Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Կազմակերպություններ

Կրթական

 

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 3-58-44, +374 93935844

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Վազգեն Սարգսյան 32, 3108

Վեբ կայք` asuegb.am

Էլ. փոստ`

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Տնօրեն ՝ ԿարենՊետրոսյան

1997թ. մայիսի 30-ին ՀՀ Կառավարության 131-րդ որոշմամբ Գյումրի քաղաքում բացվեց ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղը: Այժմ բուհը տրամադրում է կրթություն առկա և հեռակա ուսումնական ծրագրերով: Բուհում գործում են հետևյալ բաժինները.

 

Բակալավր

1.       Ֆինանսներ (առկա, հեռակա),

2.       Հաշվապահական հաշվառում (առկա),

3.       Կառավարում (առկա):

 

Մագիստրատուրա

1.       Բանկային գործունեության կազմակերպում (առկա),

2.       Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ճյուղերի) (առկա),

3.       Գործարար վարչարարություն (առկա),

4.       Հանրային ֆինանսներ (հեռակա):

 

Բուհի շրջանավարտների մեծամասնությունն աշխատում ՀՀ հանրային և մասնավոր հատվածներում, բանկային համակարգում, ինչպես նաև տարբեր համալսարաններում:

«Էրազմուս+» ծրագրի շրջանակներում ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղի ուսանողներն ու դասախոսները հնարավորություն ունեն կրթություն ստանալ Եվրոպայի առաջավոր համալսարաններում:

 

 

 

«Հայբուսակ համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ»

Հեռ.` +374 312 3-30-42

Մանրամասն ↓

Հասցե` Մազմանյան 3

«ՀԱՊՀ Գյումրու մասնաճյուղ»

Հեռ.` +374 312 4-35-28

Մանրամասն ↓

Հասցե` Մհեր Մկրտչյան 2

Էլ. փոստ`

ՏՆՕՐԵՆ` ժ/պ Արթուր Կոստանդյանը

Գյումրու ՀԱՊՀ մասնաճյուղը կազմակերպվել է 1959թ. և իր գոյության ընթացքում 21 մասնագիտությունների գծով Հանրապետությանը տվել ավելի քան 14500 շրջանավարտ, որոնց ջանքերով է հիմնականում ստեղծվել ու զարգացել Շիրակի մարզի արդյունաբերությունը:

1988թ.-ի երկրաշարժից ավերվեցին Մասնաճյուղի հիմնական շենքերը, փլատակների տակ զոհվեցին 300 աշխատակից և ուսանող: Աղետից հետո Մասնաճյուղը կարողացավ արագ ոտքի կանգնել, շարունակել իր գործունեությունը, պատրաստել տարբեր աստիճանների ճարտարագետներ, ճշգրտել  մասնագիտությունների ցանկը՝ դրանք համապատասխանեցնելով տնտեսական նոր հարաբերությունների պայմաններում ձևավորվող աշխատուժի շուկային:  Մասնաճյուղը կրթական ու գիտական ծրագրեր ՝ իրականացնում տարածաշրջանի տնտեսության և հասարակության կրթական ու տեխնոլոգիական կարիքները առաջնահերթորեն բավարարելու նպատակով: Ավագ դպրոցի, միջին մասնագիտական, բակալավրական, մագիստրոսական և ասպիրանտական կրթական ծրագրերով ուսուցման գործընթացներն իրականացվում են նորագույն սարքերով և քոմփյութերային տեխնիկայով հագեցած լաբորատորիաներում:

Մասնաճյուղում գործում են երկու ֆակուլտետ, մինչբուհական, շարունակական կրթության, հեռակա ուսուցման բաժանմունքներ: Մասնաճյուղի 9 ամբիոններում աշխատում է 73 դասախոս, որից 55-ն ունի գիտական աստիճան ու կոչում (75,3%), այդ թվում՝ 5 դոկտոր և պրոֆեսոր:  Աշակերտների, ուսանողների, մագիստրանտների և ասպիրանտների թիվը հասնում է 1000-ի:

Նշանակալից են Մասնաճյուղում կատարվող գիտական հետազոտությունները: Աշխատակիցները տարեկան հրատարակում են շուրջ 50 գիտական հոդված, արտոնագրում գյուտեր, զեկուցումներով մասնակցում հանրապետական ու միջազգային գիտաժողովների: Մասնաճյուղի ամբիոններում կատարվող հետազոտությունների արդյունքներով վերջին 5 տարում՝ 2007-2012թթ.,  պաշտպանվել է 2 դոկտորական և 14 թեկնածուական ատենախոսություն, ինչում ծանրակշիռ է նաև ՀԱՊՀ Երևանի կրթահամալիրի ամբիոնների օժանդակությունը:

Տպավորիչ են հաջողությունները նաև միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության ասպարեզում. կենսագործվել է "Եվրասիա","Այրեքս""ՄԳՏԿ" հիմնադրամների և "Սորոս""Տեմպուս-Տասիս"ծրագրերի 14 դրամաշնորհ. այդ ֆինանսավորմամբ կազմակերպվել է 4 համակարգչային լսարան: Սերտ բարեկամական կապեր են հաստատվել"Orange Armenia" կազմակերպության հետ:

Մասնաճյուղը ճկուն և օպերատիվ կերպով արձագանքում է տարածաշրջանի գիտակրթական պահանջմունքներին: Գյումրիում  հիմնադրվող Տեխնոպարկի գործոնը պարտավորեցնում է Մասնաճյուղին օժանդակել ու մասնակցել Տեխնոպարկի կայացման հիմնախնդիրների լուծմանը, պատրաստել նրա համար որակյալ, արդի գիտական և տեխնոլոգիական գիտելիքներով զինված, ակտիվ ու ստեղծագործող, նորարարական մտածողությամբ օժտված մասնագետներ, թարմացնել մասնագիտությունների ցանկը՝ դրանք հնարավորինս նպատակաուղղելով Տեխնոպարկի կարիքներին: 2013 թվականից Մասնաճյուղում երեք նոր՝ "Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա""Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում","Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա"մասնագիտությունների գծով ևս կիրականացվի ուսուցում: 2010թ. սկսվեց Մասնաճյուղի գիտատեխնոլոգիական համագործակցությունը Տեխնոպարկի ստեղծմանը ներգրավված կազմակերպությունների հետ, ինչպես նաև ակտիվ մասնակցությունը Գյումրու տնտեսական զարգացման հիմնադրամի  ծրագրերի իրականացման գործին:

ՀԱՊՀ ռեկտորատի վերջերս որդեգրած քաղաքականության շնորհիվ, այն է՝ ապահովել մասնաճյուղերի համաքայլ առաջընթաց Երևանյան Կրթահամալիրի հետ, սկսվել է Համալսարանի նյութական ու ֆինանսական միջոցների մի մասի ուղղորդում դեպի Գյումրու մասնաճյուղ, ինչն օգտագործվում է գլխավորապես ժամանակակից գիտակրթական ու հետազոտական լաբորատորիաների, նորարարական կենտրոն-լաբորատորիայի կազմակերպման նպատակով: Դա հնարավորություն կտա Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի (Պոլիտեխնիկ) Գյումրու մասնաճյուղին է՛լ ավելի ամրապնդել Շիրակի մարզում ժամանակակից տեխնոլոգիաների տարածման առաջնեկի ու առաջատարի իր դիրքերը: 

 

ՀԱՊՀ  Գյումրու մասնաճյուղի  միջին մասնագիտական կրթության բաժին

Հեռ.` +374 312 4-35-28

Հասցե` Մհեր Մկրտչյան 2

Վեբ կայք` npuagb.am

Էլ. փոստ` gyumri@seua.am

ՄՈՒ բաժնի  վարիչ` Շուշիկ Վարդանյան

ՀԱՊՀ  Գյումրու մասնաճյուղի   ավագ դպրոց

Հեռ.` +374 312 4-35-28

Հասցե` Մհեր Մկրտչյան 2

Վեբ կայք` npuagb.am

Էլ. փոստ` gyumri@seua.am

Տնօրեն`  Շուշիկ Վարդանյան

Հեռ.` 095707071

Իրականացնում է  միջնակարգ կրթություն, որը  ներառում է  հանրակրթական հիմնական ծրագրերի  երրորդ աստիճանը:

 

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1996թ

Աշխատողների թիվը` 26

Դասարանների թիվը` 9

Աշակերտների թիվը` 124

 

«Շիրակի պետական համալսարան»

Հեռ.` +374 312 3 21 99

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Գյումրի, Պ. Սևակ 4

Ռեկտոր` Ե. Սերոբյան

,,Եվրոպական Կրթական Տարածաշրջանային Ակադեմիա,,

Հեռ.` 374 0312 5 70 17, 5 70 18

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Գյումրի, Ղուկասյան փող. 30/2

Էլ. փոստ`

Տնօրեն` Հ. Եղիազարյան

,,Երևանի Գեղարվեստի պետական ակադեմիա Գյումրու մասնաճյուղ,,

Հեռ.` +374 94-20-70-60

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Անկախության հրապարակ 1

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Տնօրեն` Վահագն Ղուկասյան

 

,,Երևանի Թատրոնի, Կինոյի պետական ինստիտուտի Գյումրու մասնաճյուղ,,

Հեռ.` +374 0312 5-65-82, 413 36

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Անկախության հրապարակ 1

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Տնօրեն`   Զիլֆիմյան Հակոբ

 

Գյումրու ,,Պրոգրես համալսարան,,

Հեռ.` +374 0312 3-10-05, 5-51-80

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Խրիմյան Հայրիկ 40ա

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Ռեկտոր` Ռաֆիկ Խաչատրյան

 

Երևանի Կոմիտասի անվան Պետական կոնսերվատորիայի Գյումրու մասնաճյուղ

Հեռ.` +374 0312 5 94 35

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, 3101, Անկախության հրապարակ 1

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Տնօրեն՝ Հ. Ստեփանյան

 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ՊՈԱԿ

« Շիրակի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 3- 27- 93, 098-90-30-89

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Շիրակացի 10

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 125

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրենի պարտականությունները

կատարող՝ Գոհար Յայլոյան

«Շիրակի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն»-ն իրականացնում է Շիրակի և հարակից մարզերի կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 0-ից 18 տարեկան երեխաների խնամքը և սոցիալական աջակցությունը՝ անհրաժեշտության դեպքում նաև խնամողի հետ՝ 24-ժամյա ռեժիմով։ Ճգնաժամային աջակցության կենտրոնի ծառայություններից կօգտվում են նաև նախկին «Գյումրու Ֆրիտյոֆ Նանսենի անվան երեխաների խնամքի և պաշտպանության N2 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ-ում խնամք ստացող երեխաները։

Կենտրոնն իրականացնում է կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 0-ից 18 տարեկան երեխաների՝ առավելագույնը 6 ամիս ժամկետով շուրջօրյա խնամքն ու աջակցությունը, ինչպես նաև ցերեկային աջակցության ծառայություններ է տրամադրում կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 2-ից 18 տարեկան երեխաներին առավելագույնը 1 տարի ժամկետով՝պայմաններ ստեղծելով  երեխաներին հասարակություն ներառելու, սոցիալ-մանկավարժահոգեբանական և առողջական խնդիրների լուծմանն օժանդակելու, կյանքի դժվարին իրավիճակը կանխարգելելու համար։

Հաստատությունում շուրջօրյա կարճաժամկետ խնամք կստանան կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող 60 երեխա, իսկ ցերեկային ծառայություն՝ 100 երեխա։
 

Հաստատության շենքի տիպը` քարաշեն

Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 9
Ննջարանների թիվը` 10
Հանգստի սենյակ` 3
Խմբակներ` 6
Դասապատրաստման սենյակ՝ 6
Ընթերցարան ` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1 / 50քառ.մ /
Հանդիսությունների դահլիճ ` 1 / 50 քառ.մ /
Գրադարանի ֆոնդը` 1340 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 83 շուրջօրյա, 42 ցերեկային

Աշակերտների թիվը` 60 շուրջօրյա, 100 ցերեկային
 

 

«Գյումրու երեխաների տուն» ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+374 0312) 3 13-28

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3103, ք. Գյումրի, Թամանյան 17

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 160

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

 Տնօրենի պարտականությունները կատարող՝ Պայքար Վալեսյան

Իրականացնում է 1 օրականից մինչև 8 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող երեխաների բժշկավերականգնողական, սոցիալ հոգեբանական աշխատանքներ, ապահովում է երեխաների իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությունը, նյութական ու կենցաղային պահանջների բավարարումը, դաստիարակությունը:

Մանկատան հիմնական նպատակը կենտրոնական նյարդային համակարգի, օրգանական և ֆունկցոնալ ախտահարումներով, բնածին ու ձեռքբերովի ֆիզիկական արատներ ունեցող հաշմանդամ երեխաների մշտական խնամքի ապահովումն է:
 
<Երեխաների տան> ստեղծման տարեթիվը` 1945թ, որպես մանկատուն
 
Տվյալ շենքում մանկատան տեղակայման տարեթիվը` 1945թ.
 
Մանկատան շենքը տիպային է, բաղկացած է 2 մասնաշենքերից երկու և երեք հարկանի, կաթսայատնից, խոհանոց:
 
Ջեռուցման եղանակը` Լոկալ ջեռուցման և տաք ջրամատակարարման ցանց:
 
Առանձնասենյակների թիվը (մասնագիտական սենյակներ)` 20
 
Բաժանմունքների (խմբասենյակների) թիվը` 11
 
Համակարգչային կաբինետ` 1
 
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Վերականգնողական դահլիճ – 1
 
Միջոցառումների դահլիճ – 1
 
Աշխատողների թիվը` 160
 
Խնամվողների թիվը` 125

 

 ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

«Գյումրու թիվ 19 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 3-49-24

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3108 , ք. Գյումրի, Վ. Սարգսյան 13

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 58

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն՝

Իրականացնում է հիմնականկրթություն, որըհանդիսանումէպարտադիրկրթությաներկրորդմակարդակըևներառումէհանրակրթականհիմնականծրագրերիառաջինևերկրորդաստիճանները:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1949, որպես միջնակարգ դպրոց


Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2004թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 17
Լաբորատորիա` 1


Առարկայական սենյակ /կաբինետ`0
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 0

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Նիստերիդահլիճ՝ 1
Խոհանոց՝ 1
Ճաշարան՝ 1

Գրադարանիֆոնդը` 2147 կտորգիրք
Աշխատողներիթիվը` 58

Դասարաններիթիվը` 17
Աշակերտներիթիվը` 365
Իրականացվում է ներառական կրթություն
Նախակրթարան - 35 սան

 

«Ախուրյանի թիվ 2 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 77-96-53-59

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ , 2601, գ.Ախուրյան , Ախուրյանի խճ.55

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 48

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ն. Մուշեղյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն , որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանը:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1883թ., որպես Ախուրյան գյուղի դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2003թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային
Հարկայնությունը` երկու հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը`12
Լաբորատորիա`1
Առարկայական սենյակ/կաբինետ/` չկա
Նախնական զինպատրաստություն ` 1
Հրաձգարան ` չկա

Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապ առկայությունը` առկա`
Բացօդյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` չկա

Գրադարանային ֆոնդը ` 60 կտոր գեղարվեստական, 1850 կտոր ուսումնական գիրք

Աշխատողների թիվը` 48
Դասարանների թիվը` 18
Աշակերտների թիվը` 352

 

 

«Գյումրու թիվ 7 հիմնական դպրոց » ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 5-15-02 5-06-68 5-41-00

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ,3101, ք. Գյումրի, Ալեք–Մանուկյան 4

Վեբ կայք` http://gyumri7.schools.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 138

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Գագիկ  Կարապետյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Իրականացնում է ռուսերով և ռուսերենիխորացվածուսուցմամբուսուցում
Դպրոցն իրականացնում է ներառական կրթության ծրագիրը:

Դպրոցում գործում է նախակրթարան:
Դպրոցը պատրաստել է միջազգային, հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների հաղթողներ և մրցանակակիրներ
Պատրաստել է Ոսկե մեդալակիրներ
Դպրոցը իրականացնում է կրթական և մշակութային միջազգային ծրագրեր:
Համագործակցում է ՀՀ, ԼՂՀ և արտերկրի տարբեր դպրոցների հետ:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1937, որպես միջնակարգ դպրոց
Տվյալշենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1998թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված
Հարկայնությունը` 3 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցմանցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 5
Դասասենյակների թիվը` 45
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 5
Հրաձգարան ` -

Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 3
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկաէ
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը`10341 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը`138
Դասարանների թիվը` 45
Աշակերտների թիվը` 1219

Նախակրթարան՝ 56
 

 

«Ազատանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094-12-14-12

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2603 գ. Ազատան,

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 82

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Հ․ Ոսկանյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն և ներառում է հանրակրթական ծրագրերիառաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:


Դպրոցի ստեզծման տարեթիվը` 1988թ., որպես հանրակրթական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը`Iմասնաշենք 1988թ.II մասնաշենք 2005թ.

Դպրոցի շենքի տիպը` Iմասնաշենք` երկաթբետոնյա հարմարեցված , II մասնաշենք՝ քարեկառույց
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցում

Առանձնասենյակների թիվը 2
Դասասենյակների թիվը` 30
Լաբորատորիա`1
Առարկայական սենյակ/կաբինետ`3
Նախնական զինպատրաստությանսենյակ` 1
Հրաձգարան` չկա
Համակարգչային կաբինետ`1

Ինտերնետ կապի առկայությունը`Ι մասնաշենքում առկա է, ΙΙ մասնաշենքում՝ ոչ
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2
Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 1158 կտոր գիրք
Աշխատողների թիվը` 82
Դասարանների թիվը` 29
Աշակերտների թիվը` 721

Նախակրթարանի սաների թիվը 0

 

 

«Ալեքսան Համբարյանի անվան Թորոսգյուղի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` 0374 093-05-66-09

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, Սարապատ համայնք. Թորոսգյուղ բնակավայր

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 26

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Գարեգին Հակոբյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն,
և ներառում է հանրակրթական միջնակարգ ծրագրերի առաջին,
երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1921
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1991թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` տեղային (էլ. տեներ)


Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա` -
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 2
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` - 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է


Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 560 կտոր գիրք


Աշխատողների թիվը` 26
Դասարանների թիվը` 8
Աշակերտների թիվը` 51

 

 

«Ալվարի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 246 6-00-09

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2702, գ.Ալվար

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 16

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` ժ/պ Ա․ Ավանեսով

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր
կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական
հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`1989, որպես միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
Հարկայնությունը` մի հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` կաթսայատուն
 
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 7
Լաբորատորիա` -
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` -
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` -
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 2201կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 16
Դասարանների թիվը` 3.5
Աշակերտների թիվը` 16


 

«Ախուրիկի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-38-43-00

Մանրամասն ↓

Հասցե` ` ՀՀ Շիրակի մարզ, Ախուրյան համայնք, գ. Ախուրիկ, փողոց 1, փակուղի 1, շենք 1

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 29

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ա․Մելիքյան 

Իրականացնում է հանրակրթական ծրագրեր` տարրական, հիմնական, միջնակարգ:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1926 թվ.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2013թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` նորակառույց, քարաշեն
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ

Առանձնասենյակների թիվը` 6
Դասասենյակների թիվը` 10
Լաբորատորիա` 0
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Նախակրթարան՝ 1
Ռեզուս կենտրոն՝ 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկաէ
Գրադարանի ֆոնդը` 4780 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 29
Դասարանների թիվը` 10
Աշակերտների թիվը` 95
Նախակրթարանի սաների թիվը՝ 6

 

 

 

«Ախուրյանի թիվ 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 98 18 12 29

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2601, գ. Ախուրյան

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 43

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Հ. Ռուշանյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր
կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական
ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1883, որպես ծխական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2000թ.

Դպրոցի շենքի տիպը՝ հարմարեցված
Հարկայնությունը` 3 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 6
Դասասենյակների թիվը` 25
Լաբորատորիա` 2
«Արմատ» լաբորոտորիա - 1
Բուժկետ - 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 4
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան`
Համակարգչային կաբինետ` 2
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2
Մարզադահլիճ`
Գրադարանի ֆոնդը` 29 00 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 43
Դասարանների թիվը` 18
Աշակերտների թիվը` 400

 

 

 

«Ախուրյանի Նիկոլ Աղբալյանի անվան ավագ դպրոց»ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 7-06-38, 093-05-70-05

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2602, գ. Ախուրյան, Մինաս Ավետիսյան 3

Վեբ կայք` http//akhuryanhigschoolsite.am/

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 33

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Գեղամ Պետրոսյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ  մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երրորդ  աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1991թ.    որպես   հանրակրթական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1991թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` երկհարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 10
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյակ/կաբինետ` 4
Համակարգչային կաբինետ` 2
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 1
Բուժսենյակ 1
Ուսուցչանոց 1
Հանդիսասրահ 1
 
Բացօթյա մարզահրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` հարմարեցված
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Գրադարանի ֆոնդը` 7878 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 30
Դասարանների թիվը` 10
Աշակերտների թիվը` 146

«Աղինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093- 35-83-93

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2902, գ. Աղին, փողոց 5, շենք 5

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 24

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Մ․ Պետրոսյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1931թ․ որպես ութամյա դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2003թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 10
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյակ 0

Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` չկա
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 5199 կտոր գիրք
Աշխատողների թիվը` 24
Դասարանների թիվը` 8
Աշակերտների թիվը` 54
 
Նախակրթարան
Աշխատողների թիվը` 1
Դասարանների թիվը` 1
Սաների թիվը` 4 

 

 

 

 

«Աղվորիկի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 098-20-37-20

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Աղվորիկ

Աշխատողներ` 16

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` ժ/պ Թ․ Սոխոյան

 Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` ..1990., որպես հիմնական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը. 1990
Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլ. ջեռուցիչներով

Առանձնասենյակների թիվը` 1
Դասասենյակների թիվը` 4
Լաբորատորիա` -
Առարկայական սենյան /կաբինետ` -
Նախնական զինպատրաստության` - կա
Հրաձգարան` -
Համակարգչային կաբինետ -
Ինտերնետ կապի առկայությունը – առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` -
Մարզադահլիճ` -
Գրադարանի ֆոնդը` -

Աշխատողների թիվը` 16
Դասարանների թիվը` 3 / բազմահամակազմ /, առանձին վերցված՝ 6
Աշակերտների թիվը` 15

 

«Ամասիայի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 077 05 65 62

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2701, գ. Ամասիա փ.24 փակ 1 շենք 3

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 31

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն՝ Մ․ Ամիրյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջինից երրորդ աստիճանները:


Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1989, որպես դպրոց` 1991
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1991թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 6
Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` -
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` -
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 4 421 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 31
Դասարանների թիվը` 12
Աշակերտների թիվը` 214

 

 

«Այգաբացի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` + 374 098-18-52-12

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2605, հ․Ախուրյան, բնկ. Այգաբաց

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 25

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն՝  Լ․ Ավետիսյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն,որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության
երկրորդ մակարդակը եվ ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին եվ երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը՝     1940թ
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը՝ 2001թ
Դպրոցի շենքի տիպը՝ տիպային
Հարկայնությունը՝ երկհարկանի
Ջեռուցման տեսակը՝ լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը՝ 3
Դասասենյակների թիվը՝   11
Լաբորատորիա՝    1
Նախնական զինպատրաստության սենյակ՝ 1
Համակարգչային կաբինետ՝ 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը՝ առկա է
Մարզադահլիճ՝ 1
Գրադարանային ֆոնդը՝ 4323 կտոր
 
Աշխատողների թիվը՝ 25
Դասարանների թիվը՝ 10
Աշակերտների թիվը՝  98
     

«Անի կայարանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-23-95-11

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2903, գ.Անիավան, I փողոց, շենք 5/1

Վեբ կայք` https://anikayaran.schoolsite.am/

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 17

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Հայկուհի Պապիկյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1961թ. որպես քառամյա դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1982թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրականություն
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 6
Լաբորատորիա` 0
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` -0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` - առկա է
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 1000 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 17
Դասարանների թիվը` 5
Աշակերտների թիվը` 17
 

«Անիպեմզայի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-933-065

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Անիպեմզա

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 17

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` ժ/պ Արմեն Հովհաննիսյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական միջնակարգ ծրագրերի առաջին , երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1932 թիվ, որպես 1932 թիվ դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1932թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

 

Առանձնասենյակների թիվը` 2

Դասասենյակների թիվը` 8

Լաբորատորիա` 1

Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 2

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` չկա

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

 

Բացօթյա սպորտ հրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 4800 կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը` 17

Դասարանների թիվը`7

Աշակերտների թիվը` 41

«Անուշավանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-334-270

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գյուղ Անուշավան 7-րդ փողոց 23 շենք

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 41

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Կ․ Հակոբյան

Իրականացնում է տարրական ընդհանուր, հիմնական ընդհանուր և միջնակարգ /լրիվ/ կրթություն, որը հանդիսանում էպարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդև երրորդ աստիճանները:

Դպրոցիստեղծմանտարեթիվը` 1905, որպես ծխական դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1980թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցմանցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 10
Դասասենյակների թիվը` 18
Լաբորատորիա` 0

Առարկայական սենյան /կաբինետ` 2
Նախնական զինպատրաստության կաբինետ` 1
Հրաձգարան` 0

Համակարգչային կաբինետ` 1
Արմաթ ինժեներկան լաբորատորիա 1
Ինտերնետ կապիառկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2
Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 5677 կտոր գիրք
Աշխատողների թիվը` 41
Դասարանների թիվը` 13
Աշակերտների թիվը` 257

 

«Աշոցքի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0245 2-12-92, 077-25-27-26

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2801, գ.Աշոցք

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 51

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` ժ/պ Դանիելյան Մարգարիտ

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը ևներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1976, որպես միջնակարգ դպրոց


Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2014թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային, քարաշեն
Հարկայնությունը` եռահարկ

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցում
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 6
Լաբորատորիա` 3


Առարկայական սենյակ /կաբինետ` - 8
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` -առկա չէ
Համակարգչային կաբինետ` 1


Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ`առկա չէ
Մարզադահլիճ` 1


Գրադարանի ֆոնդը` 10835 կտոր գիրք
Աշխատողների թիվը` 51
Դասարանների թիվը` 14
Աշակերտների թիվը` 316

 

 

 

«Առափիի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 098-49-13-97

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, 2606 գ. Առափի

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 31

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` ժ/պ  Շամիրամ Եղիազարյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, և ներառում է հանրակրթական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1801, որպես քարաշեն դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1996թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`քարաշեն
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրաէներգիա

Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 13
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Զինանոց` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Ուսուցչանոց` 1
Գրադարան` 1
Նիստերի դահլիճ` 1
Ճաշարան՝ 1
Պահեստ՝ 2
Գրադարանի ֆոնդը` 2100 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 31
Դասարանների թիվը` 12
Աշակերտների թիվը` 149
Նախակրթարանի երեխաների թիվը` 6

 

 

«Արդենիսի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 93-22-37-64

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Արդենիս

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 14

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ա․ Թանգամյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1989թ., որպես տարրական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2002թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլ. էներգիա

Առանձնասենյակների թիվը` 1
Դասասենյակների թիվը` 5
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Գրադարանի ֆոնդը` 0 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 14
Դասարանների թիվը` 3
Աշակերտների թիվը` 10
 

 

«Արեգնադեմի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094 97 83 28

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Արեգնադեմ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 21

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Հ. Սահակյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության I,II մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրեր իառաջին և երկրորդ և երրորդաստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1989թ.,որպես .միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված

Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` հեղուկ վառելանյութով վառարաններ, էլեկտրական ջեռուցիչներ
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 7
Լաբորատորիա` չկա
Առարկայականսենյակ /կաբինետ` չկա
Նախնականզինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` - չկա
Համակարգչայինկաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` կա
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` չկա
Գրադարանի ֆոնդը` 335 կտորգիրք

Աշխատողների թիվը` 21
Դասարանների թիվը` 7
Աշակերտների թիվը` 45
 

 

«Արթիկի թիվ 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0244 5 21 02

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3001, ք. Արթիկ, Թումանյան 34

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 60

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Վարդուհի Սահակյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1931թ., որպես միջնակարգ դպրոց.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2003թ.
 
Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային
Հարկայնությունը` 3 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 6
Դասասենյակների թիվը` 20
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 2
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետկապիառկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 9815 կտորգիրք

Աշխատողների թիվը` 60
Դասարանների թիվը`20
Աշակերտների թիվը`545

 

 

«Արթիկի թիվ 2 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 98 63 92 61

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3301, ք. Արթիկ, Անկախության 15

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 66

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն 

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` որպես դպրոց 1933թ․
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2021թ․
Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրատաքացուցիչ

Առանձնասենյակների թիվը` 5
Դասասենյակների թիվը` 18
Լաբորատորիա`0


Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 0
Նախնական զինպատրաստության` 0
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ`0
Սպորտդահլիճ` չկա
Գրադարանի ֆոնդը` 9899 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 66
Դասարանների թիվը` 18
Աշակերտների թիվը` 593

 

 

 

«Արթիկի թիվ 3 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0244 5-21-47, 094 82 40 18

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3001, ք. Արթիկ, Աբովյան 10

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 56

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Ա . Արշակյան
 
Իրականացնում է 3-րդ աստիճանի միջնակարգ հանրակրթական և ընդհանուր ծրագրեր :

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1959թ.

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1976թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 3 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 3

Դասասենյակների թիվը` 16

Լաբորատորիա` 2

Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան`

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 14700 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 56

Դասարանների թիվը` 16

 

Աշակերտների թիվը` 245

«Արթիկի թիվ 4 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094-26-93-20

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ,3301 ք. Արթիկ , Հակոբյան 8

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 35

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն՝ ժ/պ Խաչատրյան Արմենուհի

 

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը՝ 1961, որպես Արթիկի №4 միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը՝ 1987թ.
Դպրոցի շենքը՝ տիպային
Հարկայնությունը՝ 3 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը՝ լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը՝ 6
Դասասենյակների թիվը՝ 36
Առարկայական սենյակ՝ 7
Նախնական զինպատրաստություն՝ 1
Հրաձգարան՝ 1

Համակարգչային կաբինետ՝ 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը ՝ առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ՝ 1
Մարզադահլիճ՝ 1

Գրադարանի ֆոնդը՝ 9253 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը՝ 35
Դասարանների թիվը՝ 10
Աշակերտների թիվը՝ 202

 

 

«Արթիկի թիվ 5 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094-82-16-25

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3001, ք. Արթիկ, Շինարարների 11

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 47

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ա Պետրոսյան

 
Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիրկրթությաներկրորդմակարդակը և ներառում է հանրակրթականհիմնականծրագրերիառաջին և երկրորդաստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` որպես դպրոց 1984թ.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1984թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 3 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 6
Դասասենյակների թիվը` 26
Լաբորատորիա` 2
Առարկայականսենյան /կաբինետ` 6
Նախնականզինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչայինկաբինետ` 1
Ինտերնետկապիառկայությունը` առկա է

Բացօթյասպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանիֆոնդը` գեղարվեստական և վարձույթով 3050 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 47
Դասարանների թիվը` 13
Աշակերտների թիվը` 277
Նախակրթարանի սաների թիվը՝ 20

 

«Արթիկի թիվ 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0244 5 -42- 35, 094-40-96-45

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Շիրազի 8

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 36

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ա․Դավթյան 

Կանոնադրություն

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1961թ., որպես միջնակարգ  դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1995թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 4

Դասասենյակների թիվը` 15

Լաբորատորիա` 3

Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 7

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան`

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` հարմարեցված սենյակ

Գրադարանի ֆոնդը` 5483 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 36

Դասարանների թիվը` 9

 

Աշակերտների թիվը` 205

 

«Արթիկի թիվ 8 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 12 60 20

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Լմբատ-2

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 31

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Լ Սարգսյան

 
Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` .1997, որպես .վարժարան
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2009թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 5
Դասասենյակների թիվը` 10
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 4
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` չկա
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` չկա
Գրադարանի ֆոնդը` 2920 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 31
Դասարանների թիվը` 9
Աշակերտների թիվը` 161

«Արփենիի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 94 92 73 19

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2804, գ. Արփենի

Աշխատողներ` 21

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Տնօրեն`  Ն․Պասխալովա 

 Իրականացնում է լրիվ միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1924, որպես տարրական դպրոց տվյալշենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1991թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրոտաքացուցիչ
առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 15

Լաբորատորիա` 0
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 0
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 496 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 21
Դասարանների թիվը`6
Աշակերտների թիվը` 37

 

 

 

«Արևիկի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-72-72-56

Մանրամասն ↓

Հասցե` ` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2608, Ախուրյան համայնք, գ. Արևիկ փ.1 շ.4

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 32

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ս․ Սիմոնյան

Դպրոցիստեղծմանտարեթիվը` 1897 որպես դպրոց

Տվյալշենքումդպրոցիտեղակայմանտարեթիվը` 2002թ.
Դպրոցիշենքիտիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցմանեղանակը` լոկալջեռուցմանցանց
Առանձնասենյակներիթիվը` 4
Դասասենյակներիթիվը`17
Նախնականզինպատրաստության` 1

Համակարգչայինկաբինետ` 1
Ինտերնետկապիառկայությունը` առկա է
Բացօթյասպորտհրապարակ` 1
Բացօթյախաղահրապարակ` 1
Մարզադահլիճ`0
Ճաշարան 1
Խոհանոց 1
Սննդիպահեստ 1
Զենքիպահեստ 1
Արմաթլաբորատորիա 1
Միջոցառումներիդահլիճ 1

Հանդերձարան0
Նախասրահ 1
Կաթսայատուն 1
Սանհանգույց6
Ուսուցչանոց 1
Գրադարան 1
Գրադարանիֆոնդը` 3950 կտորգիրք

Աշխատողներիթիվը` 38
Դասարաններիթիվը` 12
Աշակերտներիթիվը` 218
Նախակրթարան՝8

 

 

 

«Արևշատի Մետաքսեի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094-50-97-82

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Արևշատ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 39

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն՝   Ս․Խաչատրյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության առաջին, երկրորդ և երրորդ մակարդակները և ներառում է հանրակրթական հիմնական միջնակարգ ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1987, որպես միջնակարգ դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1987թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

 

Առանձնասենյակների թիվը` 2

Դասասենյակների թիվը` 12

Լաբորատորիա` 2

Առարկայական սենյան /կաբինետ` 4

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` 0

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

 

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 7800  կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը` 39

Դասարանների թիվը` 12

Աշակերտների թիվը` 242` որից 15 ներառական

 Նախակրթարան 2 խումբ 39 երեխա

 

«Բագրավանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 077-20-09-69

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գյուղ Բագրավան

Վեբ կայք` bagravan.schools.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 32

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` ժ/պ Գ․Մկրտչյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է  հիմնական
կրթության մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերը:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`  1973թ.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1973թ.
 
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը`  անհատական
Առանձնասենյակների թիվը` 2
 
Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` --
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 1400 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 32
Դասարանների թիվը` 11
Աշակերտների թիվը` 114

«Բայանդուրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094-09-80-20

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2608, գյուղ Բայանդուր

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 26

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Կ․ Մարտիրոսյան

  
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1907թ.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1907թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված
 
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` կենտրոնացված
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 9
Լաբորատորիա` չկա
 
Առարկայական սենյակ՝ չկա
Նախնական զինապատրաստության `1
Համակարգչային կաբինետ` չկա
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ ` չկա
Մարզադահլիճ` չկա
Գրադարանիֆոնդը` 1060 կտորգիրք
 
Դասարանների թիվը` 11
Աշակերտների թիվը` 109
Նախակրթարանի սաների թիվը՝ 5
 

 

«Բանդիվանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094-51-77-06

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Բանդիվան փողոց5,շենք2

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 23

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն՝ ժ/պ Թ․ Պողոսյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է հանրակրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին,երկրորդ, երրորդ աստիճանները :

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը՝ 1929թ. , որպես տարրական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը՝ 1989թ.
Դպրոցի շենքի տիպը՝ տիպային
Հարկայնությունը՝ 2
Ջեռուցման եղանակը՝ գազ-երկու ջեռուցմանկաթսայով
Առանձնասենյակների թիվը՝ 2
Դասասենյակների թիվը՝ 10
Լաբորատորիա՝ 0
Առարկայական սենյակ՝ - կաբինետ՝
Նախնական զինպատրաստության՝ 1
Հրաձգարան՝չկա
Համակարգչային կաբինետ՝ 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը՝ առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ՝ 1
Մարզադահլիճ՝ 1
Գրադարանի ֆոնդը՝ 200կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը՝ 23
Դասարանների թիվը՝ 9
Աշակերտների թիվը՝ 63

 

 

«Բավրայի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-82-71-85

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ գյուղ Բավրա

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 27

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` է. Կարապետյան

1972 թվականին    Բավրայում կառուցվում է նոր երկհարկանի դպրոց և ութամյա դպրոցին փոխարինում է   միջնակարգ   դպրոցը:1988 թվականի Սպիտակի երկրաշարժից   հետո   դպրոցը ավերակների վերացվեծ 0.1990 – 2000 թթ. նախ վագոն – տնակները և հետո մանկապարտեզի   շենքը ծառայում էին որպես դպրոց:   2000թվականին դպրոցի մի մասը ՙվերանորոգվեց՚ Հայկական Կարիտասի կողմից, իսկ 2007 թվականին նորից վերանորոգվեց և կառուցվեց նոր սպորտդահլիճ :   Դպրոցում միջնակարգ կրթություն են ստանում նաև հարևան Սարագյուղ գյուղի հիմնական դպրոցի շրջանավարտները: 

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`1961, որպես տարրական դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1972թ.

Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 6

Դասասենյակների թիվը` 12

Լաբորատորիա` - 1

Առարկայական սենյակ /կաբինետ` - 2

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` -

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 3164 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 27

Դասարանների թիվը`11

Աշակերտների թիվը` 86

 

նախակրթարան՝ մեկ դասասենյակ, 6 երեխա

«Բենիամինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093- 26 -64- 21

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2609, գյուղ Բենիամին

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 26

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն` Հ․ Նահապետյան

Իրականացնում է միջնակարգ  կրթություն, որը հանդիսանում է կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին , երկրորդ երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1920-ական թթ որպես ծխական դպրոց, 1937 թվականից հիմնական դպրոց, 1991 թվականից միջնակարգ դպրոց:

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1982թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ

Առանձնասենյակների թիվը` 3

Դասասենյակների թիվը` 10

Լաբորատորիա` 1

Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` չկա

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

 Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 6452 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 26

Դասարանների թիվը` 11

Աշակերտների թիվը` 84

Նախակրթարան ՝ 7 երեխա

 

 

«Բերդաշենի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` + 374-98-18-69-94

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Բերդաշեն

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 21

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն՝  Հ․Հովհաննիսյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1964թվ., որպես միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.

2014 թվականի հոկտեմբերի 27-ից դպրոցը գործում է համայնքապետարանի շենքում /1-ից  4-րդ դասարաններ/, 5-ից 12-ը հաճախում են Զորակերտի միջնակարգ դպրոց:

Գրադարանի ֆոնդը` 60 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 21
Դասարանների թիվը` 6
Աշակերտների թիվը` 31

«Բյուրակնի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094 82 12 76

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2706, գ. Բյուրակն

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 25

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

Տնօրեն ` Լ. Մելիքյան

 

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1989 որպես դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրաէներգիա

Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 10
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` - 0
Մարզադահլիճ` - 0
Հանդիսությունների դահլիճ՝ 1
Գրադարանի ֆոնդը` 571 կտորգիրք

Աշխատողների թիվը` 25
Դասարանների թիվը` 9
Աշակերտների թիվը` 76
նախակրթարան 1 խումբ, 10 երեխա

 

 

«Գառնառիճի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-00-55-79

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Գառնառիճ, փողոց 7, փակ.1 շենք 3

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 19

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ն․ Աբրահամյան

Իրականացնումէ միջնակարգ կրթություն, որը
հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է
հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1989, որպես միջնակարգդպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրական ջեռուցիչներ
 
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 4
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 1038 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 19
Ուսուցիչների թիվը՝  13
Դասարանների թիվը` 6
Աշակերտների թիվը` 39
Սաների թիվը՝ 4
Երթևեկող աշակերտների և սաների ընդհանուրթիվը՝ 2

«Գեղանիստի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 93-35-56-51

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ գ.Գեղանիստ փ1 շ.6

Էլ. փոստ`

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`ժ/պ Ա․ Ալեքսանյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն,որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին ,երկրորդ և երրորդ աստիճանները։


Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1935թ., որպես յոթնամյա դպրոց, 1975 թ.-ից միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1985թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրասալիկներով
Առանձնասենյակների թիվը` 5
Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա` 0
Ռոբոտաշինության /կաբինետ/՝ 1
Առարկայականսենյակ /կաբինետ/` 0

Նախնական զինպատրաստության`1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` կա
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 2500 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 36
Ուսուցիչների թիվը՝ 23
Դասարանների թիվը` 12
Աշակերտների թիվը` 186

 


 

 

«Գետափի Գուրգերն Արշակյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 055 77 56 02

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Գետափ. 1-ին փողոց, 4-րդ փակուղի, շենք 7

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 29

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ռ.Արաջյան

Իրականացնում է տարրական, ընդհանուր, հիմնական ընդհանուր և միջնակարգ /լրիվ/ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1950թ., որպես յոթնամյա դպրոց,

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը 1999թ.

Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` գազիֆիկացված
Առանձնասենյակների թիվը – 2
Դասասենյակների թիվը – 10
Լաբորոատորիա -
Առարկայական սենյակ –
Ռոբոտաշինության /կաբինետ/՝ 1

Նախնական զինպատրաստություն –
Հրաձգարան –
Համակարգչային կաբինետ –
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտային հրապարակ – 1
Մարզադահլիճ -
Գրադարանային ֆոնդը – 2427 կտորգիրք

Աշխատողների թիվը – 29
Դասարանների թիվը – 11
Աշակերտների թիվը – 101

 

 

 

 

«Գետքի գեներալ-մայոր Արտուշ Թադևոսի Հարությունյանի անվան միջնակարգ դպրոց » ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 091-55-86-05

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, 2616, գ.Գետք

Աշխատողներ` 26

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Հ․ Թադևոսյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը ներառում է հանրակարթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1874, որպես հիմնական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2000թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 1
Դասասենյակների թիվը` 9
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 3887 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 26
Դասարանների թիվը` 9
Աշակերտների թիվը` 70
Նախակրթարան՝ 3
 

«Գյումրու Ակադեմիական վարժարան» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 93-000-590

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3115, ք. Գյումրի, Ժամանակավոր հասցե՝ Նախկին Մանկավարժական ուսումնարանի շենք , Վ.Սարգսյան 28

Վեբ կայք` http://gyumripi.schools.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 57

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Արմեն Մարտիրոսյան

Իրականացնում է հիմնական և միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է
պարտադիրկրթության երկրորդ և երրորդ մակարդակը և ներառում է  հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1990թ., որպես
Գիտությունների  Ակադեմիային կից հատուկ դպրոց  
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2004թ.
 
Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյակ   /կաբինետ` -
Նախնական զինպատրաստության` -
Հրաձգարան` -
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2
Մարզադահլիճ` -
Գրադարանի ֆոնդը` 2500 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 57
Դասարանների թիվը` 25
Աշակերտների թիվը` 410

«Գյումրու թիվ 4 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 4-40-74

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Կամոյի 173

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 50

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ա. Այվազյան

 
Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`   1928 թ.,    որպես   դպրոց - 1928 թ. 
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1968թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 6
Դասասենյակների թիվը` 18
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 4
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտ հրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 2470  կտորգիրք
 
Աշխատողների թիվը` 50
Դասարանների թիվը` 13
Աշակերտների թիվը` 313
 
 

«Գյումրու թիվ 5 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 5-13-59

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3114, ք. Գյումրի, Ս. Մատնիշյան 301

Վեբ կայք` https://gyumri5.schoolsite.am/

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 45

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն` Ս. Սահակյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1938թ., որպես միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1998թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը`12
Դասասենյակների թիվը` 17
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 2
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 3229 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 45
Դասարանների թիվը`9
Աշակերտների թիվը` 238

 

 

«Գյումրու թիվ 1 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 5-83-96

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Վ. Աճեմյան փ. թիվ 40

Վեբ կայք` http://gyumried.schools.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 45

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

ՏՆՕՐԵՆ ` Նաիրա  Թադևոսյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական ավագ դպրոցի ծրագիրը՝ բնագիտական, ֆիզմաթ, հումանիտար հոսքերում:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1922, որպես կրթահամալիր 1997, ավագ դպրոց 2011
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1905թ./նախկին ամերիկյան որբանոց/
Դպրոցի շենքի տիպը` ոչ տիպային
Հարկայնությունը` 1,5 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` անհատական ջեռուցման ցանց
տնօրենի աշխատասենյակ   1
փոխտնօրենի աշխատասենյակ 1
ուսուցչանոց 1
գիտա-մեթոդական աշխ.-ի աշխատասենյակ   1
Փորձասրահ 2
Դասասենյակների թիվը` 11
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 10
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 2
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 5486 կտոր գիրք
Աշխատողների թիվը` 45
Դասարանների թիվը` 14
Աշակերտների թիվը` 200

 

«Գյումրու թիվ 11 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 6-42-91

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3126, ք. Գյումրի, Ա.Խաչատրյան 27

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 112

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ա․ Գրիգորյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1966թ
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1991թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 7
Դասասենյակների թիվը` 43
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 10
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 1

Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2

Մարզադահլիճ` 2
Աշխատողների թիվը` 112
Դասարանների թիվը` 46

Աշակերտների թիվը` 1149
 

«Գյումրու թիվ 15 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 3-49-30, 077 70 75 75

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի, Եսայանի 34/1

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 55

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն` Սեդա Համբարձումյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1967թ, որպես միջնակարգ դպրոց

 

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1967թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային
Հարկայնությունը` 3 հարկանի + 2 մասնաշենք
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 9

 

Դասասենյակների թիվը` 36
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 5
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1

 

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 7344 կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը` 55
Դասարանների թիվը` 18
Աշակերտների թիվը` 380

 

«Գյումրու թիվ 18 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 4-13-80, 094 84 55 13

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3114, ք. Գյումրի, հասցե` Լազոյի 2

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 53

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`ժ/պ Լ․Հարությունյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է միջնակարգ կրթության առաջին, երկրորդ և երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1948թ. որպես միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2000թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը`2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 1
Դասասենյակների թիվը` 5
Լաբորատորիա` 2

Առարկայական սենյան /կաբինետ` 15
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` - 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 1135 կտորգիրք

Աշխատողների թիվը` 53
Դասարանների թիվը` 19
Աշակերտների թիվը` 429
 

 

«Գյումրու թիվ 2 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 / 5-05-86

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի, Գ. Նժդեհի 11

Վեբ կայք` http://gyumri2school.com

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 72

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Հովհաննես Պետրոսյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական ավագ դպրոցի ծրագրերը:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1921թ, որպես միջնակարգ  դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2000թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված

Հարկայնությունը` 3 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 6

Դասասենյակների թիվը` 20

Լաբորատորիա` 1

Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1

Նախնական զինպատրաստության` 1

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 9145 կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը` 72

Դասարանների թիվը` 24

Աշակերտների թիվը` 384

 

 

 

«Գյումրու թիվ 20 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 27 77 97

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3120, ք. Գյումրի, հասցե Թետչերի 1

Վեբ կայք` http://gyumri20.schools.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 59

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Կ.Մհլամյան

 

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցը իրականացնում է հայոց լեզու, անգլերեն լեզու, հուսաց լեզու առարկաների խորացված ուսուցում

Դպրոցը պատրաստել է հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների հաղթողներ և մրցանակակիրներ
Դպրոցը իրականացնում է կրթական և մշակութային միջազգային ծրագրեր
1990թ. խաչքար է տեղադրվել դպրոցի բակում:
1991 թվականից կրթական և մշակութային կապեր ունի անգլիական Հոլգեյթ դպրոցի հետ
1992թ, 2001թ Խաչքարեր է տեղադրել Հոլգեյթում հովանավորների միջոցներով:
2019թ.-ի նոյեմբերի 29-ին ստորագրվել է համաձայնագիր Բրիտանական խորհրդի հայաստանյան մասնաճյուղի ու դպրոցի միջև և դպրոցում բացվել է «Անգլերենի ակումբ»:
2019թ.-ից դպրոցը համագործակցում է «Արմաթ» ինժեներական լաբորատորիայի հետ:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1951, որպես հիմնական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1990թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ

Առանձնասենյակների թիվը` 4
Դասասենյակների թիվը` 19
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 4
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 1382 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 59
Դասարանների թիվը` 19
Աշակերտների թիվը` 463
 

 

«Գյումրու թիվ 23 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 098 09 01 23

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, 3123, ք. Գյումրի, Մուշ 2-2

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 149

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն՝ Անի Գևորգյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն (հայերեն, նաև ռուսերեն լեզվով
ուսուցում), որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և
ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ
աստիճանները:

Դպրոցիստեղծման տարեթիվը` 1954, որպես միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2012թ.
Դպրոց իշենքի տիպը`տիպային
Դպրոցնունի 2 մասնաշենք
Հարկայնությունը` 3 հարկանի և 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` կենտրոնացված
Առանձնասենյակների թիվը` 10
Դասասենյակների թիվը` 48
Լաբորատորիա`3
Առարկայական սենյակ /կաբինետ/` 10
Նախնական զինպատրաստության` 2
Հրաձգարան` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Լինգաֆոնային կաբինետ՝ 1
Ռոբոտաշինության կաբինետ`1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյ ասպորտհրապարակ` 2
Մարզադահլիճ` 3

Գրադարանի ֆոնդը`24109 կտորգիրք
Աշխատողների թիվը` 149
Դասարանների թիվը` 48
Աշակերտների թիվը` 1193

2013թ. սեպտեմբերից դպրոցում գործում է նախակրթարան և իրականացվում է
նախադպրոցական կրթություն 5-6 տարեկան երեխաների համար, որը 2015թ
ընդլայնվել է


Խումբ՝ 3, դաստիարակ՝ 4

«Գյումրու թիվ 24 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 19-75-65

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3118, ք. Գյումրի, Շիրակացի 173

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 29

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Ոչ առևտրային

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Տնօրեն` Հ․ Հակոբյան

Կանոնադրություն

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1947 թ. որպես միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1948թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 3 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` սեփական կաթսայատուն ` գազով

Առանձնասենյակների թիվը` 4
Դասասենյակների թիվը` 10
Լաբորատորիա` 1 քիմիա, ֆիզիկա և կենսաբանություն
Առարկայական սենյան /կաբինետ/`1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է,

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` չունենք
Գրադարանի ֆոնդը` 2030 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 29
Դասարանների թիվը`9
Աշակերտների թիվը` 130

 

«Գյումրու թիվ 25 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 5-51-01

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3114, ք. Գյումրի, հասցե Պուշկինի 101

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 66

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Իրինա Բաղդասարյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է
պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է 
հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և 
երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծմա նտարեթիվը` 1910թ., որպես 1958թ. դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1947թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի կիսանկուղով
Ջեռուցման եղանակը` լոկալջեռուցմանցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 4
Դասասենյակների թիվը` 23
Լաբորատորիա` 2
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 2
Գրադարանի ֆոնդը` 29665 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 66
Դասարանների թիվը` 28
Աշակերտների թիվը` 767

 

 

«Գյումրու թիվ 26 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 5-27-04

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3102, ք. Գյումրի, Տիգրան Մեծի 27

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 38

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն` Գագիկ Սեխպոսյան

 
Իրականացնում է ավագ դպրոցի կրթություն, որը հանդիսանում է հանրակրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երրորդ աստիճանը:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1937, որպես ավագ դպրոց՝ 2011թ.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2002թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 4
Դասասենյակների թիվը` 13
Լաբորատորիա` 2
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 4474 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 38
Դասարանների թիվը` 8
Աշակերտների թիվը` 124

«Գյումրու թիվ 27 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 091-92-98-10

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3102, ք. Գյումրի, Գարեգին Ա 6ա

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 60

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Մ․Մելքոնյան

Կանոնադրություն

Կանոնադրություն

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1964թ,

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1997թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` երկհարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 5

Դասասենյակների թիվը` 20

Լաբորատորիա` 3

Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 1

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան`

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 0

Մարզադահլիճ` 2

Գրադարանի ֆոնդը` 1307 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 60

Դասարանների թիվը` 16

Աշակերտների թիվը` 342/ որից 21-ը  ԿԱՊԿՈւ/
 

 

«Գյումրու թիվ 28 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 4-13-06

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3112 ք. Գյումրի, հասցե- Երևանյան խճ. 91

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 68

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Մ․ Առաքելյան

Կանոնադրություն

Իրականացնում  է  հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 2001 թ. , որպես    34  դպրոց

ՀՀ կառավարության 2003 թ. թիվ 867 որոշման համաձայն թիվ 28  և թիվ  34 դպրոցների միաձուլման արդյունքում իրավահաջորդ է համարվում թիվ  28 դպրոցը  2003 թ. օգոստոսի 22-ից :

 

Դպրոցի շենքի տիպըքարաշեն

Հարկայնությունը` 3 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների  թիվը`  4

Դասասենյակների  թիվը` 14

Լաբորատորիա` 2

Առարկայական սենյակ  / կաբինետ` 2

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` չկա

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` չկա

 

Գրադարանի  ֆոնդը` 10068  կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 68

Դասարանների թիվը` 19

Աշակերտների թիվը` 432  /որից  7-ը՝ԿԱՊԿՈՒ/

Նախակրթարան`  21 սան / 1 խումբ ` ավագ նախադպրոցական/

 

 

«Գյումրու թիվ 29 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312, 3-93-23

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Մանուշյան 7

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 62

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Գ. Բիչախչյան

 Կանոնադրություն

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1961, որպես միջնակարգ դպրոց մինչև 2013թ.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2005թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 3 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 7
Դասասենյակների թիվը` 26
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 6
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` -
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` - 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 1080 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 62
Դասարանների թիվը` 19
Աշակերտների թիվը` 433 + նախակրթարան 22
Ներառական կրթությամբ` 91

 

«Գյումրու թիվ 30 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 3-10-72

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3303, ք. Գյումրի, Շչեդրին փ.7

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 38

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` է․ Գրիգորյան

Կանոնադրություն

Իրականացնում է հիմնական կրթությունորը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդմակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1963թորպես ռուսաց լեզվի խորացված ուսուցմամբ հիմնական դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2000թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակըլոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 3

Դասասենյակների թիվը` 4

Լաբորատորիա` 2

Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 8

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` -

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունըառկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 290 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 38

Դասարանների թիվը` 9

 

Աշակերտների թիվը` 168

 

«Գյումրու թիվ 31 հիմնական դպրոց»ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 3-31-24

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3109,ք. Գյումրի Խրիմյան Հայրիկ 1-ին թաղամաս:

Վեբ կայք` http://www.gyumri31.schools.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 42

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն`Ա․ Ղազարյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
Դպրոցն իրականացնում է «Անգլերեն» առարկայի խորացված ուսուցում:

Դպրոցը պատրաստել է Հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների հաղթողներ և մրցանակակիրներ:
Դպրոցը իրականացնում է կրթական և մշակույթային բազմաբնույթ միջազգային ծրագրեր:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1980թ. որպես միջնակարգ դպրոց:

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2003թ.:
Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ
Առանձնասենյակների թիվը` 4
Դասասենյակների թիվ` 11
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյակ /կաբինետ/ ` 1

Նախնական զինպատրաստություն` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետային կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` առկա է
Մարզադահլիճ` - առկաչէ

Գրադարանի ֆոնդը` 6076 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 42
Աշակերտների թիվը` 281
Դասարանների թիվը` 12
Դպրոցն իրականացնում է ներառական կրթություն, որտեղ  ներառված են 27 աշակերտներ

 

 

«Գյումրու թիվ 32 հիմնականդպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` 0312 5-37-16

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Կոմինտերնի 1

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 47

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն՝ ժ/պ Ա․ Վարդանյան

Դպրոցը հիմնադրվել է 1965թ և անվանակոչվել Րաֆֆու անունով: 2004թ Գյումրու թիվ 22 և թիվ 32 դպրոցների միաձուլումից իրավահաջորդը համարվել է թիվ 32 դպրոցը: Դպրոցի մասնաշենքը կառուցվել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով:

Դպրոցաշինությանը աջակցել են ֆրանսիացի բարերարներ` Անդրանիկ Նուրյանը, Ստեֆան Ներգարարյանը, Մարի-Լուիզ Լեռուա Աղաբեկյանը, Գրենոբլի հայերի ակումբը, Էդուարդ և Ժանետ Մանուկյանները: Դպրոցի գրադարանը անվանակոչվել է Սեդա Սուքիասյան բարերարի անունով:

 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1965,
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2004թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 4
Դասասենյակների թիվը`17
Լաբորատորիա` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` չկա
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` չկա
Նիստերի դահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը 1364 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 47
Դասարանների թիվը` 17
Աշակերտների թիվը` 373
 

 

«Գյումրու թիվ 37 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 77-32-32-23

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3125, ք. Գյումրի, Ե. Չարենցի 12

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 51

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Հովհաննես Մելքոնյան

 

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը ներկայումս իրագործում է  պարտադիր կրթության առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1977թ., որպես միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1991թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` անհատական ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 24
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` -
Համակարգչային կաբինետ` 2
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 6149 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 51
Դասարանների թիվը` 19
Աշակերտների թիվը` 459
 

«Գյումրու թիվ 38 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-20-17-32

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3301, ք. Գյումրի, հասցե Բուլվարային 7

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 52

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Ֆ․ Խաչատրյան

Կանոնադրություն

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Հաստատությունում իրականացվում է

1.Ներառական կրթություն - սովորողների թիվը՝ 18

2.Նախադպրոցական կրթական ծրագիր - երեխաների թիվը՝ 18

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1988, որպես միջնակարգ դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2002թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 2

Դասասենյակների թիվը` 9

Լաբորատորիա` 1

Առարկայական սենյան /կաբինետ`

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` 0

Արմաթ լաբորոտորիա`1  

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 0

Գրադարանի ֆոնդը`  3020 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 52

Դասարանների թիվը` 10

Աշակերտների թիվը` 266 /18 ներառական կրթություն/

 

 

 

«Գյումրու թիվ 40 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 6-36-97

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Ֆ. Վերֆելի հրապարակ 4

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 40

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն ` Հայկ Հարությունյան 

 Կանոնադրություն

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1990, որպես միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1990թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 4
Դասասենյակների թիվը` 9
Լաբորատորիա` 0
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 0
Նախնական զինպատրաստության` 0
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 0
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 0
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 613 կտոր գիրք
Աշխատողների թիվը` 40
Դասարանների թիվը` 15
Աշակերտների թիվը` 307
ԿԱՊԿՈւ աշակերտների թիվը՝ 15

 

 

«Գյումրու թիվ 41 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-741-641

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3126, ք. Գյումրի, հասցե . Եղ. Չարենցի 4

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 66

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Հայաստան Հովհաննիսյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության
Երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնակա նծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծմա տարեթիվը`1991թ., որպես 41 դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1991թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 7
Դասասենյակների թիվը`23
Լաբորատորիա` 2

Առարկայականսենյակ /կաբինետ` 3
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 7630 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 66
Դասարանների թիվը` 22
Աշակերտների թիվը` 585

 

 

 

«Գյումրու թիվ 43 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 077 41 14 31

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Գյումրի, Շերամ-2 2-2ա շենք, բնակարան 6

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 18

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն` ժ/պ Ա․ Էլբակյան 

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

 

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 01.08.1992թ., որպես միջնակարգ դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2002թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

 

Առանձնասենյակների թիվը` 1

Դասասենյակների թիվը` 5

Լաբորատորիա` -

Առարկայական սենյան /կաբինետ` -

Նախնական զինպատրաստության` -

Հրաձգարան` -

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

 

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` -

Գրադարանի ֆոնդը` 450 կտոր գիրք 

 

Աշխատողների թիվը` 18

Դասարանների թիվը` 9

Աշակերտների թիվը ՝ 30

 

«Գյումրու թիվ 45 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 4-17-70

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի Այգաբաց 3-րդ շարք թիվ 36.

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 50

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Տնօրեն` Վարդանյան Աստղիկ

Իրականացնում  է  միջնակարգ  կրթություն, ավագ դասարաններում՝ հոսքային խորացված ուսուցում:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1973 ,

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2002թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 3

Դասասենյակների թիվը` 14

Լաբորատորիա` 4

Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 1

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան -

 Համակարգչային կաբինետ` 2

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտ հրապարակ -

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 5000 կտոր գիրք

                          

Աշխատողների թիվը` 50

Դասարանների թիվը` 14

 

Աշակերտների թիվը` 276

 

 

2019թ. սեպտեմբերից  դպրոցում գործում է նախակրթարան` 30 սան / 1 խումբ ` ավագ նախադպրոցական/

 

«Գյումրու թիվ 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 5 -18 - 67

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Թումանյան 20

Վեբ կայք` http://gyumri6.schools.am/

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 67

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն `  Աննա Ղուկասյան

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Կանոնադրություն

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1880, որպես գիմնազիա

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1912թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 3/2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 8 

Դասասենյակների թիվը` 15

Լաբորատորիա` 3

Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 10

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` 0

Զենքի պահեստ` 1

Նիստերի դահլիճ` 1

Բուֆետ` 1

Գրադարան` 1

Համակարգչային կաբինետ` 2

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 2

Գրադարանի ֆոնդը՝ 3053

Աշխատողների թիվը` 67

Դասարանների թիվը՝ 21

Աշակերտների թիվը՝ 549

«Գյումրու թիվ 8 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 4-28-36

Մանրամասն ↓

Հասցե` ` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3119, ք. Գյումրի, Լիսինյան 6

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 44

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Հ․ Խոցանյան

Կանոնադրություն

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1942, որպես միջնակարգ դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1967թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` առաջին մասնաշենք` 3 հարկ, երկրորդ մասնաշենք` 2 հարկ
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 5

Դասասենյակների թիվը` 18
Լաբորատորիա` 3
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 0
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` առկա չէ

Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
«Արմաթ» ինժեներականլաբորատորիա՝ 1
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 3120 կտոր դասագիրքևմեթոդականձեռնարկ

Աշխատողների թիվը` 44
Դասարանների թիվը` 15
Աշակերտների թիվը` 332

 

 

«Գյումրու թիվ 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 5-51-47

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3104, ք. Գյումրի, հասցե. Հաղթանակի 40

Վեբ կայք` http://gyumri9.schools.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 45

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ջ . Մովսիսյան

 
Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1930թ.,
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2002թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 3 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 4
Դասասենյակների թիվը` 14
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ`/ 3
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 0
Գրադարանի ֆոնդը` 4406 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 45
Դասարանների թիվը` 16
Աշակերտների թիվը` 333
 
 

«Գյումրու թիվ10 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 4-39-91

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3102, ք. Գյումրի, Գորկու,77

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 40

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Լ․ Վարդանյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր

կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական

ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները

 

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` Հիմնադրվելով 1936 թվականին` այն 1962 թվականից

Հայաստանի ազգային կրթության նախարարության հրահանգով վերաձևավորվել է

ֆրանսերենի խորացված ուսուցմամբ դպրոցի

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1996թ.

 

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 4

Դասասենյակների թիվը` 22

Լաբորատորիա` 3

Առարկայական սենյակ /կաբինետ/` 4

Նախնական զինպատրաստության սենյակ` 1

Հրաձգարան`1

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

«Արմաթ» ինժեներական լաբորատորիա՝ 1

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 2500 կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը` 42

Դասարանների թիվը` 12

Աշակերտների թիվը` 299

2012թ. սեպտեմբերից դպրոցում գործում է նախակրթարան

և իրականացվում է նախադպրոցական

կրթություն 5-6 տարեկան երեխաների համար

Սաների թիվը` 46

«Գյումրու Ֆոտոն վարժարան» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 . 093 01 31 62

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Գյումրի, Անի թաղ. Ե. Չարենցի 12/1

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 93

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն ՝ Կարինե Պետոյան

 

Իրականացնում է հիմնական և միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է
պարտադիրկրթության երկրորդ և երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական
հիմնական ծրագրերի երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1991թ.,
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1995թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`  տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 8
Դասասենյակների թիվը` 32
Լաբորատորիա` 3
Առարկայական սենյակ /կաբինետ`    -
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան`   -
Համակարգչային կաբինետ` 2
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ`  1
Գրադարանի ֆոնդը` 1200 կտոր գիրք
Աշխատողների թիվը` 93
Դասարանների թիվը` 39
Աշակերտների թիվը` 849

«Գոգհովիտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 93-20-75-94

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ գ. Գոգհովիտ

Աշխատողներ` 23

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Ն․Գրիգորյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր

կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական

ծրագրերի առաջին,երկրորդ  և երրորդ աստիճանները

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը 1993թ, որպես միջնակարգ     դպրոց      

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը 1991թ

Դպրոցի շենքի տիպը՝ տիպային

Հարկայնությունը՝ 3 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը՝ էլ սալիկներով

Առանձնասենյակների թրվը` 24

Դասասենյակների թիվը` 12

Լաբորատորիա՝ 1

Առարկայական սենյակ` 2

Նախնական զին պատրաստություն` 1

Համակարգչային սենյակ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը՝ առկա է

Մարզադահլիճ՝ 1

Գրադարանի ֆոնդը`  3026 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 24

Դասարանների թիվը` 6

Աշակերտների թիվը ` 36

 

«Գուսանագյուղի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 62-45-52

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Գուսանագյուղ

Վեբ կայք` ՝https://gusanagyugh.schoolsite.am/

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 24

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Ա. Հովհաննիսյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը
հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է
հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1936 թ, որպես ութամյա դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1976թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 3 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման համակարգ
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 15
Լաբորատորիա` 2

Զինապահեստ ` 1
Հրաձգարան` չկա
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Հանդիսությունների սրահ՝ 1

Մարզադահլիճ` կա
Ճաշարան՝ 1
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Գրադարան՝ 2
Ընթերցասրահ՝ 1
Գրադարանի ֆոնդը 7960 գիրք

Աշխատողների թիվը` 24
Դասարանների թիվը` 11
Աշակերտների թիվը` 90

 

 
 
 
 
 
 

 

«Գտաշենի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 077 42 77 17

Մանրամասն ↓

Հասցե` Ամասիյա համայնք բնակավայր Գտաշեն փող.2 օբ.2

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 18

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` ժ/պ Խ․ Խոջումյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն և ներառում է հանրակրթական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1973, որպես քարաշեն դպրոց
 
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`քարաշեն
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրական սալիկ
Առանձնասենյակների թիվը` 3
 
Դասասենյակների թիվը` 8
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 0
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` ------
 
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
 
Գրադարանի ֆոնդը` 1010 կտորգիրք
Աշխատողների թիվը` 18
Դասարանների թիվը` 8
Աշակերտների թիվը` 16
 
 

 

«Երազգավորսի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-01-82-07

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2610,գ.Երազգավորս, 4-րդ փողոց թիվ 50

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 35

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Արամ Մխիթարյան

Իրականացնում է միջնակարգ ընդհանուր կրթություն, որը ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի 3 աստիճանները:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1924, որպես տարրական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2001թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլ.էներգիա
Առանձնասենյակների թիվը` 1
Դասասենյակների թիվը` 13
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյակ /կաբինետ/` 0
ՆԶՊ` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 3
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 3020 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 35
Դասարանների թիվը` 12
Աշակերտների թիվը` 200
Նախակրթարան 1 խումբ
Սաների թիվը՝ 11

 

 

 

 

«Զարիշատի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Զարիշատ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 6

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` ժ/պ Ա․Շաղոյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`1990, որպես տարրական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1990թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը`դիզ. վառելիքով
 
Առանձնասենյակների թիվը` 1
Դասասենյակների թիվը` 4
Լաբորատորիա` -
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` -
Նախնական զինպատրաստության` -
Հրաձգարան` -
Համակարգչային կաբինետ` -
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` -
Մարզադահլիճ` -
Գրադարանի ֆոնդը` 40 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 6
Դասարանների թիվը` 1
Աշակերտների թիվը` 6

 

 

«Զորակերտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 98 910 919

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Զորակերտ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 15

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն` Գևորգ Մովսիսյան

 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1990,
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1990թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` Էլեկրտաէներգիա
տնօրենի աշխատասենյակ   1
ուսուցչանոց 1
Դասասենյակների թիվը` 10
Լաբորատորիա`
Նախնական զինպատրաստության` 1
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 80 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 15
Դասարանների թիվը` 3
Աշակերտների թիվը` 10/ 23 երեխա Բերդաշենի դպրոցից/
 
 
 

«Զույգաղբյուրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-35-57-35

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2801, գ. Զույգաղբյուր

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 23

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Հ․ Խաչատրյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթությունորը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջիներկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1926, որպես միջնակարգ դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.

Դպրոցի շենքիտիպը` հավաքովի-իտալական

Հարկայնությունը` 1 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` սեփական կաթսայատուն

 

Առանձնասենյակների թիվը` 1

Դասասենյակների թիվը` 10

Լաբորատորիա` 1

Առարկայականսենյան /կաբինետ` 1

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունըառկա է

 

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ`

Գրադարանի ֆոնդը` 300 կտորգիրք

Կոմպլեկտավորված դասարանների թիվը՝ 8

Աշխատողների թիվը` 23

Դասարանների թիվը` 8

Աշակերտների թիվը` 53

 

«Թավշուտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-94-59-45

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Թավշուտ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 26

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ա․ Սոխոյան

Կանոնադրություն

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`1924թ., որպես տարրական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային

Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 8
Լաբորատորիա` 0

Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 2
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 
Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 650 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 26
Դասարանների թիվը` 7
Աշակերտների թիվը` 48

 

 

«Իսահակյանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 077-61-20-27

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ գ. Իսահակյան,փողոց 5,շենք 6

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 28

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` ժ/պ Թ․ Գալստյան

 
 

Իրականացնում է միջնակարգ լրիվ կրթական ծրագրեր,որը հանդիսանում է միջնակարգ լրիվ կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական ավագ,հիմնական,տարրական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`հայտնի չէ
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը`1978թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկ
Ջեռուցման եղանակը`լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 5
Դասասենյակների թիվը`11
Լաբորատորիա`2
Առարկայական սենյակ`3
Նախնական զինապարտություն`1
Հրաձգարան`-
Համակարգչային կաբինետ`1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ`1
Մարզադահլիճ`1

Գրադարանային ֆոնդը`3641
Աշխատողների թիվը` 28
Դասարանների թիվը` 11
Աշակերտների թիվը` 103

Դպրոցն իրականացնում է նաև նախադպրոցական կրթություն, ունի 1 խումբ, 11 երեխա

 

«Լանջիկի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094-74-90-23

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ.Լանջիկ, փողոց 1 շենք 12

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 30

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

 Տնօրեն՝  Ծ․Հովհաննիսյան

Կանոնադրություն

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1902,
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1990թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 3
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան`
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 3500 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 30
Դասարանների թիվը` 12
Աշակերտների թիվը ` 110
 

«Լեռնակերտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 14-76-76

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, գ.Լեռնակերտ

Աշխատողներ` 28

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն ` Պ․ Կիրակոսյան  
 
 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին,երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1930թ.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2006թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված
 
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ

Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա` 0
Առարկայական սենյակ /կաբինետ/` 1
 
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2
Մարզադահլիճ` 1/ ունի հիմնական վերանորոգման կարիք/
Գրադարանի ֆոնդը` 3769 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 28
Դասարանների թիվը` 12
Աշակերտների թիվը` 148
 
 

 

«Լեռնուտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 31-44-19

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2622, գ. Լեռնուտ

Աշխատողներ` 13

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` <<Լեռնուտի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Տնօրեն`  Արմեն Կոստանյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1991թ.,
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1991թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` տնակային, փայտյա հավաքովի.
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` վառարանային
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 5
Լաբորատորիա`
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստության` -
Հրաձգարան`-
Համակարգչայինկաբինետ` -
Ինտերնետ կապի առկայությունը` - առկա 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` -
Մարզադահլիճ` -
Գրադարանի ֆոնդը` 40 կտոր
Աշխատողների թիվը` 13
Դասարանների թիվը` 4
Աշակերտների թիվը` 12

«Լուսակերտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 98-35-54-50

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Լուսակերտ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 25

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ս․ Սահակյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեծման տարեթիվը՝ որպես քառամյա-1947թ.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը- 1972թ.
Դպրոցի շենքի տիպը՝ հարմարեցված
Հարկայնությունը՝ 1 հարկանի
 
Ջեռուցման եղանակը՝ լոկալ ջեռուցում հեղուկ վառելանյութ
Առանձնասենյակների թիվը-1
 
Դասասենյակների թիվը-8
Լաբարատորիա-1
ՆԶՊ-1 (նախնական զինպատրաստություն)
Համակարգչայինկաբինետ-առկաչէ
 
Ինտերնետկապիառկայությունը՝ առկա է
Բացօթյասպորտհրապարակ-1
Մարզադահլիճ-1
 
Գրադարանային ֆոնդը՝ 170 կտոր գիրք
Աշխատողների թիվը՝ 25
 
Դասասենյակների թիվը՝ 8
Աշակերտների թիվը՝ 51
 

 

«Լուսաղբյուրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094-86-28-93

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ գ. Լուսաղբյուր 4-րդ փողոց, շենք 17

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 25

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Անահիտ Շահնազարյան

Իրականացնում է միջնակարգ լրիվ կրթական ծրագրեր, որը հանդիսանում է միջնակարգ լրիվ կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`հայտնի չէ

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը`1990թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 1 հարկ

Ջեռուցման եղանակը`լոկալ ջեռուցման ցանց և էլեկտրական մարտկոցներ

Առանձնասենյակների թիվը`3

Դասասենյակների թիվը`12

Լաբորատորիա`1

Առարկայական սենյակ`0

ՆԶՊ դասասենյակ`1

Արհեստանոց՝ 1

Առանձնասենյակ՝ 1

Հրաձգարան`0

Համակարգչային կաբինետ`1

Ինտերնետ կապի առկայությունը`առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ`հարմարեցված

Մարզադահլիճ`1

Գրադարանային ֆոնդը` 2000

Աշխատողների թիվը` 25

Դասարանների թիվը` 12

Աշակերտների թիվը`85

 

 

 

 

«Ծաղկուտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094-74-68-05

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գյուղ Ծաղկուտ 2 փողոց թիվ 3

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 17

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն Ա․ Զուռնաջյան

Իրականացնում է միջնակարգ  կրթություն, որը ներառում է հանրակրթական հիմնական

 

ծրագրերի առաջին, երկրորդ  եւ երրորդ աստիճանները:

 

Դպրոցիստեղծմանտարեթիվը` 1989 որպես միջնակարգ  դպրոց

Տվյալշենքումդպրոցիտեղակայմանտարեթիվը` 1989թ.

Դպրոցիշենքիտիպը`հարմարեցված

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցմանեղանակը` վառարաններով

 

Առանձնասենյակների թիվը` 5

Դասասենյակների թիվը` 8

Լաբորատորիա` -

Առարկայական սենյան /կաբինետ` -

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` -

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

 

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 304 կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը` 17

Դասարանների թիվը` 10

Աշակերտների թիվը` 27 

«Կամոյի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094 -68-07-99

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2611,գյուղ Կամո

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 21

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն` Ա․ Մանուկյան

 Կանոնադրություն

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը ներառում է հանրակրթական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1916, որպես երկդասյա դպրոց, 1934թ.-ից՝ յոթնամյա,

1960թ.-ից՝ միջնակարգ

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2000թ.

Դպրոցի շենքի տիպըտիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակըգազակաթսայով ջեռուցման համակարգ

Առանձնասենյակների թիվը` 2

Դասասենյակների թիվը` 12

Լաբորատորիա` - չկա

Առարկայական սենյակ/կաբինետ` 2

Նախնական զինպատրաստություն` 1

Հրաձգարան`

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայություն` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2

Մարզադահլիճ`չկա

Գրադարանի ֆոնդը` 6150 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 33

Դասարանների թիվը`   12

Աշակերտների թիվը`   171

Նախակրթարան՝ 12  երեխա

 

 

«Կապսի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 077 43-83-03

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրաի մարզ, 2625, գյուղ Կապս

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 23

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Նելլի Խոջումյան

Կանոնադրություն

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է հանրակրթական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1979թվ., որպես միջնակարգ դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1980թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` սոլյարայուղի վառարաններով

Առանձնասենյակների թիվը` 2

Դասասենյակների թիվը` 12

Լաբորատորիա` 1

Առարկայական սենյակ ` -

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան`-

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

 

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը`6000  կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը` 23

Դասարանների թիվը` 8

Աշակերտների թիվը` 49

 

«Կառնուտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 -85 -84 -35

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ,2612, գ. Կառնուտ ,Կամոյի խճ,12

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 35

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Հ․ Հովհաննիսյան

 
Դպրոցը, ըստկրթականմակարդակների իրականացնում է հանրակրթական հիմնական ծրագրեր՝ նախադպրոցական, տարրական, հիմնական, միջնակարգ:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1904թ, որպես եռամյա դպրոց,
1930-1962թթ. Եղել է յոթնամյա
1963-1987թթ.`ութնամյա.
1988-1989 ուստարվանից Կառնուտի 8-ամյա դպրոցը դարձել է միջնակարգ
1990թ.դպրոցը տվեց միջնակարգ կրթությամբ իրառաջին շրջանավարտները:

Տվյալշենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2002թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային
Հարկայնությունը` երկհարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրական ջեռուցիչներ

Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 11
Առարկայական սենյակ /կաբինետ՝ 6
Նախնական զինպատրաստության` 1

Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1,հարմարեցված դասարան
Գրադարանի ֆոնդը` 5771 կտոր գիրք
Որից դասագրքեր՝ 1680

Աշխատողների թիվը` 35
Դասարանների թիվը`12
Աշակերտների թիվը` 136

նախակրթարան՝ 13 երեխա

 

 

«Կարմրավանի հիմական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 -077- 23- 29- 24

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ.Կարմրավան

Աշխատողներ` 20

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Տնօրեն ` Լ․ Ավետիսյան
 
 

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է հանրակրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1989.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1990թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` Էլեկտրական
Առանձնասենյակների թիվը` 1

Դասասենյակների թիվը` 5
Լաբորատորիա` 0
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 0

Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան`
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 2742 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 20
Դասարանների թիվը` 5
Աշակերտների թիվը`20
 

 

«Կաքավասարի տարրական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-62-67-71

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գյուղ Կաքավասար

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 7

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Գ․Ղազարյան

Իրականացնում է տարրական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության առաջին մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին աստիճանը:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1993թ, որպես . տարրական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1993թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տեղակայած
Հարկայնությունը` 1հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` դիզ վառելիք/վառարանովև էլեկտրական ջեռուցիչով։

Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 3
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 112 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 7
Դասարանների թիվը` 1
Աշակերտների թիվը` 3
 
 
 

 

«Կրաշենի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 077-58-84-07

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2622, գ. Կրաշեն,փողոց 8 ,շենք 1

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 15

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Աննա Մարտիրոսյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն,որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության եկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը `1937թ.,որպես 8 ամյա դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1991
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրականությամբ

Առանձնասենյակների թիվը`1
Դասասենյակների թիվը`5
Գրադարան` 1
Ճաշարան` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը`առկա է

Աշխատողների քանակը 15
Դասարանների թիվը` 3
Աշակերտների թիվը` 15

 
 

 

«Կրասարի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094 96 35 13

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գյուղ Կրասար

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 21

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Լ․ Առաքելյան

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

 

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`1925, որպես տարրական դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.: 2019թվականին վերանորոգվել է և օգտագործվում է որպես նախակրթարան,

Դպրոցի շենքի տիպը`ոչ տիպային հավաք. Կոնստրուկցիաներով:

Հարկայնությունը` 1 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրական ջեռուցիչներով

Խաղասենյակ`  1

Առանձնասենյակ` 1

Հանդերձարան` 1

Սանհանգույց` 1

 

Նոր դպրոցի ստեղծման տարեթիվ`2017,

Հարկայնությունը`  2 հարկանի 

Ջեռուցման եղանակը` գազաֆիկացված

Առանձնասենյակների թիվը` 6

Դասասենյակների թիվը` 15

Լաբորատորիա` 1

Առարկայական սենյակ /կաբինետ` -8

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` -

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

 

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` -1

Գրադարանի ֆոնդը` 1500 կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը` 21

Դասարանների թիվը` 11

Աշակերտների թիվը` 80

Նախակրթարանի  սան `11

«Հայկաձորի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, հ․ Անի գյուղ Հայկաձոր, փ․ 4, շք 1

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 27

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`ժ/պ Կ․ Գևորգյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`1937 թ, որպես ութամյա դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2002թ.
 
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրական
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 11
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` չկա
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` չկա
Գրադարանի ֆոնդը 2744 գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 27
Դասարանների թիվը` 8
Աշակերտների թիվը` 52
 
 
 
 

«Հայկասարի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-47-88 -57

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ գ. Հայկասար

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 15

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն՝ Ն. Խաչատրյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որըհանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1999թ, որպես դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` ոչ տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը`ոչ լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 6
Դասասենյակների թիվը` 5
Լաբորատորիա` -
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 2
Նախնական զինպատրաստության` -
Հրաձգարան`-
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` -
Մարզադահլիճ` -
Գրադարանի ֆոնդը` 970 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 15
Դասարանների թիվը` 5
Աշակերտների թիվը` 20

 

«Հայկավանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 93 23 66

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 1326, գ. Հայկավան փ.1, նրբ.2, շ.7

Ֆաքս` haykavan.schoolsite.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 34

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ս.Մխիթարյան

 

Կանոնադրություն
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմանական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները։

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղադրաման տարեթիվը՝ 2003թ.
Դպրոցի շենքի տիպը՝ տիպային
Հարկայնությունը՝ 2 հարկ
Ջեռուցման եղանակը՝ մասնակի

Դպրոցն իրավունք ունի իրականացնել հետևյալ ծրագրերը՝

տարրական ընդհանուր  80 աշակերտ
հիմանական ընդհանուր 100 աշակերտ
միջնակարգ ընդհանուր  70 աշակերտ

Դպրոցն իրականացնում է հետևյալ կրթական ծրագրերը՝

տարրրական ընդհանուր  56 աշակերտ
հիմանական ընդհանուր  54 աշակերտ
միջնակարգ ընդհանուր  27 աշակերտ
դպրոցն աշխատում է 5  օրյա աշխատանքային շաբաթով
 

 

«Հայրենյացի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-84-45-01

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, գ. Հայրենյաց 13 փող, 3 շենք

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 29

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն՝ Մ․Ոսկանյան

Կանոնադրություն

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1865, որպես  միջնակարգ  դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1975թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` գազիֆիկացված լոկալ

Առանձնասենյակների թիվը` 2

Դասասենյակների թիվը` 12

Լաբորատորիա` 1

Առարկայական սենյան /կաբինետ` 0

Նախնական զինպատրաստության` 0

Հրաձգարան` 0

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 2214 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 29

Դասարանների թիվը` 12

Աշակերտների թիվը`  111

Նախակրթարանի սաների թիվը՝ 13

«Հառիճի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 244 5-52-05 093-04-43-75

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ գ.Հառիճ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 29

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` ժ/պ Լ․ Սարգսյան

Իրականացնում է տարրական, հիմնական ընդհանուր և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն, որը հանդիսանում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին երկրորդ երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1857, որպես 1928 թվականից միջնակարգ դպրոց
Տվյալշենքումդպրոցիտեղակայմանտարեթիվը` 1993թ.
Դպրոցիշենքիտիպը`տիպային նախագծով հարմարեցված կառույց
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրական

Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ`-
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան`-
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապիառկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` -1
Գրադարանի ֆոնդը` 2089 կտորգիրք

Աշխատողների թիվը` 29
Դասարանների թիվը` 10
Աշակերտների թիվը` 134
 
 

 

«Հարթաշենի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-55-91-64

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ , գ. Հարթաշեն

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 12

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ա․ Մաթևոսյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն ,որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1886 թ.,որպես ծխական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989 թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված
Հարկայնությունը` 1հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրական ջեռուցիչների միջոցով
Առանձնասենյակների թիվը` 1

Դասասենյակների թիվը 4
Լաբորատորիա` -0
Առարկայական սենյակ` -0
Նախնական զինպատրաստության` 0

Հրաձգարան` -0
Համակարգչային կաբինետ` 0
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` -
Մարզադահլիճ` -0
Գրադարանի ֆոնդը` -52

Մանկավարժների թիվը` 8
Դասարանների թիվը` 3
Աշակերտների թիվը` 14

«Հացիկի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 26-71-26

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2614, գյուղ Հացիկ,

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 23

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

ՏնօրենԱստղիկ Սարիբեկյան

Դպրոցը , ըստ կրթական մակարդակներ, իրականացնում է հանրակրթական ծրագրեր` տարրական, հիմնական, միջնակարգ :
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1974թ, որպես միջնակարգ դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1974թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված /երկրաշարժից հետո/
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա` չկա

Առարկայական սենյան /կաբինետ` 2
Համակարգչային կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` չկա

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2
Մարզադահլիճ` չկա
Գրադարանի ֆոնդը` 1369 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 23
Դասարանների թիվը` 9
Աշակերտների թիվը` 97

 

 

 

«Հողմիկի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 41 42 03, 055-15-20-15

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ.Հողմիկ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 23

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրենի` Ա. Աղեկյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդմակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդաստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`1929, որպես տարրական դպրոց։
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային, քարե
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրաէներգիա
Առանձնասենյակների թիվը` 4
Դասասենյակների թիվը` 15
Լաբորատորիա` 2

Առարկայական սենյակ /կաբինետ` -
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` -
Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` կա
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 1600 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 23
Դասարանների թիվը` 6
Աշակերտների թիվը` 38

 

 

 

«Հոռոմի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ.

Հեռ.` +374 077-455-299

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, գ.Հոռոմ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 49

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն՝ Ա․Ղալմուխյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն և ներառում է հանրակրթական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները
Դպրոցի ստեզծման տարեթիվը` 1978թ., որպես հանրակրթական դպրոց

Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլ. էներգիա
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը`14 /8 հատ վերանորոգման/
Լաբորատորիա`2

Առարկայական սենյակ
Նախնական զինպատրաստության`1
Հրաձգարան`
Համակարգչային կաբինետ`1
Ինտերնետ կապի առկայությունը`առկա է
Բացօթյա սպորտ հրապարակ`1
Մարզադահլիճ` 1 (վթարային )

Աշխատողների թիվը` 49
Դասարանների թիվը` 12
Աշակերտների թիվը` 256

 

«Հովիտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-40-39-85

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2619, գ.Հովիտ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 23

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն՝ Ս․Սանդրոսյան

Կանոնադրություն

Իրականացնում է միջնակարգ կրթությունև ներառում է հանրակրթական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:


Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1938.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1938թ
Աշխատողների թիվը` 23
Աշակերտներիթիվը` 55, որից 1-ը` ԿԱՊԿՈՒ
Նախակրթարանիերեխաներիթիվը` 0

Դասարաններիթիվը` 8
Դասասենյակների թիվը՝ 9
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Խոհանոց՝ 1
Ճաշարան՝ 1
Սննդի պահեստ՝ 1

Նախնական զինպատրաստության` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ՝ 1
Լաբորատորիա` չկա

Առարկայական սենյակ / կաբինետ` չկա
Հրաձգարան` չկա
Համակարգչային կաբինետ ` չկա
Գրադարանի ֆոնդը` 350 կտոր գիրք

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրականությամբ
 

 

«Հովունիի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 098-50-15-07

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2615, գ. Հովունի

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 21

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն ՝ Ա․ Պետրոսյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը 1982թ, որպես հիմնական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը 1982թ.
 
Դպրոցի շենքի տիպը տիպային
Հարկայնությունը 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը էլ. ջեռուցում
Առանձնասենյակների թիվը 3
Դասասենյակների թիվը 9
Լաբորատորիա 1
 
Առարկայական սենյակ / կաբինետ 0 /
Նախնական զինպատրաստության 1
Հրաձգարան չկա
Համակարգչային կաբինետ 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ 0
Մարզադահլիճ 1
Գրադարանի ֆոնդը կտոր գիրք
Աշխարողների թիվը 21
Դասարանների թիվը 8
Աշակերտների թիվ 36

«Հովտաշենի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 098-32-12-00

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3315, գ Հովտաշեն,7-րդ փողոց շ. 9

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 15

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ա․ Իգիթյան

 
Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1992, որպես ութամյա  դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1992թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` թիթեղյա վառարաններով դիզ վառելիք
 
Առանձնասենյակների թիվը` 1
Դասասենյակների թիվը` 7
Լաբորատորիա` 0
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 0
Նախնական զինպատրաստության` 0
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ`1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` չկա
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 0
Գրադարանի ֆոնդը` 450 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 15
Դասարանների թիվը` 5
Աշակերտների թիվը` 37
 

«Հովտունի տարրական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094 62 94 53

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ.Հովտուն

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 9

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ն․Հուրոյան

 
Իրականացնոեւմ է տարրական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության առաջին մակարդակը և ներառում է հանրակրթական տարրական ծրագրեր
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը  1929թ., որպես տարրական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`  տիպային
Հարկայնությունը` 1հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` դիզ.վառելիքով, վառարանային
Առանձնասենյակների թիվը` 1
Դասասենյակների թիվը`  4
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` չունի
Մարզադահլիճ` 1հարմարեցված                                                                                                                            Գրադարանի ֆոնդը`  50 կտոր գիրք 
 
Աշխատեղների թիվը`  7
Դասարանների թիվը ` 4
Աշակերտների թիվը`  11                            

«Ձիթհանքովի միջնակարգ դպրող»ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0242 6-00-07, 094-82-13-76

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ.Ձիթհանքով

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 35

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Կ․ Բալաբեկյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն , որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին երկրորդ և երրորդ աստիճանները
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`1938թ.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը ` 1967թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային
Հարկայնությունը` եռահարկ
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը ` 16
Առարկայական սենյակ/կաբինետ` 2
Նխնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը `կա
Բացօթյա սպորտհրապարակ`1
Մարզադահլիճ `1
Գրադարանի ֆոնդը` 6860 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 35
Դասարանների թիվը` 12
Աշակերտների թիվը` 182
Նախակրթարանի երեխաների թիվը` 22
 
 

 

«Ձորակապի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-76-56-74

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ գ. Ձորակապ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 41

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Կ․Սահակյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն , որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցիստեղծման տարեթիվը` 1921թ.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1964թ. 2003թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային
Հարկայնությունը`2 հարկանի
Ջեռուման եղանակը` լոկալ ջեռուցմանցանց
Առանձնասենյակների թիվը`3
Դասասենյակների թիվը` 12
Ճաշարան `1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ`1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ`1
Մարզադահլիճ` չկա
Գրադարանային ֆոնդ` 2391
Բուժկետ `1
Գրադարան `1
Ոսուցչանոց `2
Լաբորատորիա `1

Աշխատողների թիվը` 41
Դասարանների թիվը` 12
Աշակերտների թիվը `262
Նախակրթարան՝ 13 երեխա

 

«Ձորաշենի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2805, գյուղ Ձորաշեն

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 27

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Գ․ Շաբոյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ  երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1937, 
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1990թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` վառարան ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 4
Դասասենյակների թիվը` 7
Լաբորատորիա` 3
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 10
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան`
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 3
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 2011կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 27
Դասարանների թիվը` 9
Աշակերտների թիվը` 39
 

«Ղազանչիի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 098-54-23-72

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, 2806, գ.Ղազանչի

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 29

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն՝ Մարտուն Խաչատրյան

 
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1964 որպես միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1992թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`թիթեղյա թեթև կոնստրուկցիաներից
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրական

Առանձնասենյակների թիվը` 1
Դասասենյակների թիվը` 10
Լաբորատորիա`չկա
Առարկայական սենյան /կաբինետ` չկա
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան`չկա
Համակարգչային կաբինետ, Արմաթ լաբ.` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկաէ
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ`չկա
Գրադարանի ֆոնդը` 3480 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 29
Դասարանների թիվը` 10
Աշակերտների թիվը` 69

 

«Ղարիբջանյանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2616, գ. Ղարիբջանյան. Գյումրի-Արմավիր մայրուղի թիվ 7

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 26

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`ժ/պ Անահիտ Հակոբյան 

 Կանոնադրություն

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` - 1927թ. որպես տարրական դպրոց:
Տվյալ շենքում տեղակայման տարեթիվը ` 1994 թ.
Դպրոցի շենքի տիպը հարմարեցված
Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը ` դիզելային վառելանյութ, վառարաններով
Առանձնասենյակների թիվը` 1
Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա` 2 /1 քիմիա և կենսաբանություն, 1 ֆիզիկա/
Առարկայական սենյակ /կաբինետ/ -
Նախնական զինապարտություն - 1
Հրաձգարան` -
Համակարգչային կաբինետ 1
Ինտերնետ կապի առակայություն` - առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ - 4
Մարզադահլիճ - 1
Գրադարանային ֆոնդը` 950 կտոր գեղարվեստական գրականություն

Աշխատողների թիվը` 26
Դասարանների թիվը` - 12
Աշակերտների թիվը` դպրոցում - 106 աշակերտ

Նախակրթարանի ստեղծման տարեթիվը` 2008 թ. - 4 երեխա

 

 

«Մայիսյանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094-22-12-60

Մանրամասն ↓

Հասցե` ` ՀՀ Շիրակի մարզ,2617, գ.Մայիսյան

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 33

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Հրաչյա Մսրյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է կրթության
Երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական ընդհանուր ծրագրերիառաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1910թ., որպես տարրական դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1977թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`երկաթբեթոնյա
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` գազ, էլեկտրոտաքացուցիչ

Առանձնասենյակների թիվը` 7
Դասասենյակների թիվը` 12
Կազմավորված դասարաններ-11
Լաբորատորիա` 1

Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 3
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` -

Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2
Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 4479 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 33
Դասարանների թիվը` 12
Աշակերտների թիվը` 141
Դպրոցում սովորող ԿԱՊԿ-1

 

 

 

«Մարալիկի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0242 -2 -19-28, 094-28-01-25

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Մարալիկ, Հրանտ Շահինյան փողոց, 6 նրբանցք շ.5

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 64

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` ժ/պ Մ․ Գալստյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը ներառում է հանրակրթական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Իրականացնում է նախադպրոցական կրթություն:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1929 որպես միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1971թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 15
Դասասենյակների թիվը` 22
Լաբորատորիա` 3
Առարկայական սենյակ/կաբինետ` 4
Նախնական զինպատրաստություն`3
Հրաձգարան` չկա
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայություն` առկա է
Արմաթ ինժեներական լաբորատորիա ՝ 1

Բացօթյա սպորտհրապարակ` առկա է
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 10853

Աշխատողների թիվը` 64
Դասարանների թիվը` 22

Աշակերտների թիվը` 506

 

 

«Մարալիկի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0242 2 10 75, 093 05-58- 50

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2901, ք.Մարալիկ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 43

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ն. Գասպարյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին ,երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1991, որպես միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1991թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 7

Դասասենյակների թիվը` 20
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան`

Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ`
Մարզադահլիճ`1

Գրադարանի ֆոնդը` 2348 կտոր գիրք
Աշխատողների թիվը` 43
Դասարանների թիվը` 13
Աշակերտների թիվը` 297

Նախակրթարան - 18

 

«Մարմաշենի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 091-32-41-52

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2618, գյուղ Մարմաշեն

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 35

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Մ․Մխիթարյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին , երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1926թ. որպես միջնակարգ դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1990թ.
Դպրոցի շենքի տիպը՝ տիպային
Հարկայնությունը՝ 2
 
Ջեռուցման եղանակը՝ լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը՝ 4
Դասասենյակների թիվը՝ 17
Լաբորատորիա՝ 1
Առարկայական սենյակ՝ 1
Նախնական զինպատրաստության՝ 1
Հրաձգարան՝ 0

Համակարգչային կաբինետ՝ 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը՝ առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ՝ 4
Մարզադահլիճ՝ 1
Գրադարանի ֆոնդը՝ 1767 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը՝ 35
Դասարանների թիվը՝ 12
Աշակերտների՝ թիվը 222

Նախակրթարանի սաների՝ թիվը 11
 

 

«Մեծ Մանթաշի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094-58-34-84

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ.Մեծ Մանթաշ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 40

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Գ․ Սանդոյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության առաջին, երկրորդ և երրորդ մակարդակները և ներառում է հանրակրթական հիմնական միջնակարգ ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեզծման տարեթիվը` 1857
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1978թ.

Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը`4

Դասասենյակների թիվը`4
Լաբորատորիա`2
Առարկայական սենյակ/ կաբինետ`7
Նախնական զինպատրաստության`1
Հրաձգարան` չկա
Համակարգչային կաբինետ`1
Ինտերնետ կապի առկայությունը`առկա է
Բացօթյա սպորտ հրապարակ` 3
Մարզադահլիճ`1
Գրադարանի ֆոնդը` 7890 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 40
Դասարանների թիվը` 12
Աշակերտների թիվը` 278

 

«Մեծ Սարիարի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 74-59-64

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, 2622, գ. Մեծ Սարիար փողոց 5/1

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 25

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն՝ Աննա Ավետիսյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որն իրականացվում է եռաստիաճան /տարրական,
հիմնական, միջնակարգ / միջն. հանրակրթական դպրոցում:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1945 թվ.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1996թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման սիստեմ, դիզ. վառելիքով

Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 11
Լաբորատորիա` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 0
Ճաշարան՝ 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապ- առկա է

Բացօթյա հրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` չկա
Գրադարանի ֆոնդը` 500 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 25
Դասարանների թիվը` 7
Աշակերտների թիվը` 41
 

 

«Մեծ Սեպասարի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 077 95-04-86

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ.Մեծ Սեպասար

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 32

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Հ․ Մելիքյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`1926, որպես տարրական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1990թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`ոչ տիպային հավաք. կոնստրուկցիաներով
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 17
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 2
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` -
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` -
Գրադարանի ֆոնդը` 3600 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 32
Դասարանների թիվը` 1
Աշակերտների թիվը` 160
Նախակրթարան՝ 1 դասասենյակ, 16 երեխա
 

«Մեղրաշատի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 077-01-28-89

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ.Մեղրաշատ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 23

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Տնօրեն` Գ․ Մազմանյան
 
Կանոնադրություն
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն և ներառում է հանրակրթական ծրագրերի առաջին, երկրորդ ևերրորդ աստիճանները: Դպրոցի ստեզծման տարեթիվը` 1936թ., որպես միջնակագ դպրոց
 
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2005թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային
Հարկայնությունը` 1.5 հարկանի
Ջեռուցմանեղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը`4
Դասասենյակների թիվը`10
Լաբորատորիա`1
Առարկայականսենյակ/կաբինետ`
Նախնական զինպատրաստության`1
Հրաձգարան` չկա
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը`առկա է
Բացօթյա սպորտ հրապարակ`2
Մարզադահլիճ` չկա
 
Գրադարանի ֆոնդը`1150 կտորգիրք
Աշխատողների թիվը` 23
Դասարանների թիվը` 8
Աշակերտների թիվը` 60
Նախակրթարան 4 սան
 

«Մեղրաշենի միջնակարգ դպրոց»ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094-84-00-50

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, 3017, գյուղ Մեղրաշեն

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 39

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Տնօրեն` Գ․Պետրոսյան

Իրականացնոիմ է տարրական, ընդհանուր, հիմնական ընդհանուր և միջնակարգ /լրիվ/ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառնում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`1961թ.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը 1974թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը`լոկալ
Առանձնասենյակների թիվը` 4
Դասասենյակների թիվը`12
Լաբորոտորիա`2
Առարկայական սենյակ 0
Նախնական զին պատրաստություն 1
Հրաձգարան 0
Համակարգչային կաբինետ 1
Ինտեռնետ կապի առկանությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտային հրապարակ 1
Մարզադահլիճ 1
Գրադարանային ֆոնդը`13000
Աշխատեղների թիվը` 39
Դասարանների թիվը` 12
Աշակերտների թիվը` 142
Նախակրթարան՝ 24 սան

«Մուսայելյանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 098 32-55-36

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք համայնք, բնկ․ Մուսայելյան

Վեբ կայք` https://musaelyan.schoolsite.am/

Էլ. փոստ`

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն ` ժ/պ Վ․ Ստեփանյան

 

 

«Մուսայելյանի Ռաշիդ Առաքելյանի անվան միջնակարգ դպրոց » ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 077-39-05-41

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2619, Ախուրյան համայնք, գ. Բասեն 5փ 8շ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 27

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Թ. Սոլախյան

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1920 որպես դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2007թ.


Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց


Առանձնասենյակների թիվը` 1
Դասասենյակների թիվը`9
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկաէ
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1


Բացօթյա խաղահրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Ճաշարան 1
Խոհանոց 1
Սննդի պահեստ 1
Զենքի պահեստ 1
Արմաթ լաբորատոիրա 1
Միջոցառումների դահլիճ 1
Հանդերձարան 1
Նախասրահ 1
Կաթսայատուն 1
Կիսակառույց մասնաշենք 2
Սանհանգույց 4


Ուսուցչանոց 1
Գրադարան 1
Գրադարանի ֆոնդը` 3401 կտոր գիրք
Աշխատողների թիվը` 27
Դասարանների թիվը` 12
Աշակերտների թիվը` 226

 

 

 

«Նահապետավանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 77-08-93-04

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3018, գ. Նահապետավան

Աշխատողներ` 31

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն` Բակուր Հովհաննիսյան

Իրականացնում է միջնակարգ  կրթություն և ներառում է միջնակարգ ծրագրերի նախադպրոցական, առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1924, որպես տարրական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1972թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` հեղուկ վառելանյութ
 
Առանձնասենյակների թիվը` 7
Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 3
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 1
Համակարգչային կաբինետ` - 0
Ինտերնետ կապի առկայությունը` կա
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 1400 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 31
Դասարանների թիվը` 10
Աշակերտների թիվը` 95
 

«Նոր Ախուրյանի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 098-28-05-76

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, 2601, գ, Ախուրյան, Նոր Ախուրյան

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 22

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Լ․Կարապետյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1993թ, 
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1993թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված
Հարկայնությունը` մեկ հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրական սալիկ
Առանձնասենյակների թիվը` 4
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյակ /կաբինետ`
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան`
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 600 կտոր գիրք
Աշխատողների թիվը` 22
Դասարանների թիվը` 5
Աշակերտների թիվը` 29

«Նոր Կյանքի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 055-56-55-97

Մանրամասն ↓

Հասցե` գ.Նոր Կյանք, փողոց 7, շենք 2

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 35

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն՝  Զ․ Պետրոսյան

Դպրոցը շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող, իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող, հանրակրթական մեկ կամ մի քանի ընդհանուր, այդ թվում` հոսքային կամ առանձին առարկաների խորացված ուսուցմամբ հանրակրթական հիմնական ծրագրեր (տարրական ընդհանուր կրթական ծրագրեր, հիմնական ընդհանուր կրթական ծրագրեր, միջնակարգ ընդհանուր կրթական ծրագրեր) իրականացնող ուսումնական հաստատություն է:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1926թ.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1969թ., հիմնանորոգում` 2011թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային
Հարկայնությունը` երկու հարկանի, ունի նաև նկուղային հարկ

Նախագծային հզորությունը` 360 աշակերտի համար
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 3 (տնօրեն, փոխտնօրեն, տնտեսվար)
Լաբորատորիա` 3 (ֆիզիկա, քիմիա-կենսաբանություն, համակարգչային)
Առարկայական կաբինետներ` 3 («Բռնկվող աստղեր», շախմատի, տեխնոլոգիայի)
Ուսուցչանոց-1

Հրաձգարան-ՆԶՊ կաբինետ-1
Համակարգչային կաբինետ-1
Արհեստանոց-1
Բուժկետ-1
Ինտերներ կապի առկայությունը-առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ-1
Մարզադահլիճ-1
Հանդիսությունների դահլիճ-1
Ճաշարան-1
Գրադարան-1

Գրադարանային ֆոնդ - 9400 կտոր գիրք
Աշխատողների թիվը` 35
Դասասենյակների թիվը` 12
Աշակերտների թիվը՝ 170 (85 տղա + 85 աղջիկ)
 

 

«Շաղիկի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094 86-32-16

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ.Շաղիկ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 6

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն` ժ/պ Ա. Ղուկասյան 

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

 

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1989, որպես ութամյա դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցիտեղակայման տարեթիվը` 1989թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված

 

Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրոէներգիա
Առանձնասենյակների թիվը` 1
Դասասենյակներիթիվը` 2

 

Լաբորատորիա` -0
Առարկայականսենյակ /կաբինետ` -0
Նախնական զինպատրաստության` -0
Հրաձգարան` -0

 

Համակարգչային կաբինետ` -0
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` -0
Մարզադահլիճ` -0
Գրադարանի ֆոնդը` 70 կտորգիրք

 

Աշխատողների թիվը` 6
Դասարանների թիվը` 1
Աշակերտների թիվը` 2

 

 

«Շիրակավանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 077 33-32-37

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, 2909, գ. Շիրակավան

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 39

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` ժ/պ Մ․ Բալոյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր
Կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է
Հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1896թ. ,որպես միջնակարգ դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1981թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 2

Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա` 0
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` չկա
Համակարգչային կաբինետ` չկա

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Նախակրթարան` առկա է
Բացօթյ ասպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 7399 կտորգիրք

Աշխատողների թիվը` 39
Դասարանների թիվը` 11
Աշակերտների թիվը` 118

Նախակրթարանի երեխաների թիվը՝ 9

 

 

«Շիրակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 93-31-64-59

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2620, գյուղ Շիրակ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 39

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն՝ Հասմիկ Քոչարյան

 
 

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն,որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը եվ ներառում է հանրակրթական ծրագրերի առաջին, երկրորդ եվ երրորդ աստիճանները: Դպրոցը ունի նախակրթարան, որը գործում է 2008թվականից:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը՝ մինչեվ 1926թ. ծխական դպրոց,1927թվականից հիմնական դպրոց, 1964թվականից միջնակարգ դպրոց:

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը 2002թ.

Դպրոցի շենքի տիպը՝ տիպային

Հարկայնությունը՝ 1.5 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը՝ էլեկտրաէներգիա

Առանձնասենյակների թիվը՝ 2

Դասասենյակների թիվը՝ 12

Լաբորատորիա՝ 2

Առարկայական սենյակ /կաբինետ/՝ 1

Նախնական զին պատրաստության՝ 1

Համակարգչային կաբինետ՝ 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը՝ առկա է

Մարզադահլիճ՝ 1

Գրադարանային ֆոնդը՝ 2562 կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը՝ 39

Դասարանների թիվը՝ 11

Աշակերտների թիվը՝ 118

Նախակրթարանի երեխաների թիվը՝ 9

 

 

«ՇՊՀ ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 5-18-63

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3114, ք. Գյումրի, Թումանյան 85

Վեբ կայք` http://3avagdproc.blogspot.com

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 44

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ինեսսա Մուրադյան

Իրականացնում է կրթություն, որը հանդիսանում
է 3-րդ աստիճանի 10-12-րդ դասաարն -3 տարի և
 2-րդ աստիճանի 9-րդ դասարան-1 տարի /2015-2016 թթ./
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 2008թ., որպես ավագ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1937թ.
Հարկայնությունը` 3 հարկանի /կիսանկուղով/
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 6
Դասասենյակների թիվը` 16
Լաբորատորիա` 4
 
Առարկայայան սենյակ/կաբինետ` 7
Նախնական զինպատրաստության` 1
Զենքի սենյակ` 1
Համակարգչային կաբինետ` 2
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 5411 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 44
Դասարանների թիվը` 9
Աշակերտների թիվը` 169

 

«Ողջիի Ղարիբ Առուստամյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 077-50-82-82

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2707, գյուղ Ողջի

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 16

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Տնօրեն՝  Գ․ Աբրահամյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը ներառում է հանրակրթության եռաստիճան ծրագրերը:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը՝ 1989թ. Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը՝ 2003թ.

 

Դպրոցի շենքի տիպը՝   տիպային

Հարկայնությունը՝     1 հարկանի

Ջեռոցման եղանակը՝   գազով

Առանձնասենյակների թիվը՝ 2

Դասասենյակների թիվը՝    5

Լաբարատորիա՝   -

Առարկայական սենյակ / կաբինետ/   2

Նախնական զինպատրաստության՝   1

Հրաձգարան՝   -

Համակարգչային կաբինետ՝   1

Ինտերնետ կապի  առկայությունը՝     առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ՝ 1

Մարզադահլիճ՝ -

Գրադարանի ֆոնդը՝      885

Աշխատողների թիվը՝      16

Դասարանների թիվը՝     10

 

Աշակերտների թիվը՝      32

«Ոսկեհասկի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 98-16-10-29

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2621, գ.Ոսկեհասկ, 11 փող. 27 շենք

Աշխատողներ` 34

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Հ․ Խաչատրյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը ներառում է հանրակրթական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1935թ., որպես երկդասյա դպրոց, 1960թ.-ից՝ միջնակարգ
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2003թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված /նախկին մանկապարտեզի շենքում/
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրական տեներով

Առանձնասենյակների թիվը`5
Դասասենյակների թիվը` 16
Լաբորատորիա` -
Առարկայական սենյակ/կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստություն` 1
Հրաձգարան` չկա
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայություն` կա

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` չկա
Գրադարանի ֆոնդը` 2151 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 31
Դասարանների թիվը` 12
Աշակերտների թիվը` 176

 

 

«Պեմզաշենի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 93 18 28 98

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ հ․Արթիկ, բնկ․ Պեմզաշեն 1 փողոց, 1շենք

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 56

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Լ․Նազարեթյան

 

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է կրթության երրերդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ  աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`1968, որպես միջնակարգ  դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1968թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`քարաշեն

Հարկայնությունը` 3 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 3

Դասասենյակների թիվը` 21

Լաբորատորիա` 2

Առարկայական սենյան /կաբինետ` 3

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` 0

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 3

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 11200 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 56

Դասարանների թիվը` 17

Աշակերտների թիվը` 386, որի մեջ մտնում են կրթության առանաձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 4 աշակերտ՝ 2-ը միջին ծանրության, 2-ը ծանր

«Ջաջուռ կայարանի տարրական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2623, գ. Ջաջուռ կայարան

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 4

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Էմմա Սարգսյան

Իրականացնում է տարրական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր
և ներառում է հանրակրթական ծրագրերի առաջին  աստիճանը:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1898 թ., որպես տարրական դպրոց
Տվյալ տնակում տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` ոչ տիպային վագոն-տնակ
Հարկայնությունը` միահարկ
Ջեռուցման եղանակը` վառարանային
 
Առանձնասենյակների թիվը` 1
Դասասենյակների թիվը` 3
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Աշխատողների թիվը` 4
Դասարանների թիվը` 1
Աշակերտների թիվը` 6
 

 

«Ջաջուռի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-16-57-74

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ,Ախուրյան համայնք գ.Ջաջուռ փողոց 1 շենք 57 2622, գ.Ջաջուռ

Աշխատողներ` 28

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն ` Թ․ Սուվարյան
 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որն իրականացվում է եռաստիճան միջնակարգ հանրակրթական դպրոցում:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1878 որպես դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2000թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ
Առանձնասենյակների թիվը` 1

Դասասենյակների թիվը` 12
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Դպրոցում գործում է «Արմաթ» ինժեներական լաբորատորիա

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ`բացակայում է
Գրադարանի ֆոնդը` 1400 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 28
Դասարանների թիվը` 9
Աշակերտների թիվը` 98
Նախակրթարան մեկ խումբ, 6 երեխա
 

 

 

 

«Ջրաձորի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094-66-25-66

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2701, գ. Ջրաձոր

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 22

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` ժ/պ Սուսաննա Ալավերդյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջինից երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1936, որպես դպրոց` 1956թ

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2003թ
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրական, անհատականտեն և էլեկտրասալիկ

Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 8
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` -1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` -
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2
Մարզադահլիճ`
Գրադարանի ֆոնդը`2050 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 22
Դասարանների թիվը` 5
Աշակերտների թիվը` 20
Նախակրթարան՝ մեկ դասասենյակ, 0 սան

 

 

«Ջրառատի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 39-85-44

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ,2624, գյուղ Ջրառատ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 30

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Արա Սուքիասյան

Կանոնադրություն

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը ներառում է հանրակրթական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը ` 1930թ., որպես ութամյա դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1980թ.

Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային

Հարկայնությունը` 1 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցում

Առանձնասենյակների թիվը`3

Դասասենյակների թիվը` 13

Լաբորատորիա` 2

Առարկայական սենյակ/կաբինետ` 1

Նախնական զինպատրաստություն` 1

Հրաձգարան` չկա

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայություն` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 5453 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 30
Դասարանների թիվը` 12
Աշակերտների թիվը` 115

նախակրթարան 8 երեխա


 

 

«Ջրափիի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094-34-35-39

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Ջրափի 7փող. 19շենք

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 32

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Մ.Հովհաննիսյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն և ներառում է հանրակրթական դպրոցի
1-12 դասարանների ծրագիրը

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1974,
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1974թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
տնօրենի աշխատասենյակ 1
փոխտնօրենի աշխատասենյակ 1
Լաբորատորիա 1
Դասասենյակների թիվը` 11
Լաբորատորիա` 1
Կաբինետ՝ 3
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 2000 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 30
Դասարանների թիվը` 10
Աշակերտների թիվը` 90
Նախակրթարան՝ 1
Սաների թիվը՝ 2
 
 
 
 

 

«Սառնաղբյուրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` 0242-31-1-94, +374 098-74-47-75

Մանրամասն ↓

Հասցե` գ.Սառնաղբյուր

Վեբ կայք` https://sarnaghbyur.schoolsite.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 56

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ն․Այվազյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է հանրակրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1903թ.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1971թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային
Հարկայնությունը` 3 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրոջեռուցիչներ

Առանձնասենյակների թիվը` 5
Դասասենյակների թիվը` 18
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյակ/ կաբինետ` 2

Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ - 1
Ռոբոտաշինության կաբինետ -1
Ինտերնետային կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Ֆուտբոլի դաշտ -1
Մարզադահլիճ - 1
Ճաշարան -1
Խոհանոց -1

Գրադարան-ընթերցասրահ -1
Գրադարանային ֆոնդ` 10098 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 56
Դասարանների թիվը` 22
Աշակերտների թիվը` 518

 

 

«Սարագյուղի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ գյուղ Սարագյուղ

Աշխատողներ` 18

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն՝  Գ․ Հակոբյան

Կանոնադրություն

Իրականացնում է հիմնական կրթություն և ներառում է հանրակրթական ծրագրերի առաջին և երկրորդ ևերրորդ աստիճանները:

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2002թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային, նորակառույց
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցմանեղանակը` լոկալ էլեկտրական տեներով
Առանձնասենյակների թիվը`2
Դասասենյակների թիվը`8
Լաբորատորիա`

Առարկայականսենյակ/կաբինետ`
Նախնական զինպատրաստության`
Հրաձգարան`
Համակարգչային կաբինետ`1
Ինտերնետ կապի առկայությունը`առկա է
Բացօթյա սպորտ հրապարակ` կա
Դահլիճ` 1

Աշխատողների թիվը` 18
Դասարանների թիվը` 3
Աշակերտների թիվը` 11

 

 

«Սարալանջի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 098-38-68-50

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ 3321 գ.Սարալանջ 1-ին փողոց շենք 2

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 35

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն՝ Մ․ Սարգսյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն,
որը հանդիսանում է պարտադիր
կրթության 3-րդ մակարդակը և ներառում է
հանրակրթական
հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և
երրորդ աստիճանները

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը ` 1904թ.
Դպրոցի տեղակայման տարեթիվը տվյալ
շենքում ` 2001թ
Շենքի տիպը - հարմարեցված, մեկ հարկանի
Ջեռուցման եղանակը - լոկալ
Առանձնասենյակների թիվը ` 2
Դասասենյակների թիվը ` 12
Լաբորատորիա ` 0

Առարկայական սենյակ, կաբինետ ` 2
Նախնական զինպատրաստվածություն ` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապը առկա է
Բացօթյա սպորտ-հրապարակ ` 4
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանային ֆոնդը ` 4486 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 35
Դասարանների թիվը ` 12
Աշակերտների թիվը ` 132
Նախակրթարանի սաների թիվը՝ 11

 
 
 

 

«Սարակապի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-35-83-93

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2902, գ. Սարակապ, փողոց 1, շենք 15

Աշխատողներ` 25

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Մ․ Ծառուկյան

Իրականացնում է միջնակարգ լրիվ  կրթական  ծրագրեր, որը հանդիսանում է միջնակարգ լրիվ կրթության երրորդ մակարդակը,  ներառում   է  նախադպրոցական  և հանրակրթական ավագ,հիմնական,տարրական   և   ծրագրերի  առաջին,երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1929թ.

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1982թ.

Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկ

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը`  2

 

Դասասենյակների  թիվը`  12

Լաբորատորիա`  2

Առարկայական  սենյակ` 3

Նախնական զինապարտություն` 1

Հրաձգարան` 0

 

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ`1

Մարզադահլիճ`  1

Գրադարանային ֆոնդը`  2004  կտոր  գիրք

 

Աշխատողների թիվը`  25

Դասարանների թիվը`  9

Աշակերտների թիվը`  76

 

Նախակրթարան`  1  երեխա

 

«Սարատակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 077-82-47-11

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ.Սարատակ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 36

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրենի`  Աննա Գրիգորյան 

Իրականացնում է միջնակարգ ընդհանուր կրթական ծրագրեր
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1971, որպես միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1971թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցում էլեկտրական մարտկոցներ
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա` 1

Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 4
Նախնական զինպատրաստության` 1
Զենքի պահեստ` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Արհեստագործական սենյակ`1

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 4650 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 36
Դասարանների թիվը` 12
Աշակերտների թիվը` 185

 

 
 

 

«Սիզավետի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 077-76-17-08

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Սիզավետ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 24

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրենի` Քնարիկ Համբարյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր
կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական
ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1988թ., որպես միջնակարգ  դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1988թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրական
 
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա` 0
Առարկայական սենյան /կաբինետ`1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտ հրապարակ` 2
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 2600 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 24
Դասարանների թիվը` 6
Աշակերտների թիվը` 34
 
 
 
 
 

«Սպանդարյանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 077-604-909

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Սպանդարյան 15փող, 33 շենք

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 38

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն՝ ժ/պ Թ․ Մարտիրոսյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1976թ., որպես  միջնակարգ  դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1976թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 8
Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 0
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 14 217 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 38
Դասարանների թիվը`12    
Աշակերտների թիվը` 216
 

«Վահրամաբերդի Հ. Մկրտչյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094 20 75 90

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2625, գ. Վահրամաբերդ 16փ․ 2 շ․

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 34

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն` Լ․Գասպարյան

 

Դպրոցը իրականացնում է միջնակարգ կրթություն
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1971 թիվ, որպես միջնակրգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը`2001 թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը 13
Լաբորատորիա` -1 «Արմաթ» ռոբոտաշինության
Առարկայական սենյակ /կաբինետ/ -
Նախնական զինպատրաստության` - 1
Հրաձգարան` -
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդ` 228
Աշխատողների թիվը` 34
Դասարանների թիվը 12
Աշակերտների թիվը 173
Նախակրթարանի աշակերտների թիվը` 10
 

 

«Վարդաքարի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, գ.Վարդաքար

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 27

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Ն․ Սահակյան
 

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն և ներառում է հանրակրթական ծրագրերի առաջին, երկրորդ ևերրորդ աստիճանները

Դպրոցի ստեզծման տարեթիվը` 1960թ.,

Դպրոցի շենքի տիպը` նորակառույց, երկհարկանի, Ջեռուցման եղանակը-  գազի կաթսաներ

Շուրջօրյա ջրամատակարարում
Ինտերնետ կապի առկայությունը`առկա է
Բացօթյա սպորտ հրապարակ`1
Գրադարանի ֆոնդը` 2875 կտոր գիրք
 

Աշխատողների թիվը` 27
Դասարանների թիվը` 10
Աշակերտների թիվը` 83
 

«Տուֆաշենի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 93 18 48 14

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3025 գ.Տուֆաշեն, փող. 1, շենք 15

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 20

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն՝  ժ․ Ոսկանյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ(լրիվ) ընդհանուր կրթություն, որն հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է միջնակարգ(լրիվ) ընդհանուր հանրակրթական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ  աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1921թ., որպես  ծխական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1966թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` վառարաններով(հեղուկ վառելիք)
 
Առանձնասենյակների թիվը` 1
Դասասենյակների թիվը` 4
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան`
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ`
Գրադարանի ֆոնդը` 5276 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 20
Դասարանների թիվը` 6
Աշակերտների թիվը` 33
 
 
 
 
 
 
 
 

«Ցողամարգի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0245 6-04-07, 077-03-16-50

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Ցողամարգ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 27

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ա․ Արշակյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, և ներառում է հանրակրթական միջնակարգ  ծրագրերի
առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1921
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1990թ.
 
Դպրոցի շենքի տիպը` մետաղապլաստե
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ (հեղուկ վառելիք)
Առանձնասենյակների թիվը`  2
Դասասենյակների թիվը` 13
Լաբորատորիա` -1
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 3
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` -
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` կա
Բացօթյա սպորտ հրապարակ` 3
Մարզադահլիճ` - չկա
 
Գրադարանի ֆոնդը` 8700
Աշխատողների թիվը` 27
Դասարանների թիվը` 10
Աշակերտների թիվը` 80
 

«Փանիկի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094 96 96 36

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3026, գ. Փանիկ, 2-րդ փողոց, 2

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 53

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Արսեն Մամիկոնյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1860-ական, որպես երկդասյա դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2000թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցմանեղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 6
Դասասենյակների թիվը` 22
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 2
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` -
Համակարգչային կաբինետ` 2
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկաէ
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 7224 կտորգիրք

Աշխատողների թիվը` 53
Դասարանների թիվը` 16
Աշակերտների թիվը` 342
 

 

«Փոքր Մանթաշի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 077-18-68-76

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գյուղ Փոքր Մանթաշ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 40

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Մ․ Կարապետյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1932թ, որպես .միջնակարգ դպրոց 1980թ.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1980թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրասալիկներով և հեղուկ վառելիք

Առանձնասենյակների թիվը` 5
Դասասենյակների թիվը` 19
Լաբորատորիա` 0
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 2
Նախնական զինպատրաստության` 1

Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 5365 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 40
Դասարանների թիվը` 13
Աշակերտների թիվը` 285

 

 

«Փոքր Սարիարի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094-62-67-71

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գյուղ Փոքր Սարիար

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 26

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ա․ Մխեյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին , երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1923, որպես . միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1992թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 10
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 2
Նախնական զինպատրաստության` 1
 
 Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 7812 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 26
Դասարանների թիվը` 7
Աշակերտների թիվը` 43
 

«Փոքրաշենի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-10-57-07

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2626, գ. Փոքրաշեն

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 21

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրենի ` Ա. Կարախանյան

Իրականացնում է միջնակարգկրթություն, որը ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրոդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1991թ.,որպես հիմնական դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1991թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 2

Դասասենյակների թիվը` 6
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյակկաբինետ`
Նախնական զինպատրաստություն` 1
Հրաձգարան`
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ
Գրադարանի ֆոնդը` 147 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 21
Դասարանների թիվը` 5
Աշակերտների թիվը` 21

 

 

«Քարաբերդի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 93-82-09-12

Մանրամասն ↓

Հասցե` `ՀՀ Շիրակի մարզ, գյուղ Քարաբերդ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 35

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն` Ալեքսան Ասատրյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, , որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1927, որպես հիմնական դպրոց Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1978        
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի    
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
            
Առանձնասենյակների թիվը` 5
Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 3
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` չկա
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 1900 կտոր գիրք
                    
Աշխատողների թիվը`  35
Դասարանների թիվը` 12
Աշակերտների թիվը` 134
 
                    
                    
 
               

«Քեթիի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 077-13-99-50

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2626, գ. Քեթի

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 30

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն` Ղ․ Հովհաննիսյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն և ներառում է հանրակրթական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`1999, որպես միջնակարգ դպրոց.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1999թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ էլեկտրական ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 11
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 2
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան`
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ`1
Գրադարանի ֆոնդը` 1225 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 30
Դասարանների թիվը` 11
Աշակերտների թիվը`87
Նախակրթարան` 4

 

 

 

Գյումրու «Օյունջյան միջնակարգ դպրոց-վարժարան» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 3-24-57

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3503, ք. Գյումրի, Մ.Մկրտչյան 47

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 93

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Հ․ Անդրիասյան