թիվը`   12
Աշակերտների թիվը`   214
 
 
 
 

,,Պեմզաշենի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 18-28-98

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ գ.Պեմզաշեն

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 54

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Լյովա Նազարեթյան

 
 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է կրթության երրերդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ  աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`1968, որպես միջնակարգ  դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1968թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 3 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 21
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 3
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 3
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 11200 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 54
Դասարանների թիվը` 15
Աշակերտների թիվը` 341
 

,,Ջաջուռ կայարանի տարրական դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-97-93-32

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2623, գ. Ջաջուռ կայարան

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 4

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  ժ/պ Ջեմմա Յայլոյան

 
Իրականացնում է տարրական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր
և ներառում է հանրակրթական ծրագրերի առաջին  աստիճանը:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1898թվ., որպես տարրական դպրոց
Տվյալ վագոն - տնակում տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` ոչ տիպային վագոն-տնակ
Հարկայնությունը` միահարկ
Ջեռուցման եղանակը` վառարանային
 
Առանձնասենյակների թիվը` 1
Դասասենյակների թիվը` 3
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Աշխատողների թիվը` 4
Դասարանների թիվը` 1
Աշակերտների թիվը` 4
 

,,Ջաջուռի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 091-16-57-74

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, 2622, գ.Ջաջուռ

Աշխատողներ` 28

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն ` Թամարա Սուվարյան  
 
 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որն իրականացվում է եռաստիճան
միջնակարգ հանրակրթական դպրոցում:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1878 որպես դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2000թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրական
 
Առանձնասենյակների թիվը` 1
Դասասենյակների թիվը` 12
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ`
Գրադարանի ֆոնդը` 1400 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 28
Դասարանների թիվը` 10
Աշակերտների թիվը` 80
Նախակրթարան մեկ խումբ, 9 երեխա

,,Ջրաձորի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 18-43-05

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2701, գ. Ջրաձոր

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 22

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Հրայր Հարությունյան 

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջինից երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1936, որպես  դպրոց` 1956թ
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2003թ
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրական, անհատական տեն և էլեկտրասալիկ
 
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 8
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` -1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` -
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտ հրապարակ` 2
Մարզադահլիճ`
Գրադարանիֆոնդը`1996 կտորգիրք
 
Աշխատողների թիվը` 22
Դասարանների թիվը` 6
Աշակերտների  թիվը` 29
Նախակրթարան՝ մեկ դասասենյակ, 2 սան
 
 

,,Ջրառատի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 6-01-18

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ,2624, գյուղ Ջրառատ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 30

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Արա Սուքիասյան  

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը ներառում է հանրակրթական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1930թ., որպես ութամյա դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1980թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցում
 
Առանձնասենյակների թիվը`3
Դասասենյակների թիվը` 15
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյակ/կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստություն` 1
Հրաձգարան` չկա
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայություն` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 4
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 5438 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 30
Դասարանների թիվը`   11
Աշակերտների թիվը`   120
 
 նախակրթարան 22 երեխա
 
 
 
 
 
 

,,Ջրափիի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094-34-35-39

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Ջրափի 7փող. 19շենք

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 27

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Մարիամ Հովհաննիսյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն և ներառում է հանրակրթական դպրոցի
1-12 դասարանների ծրագիրը
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1974,
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1974թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
տնօրենի աշխատասենյակ   1
փոխտնօրենի աշխատասենյակ 1
Լաբորատորիա 1
Դասասենյակների թիվը` 4
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 7
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 2000 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 27
Դասարանների թիվը` 11
Աշակերտների թիվը` 100
 
 
 

,,Սառնաղբյուրի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 85-00-51

Մանրամասն ↓

Հասցե` գ.Սառնաղբյուր

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 51

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`   Հմայակ  Հակոբյան 

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է հանրակրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի  առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1903թ.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1971թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային
Հարկայնությունը` 3 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը`  էլեկտրոջեռուցիչներ
Առանձնասենյակների թիվը` 5
Դասասենյակների թիվը` 39
Լաբորատորիա` 1
 
Առարկայական սենյակ/ կաբինետ`  2
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետային կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանային ֆորդ` 11560 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 50
Դասարանների թիվը` 18
Աշակերտների թիվը`  401
 
 
 
 
 
 

,,Սարագյուղի հիմնական դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 055 10 70 39

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ գյուղ Սարագյուղ

Աշխատողներ` 14

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն՝  Գինեվարդ Հակոբյան
 

Կանոնադրություն
Իրականացնում է հիմնական կրթություն և ներառում է հանրակրթական ծրագրերի առաջին և երկրորդ ևերրորդ աստիճանները:

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2002թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային, նորակառույց
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցմանեղանակը` լոկալ էլեկտրական
Առանձնասենյակների թիվը`2
Դասասենյակների թիվը`8
Լաբորատորիա`
Առարկայականսենյակ/կաբինետ`
Նախնական զինպատրաստության`
Հրաձգարան`
Համակարգչային կաբինետ`1
Ինտերնետ կապի առկայությունը`առկա է
Բացօթյա սպորտ հրապարակ` կա
Դահլիճ` 1
Աշխատողների թիվը` 14
Դասարանների թիվը` 4
Աշակերտների թիվը` 23
 

,,Սարալանջի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 098-38-68-50

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ 3321 գ.Սարալանջ 1-ին փողոց շենք 4

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 32

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն՝  Մակիչ  Սարգսյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր

կրթության 3-րդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական
հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը ` 1922թ
Դպրոցի տեղակայման տարեթիվը տվյալ շենքում ` 2001թ
Շենքի տիպը - հարմարեցված, մեկ հարկանի
Ջեռուցման եղանակը - լոկալ
Առանձնասենյակների թիվը `  2
Դասասենյակների թիվը ` 12
Լաբորատորիա ` 0
 
Առարկայական սենյակ, կաբինետ `  2
Նախնական զինպատրաստվածություն ` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ`  1
Ինտերնետ կապը առկա է
Բացօթյա սպորտ-հրապարակ ` 4
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանային ֆոնդը ` 3675 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 32
Դասարանների թիվը ` 12
Աշակերտների թիվը ` 139
 
 
 

,,Սարակապի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-35-83-93

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2902, գ. Սարակապ,փողոց 1,շենք 15

Աշխատողներ` 25

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` ժ/պ Միսակ Ծառուկյան

Իրականացնում է միջնակարգ լրիվ կրթական ծրագրեր,որը հանդիսանում է միջնակարգ լրիվ կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական ավագ,հիմնական,տարրական ծրագրերի առաջին,երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`1929թ.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը`1982թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկ
Ջեռուցման եղանակը`լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 4
 
Դասասենյակների թիվը`11
Լաբորատորիա`3
Առարկայական սենյակ`4
Նախնական զինապարտություն`1
Հրաձգարան`0
 
Համակարգչային կաբինետ`1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ`1
Մարզադահլիճ`1
Գրադարանային ֆոնդը` 2004 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 25
Դասարանների թիվը` 11
Աշակերտների թիվը` 107
Նախակրթարան`   9 երեխա
 

,,Սարատակի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 077 45-53-46

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ.Սարատակ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 35

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Սերյոժա  Մինասյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ ընդհանուր կրթական ծրագրեր
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1971, որպես միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1971թ.
 
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` հեղուկ վառելանյութ
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 10
Լաբորատորիա` 1
 
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 4
Նախնական զինպատրաստության` 1
Զենքի պահեստ` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Արհեստագործական սենյակ`1
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 4650 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 35
Դասարանների թիվը` 12
Աշակերտների թիվը` 202
 

,,Սիզավետի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-82-79-06, 099-82-79-06

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Սիզավետ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 25

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրենի`  Արայիկ Մանուկյան

 
 
Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր
կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական
ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1988թ., որպես միջնակարգ  դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1988թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրական
 
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ`1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտ հրապարակ` 2
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 2600 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 25
Դասարանների թիվը` 8
Աշակերտների թիվը` 55
 
 
 
 
 

,,Սպանդարյանի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 33-99-19

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Սպանդարյան

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 34

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն՝ Մարո Վարագյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1976թ., որպես  միջնակարգ  դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1976թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 8
Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 0
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 14 000 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 34
Դասարանների թիվը`12    
Աշակերտների թիվը` 229
 

,,Վահրամաբերդի Հ. Մկրտչյանի անվան միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 44-42-11

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2625, գ. Վահրամաբերդ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 29

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն` Սպարտակ  Թորոսյան

Դպրոցը իրականացնում է միջնակարգ կրթություն
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1971 թիվ, որպես միջնակրգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը`2001 թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը 13
Լաբորատորիա` -
Առարկայական սենյակ /կաբինետ/ -
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` -
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդ` 2000
 
Աշխատողների թիվը` 29
Դասարանների թիվը 12
Աշակերտների թիվը 138
Նախակրթարանի աշակերտների թիվը` ավագ խումբ - 20, կրտսեր խումբ - 15:

,,Վարդաքարի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-07-24-13

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, գ.Վարդաքար

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 24

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Նարինե Սահակյան
 

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն և ներառում է հանրակրթական ծրագրերի առաջին, երկրորդ ևերրորդ աստիճանները

Դպրոցի ստեզծման տարեթիվը` 1960թ.,

Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված գյուղապետարանի շենքում
Ինտերնետ կապի առկայությունը`առկա է
Բացօթյա սպորտ հրապարակ`1
Գրադարանի ֆոնդը` 3112 կտոր գիրք
 

Աշխատողների թիվը` 24
Դասարանների թիվը` 11
Աշակերտների թիվը` 101
 

,,Տուֆաշենի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 6-19-81, 093 18-48-14

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3025 գ.Տուֆաշեն, փող. 1, շենք 15

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 21

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն՝  Ժան Ոսկանյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ(լրիվ) ընդհանուր կրթություն, որն հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է միջնակարգ(լրիվ) ընդհանուր հանրակրթական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ  աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1921թ., որպես  ծխական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1966թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` վառարաններով(հեղուկ վառելիք)
 
Առանձնասենյակների թիվը` 1
Դասասենյակների թիվը` 4
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան`
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ`
Գրադարանի ֆոնդը` 4937 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 21
Դասարանների թիվը` 6
Աշակերտների թիվը` 32
 
 
 
 
 
 
 
 

,,Ցողամարգի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0245 6-04-07, 077 03-16-50

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Ցողամարգ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 28

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Արշակ Արշակյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, և ներառում է հանրակրթական միջնակարգ  ծրագրերի
առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1921
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1990թ.
 
Դպրոցի շենքի տիպը` մետաղապլաստե
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ (հեղուկ վառելիք)
Առանձնասենյակների թիվը`  2
Դասասենյակների թիվը` 13
Լաբորատորիա` -1
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 3
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` -
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` կա
Բացօթյա սպորտ հրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` - չկա
 
Գրադարանի ֆոնդը` 8700
Աշխատողների թիվը` 28
Դասարանների թիվը` 9
Աշակերտների թիվը` 62
 

,,Փանիկի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 077-61-66-18

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3026, գ. Փանիկ, 2-րդ փողոց, 2

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 58

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Հովհաննես Կարապետյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1860-ական, որպես երկդասյա դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1995թ.
 
Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 18
Լաբորատորիա` 3
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 4
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 1
Համակարգչային կաբինետ` 2
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 7224 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 58
Դասարանների թիվը` 18
Աշակերտների թիվը` 365
 

,,Փոքր Մանթաշի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 077-18-68-76

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գյուղ Փոքր Մանթաշ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 46

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Մառգուշ Կարապետյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ  կրթություն, որը ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին,  երկրորդ  և երրորդ  աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1932թ, որպես .միջնակարգ    դպրոց 1980թ.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1980թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրասալիկներով և հեղուկ վառելիք        
Առանձնասենյակների թիվը` 5
Դասասենյակների թիվը` 19
Լաբորատորիա` 2
 
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 4
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 3500 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 46
Դասարանների թիվը` 15
Աշակերտների թիվը` 325
 
 

,,Փոքր Սարիարի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` 0374 093-62-67-71

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գյուղ Փոքր Սարիար

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 26

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Արմինե  Մխեյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին , երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1923, որպես . միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1992թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 10
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 2
Նախնական զինպատրաստության` 1
 
 Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 7812 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 27
Դասարանների թիվը` 9
Աշակերտների թիվը` 50
 

,,Փոքրաշենի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-66-02- 49

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2626, գ. Փոքրաշեն

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 19

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրենի ` Զոհրապ  Արշակյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է , որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրոդ աստիճանները:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1991թ., որպես հիմնական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1991թ.
 
Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 2
 
Դասասենյակների թիվը` 6
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյակ կաբինետ`
Նախնական զինպատրաստություն` 1
Հրաձգարան`
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ
Գրադարանի ֆոնդը` 147 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 19
Դասարանների թիվը` 5
Աշակերտների թիվը` 18

,,Քարաբերդի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093- 82 -09 -12

Մանրամասն ↓

Հասցե` `ՀՀ Շիրակի մարզ, գյուղ Քարաբերդ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 32

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն` Ալեքսան Ասատրյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, , որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1927, որպես հիմնական դպրոց Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1978        
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի    
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
            
Առանձնասենյակների թիվը` 5
Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 3
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` չկա
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 1900 կտոր գիրք
                    
Աշխատողների թիվը`  32
Դասարանների թիվը` 12
Աշակերտների թիվը` 136
 
                    
                    
 
               

,,Քեթիի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 63 23 09

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2626, գ. Քեթի

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 29

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն`  Ալիսա Նիկողոսյան

 Կանոնադրություն
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն և ներառում է հանրակրթական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`1999, որպես միջնակարգ դպրոց.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1999թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ էլեկտրական ջեռուցման ցանց 
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 12
Առարկայական սենյան /կաբինետ`
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան`
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ`1
Գրադարանի ֆոնդը` 1225 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 29
Դասարանների թիվը` 10
Աշակերտների թիվը` 87ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

,,Գյուղատնտեական քոլեջ,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 3-06-81

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Վ. Սարգսյան 26

Աշխատողներ` 34

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

 տնօրեն` Գագիկ Վարդանյան

 

,,Գյումրու թիվ 3 ուսումնարան,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 5-16-23

Մանրամասն ↓

Հասցե` Սպանդարյան 84

ՏՆՕՐԵՆ` Ա.ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

,,Գյումրու թիվ 1 ուսումնարան,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 3-03-72, 4-01-61, 093 63-96-88

Մանրամասն ↓

 Տնօրեն`Մկրտչյան Վարդան

,,Գյումրու թիվ 4 արհեստագործական ուսումնարան,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 6 64 07, 6 64 08

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Անի թաղ. 11-րդ փող. 5/2

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 41

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

 

 տնօրեն` Քնարիկ Ահարոնյան

 

,,Գյումրու Պետական բժշկական քոլեջ,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 5-35-13

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Գորկի 3

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 75

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

 

տնօրեն` Մ. Մարտիրոսյան

 

,,Գյումրու Պետական տեխնիկական քոլեջ,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 5-19-00

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Տիգրան Մեծի 29

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 46

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

 տնօրեն `  Մխիթար Սարգսյան

 

,,Գյումրու օլիմպիական հերթափոխի մարզական քոլեջ,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 6-52-27

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Գյումրի, Բուլվարային 10ա

Տնօրեն `Հակոբ Փանոսյան

ԳՊՄԻ միջին մասնագիտական կրթության բաժին

Հեռ.` +374 0312 3-40-44

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Վ. Սարգսյան 26

Աշխատողներ` 38

բաժնի  վարիչ` Կարինե Այվազյան

 

Շիրակի Տարածաշրջանային պետական քոլեջ

Հեռ.` +374 312 3-12-98

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Մանուշյան 4-րդ թաղ. 30

Աշխատողներ` 55

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

 

տնօրեն ` Էմմա Պետրոսյան

 

Օլիմպիական հերթափոխի ուսումնարան

Հեռ.` +374 312 3-52-27

Մանրամասն ↓

Հասցե` Բուլվարային թաղ. 10ա

Տնօրեն `Փանոսյան ՀակոբՆԱԽԱԿՐԹԱՐԱՆՆԵՐ

,,Անուշավանի նախակրթարան,, ՀՈԱԿ

Մանրամասն ↓

Հասցե` գ.Անուշավան

Տնօրեն`Օսաննա Միշայի Սարոյան

,,Գյումրու թիվ 1 նախակրթարան,, ՀՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 3-53-07,3-04-15

Մանրամասն ↓

Հասցե` Թամանյան 1 անցում /32/

Տնօրեն`Գայանե Խաչատրյան

,,Լանջիկի նախակրթարան,, ՀՈԱԿ

Հեռ.` 093-43-97-35

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Լանջիկ 1-ին փողոց, 29 շենք

Տնօրեն `Անուշիկ

,,Լեռնակերտի նախակրթարան,, ՀՈԱԿ

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ գ.Լեռնակերտ

Տնօրեն` Լուսիկ  Ղազարյան

,,Հառիճի նախակրթարան,, ՀՈԱԿ

Հեռ.` 0244/ 5-63-14

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ գ. Հառիճ

 Տնօրեն`ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՀԱՅԿՈՒՇ ՀԱՅԿԻ

,,Սարատակի նախակրթարան,, ՀՈԱԿ

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ գ.Սարատակ

Տնօրեն`  Նախշուն  Պետրոսյան

թիվ 10

Հեռ.` +374 312 3-02-50

Մանրամասն ↓

Հասցե` Կոշտոյան 5

Տնօրեն`Ջեմմա Պետրոսյան

թիվ 11

Հեռ.` +374 312 6-29-39

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակացի 127

Տնօրեն`Լենա Հովհաննիսյան

թիվ 12 Թոռնիկ Ռուզաննա

Հեռ.` +374 312 4-19-44

Մանրամասն ↓

Հասցե` Լազոյի 1

Տնօրեն`Ռուզան Ներսիսյան

թիվ 13 Արարատ

Հեռ.` +374 312 3-35-16

Մանրամասն ↓

Հասցե` Կամոյի 5

Տնօրեն`Ժաննա Գևորգյան

թիվ 16

Հեռ.` +374 312 5-47-05

Մանրամասն ↓

Հասցե` Ս. Ղանդիլյան 16

Տնօրեն`Գոհար Չիլինգարյան

թիվ 17

Հեռ.` +374 312 3-63-72

Մանրամասն ↓

Հասցե` Մնջոյան 204

Տնօրեն`Արմինե Կարապետյան

թիվ 18 ,,Անի պարտեզ,, ՀՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 6-41-58

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Չարենցի 18

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՀՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՀՈԱԿ

Տնօրեն` վարդուհի Գրիգորյան

 

թիվ 20

Հեռ.` +374 312 6-19-57

Մանրամասն ↓

Հասցե` Ավստրիական թաղ., Ֆ.Վերֆելի 3

Տնօրեն`Շուշանիկ Ստեփանյան

թիվ 21

Հեռ.` +374 312 3-49-70

Մանրամասն ↓

Հասցե` Խրիմյան Հայրիկ 1 թաղ.Թբիլիսյան խճ 1թաղ.

Տնօրեն`Կարինե Մելիքյան

թիվ 22 սբ Մարիամ

Հեռ.` +374 312 4-04-64

Մանրամասն ↓

Հասցե` Աղյուսի թաղ.Շահումյան 296

Տնօրեն`Հակոբյան Վարդուհի

թիվ 23 Մանկիկ

Հեռ.` +374 312 5-45-82

Մանրամասն ↓

Հասցե` Գորկու 100

Տնօրեն`Ռիտա Մելքոնյան

թիվ 24

Հեռ.` +374 312 5-51-98

Մանրամասն ↓

Հասցե` Երկաթ գծի ավան, Գարեգին Ա

Տնօրեն`Կարինե Ավետիսյան

թիվ 26

Հեռ.` +374 312 3-46-46

Մանրամասն ↓

Հասցե` Անի թաղ., 3 փող., 5ա շենք

Տնօրեն`Ռուզաննա Ղազարյան

թիվ 27 Հուսո Առագաստ

Հեռ.` +374 312 3-77-39,6-17-39

Մանրամասն ↓

Հասցե` Ա.Խաչատրյան 26

Տնօրեն`Հասմիկ Մանուկյան

թիվ 28

Հեռ.` +374 312 4-19-22

Մանրամասն ↓

Հասցե` Մսի կոմբինատ 1

Տնօրեն`Մարիամ Համբարձումյան

թիվ 29

Մանրամասն ↓

Հասցե` 11 փողոց

Տնօրեն`Մարիաննա Ղուկասյան

թիվ 3

Հեռ.` +374 312 4-02-43

Մանրամասն ↓

Հասցե` Ղուկասյան 45

Տնօրեն`Մելանյա Մկրտչյան

թիվ 30 զանգակ

Հեռ.` +374 312 4-02-54

Մանրամասն ↓

Հասցե` Ավտոկայանի տարածք

Տնօրեն`Անահիտ Շուխյան

թիվ 4 Թոռնիկ Մանուշակ

Հեռ.` +374 312 5-44-62

Մանրամասն ↓

Հասցե` Սուրեն Մատնիշյան 117

Տնօրեն`Լենա Մուրադյան

թիվ 5

Հեռ.` +374 312 3-12-55

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շչերբինայի 8

Տնօրեն`Արևիկ Սահակյան

թիվ 6

Հեռ.` +374 312 3-08-26

Մանրամասն ↓

Հասցե` Դեմիրճյան 23 Քութայիսյան 1 անցում

Տնօրեն`Կարինե Մարկոսյան

թիվ 8 Արձագանք

Հեռ.` +374 312 5-71-28

Մանրամասն ↓

Հասցե` Վ .Խաչատրյան 3

Տնօրեն`Ջուլետա Ավետիսյան

թիվ 9

Հեռ.` +374 312 3-27-25

Մանրամասն ↓

Հասցե` Սարգսյան 20

Տնօրեն`Սուսաննա Ձվակերյան

Մարալիկի համայնքային ենթակայության նախադպրոցական հիմնարկ

Հեռ.` +374 242-2-17-02

Մանրամասն ↓

Հասցե` Մարալիկ

Տնօրեն`Մկրտչյան Ծովինար

Պեմզաշենի նախակրթարան

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրսկի մարզ, գյուղ Պեմզաշեն

Էլ. փոստ`

Տնօրեն` Ամիրաղյան Մանիկ Արտաշի

Սպանդարյանի նախակրթարան

Հեռ.` 094-68-37-27

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ գ.Սպանդարյան

Փոքր Մանթաշի նախակրթարան

Հեռ.` +374 244 62541

Մանրամասն ↓

Հասցե` Þ/Ù •. öáùñ سÝóß

Տնօրեն `Թելիզար  ՓիլոսյանԲաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2018-01-19 10:24:35