Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Կազմակերպություններ

Կրթական

 

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 3-58-44, +374 93935844

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Վազգեն Սարգսյան 32, 3108

Վեբ կայք` asuegb.am

Էլ. փոստ`

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Տնօրենի պաշտոնակատար՝ ԿարենՊետրոսյան

1997թ. մայիսի 30-ին ՀՀ Կառավարության 131-րդ որոշմամբ Գյումրի քաղաքում բացվեց ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղը: Այժմ բուհը տրամադրում է կրթություն առկա և հեռակա ուսումնական ծրագրերով: Բուհում գործում են հետևյալ բաժինները.

 

Բակալավր

1.       Ֆինանսներ (առկա, հեռակա),

2.       Հաշվապահական հաշվառում (առկա),

3.       Կառավարում (առկա):

 

Մագիստրատուրա

1.       Բանկային գործունեության կազմակերպում (առկա),

2.       Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ճյուղերի) (առկա),

3.       Գործարար վարչարարություն (առկա),

4.       Հանրային ֆինանսներ (հեռակա):

 

Բուհի շրջանավարտների մեծամասնությունն աշխատում ՀՀ հանրային և մասնավոր հատվածներում, բանկային համակարգում, ինչպես նաև տարբեր համալսարաններում:

«Էրազմուս+» ծրագրի շրջանակներում ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղի ուսանողներն ու դասախոսները հնարավորություն ունեն կրթություն ստանալ Եվրոպայի առաջավոր համալսարաններում:

 

 

 

«Շիրակի պետական համալսարան»

Հեռ.` +374 312 3 21 99

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Գյումրի, Պ. Սևակ 4

Ռեկտոր` Ժ/պ Ե. Սերոբյան

,,Եվրոպական Կրթական Տարածաշրջանային Ակադեմիա,,

Հեռ.` 374 0312 5 70 17, 5 70 18

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Գյումրի, Ղուկասյան փող. 30/2

Էլ. փոստ`

Տնօրեն` Հ. Եղիազարյան

,,Երևանի Գեղարվեստի պետական ակադեմիա Գյումրու մասնաճյուղ,,

Հեռ.` +374 94-20-70-60

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Անկախության հրապարակ 1

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Տնօրեն` Վահագն Ղուկասյան

 

,,Երևանի Թատրոնի, Կինոյի պետական ինստիտուտի Գյումրու մասնաճյուղ,,

Հեռ.` +374 0312 5-65-82, 413 36

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Անկախության հրապարակ 1

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Տնօրեն`   Զիլֆիմյան Հակոբ

 

,,Երևանի Մենեջմենթի համալսարանի Գյումրու կրթահամալիր,,

Հեռ.` +374 312 3-18-02

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, 3103, Շչեդրինի 54ա

Աշխատողներ` 12

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

 տնօրեն` Սարգսյան Լևիկ

 

,,Հայբուսակ համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 3-30-42

Մանրամասն ↓

Հասցե` Մազմանյան 3

,,ՀԱՊՀ,, Գյումրու մասնաճյուղ,,

Հեռ.` +374 312 4-35-28

Մանրամասն ↓

Հասցե` Մհեր Մկրտչյան 2

Էլ. փոստ`

ՏՆՕՐԵՆ`      Աշոտ Պապոյան

Գյումրու ՀԱՊՀ մասնաճյուղը կազմակերպվել է 1959թ. և իր գոյության ընթացքում 21 մասնագիտությունների գծով Հանրապետությանը տվել ավելի քան 14500 շրջանավարտ, որոնց ջանքերով է հիմնականում ստեղծվել ու զարգացել Շիրակի մարզի արդյունաբերությունը:

1988թ.-ի երկրաշարժից ավերվեցին Մասնաճյուղի հիմնական շենքերը, փլատակների տակ զոհվեցին 300 աշխատակից և ուսանող: Աղետից հետո Մասնաճյուղը կարողացավ արագ ոտքի կանգնել, շարունակել իր գործունեությունը, պատրաստել տարբեր աստիճանների ճարտարագետներ, ճշգրտել  մասնագիտությունների ցանկը՝ դրանք համապատասխանեցնելով տնտեսական նոր հարաբերությունների պայմաններում ձևավորվող աշխատուժի շուկային:  Մասնաճյուղը կրթական ու գիտական ծրագրեր ՝ իրականացնում տարածաշրջանի տնտեսության և հասարակության կրթական ու տեխնոլոգիական կարիքները առաջնահերթորեն բավարարելու նպատակով: Ավագ դպրոցի, միջին մասնագիտական, բակալավրական, մագիստրոսական և ասպիրանտական կրթական ծրագրերով ուսուցման գործընթացներն իրականացվում են նորագույն սարքերով և քոմփյութերային տեխնիկայով հագեցած լաբորատորիաներում:

Մասնաճյուղում գործում են երկու ֆակուլտետ, մինչբուհական, շարունակական կրթության, հեռակա ուսուցման բաժանմունքներ: Մասնաճյուղի 9 ամբիոններում աշխատում է 73 դասախոս, որից 55-ն ունի գիտական աստիճան ու կոչում (75,3%), այդ թվում՝ 5 դոկտոր և պրոֆեսոր:  Աշակերտների, ուսանողների, մագիստրանտների և ասպիրանտների թիվը հասնում է 1000-ի:

Նշանակալից են Մասնաճյուղում կատարվող գիտական հետազոտությունները: Աշխատակիցները տարեկան հրատարակում են շուրջ 50 գիտական հոդված, արտոնագրում գյուտեր, զեկուցումներով մասնակցում հանրապետական ու միջազգային գիտաժողովների: Մասնաճյուղի ամբիոններում կատարվող հետազոտությունների արդյունքներով վերջին 5 տարում՝ 2007-2012թթ.,  պաշտպանվել է 2 դոկտորական և 14 թեկնածուական ատենախոսություն, ինչում ծանրակշիռ է նաև ՀԱՊՀ Երևանի կրթահամալիրի ամբիոնների օժանդակությունը:

Տպավորիչ են հաջողությունները նաև միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության ասպարեզում. կենսագործվել է "Եվրասիա","Այրեքս""ՄԳՏԿ" հիմնադրամների և "Սորոս""Տեմպուս-Տասիս"ծրագրերի 14 դրամաշնորհ. այդ ֆինանսավորմամբ կազմակերպվել է 4 համակարգչային լսարան: Սերտ բարեկամական կապեր են հաստատվել"Orange Armenia" կազմակերպության հետ:

Մասնաճյուղը ճկուն և օպերատիվ կերպով արձագանքում է տարածաշրջանի գիտակրթական պահանջմունքներին: Գյումրիում  հիմնադրվող Տեխնոպարկի գործոնը պարտավորեցնում է Մասնաճյուղին օժանդակել ու մասնակցել Տեխնոպարկի կայացման հիմնախնդիրների լուծմանը, պատրաստել նրա համար որակյալ, արդի գիտական և տեխնոլոգիական գիտելիքներով զինված, ակտիվ ու ստեղծագործող, նորարարական մտածողությամբ օժտված մասնագետներ, թարմացնել մասնագիտությունների ցանկը՝ դրանք հնարավորինս նպատակաուղղելով Տեխնոպարկի կարիքներին: 2013 թվականից Մասնաճյուղում երեք նոր՝ "Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա""Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում","Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա"մասնագիտությունների գծով ևս կիրականացվի ուսուցում: 2010թ. սկսվեց Մասնաճյուղի գիտատեխնոլոգիական համագործակցությունը Տեխնոպարկի ստեղծմանը ներգրավված կազմակերպությունների հետ, ինչպես նաև ակտիվ մասնակցությունը Գյումրու տնտեսական զարգացման հիմնադրամի  ծրագրերի իրականացման գործին:

ՀԱՊՀ ռեկտորատի վերջերս որդեգրած քաղաքականության շնորհիվ, այն է՝ ապահովել մասնաճյուղերի համաքայլ առաջընթաց Երևանյան Կրթահամալիրի հետ, սկսվել է Համալսարանի նյութական ու ֆինանսական միջոցների մի մասի ուղղորդում դեպի Գյումրու մասնաճյուղ, ինչն օգտագործվում է գլխավորապես ժամանակակից գիտակրթական ու հետազոտական լաբորատորիաների, նորարարական կենտրոն-լաբորատորիայի կազմակերպման նպատակով: Դա հնարավորություն կտա Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի (Պոլիտեխնիկ) Գյումրու մասնաճյուղին է՛լ ավելի ամրապնդել Շիրակի մարզում ժամանակակից տեխնոլոգիաների տարածման առաջնեկի ու առաջատարի իր դիրքերը: 

 

ՀԱՊՀ  Գյումրու մասնաճյուղի  միջին մասնագիտական կրթության բաժին

Հեռ.` +374 312 4-35-28

Հասցե` Մհեր Մկրտչյան 2

Վեբ կայք` npuagb.am

Էլ. փոստ` gyumri@seua.am

ՄՈՒ բաժնի  վարիչ` Շուշիկ Վարդանյան

ՀԱՊՀ  Գյումրու մասնաճյուղի   ավագ դպրոց

Հեռ.` +374 312 4-35-28

Հասցե` Մհեր Մկրտչյան 2

Վեբ կայք` npuagb.am

Էլ. փոստ` gyumri@seua.am

Տնօրեն`  Շուշիկ Վարդանյան

Հեռ.` 095707071

Իրականացնում է  միջնակարգ կրթություն, որը  ներառում է  հանրակրթական հիմնական ծրագրերի  երրորդ աստիճանը:

 

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1996թ

Աշխատողների թիվը` 26

Դասարանների թիվը` 9

Աշակերտների թիվը` 124

 

Գյումրու ,,Պրոգրես համալսարան,,

Հեռ.` +374 0312 3-10-05, 5-51-80

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Խրիմյան Հայրիկ 40ա

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Ռեկտոր` Ռաֆիկ Խաչատրյան

 

Երևանի Կոմիտասի անվան Պետական կոնսերվատորիայի Գյումրու մասնաճյուղ

Հեռ.` +374 0312 5 94 35

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, 3101, Անկախության հրապարակ 1

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Տնօրեն` Ժ/պ Հ. Ստեփանյան

 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ՊՈԱԿ

,,Գյումրի քաղաքի երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոն,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 5-70-20, 095-11-25-24

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ ,3114, ք.Գյումրի Տերյան 6/գ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 40

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն `  Պետրոսյան Լաուրա 

 

Կենտրոնը աջակցում է կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 6-18 տարեկան առանց ծնողական խնամքի մնացած, ծնողների խնամքից զրկվելու վտանգի տակ գտնվող, աճի և զարգացման համար անբարենպաստ և վտանգավոր կենսապայմաններում գտնվող, ինչպես նաև ինքնասպասարկման հմտություններ ունեցող հաշմանդամ երեխաների հիմնախնդիրների լուծմանը՝ համագործակցելով պետական և ոչ պետական կառույցների հետ

 

Կենտրոնի ստեղծման տարեթիվը ` 01.07.2006թ.
Կենտրոնի շենքի տիպը` հարմարեցված
Հարկայնութունը ` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը `լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը ` 3
Սոցիաական աշխատանքների սենյակ ` 1
Խմբային աշխատանքների սենյակ` 1
Հոգեբանական սենյակ` 1
Լոգոպեդ-դեֆեկտոլոգի սենյակ `1
Բժշկի սենյակ` 1
Խոհանոց `1

Բացօթյա սպորտ հրապարակ ` 0
Մարզադահլիճ `0
Համակարգչային սենյակ`0
 

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Աշխատողների թիվը ` 40
Երեխաների թիվը` 100
 

,,Գյումրու ,,Երեխաների տուն,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+374 0312) 3 13 28, 3 28 23

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3103, ք. Գյումրի, Թամանյան 17

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 160

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

 

Տնօրեն` Գևորգյան Աննա  
Իրականացնում է 1 օրականից մինչև 6 տարեկան հաշմանդամ երեխաների բժշկավերականգնողական, սոցիալ հոգեբանական աշխատանքներ, ապահովում է երեխաների իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությունը, նյութական ու կենցաղային պահանջների բավարարումը, դաստիարակությունը:
Մանկատան հիմնական նպատակը կենտրոնական նյարդային համակարգի, օրգանական և ֆունկցոնալ ախտահարումներով, բնածին ու ձեռքբերովի ֆիզիկական արատներ ունեցող հաշմանդամ երեխաների մշտական խնամքի ապահովումն է:
 
<Երեխաների տան> ստեղծման տարեթիվը` 1945թ, որպես մանկատուն
 
Տվյալ շենքում մանկատան տեղակայման տարեթիվը` 1945թ.
 
Մանկատան շենքը տիպային է, բաղկացած է 2 մասնաշենքերից երկու և երեք հարկանի, կաթսայատնից, խոհանոց:
 
Ջեռուցման եղանակը` Լոկալ ջեռուցման և տաք ջրամատակարարման ցանց:
 
Առանձնասենյակների թիվը (մասնագիտական սենյակներ)` 20
 
Բաժանմունքների (խմբասենյակների) թիվը` 11
 
Համակարգչային կաբինետ` 1
 
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Վերականգնողական դահլիճ – 1
 
Միջոցառումների դահլիճ – 1
 
Աշխատողների թիվը` 160
 
Խնամվողների թիվը` 130

 

 

,,Գյումրու Ֆրիտյոֆ Նանսենի անվան երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 2 գիշերօթիկ հաստատություն,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 3- 27- 83

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Շիրակացի 10

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 79

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն` Անահիտ Կարապետյան

 
Իրականացնում է ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված, սոցիալապես անապահով ընտանիքի` 6-18 տարեկան երեխաների խնամքի և դաստիարակության ապահովումը, սոցիալ-հոգեբանական վերականգման աշխատանքների իրականացումը, նրանց իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությանն աջակցելը, սննդով, հագուստով և կենցաղային իրերով ապահովումը, հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ուսուցման կազմակերպումը, բժշկական օգնության կազմակերպումը
 
Հաստատության շենքի տիպը` քարաշեն
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 9
Ննջարանների թիվը` 10
Հանգստի սենյակ` 3
Խմբակներ` 6
Դասապատրաստման սենյակ՝ 6
Ընթերցարան ` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1 / 50քառ.մ /
Հանդիսությունների դահլիճ ` 1 / 50 քառ.մ /
Գրադարանի ֆոնդը` 1340 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 79
Խումբ` 6
Աշակերտների թիվը` 87
 ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

«Գյումրու թիվ 19 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` .+374 312 3-49-24

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3108 , ք. Գյումրի, Վ. Սարգսյան 13

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 58

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Հեռ.` .+374 312 3-49-24

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3108 , ք. Գյումրի, Վ. Սարգսյան 13

Էլ. փոստ` gyumri19@school.am

Աշխատողներ` 58

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն՝  ժ/պ Ա. Մարտիրոսյան

 

Կանոնադրություն

 

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1949, որպես միջնակարգ դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2004թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 5

Դասասենյակների թիվը` 17

Լաբորատորիա` 1

Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` 0

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 1776 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 58

Դասարանների թիվը` 16

Աշակերտների թիվը` 378

Իրականացվում է ներառական կրթություն:

Նախակրթարան – 30 երեխա

 

 

 

«Ախուրյանի թիվ 2 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 091-77-76-87 095-00-72-92

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ , 2601, գ.Ախուրյան , Ախուրյանի խճ.55

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 43

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ն. Մուշեղյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն , որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանը:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1883թ., որպես Ախուրյան գյուղի դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2003թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային
Հարկայնությունը` երկու հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը`12
Լաբորատորիա`1
Առարկայական սենյակ/կաբինետ/` չկա
Նախնական զինպատրաստություն ` 1
Հրաձգարան ` չկա
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապ առկայությունը` առկա`
Բացօդյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` չկա
Գրադարաբնային ֆոնդը ` 60 կտոր գեղարվեստական, 1850 կտոր ուսումնական գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 43
Դասարանների թիվը` 18
Աշակերտների թիվը` 372
 
 

 

«Գյումրու թիվ 7 հիմնական դպրոց » ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 5-15-02 5-06-68 5-41-00

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ,3101, ք. Գյումրի, Ալեք–Մանուկյան 4

Վեբ կայք` http://gyumri7.schools.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 141

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Գագիկ  Կարապետյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Իրականացնում է ռուսերով և ռուսերենիխորացվածուսուցմամբուսուցում
Դպրոցն իրականացնում է ներառական կրթության ծրագիրը:

Դպրոցում գործում է նախակրթարան:
Դպրոցը պատրաստել է միջազգային, հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների հաղթողներ և մրցանակակիրներ
Պատրաստել է Ոսկե մեդալակիրներ
Դպրոցը իրականացնում է կրթական և մշակութային միջազգային ծրագրեր:
Համագործակցում է ՀՀ, ԼՂՀ և արտերկրի տարբեր դպրոցների հետ:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1937, որպես միջնակարգ դպրոց
Տվյալշենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1998թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված
Հարկայնությունը` 3 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցմանցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 5
Դասասենյակների թիվը` 45
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 5
Հրաձգարան ` -

Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 3
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկաէ
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը`11345 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը`141
Դասարանների թիվը` 45
Աշակերտների թիվը` 1196

Նախակրթարան՝ 59
 

 

« Ալեքսան Համբարյանի անվան Թորոսգյուղի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` 0374 093-05-66-09

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, Սարապատ համայնք. Թորոսգյուղ բնակավայր

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 25

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Գարեգին Հակոբյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, 
և ներառում է հանրակրթական միջնակարգ ծրագրերի առաջին,
երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1921
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1991թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` տեղային (էլ. տեներ)
 
 
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա` -
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 2
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` - 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 280 կտոր գիրք
 
 
Աշխատողների թիվը` 25
Դասարանների թիվը` 6
Աշակերտների թիվը` 42
 
 

 

«Ազատանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094 12 14 12

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2603 գ. Ազատան,

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 72

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Համլետ Ոսկանյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն և ներառում է հանրակրթական ծրագրերիառաջիներկրորդ ևերրորդ աստիճանները

Դպրոցի ստեզծման տարեթիվը` 1988թ., որպես հանրակրթական դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը`Iմասնաշենք 1988թ.IIմասնաշենք2005թ.

Դպրոցի շենքի տիպը` Iմասնաշենք`  երկաթբետոնյահարմարեցված ,IIմասնաշենք՝քարեկառույց

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցմանեղանակըլոկալ ջեռուցում

Առանձնասենյակների թիվը`2

Դասասենյակների թիվը`30

Լաբորատորիա`1

Առարկայականսենյակ/կաբինետ`3

Նախնական զինպատրաստությանսենյակ`1

Հրաձգարանչկա

Համակարգչային կաբինետ`1

Ինտերնետ կապի առկայությունը`Ιմասնաշենքումառկա է , ΙΙմասնաշենքում՝ոչ

Բացօթյա սպորտհրապարակ`2

Մարզադահլիճ`1

Գրադարանի ֆոնդը`1158 կտորգիրք

Աշխատողների թիվը` 72

Դասարանների թիվը`30

 

Աշակերտների թիվը` 722,    նախակրթարանի սաների թիվը  16

«Ախուրյանի թիվ 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 7- 08-50

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2601, գ. Ախուրյան

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 45

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Աննա Ենգոյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր
կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական
ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1883, որպես ծխական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2000թ.
 
Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
Հարկայնությունը` 3 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 6
Դասասենյակների թիվը` 25
Լաբորատորիա` 2
«Արմատ» լաբորոտորիա - 1
Բուժկետ - 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 4
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան`
Համակարգչային կաբինետ` 2
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2
Մարզադահլիճ`
Գրադարանի ֆոնդը` 2900 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 45
Դասարանների թիվը` 19
Աշակերտների թիվը` 412

 

 

 

 

«Ախուրյանի Նիկոլ Աղբալյանի անվան ավագ դպրոց»ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 7-06-38, 093-05-70-05

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2602, գ. Ախուրյան, Մինաս Ավետիսյան 3

Վեբ կայք` http//akhuryanhigschoolsite.am/

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 33

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Գեղամ Պետրոսյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ  մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երրորդ  աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1991թ.    որպես   հանրակրթական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1991թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` երկհարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 10
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյակ/կաբինետ` 4
Համակարգչային կաբինետ` 2
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 1
Բուժսենյակ 1
Ուսուցչանոց 1
Հանդիսասրահ 1
 
Բացօթյա մարզահրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` հարմարեցված
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Գրադարանի ֆոնդը` 7878 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 30
Դասարանների թիվը` 10
Աշակերտների թիվը` 146

«Աղինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-83-98-39

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2902, գ. Աղին, փողոց 5, շենք 5

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 24

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Խաչիկ Էլբակյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1931 թ, որպես ութամյա դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2003թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 2

Դասասենյակների թիվը` 10

Լաբորատորիա` 1

Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 1

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` չկա

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 5199 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը`  24

Դասարանների թիվը`   9

Աշակերտների թիվը`  58

Նախակրթարան

Աշխատողների թիվը` 1

Դասարանների թիվը` 1

Սաների թիվը` 4

 

 

 

 

«Ամասիայի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094 81 45 77

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2701, գ. Ամասիա փ.24 փակ1 շենք3

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 30

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն՝  ժ/պ Նունե Կարապետյան 

 

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջինից երրորդ աստիճանները:

 

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1989, որպես  դպրոց` 1991

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1991թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

 

Առանձնասենյակների թիվը` 9

Դասասենյակների թիվը` 12

Լաբորատորիա` 2

Առարկայական սենյան /կաբինետ` -

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` -

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

 

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 4250 կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը` 30

Դասարանների թիվը` 11

Աշակերտների թիվը` 197

«Այգաբացի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` + 374 0312 6-00-36, 093-84-41-76

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2605, գ. Այգաբաց

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 22

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն՝  Հռիփսիկ Հուրոյան

 
Իրականացնում է հիմնական կրթություն,որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության
երկրորդ մակարդակը եվ ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին եվ երկրորդ աստիճանները:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը՝     1940թ
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը՝ 2001թ
Դպրոցի շենքի տիպը՝ տիպային
Հարկայնությունը՝ երկհարկանի
Ջեռուցման տեսակը՝ լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը՝ 3
Դասասենյակների թիվը՝   11
Լաբորատորիա՝    1
Նախնական զինպատրաստության սենյակ՝ 1
Համակարգչային կաբինետ՝ 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը՝ առկա է
Մարզադահլիճ՝ 1
Գրադարանային ֆոնդը՝ 4323 կտոր
 
Աշխատողների թիվը՝ 22
Դասարանների թիվը՝ 10
Աշակերտների թիվը՝   102
     

«Անի կայարանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-23-95-11

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2903, գ.Անիավան, I փողոց, շենք 5/1

Վեբ կայք` https://anikayaran.schoolsite.am/

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 17

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Հայկուհի Պապիկյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1961թ. որպես քառամյա դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1982թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրականություն
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 6
Լաբորատորիա` 0
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` -0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` - առկա է
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 1700 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 17
Դասարանների թիվը` 5
Աշակերտների թիվը` 16
 

«Անիպեմզայի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 80-52-09

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Անիպեմզա

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 16

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

ՏնօրենՀասմիկ Նազարյան

 

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական միջնակարգ ծրագրերի առաջին , երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

 

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1932 թիվ, որպես 1932 թիվ դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1932թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

 

Առանձնասենյակների թիվը` 2

Դասասենյակների թիվը` 8

Լաբորատորիա` 1

Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 2

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` չկա

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

 

Բացօթյա սպորտ հրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 4800 կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը` 16

Դասարանների թիվը`6

Աշակերտների թիվը` 31

«Անուշավանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-33-42-70

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գյուղ Անուշավան 7-րդ փողոց 23 շենք

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 38

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Մ. Հարթենյան

Իրականացնում է տարրական  ընդհանուր, հիմնական ընդհանուր և միջնակարգ /լրիվ/ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1905, որպես  ծխական  դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1980թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 10

Դասասենյակների թիվը` 20

Լաբորատորիա` 1

Առարկայական սենյան /կաբինետ` 2

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան`  1

Համակարգչային կաբինետ` 1

Արմաթ ինժեներկան լաբորատորիա 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 5677  կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 38

Դասարանների թիվը` 14

Աշակերտների թիվը` 252

 

 

 

«Արդենիսի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 22-37-64

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Արդենիս

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 14

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Աիդա  Թանգամյան

 Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1989թ., որպես տարրական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2002թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլ. էներգիա

Առանձնասենյակների թիվը` 1
Դասասենյակների թիվը` 5
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Գրադարանի ֆոնդը` 0 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 14
Դասարանների թիվը` 3
Աշակերտների թիվը` 15
 

 

«Արեգնադեմի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094 97 83 28

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Արեգնադեմ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 21

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Հ. Սահակյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության I,II մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1989թ.,որպես .միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` հեղուկ վառելանյութով վառարաններ, էլեկտրական ջեռուցիչներ
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 7
Լաբորատորիա` չկա
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` չկա
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` - չկա
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` կա
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ`չկա
Գրադարանիֆոնդը` 335 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 21
Դասարանների թիվը` 5
Աշակերտների թիվը` 41
 
 

 

«Արթիկի երեկոյան դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 94 47 08 00

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Հառիճ

Աշխատողներ` 11

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Գ․ Նիկողոսյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում  է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի  երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1965թ., որպես դպրոց-ուսումնարան.

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1965թ.

Դպրոցի շենքի տիպը՝ տիպային
Հարկայնությունը՝ 3 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը՝լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը՝ 3
Դասասենյակների թիվը՝ 4
Լաբորատորիա՝ 0
Առարկայականսենյակ /կաբինետ՝ 0
Նախնական զինպատրաստության՝ 0
Հրաձգարան՝ 0
Համակարգչային կաբինետ /համատեղ/՝ 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը՝ առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ /համատեղ/՝ 1
Աշխատողների թիվը՝ 11
Դասարանների թիվը՝ 4
Աշակերտների թիվը՝ 21
 

 

«Արթիկի թիվ 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0244 5 21 02

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3001, ք. Արթիկ, Թումանյան 34

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 61

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Վարդուհի Սահակյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1931թ., որպես միջնակարգ դպրոց.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2003թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 3 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 5
Դասասենյակների թիվը` 20
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 4
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 9815 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 61
Դասարանների թիվը`19
Աշակերտների թիվը`513
 

 

«Արթիկի թիվ 2 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0244 5-12-15

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3301, ք. Արթիկ, Անկախության 15

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 56

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն `ժ/պ Կատյա Սեփխանյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`   որպես  դպրոց   1933թ.

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը`  առաջին մասնաշենք`  1933թ., երկրորդ մասնաշենք` 1973թ.. 

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

 

Առանձնասենյակների թիվը` 5

Դասասենյակների թիվը` 24

Լաբորատորիա` 2

Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 8

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` 0

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

 

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Սպորտդահլիճ` հարմարեցված

Գրադարանի ֆոնդը` 9899 կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը` 56

Դասարանների թիվը` 23

Աշակերտների թիվը`   603

 

 

«Արթիկի թիվ 3 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0244 5-21-47, 094 82 40 18

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3001, ք. Արթիկ, Աբովյան 10

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 56

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Ա . Արշակյան
 
Իրականացնում է 3-րդ աստիճանի միջնակարգ հանրակրթական և ընդհանուր ծրագրեր :

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1959թ.

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1976թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 3 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 3

Դասասենյակների թիվը` 16

Լաբորատորիա` 2

Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան`

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 14700 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 56

Դասարանների թիվը` 16

 

Աշակերտների թիվը` 245

«Արթիկի թիվ 4 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 098 49 19 00

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ,3301 ք. Արթիկ , Հակոբյան 8

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 30

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն՝ Նունե Գրիգորյան

 

 Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը՝ 1961, որպես Արթիկի №4 միջնակարգ դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը՝    1987թ.

Դպրոցի շենքը՝    տիպային

Հարկայնությունը՝    3 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը՝    լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը՝ 6

Դասասենյակների թիվը՝   36

Առարկայական սենյակ՝ 7

Նախնական զինպատրաստություն՝ 1

Հրաձգարան՝ 1

Համակարգչային կաբինետ՝ 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը ՝   առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ՝    1

Մարզադահլիճ՝   1

Գրադարանի ֆոնդը՝   9253 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը՝ 30

Դասարանների թիվը՝ 9

Աշակերտների թիվը՝   144

 

 

«Արթիկի թիվ 5 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094 82 16 25

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3001, ք. Արթիկ, Շինարարների 11

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 46

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

ՏնօրենՊետրոսյան Արսեն

 
 Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիրկրթությաներկրորդմակարդակը և ներառում է հանրակրթականհիմնականծրագրերիառաջին և երկրորդաստիճանները:

Դպրոցիստեղծմանտարեթիվը` որպես դպրոց 1984թ.
Տվյալշենքումդպրոցիտեղակայմանտարեթիվը` 1984թ.
Դպրոցիշենքիտիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 3 հարկանի
Ջեռուցմանեղանակը` լոկալջեռուցմանցանց

Առանձնասենյակներիթիվը` 6
Դասասենյակներիթիվը` 26
Լաբորատորիա` 2
Առարկայականսենյան /կաբինետ` 6
Նախնականզինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչայինկաբինետ` 1
Ինտերնետկապիառկայությունը` առկա է

Բացօթյասպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանիֆոնդը` գեղարվեստական և վարձույթով 3050 կտոր գիրք

Աշխատողներիթիվը` 46
Դասարաններիթիվը` 13
Աշակերտներիթիվը` 273
Նախակրթարանի սաների թիվը՝ 27

 

«Արթիկի թիվ 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0244 5 -42- 35, 094 95-87-24

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Շիրազի 8

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 37

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Աղունիկ Դավթյան 

Կանոնադրություն

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1961թ., որպես միջնակարգ  դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1995թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 4

Դասասենյակների թիվը` 15

Լաբորատորիա` 3

Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 7

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան`

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` հարմարեցված սենյակ

Գրադարանի ֆոնդը` 8141 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 37

Դասարանների թիվը` 9

 

Աշակերտների թիվը` 197

 

«Արթիկի թիվ 8 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-12-60-20

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Լմբատ-2

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 34

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Լուսինե Սարգսյան

 
Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` .1997, որպես .վարժարան
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2009թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 5
Դասասենյակների թիվը` 10
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 4
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` չկա
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` չկա
Գրադարանի ֆոնդը` 2920 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 34
Դասարանների թիվը` 9
Աշակերտների թիվը` 128

«Արևիկի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-18-28-48

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2607, գ. Արևիկ, 1-ին փողոց համար 4

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 32

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` ժ/պ  Թ․ Մելքոնյան

Հանրակրթական հիմնական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություն: Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն,որը հանդիսանում է հանրակրթության 3-րդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 2002, որպես միջն. դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2002թ
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը`լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը`5
Դասասնեյակների թիվը`17
Լաբորատորիա`1
Առարկայական սենյակ/կաբինետ`1
Ինտերնետ կապի առկայությունը`առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ`1
Մարզադահլիճ`-
Գրադարանի ֆոնդը` 4015 կտոր գիրք
Աշխատողների թիվը`32
Դասարանների թիվը`12
Աշակերտների թիվը` 197

«Արևշատի Մետաքսեի անվան միջննակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094-50-97- 82

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Արևշատ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 39

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն  Ս․ Խաչատրյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության առաջին, երկրորդ և երրորդ մակարդակները և ներառում է հանրակրթական հիմնական միջնակարգ ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1987, որպես միջնակարգ դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1987թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

 

Առանձնասենյակների թիվը` 2

Դասասենյակների թիվը` 12

Լաբորատորիա` 2

Առարկայական սենյան /կաբինետ` 4

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` 0

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

 

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 7800  կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը` 39

Դասարանների թիվը` 12

Աշակերտների թիվը` 240` որից 19 ներառական

 Նախակրթարան 2 խումբ 50 երեխա

«Բագրավանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094-15-83- 83

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գյուղ Բագրավան

Վեբ կայք` http://bagravan.schools.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 31

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Հերսիկ Հարությունյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է  հիմնական
կրթության մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերը:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`  1973թ.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1973թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը`  անհատական
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` --
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 1800 կտոր գիրք
Աշխատողների թիվը` 31
Դասարանների թիվը` 11
Աշակերտների թիվը` 114

«Բավրայի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 099 07- 75- 67

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ գյուղ Բավրա

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 24

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` է. Կարապետյան

1972 թվականին    Բավրայում կառուցվում է նոր երկհարկանի դպրոց և ութամյա դպրոցին փոխարինում է   միջնակարգ   դպրոցը:1988 թվականի Սպիտակի երկրաշարժից   հետո   դպրոցը ավերակների վերացվեծ 0.1990 – 2000 թթ. նախ վագոն – տնակները և հետո մանկապարտեզի   շենքը ծառայում էին որպես դպրոց:   2000թվականին դպրոցի մի մասը ՙվերանորոգվեց՚ Հայկական Կարիտասի կողմից, իսկ 2007 թվականին նորից վերանորոգվեց և կառուցվեց նոր սպորտդահլիճ :   Դպրոցում միջնակարգ կրթություն են ստանում նաև հարևան Սարագյուղ գյուղի հիմնական դպրոցի շրջանավարտները: 

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`1961, որպես տարրական դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1972թ.

Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 3

Դասասենյակների թիվը` 12

Լաբորատորիա` - 1

Առարկայական սենյակ /կաբինետ` - 2

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` -

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 2450 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 24

Դասարանների թիվը` 8

Աշակերտների թիվը` 78

 

նախակրթարան՝ մեկ դասասենյակ, 9  երեխա

«Բենիամինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093- 26 -64- 21

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2609, գյուղ Բենիամին

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 26

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն` Հ․ Նահապետյան

Իրականացնում է միջնակարգ  կրթություն, որը հանդիսանում է կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին , երկրորդ երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1920-ական թթ որպես ծխական դպրոց, 1937 թվականից հիմնական դպրոց, 1991 թվականից միջնակարգ դպրոց:

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1982թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ

Առանձնասենյակների թիվը` 3

Դասասենյակների թիվը` 10

Լաբորատորիա` 1

Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` չկա

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

 Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 6452 կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը` 26

Դասարանների թիվը` 11

Աշակերտների թիվը` 77

 

նախակրթարան ՝ 6 երեխա

 

 

«Բերդաշենի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 077-51-82-01

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Բերդաշեն

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 24

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն `ժ/պ Անուշ Չափանյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1964թվ., որպես միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.

2014 թվականի հոկտեմբերի 27-ից դպրոցը գործում է համայնքապետարանի շենքում /1-ից  4-րդ դասարաններ/, 5-ից 12-ը հաճախում են Զորակերտի միջնակարգ դպրոց:

Գրադարանի ֆոնդը` 60 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 24
Դասարանների թիվը` 7
Աշակերտների թիվը` 39/  որից 16 տեղում, 23-ը Զորակերտի միջնակարգ դպրոցում/

«Բյուրակնի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0246-6-00-68, 094 82 12 76

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2706, գ. Բյուրակն

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 29

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

Տնօրեն ` Ժ/պ Ա. Մելիքյան

 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1989 որպես դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրաէներգիա
 
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 10
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` -
Մարզադահլիճ` -
Հանդիսությունների դահլիճ՝ 1
Գրադարանի ֆոնդը`  728 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 29
Դասարանների թիվը` 9
Աշակերտների թիվը` 68
նախակրթարան 1 խումբ, 7 երեխա

«Գառնառիճի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-00-55-79

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Գառնառիճ, փողոց 7, փակ.1 շենք 3

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 19

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Նաիրա   Աբրահամյան

 
Իրականացնումէ միջնակարգ կրթություն, որը
հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է
հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1989, որպես միջնակարգդպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` 40 տոկոս վառարան, 60 տոկոս էլեկտրական
 
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 4
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 1262 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 19
Դասարանների թիվը` 8
Աշակերտների թիվը` 37
 Երթևեկող աշակերտների և սաների ընդհանուրթիվը՝ 4

«Գեղանիստի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ գ.Գեղանիստ փ1 շ.6

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 34

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` ժ/պ Էլմիրա Ավետիսյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1935թ., որպես յոթնամյա դպրոց, 1975 թ.-ից միջնակարգ դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1985թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը`  էլեկտրասալիկներով

Առանձնասենյակների  թիվը` 5

Դասասենյակների  թիվը` 12

Լաբորատորիա` 0

Ռոբոտաշինության /կաբինետ/՝ 1

Առարկայականսենյակ /կաբինետ/` 0

Նախնական  զինպատրաստության`1

Համակարգչային  կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի  առկայությունը` կա

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 2500 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 34

Դասարանների թիվը` 12

Աշակերտների թիվը` 183

 

«Գետափի Գուրգերն Արշակյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 055 77 56 02

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Գետափ. 1-ին փողոց, 4-րդ փակուղի, շենք 7

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 29

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ռուզաննա Արաջյան

Իրականացնում է տարրական, ընդհանուր, հիմնական ընդհանուր և միջնակարգ /լրիվ/ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1950թ., որպես յոթնամյա դպրոց,Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը 1999թ.

 
Դպրոցի շենքի տիպը` ոչ տիպային
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` գազիֆիկացված
Առանձնասենյակների թիվը – 2
Դասասենյակների թիվը – 10
Լաբորոատորիա - 
Առարկայական սենյակ –
 
Նախնական զին պատրաստություն –
Հրաձգարան –
Համակարգչային կաբինետ –
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտային հրապարակ – 1
Մարզադահլիճ -
Գրադարանային ֆոնդը – 1800 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը – 29
Դասարանների թիվը – 10
Աշակերտների թիվը – 89

«Գետքի գեներալ-մայոր Արտուշ Թադևոսի Հարությունյանի անվան միջնակարգ դպրոց » ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 091-55-86-05

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, 2616, գ.Գետք

Աշխատողներ` 26

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Հ․ Թադևոսյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը ներառում է հանրակարթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1874, որպես հիմնական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2000թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 1
Դասասենյակների թիվը` 10
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 3887 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 26
Դասարանների թիվը` 9
Աշակերտների թիվը` 60
Նախակրթարան՝ 9
 

«Գյումրու Ակադեմիական վարժարան» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 93-000-590

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3115, ք. Գյումրի, Ժամանակավոր հասցե՝ Նախկին Մանկավարժական ուսումնարանի շենք , Վ.Սարգսյան 28

Վեբ կայք` http://gyumripi.schools.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 57

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Արմեն Մարտիրոսյան

Իրականացնում է հիմնական և միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է
պարտադիրկրթության երկրորդ և երրորդ մակարդակը և ներառում է  հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1990թ., որպես
Գիտությունների  Ակադեմիային կից հատուկ դպրոց  
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2004թ.
 
Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյակ   /կաբինետ` -
Նախնական զինպատրաստության` -
Հրաձգարան` -
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2
Մարզադահլիճ` -
Գրադարանի ֆոնդը` 2500 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 57
Դասարանների թիվը` 25
Աշակերտների թիվը` 410

«Գյումրու թիվ 4 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 4-40-74

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Կամոյի 173

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 50

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ա. Այվազյան

 
Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`   1928 թ.,    որպես   դպրոց - 1928 թ. 
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1968թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 6
Դասասենյակների թիվը` 17
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 6
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտ հրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 4350  կտորգիրք
 
Աշխատողների թիվը` 50
Դասարանների թիվը` 17
Աշակերտների թիվը` 341
 
 

«Գյումրու թիվ 5 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 5-13-59

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3114, ք. Գյումրի, Ս. Մատնիշյան 301

Վեբ կայք` https://gyumri5.schoolsite.am/

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 43

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն` Ս. Սահակյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1938թ., որպես միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1998թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 12
Դասասենյակների թիվը` 14
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 2
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 3229 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 43
Դասարանների թիվը`9
Աշակերտների թիվը` 254

 

 

«Գյումրու թիվ 1 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 5-83-96

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Վ. Աճեմյան փ. թիվ 40

Վեբ կայք` http://gyumried.schools.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 45

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

ՏՆՕՐԵՆ ` Նաիրա  Թադևոսյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական ավագ դպրոցի ծրագիրը՝ բնագիտական, ֆիզմաթ, հումանիտար հոսքերում:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1922, որպես կրթահամալիր 1997, ավագ դպրոց 2011
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1905թ./նախկին ամերիկյան որբանոց/
Դպրոցի շենքի տիպը` ոչ տիպային
Հարկայնությունը` 1,5 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` անհատական ջեռուցման ցանց
տնօրենի աշխատասենյակ   1
փոխտնօրենի աշխատասենյակ 1
ուսուցչանոց 1
գիտա-մեթոդական աշխ.-ի աշխատասենյակ   1
Փորձասրահ 2
Դասասենյակների թիվը` 11
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 10
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 2
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 5486 կտոր գիրք
Աշխատողների թիվը` 45
Դասարանների թիվը` 14
Աշակերտների թիվը` 200

 

«Գյումրու թիվ 11 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 6-42-91

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3126, ք. Գյումրի, Ա.Խաչատրյան 27

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 114

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Գրիգորյան Արմենուհի

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1966թ

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1991թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 7

Դասասենյակների թիվը` 43

Լաբորատորիա` 2

Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 10

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` 1

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2

Մարզադահլիճ` 2

Աշխատողների թիվը` 114

Դասարանների թիվը` 43

 

Աշակերտների թիվը` 1122

«Գյումրու թիվ 15 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 3-49-30

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի, Եսայանի 34/1

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 59

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 

Տնօրեն` Սեդա Համբարձումյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1967թ,  որպես  միջնակարգ  դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1967թ.

Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային

Հարկայնությունը` 3 հարկանի + 2 մասնաշենք

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը`  9

Դասասենյակների թիվը`  36

Լաբորատորիա`  2

Առարկայական սենյան /կաբինետ`  5

Նախնական զինպատրաստության` 1

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 10450 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 59

Դասարանների թիվը` 17

 Աշակերտների թիվը` 391

 

«Գյումրու թիվ 2 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 / 5-05-86

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի, Գ. Նժդեհի 11

Վեբ կայք` http://gyumri2school.com

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 72

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Հովհաննես Պետրոսյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական ավագ դպրոցի ծրագրերը:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1921թ, որպես միջնակարգ  դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2000թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված

Հարկայնությունը` 3 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 6

Դասասենյակների թիվը` 20

Լաբորատորիա` 1

Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1

Նախնական զինպատրաստության` 1

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 9145 կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը` 72

Դասարանների թիվը` 24

Աշակերտների թիվը` 384

 

 

 

«Գյումրու թիվ 20 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 27 77 97

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3120, ք. Գյումրի, հասցե Թետչերի 1

Վեբ կայք` http://gyumri20.schools.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 56

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Կ.Մհլամյան

 

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցը իրականացնում է հայոց լեզու, անգլերեն լեզու, հուսաց լեզու առարկաների խորացված ուսուցում

Դպրոցը պատրաստել է հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների հաղթողներ և մրցանակակիրներ
Դպրոցը իրականացնում է կրթական և մշակութային միջազգային ծրագրեր
1990թ. խաչքար է տեղադրվել դպրոցի բակում:
1991 թվականից կրթական և մշակութային կապեր ունի անգլիական Հոլգեյթ դպրոցի հետ
1992թ, 2001թ Խաչքարեր է տեղադրել Հոլգեյթում հովանավորների միջոցներով:
2019թ.-ի նոյեմբերի 29-ին ստորագրվել է համաձայնագիր Բրիտանական խորհրդի հայաստանյան մասնաճյուղի ու դպրոցի միջև և դպրոցում բացվել է «Անգլերենի ակումբ»:
2019թ.-ից դպրոցը համագործակցում է «Արմաթ» ինժեներական լաբորատորիայի հետ:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1951, որպես հիմնական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1990թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ

Առանձնասենյակների թիվը` 4
Դասասենյակների թիվը` 18
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 4
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 675 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 56
Դասարանների թիվը` 15
Աշակերտների թիվը` 357
 

 

«Գյումրու թիվ 23 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 098 01 09 23

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, 3123, ք. Գյումրի, Մուշ 2-2

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 130

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն`  Հակոբ Գևորգյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն (հայերեն, նաև ռուսերեն լեզվով 
ուսուցում), որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և 
ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ 
աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1954, որպես միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2012թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Դպրոցնունի 2 մասնաշենք
Հարկայնությունը` 3 հարկանիև 2 հարկանի
Ջեռուցման
 եղանակը` կենտրոնացված

Առանձնասենյակների
 թիվը` 10
Դասասենյակների
 թիվը` 51
Լաբորատորիա`3
Առարկայական
 սենյակ /կաբինետ` 10
Նախնական
 զինպատրաստության` 2
Հրաձգարան` 1
Համակարգչային
 կաբինետ` 2
Ռոբոտաշինության
 կաբինետ`1
Ինտերնետ
 կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա
 սպորտհրապարակ` 2
Մարզադահլիճ`
3
Գրադարանի
 ֆոնդը`24109 կտոր գիրք

Աշխատողների
 թիվը` 133
Դասարանների
 թիվը` 51
Աշակերտների
 թիվը` 1225

2013թ.
 սեպտեմբերից դպրոցում գործում է նախակրթարան և իրականացվում է 
նախադպրոցական
 կրթություն 5-6 տարեկան երեխաների համար, որը 2015թ 
ընդլայնվել
 է
Խումբ՝
 4, դաստիարակ՝ 4

 

 

«Գյումրու թիվ 24 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 6-04-15

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3118, ք. Գյումրի, Շիրակացի 173

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 36

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Ոչ առևտրային

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Տնօրեն`  Հակոբ  Հակոբյան

Կանոնադրություն

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1947 թորպես միջնակարգ  դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1948թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 3 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` սեփական կաթսայատուն ` գազով և սոլյարայուղով

 

Առանձնասենյակների թիվը` 4

Դասասենյակների թիվը` 10

Լաբորատորիա` 1 քիմիա, ֆիզիկա և կենսաբանություն

Առարկայական սենյան /կաբինետ/`1

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան`

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

 

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` չունենք

Գրադարանի ֆոնդը` 3530 կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը` 36

Դասարանների թիվը`9

Աշակերտների թիվը` 176

«Գյումրու թիվ 25 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 5-51-01

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3114, ք. Գյումրի, հասցե Պուշկինի 101

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 60

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Իրինա Բաղդասարյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է
պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է 
հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և 
երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծմա նտարեթիվը` 1910թ., որպես 1958թ. դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1947թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի կիսանկուղով
Ջեռուցման եղանակը` լոկալջեռուցմանցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 4
Դասասենյակների թիվը` 17
Լաբորատորիա` 2
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 2
Գրադարանի ֆոնդը` 24194 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 60
Դասարանների թիվը` 28
Աշակերտների թիվը` 739

 

 

«Գյումրու թիվ 26 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 5-27-04

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3102, ք. Գյումրի, Տիգրան Մեծի 27

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 38

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն` Գագիկ Սեխպոսյան

 
Իրականացնում է ավագ դպրոցի կրթություն, որը հանդիսանում է հանրակրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երրորդ աստիճանը:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1937, որպես ավագ դպրոց՝ 2011թ.
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2002թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 4
Դասասենյակների թիվը` 13
Լաբորատորիա` 2
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 4474 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 38
Դասարանների թիվը` 8
Աշակերտների թիվը` 124

«Գյումրու թիվ 27 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 4-23-37

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3102, ք. Գյումրի, Գարեգին Ա 6ա

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 58

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Կ. Գալստյան

Կանոնադրություն

Կանոնադրություն

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին ,երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1964թ,

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1997թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` երկհարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 4

Դասասենյակների թիվը` 16

Լաբորատորիա` 1

Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 1

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան`

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ`

Մարզադահլիճ` 2

Գրադարանի ֆոնդը` 1000 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 58

Դասարանների թիվը` 16

Աշակերտների թիվը` 333
 

 

«Գյումրու թիվ 28 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 4-13-06, 094 40-90-46

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3112 ք. Գյումրի, հասցե- Երևանյան խճ. 91

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 66

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Մարիամ  Առաքելյան

Կանոնադրություն

Իրականացնում  է  հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 2001 թ. ,որպես    34  դպրոց

ՀՀ կառավարության 2003 թ. թիվ 867 որոշման համաձայն թիվ 28  և թիվ  34 դպրոցների միաձուլման արդյունքում իրավահաջորդ է համարվում թիվ  28 դպրոցը  2003 թ. օգոստոսի 22-ից :

 

Դպրոցի շենքի տիպըքարաշեն

Հարկայնությունը` 3 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների  թիվը`  4

Դասասենյակների  թիվը` 14

Լաբորատորիա` 2

Առարկայական սենյակ  / կաբինետ` 2

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` չկա

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` չկա

 

Գրադարանի  ֆոնդը` 10805  կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 66

Դասարանների թիվը` 19

Աշակերտների թիվը` 490  /որից  20-ը՝ԿԱՊԿՈՒ/

Նախակրթարան`  30 սան / 1 խումբ ` ավագ նախադպրոցական/

 

 

«Գյումրու թիվ 29 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312, 3-93-23

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Մանուշյան 7

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 63

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Գ. Բիչախչյան

 

Կանոնադրություն

 

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

 

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1961, որպես միջնակարգ դպրոց մինչև 2013թ.

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2005թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 3 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

 

Առանձնասենյակների թիվը` 7

Դասասենյակների թիվը` 26

Լաբորատորիա` 2

Առարկայական սենյան /կաբինետ` 6

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` -

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

 

Բացօթյա սպորտհրապարակ` - 1

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 1400 կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը` 63

Դասարանների թիվը` 19

Աշակերտների թիվը` 453 + նախակրթարան 21

Ներառական կրթությամբ` 101

 

 

«Գյումրու թիվ 30 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 , 3-10-72

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3303, ք. Գյումրի, Շչեդրին փ.7

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 39

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

ՏնօրենԿարեն Ստեփանյան

Կանոնադրություն

Իրականացնում է հիմնական կրթությունորը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդմակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1963թորպես ռուսաց լեզվի խորացված ուսուցմամբ հիմնական դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2000թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակըլոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 3

Դասասենյակների թիվը` 4

Լաբորատորիա` 2

Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 8

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` -

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունըառկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 290 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 39

Դասարանների թիվը` 10

 

Աշակերտների թիվը` 193

 

«Գյումրու թիվ 31 հիմնական դպրոց»ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 3-31-24

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3109,ք. Գյումրի Խրիմյան Հայրիկ 1-ին թաղամաս:

Վեբ կայք` http://www.gyumri31.schools.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 43

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 

Տնօրեն`  Արթուր  Ղազարյան

 

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցն իրականացնում է հայոց լեզու, անգլերեն և աշխարհագրության առարկաների խորացված ուսուցում:Դպրոցը պատրաստել է Հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների հաղթողներ և մրցանակակիրներ:

Դպրոցը իրականացնում է կրթական և մշակույթային բազմաբնույթ միջազգային ծրագրեր:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1980թ. որպես միջնակարգ դպրոց:

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2003թ.:

Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ

Առանձնասենյակների թիվը` 4

Դասասենյակների թիվ` 11

Լաբորատորիա` 1

Առարկայական սենյակ /կաբինետ/ ` 1

Նախնական զինպատրաստություն` 1

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետային կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` առկա է

Մարզադահլիճ` -

Գրադարանի ֆոնդը` 7968 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 43

Աշակերտների թիվը` 287

Դասարանների թիվը` 13

 Դպրոցն իրականացնում է ներառական կրթություն, որտեղ ներառված են  25  աշակերտներ

 

 

 

«Գյումրու թիվ 32 հիմնականդպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` 0312 5-37-16

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Կոմինտերնի 1

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 46

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն՝  Արմինե Սուքիասյան

Դպրոցը հիմնադրվել է 1965թ և անվանակոչվել Րաֆֆու անունով: 2004թ Գյումրու թիվ 22 և թիվ 32 դպրոցների միաձուլումից իրավահաջորդը համարվել է թիվ 32 դպրոցը: Դպրոցի մասնաշենքը կառուցվել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով:

Դպրոցաշինությանը աջակցել են ֆրանսիացի բարերարներ` Անդրանիկ Նուրյանը, Ստեֆան Ներգարարյանը, Մարի-Լուիզ Լեռուա Աղաբեկյանը, Գրենոբլի հայերի ակումբը, Էդուարդ և Ժանետ Մանուկյանները: Դպրոցի գրադարանը անվանակոչվել է Սեդա Սուքիասյան բարերարի անունով:

 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1965,
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2004թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 4
Դասասենյակների թիվը`17
Լաբորատորիա` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` չկա
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` չկա
Նիստերի դահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը 1364 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 46
Դասարանների թիվը` 17
Աշակերտների թիվը` 358
 

 

«Գյումրու թիվ 37 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 77-32-32-23

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3125, ք. Գյումրի, Ե. Չարենցի 12

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 51

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Հովհաննես Մելքոնյան

 

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը ներկայումս իրագործում է  պարտադիր կրթության առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1977թ., որպես միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1991թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` անհատական ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 24
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` -
Համակարգչային կաբինետ` 2
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 6149 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 51
Դասարանների թիվը` 19
Աշակերտների թիվը` 459
 

«Գյումրու թիվ 38 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 077 52 -06 -63, 095-607-001

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3301, ք. Գյումրի, հասցե Բուլվարային 7

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 52

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ֆլորա Խաչատրյան

Կանոնադրություն

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Հաստատությունում իրականացվում է

1.Ներառական կրթություն - սովորողների թիվը՝ 25

2.Նախադպրոցական կրթական ծրագիր - երեխաների թիվը՝ 44

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1988, որպես միջնակարգ դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2002թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 2

Դասասենյակների թիվը` 9

Լաբորատորիա` 1

Առարկայական սենյան /կաբինետ`

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` 0

Արմաթ լաբորոտորիա`  1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 0

Գրադարանի ֆոնդը`  3020 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 52

Դասարանների թիվը` 12

Աշակերտների թիվը` 259 /25 ներառական կրթություն/

 

Նախակրթարան՝ 44 սան

 

«Գյումրու թիվ 40 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 6-36-97

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Ֆ. Վերֆելի հրապարակ 4

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 43

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն ` Հայկ Հարությունյան 

 Կանոնադրություն

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1990, որպես միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1990թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 4
Դասասենյակների թիվը` 9
Լաբորատորիա` 0

Առարկայական սենյան /կաբինետ` 0
Նախնական զինպատրաստության` 0
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 0
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 0
Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 577 կտոր գիրք
Աշխատողների թիվը` 43
Դասարանների թիվը` 14
Աշակերտների թիվը` 303

 

 

 

«Գյումրու թիվ 41 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 3-89-67

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3126, ք. Գյումրի, հասցե . Եղ. Չարենցի 4

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 66

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` ժ/պ  Հայաստան Հովհաննիսյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծմա տարեթիվը`1991թ., որպես 41 դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1991թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 7
Դասասենյակների թիվը` 24
Լաբորատորիա` 2
 
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 8
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 10434 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 66
Դասարանների թիվը` 24
Աշակերտների թիվը` 544
 
 
 
 

 

 

«Գյումրու թիվ 43 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 -33 -39-82

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Գյումրի, Շերամ-2 2-2ա շենք, բնակարան 6

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 21

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն` Ա. Վարդանյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

 

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 01.08.1992թ., որպես միջնակարգդպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2002թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

 

Առանձնասենյակների թիվը` 1

Դասասենյակների թիվը` 7

Լաբորատորիա` -

Առարկայական սենյան /կաբինետ` -

Նախնական զինպատրաստության` -

Հրաձգարան` -

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

 

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` -

Գրադարանի ֆոնդը` 450 կտոր գիրք 

 

Աշխատողների թիվը` 21

Դասարանների թիվը` 7

Աշակերտների թիվը` 48 

 

«Գյումրու թիվ 45 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 4-17-70

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի Այգաբաց 3-րդ շարք թիվ 36.

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 50

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Տնօրեն` Վարդանյան Աստղիկ

Իրականացնում  է  միջնակարգ  կրթություն, ավագ դասարաններում՝ հոսքային խորացված ուսուցում:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1973 ,

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2002թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 3

Դասասենյակների թիվը` 14

Լաբորատորիա` 4

Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 1

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան -

 Համակարգչային կաբինետ` 2

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտ հրապարակ -

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 5000 կտոր գիրք

                          

Աշխատողների թիվը` 50

Դասարանների թիվը` 14

 

Աշակերտների թիվը` 276

 

 

2019թ. սեպտեմբերից  դպրոցում գործում է նախակրթարան` 30 սան / 1 խումբ ` ավագ նախադպրոցական/

 

«Գյումրու թիվ 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 5 -18 - 67

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Թումանյան 20

Վեբ կայք` http://gyumri6.schools.am/

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 67

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 

Տնօրեն ` Ժ/պ Աննա Ղուկասյան

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Կանոնադրություն

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

 

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1880, որպես գիմնազիա

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1912թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 3/2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

 

Առանձնասենյակների թիվը` 8

Դասասենյակների թիվը` 15

Լաբորատորիա` 3

Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 10

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` 0

Զենքի պահեստ` 1

Նիստերի դահլիճ` 1

Բուֆետ` 1

Գրադարան` 1

Համակարգչային կաբինետ` 2

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

 

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 2

Գրադարանի

«Գյումրու թիվ 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 5-51-47

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3104, ք. Գյումրի, հասցե. Հաղթանակի 40

Վեբ կայք` http://gyumri9.schools.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 50

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ջ . Մովսիսյան

 
Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1930թ.,
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2002թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 3 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 11
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 3
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 0
Գրադարանի ֆոնդը` 441 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 50
Դասարանների թիվը` 16
Աշակերտների թիվը` 353
 
 

«Գյումրու թիվ10 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 312 4-39-91

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3102, ք. Գյումրի, Գորկու,77

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 40

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Լիանա  Վարդանյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր

կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական

ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները

 

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` Հիմնադրվելով 1936 թվականին` այն 1962 թվականից

Հայաստանի ազգային կրթության նախարարության հրահանգով վերաձևավորվել է

ֆրանսերենի խորացված ուսուցմամբ դպրոցի

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1996թ.

 

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 4

Դասասենյակների թիվը` 22

Լաբորատորիա` 3

Առարկայական սենյակ /կաբինետ/` 4

Նախնական զինպատրաստության սենյակ` 1

Հրաձգարան`1

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

«Արմաթ» ինժեներական լաբորատորիա՝ 1

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 3000 կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը` 40

Դասարանների թիվը` 9

Աշակերտների թիվը` 198

 

2012թ. սեպտեմբերից դպրոցում գործում է նախակրթարան

և իրականացվում է նախադպրոցական

կրթություն 5-6 տարեկան երեխաների համար

Սաների թիվը` 50

 

«Գյումրու թիվ18 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0312 4-13-80

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3114, ք. Գյումրի, հասցե` Լազոյի 2

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 54

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Ռ. Գևորգյան

 
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է միջնակարգ կրթության առաջին, երկրորդ և երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1948թ. որպես միջնակարգ դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2000թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը`2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 1
Դասասենյակների թիվը` 5
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 15
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` - 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտ հրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 1135 կտոր գիրք

Աշխատողներիթիվը` 54
Դասարաններիթիվը` 20
Աշակերտների թիվը` 410
 
 

 

«Գյումրու Ֆոտոն վարժարան» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 . 093 01 31 62

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Գյումրի, Անի թաղ. Ե. Չարենցի 12/1

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 93

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն ՝ Կարինե Պետոյան

 

Իրականացնում է հիմնական և միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է
պարտադիրկրթության երկրորդ և երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական
հիմնական ծրագրերի երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1991թ.,
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1995թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`  տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
Առանձնասենյակների թիվը` 8
Դասասենյակների թիվը` 32
Լաբորատորիա` 3
Առարկայական սենյակ /կաբինետ`    -
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան`   -
Համակարգչային կաբինետ` 2
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ`  1
Գրադարանի ֆոնդը` 1200 կտոր գիրք
Աշխատողների թիվը` 93
Դասարանների թիվը` 39
Աշակերտների թիվը` 849

«Գուսանագյուղի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094 82-15-22

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Գուսանագյուղ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 26

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Ա. Հովհաննիսյան

 Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը
հանդիսանում է պարտադիր  կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է
հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1936 թ, որպես ութամյա դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1976թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 3 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման համակարգ
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 15
Լաբորատորիա` 2
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` չկա
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` կա
Գրադարանի ֆոնդը 1960 գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 26
Դասարանների թիվը` 10
Աշակերտների թիվը` 103
 
 
 
 
 
 

«Երազգավորսի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-01-82-07

Մանրամասն ↓

Հասցե` ` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2610,գ.Երազգավորս, 4-րդ փողոց թիվ 50

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 33

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`    Արամ Մխիթարյան

Իրականացնում է միջնակարգ ընդհանուր կրթություն, որը ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի 3 աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1924, որպես տարրական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2001թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլ.էներգիա
Առանձնասենյակների թիվը` 1
Դասասենյակների թիվը` 13
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյակ /կաբինետ/` 0
ՆԶՊ` 1
Հրաձգարան` 0
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 3
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 1400 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 33
Դասարանների թիվը` 12
Աշակերտների թիվը` 189
Նախակրթարան 1 խումբ
Սաների թիվը՝ 11

 

 

«Զորակերտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094 09-30-07

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Զորակերտ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 13

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն` ժ/պ Գևորգ Մովսիսյան

 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1990,
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1990թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` Էլեկրտաէներգիա
տնօրենի աշխատասենյակ   1
ուսուցչանոց 1
Դասասենյակների թիվը` 10
Լաբորատորիա`
Նախնական զինպատրաստության` 1
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 80 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 13
Դասարանների թիվը` 3
Աշակերտների թիվը` 10/ 23 երեխա Բերդաշենի դպրոցից/
 
 
 

«Զույգաղբյուրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-35-57-35

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2801, գ. Զույգաղբյուր

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 23

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Հ․ Խաչատրյան

 

Իրականացնում է միջնակարգ կրթությունորը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջիներկրորդ և երրորդ աստիճանները:

 

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1926, որպես միջնակարգ դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.

Դպրոցի շենքիտիպը` հավաքովի-իտալական

Հարկայնությունը` 1 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` սեփական կաթսայատուն

 

Առանձնասենյակների թիվը` 1

Դասասենյակների թիվը` 10

Լաբորատորիա` 1

Առարկայականսենյան /կաբինետ` 1

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` __

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունըառկա է

 

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` __

Գրադարանի ֆոնդը` 300 կտորգիրք

 

Աշխատողների թիվը` 23

Դասարանների թիվը` 8

Աշակերտների թիվը` 46

«Իսահակյանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-41-01-29

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ գ. Իսահակյան,փողոց 5,շենք 6

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 26

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Գնել Հարությունյան

 
 

Իրականացնում է միջնակարգ լրիվ կրթական ծրագրեր,որը հանդիսանում է միջնակարգ լրիվ կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական ավագ,հիմնական,տարրական ծրագրերի առաջին,երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`հայտնի չէ
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը`1978թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկ
Ջեռուցման եղանակը`լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 5
Դասասենյակների թիվը`11
Լաբորատորիա`2
Առարկայական սենյակ`3
Նախնական զինապարտություն`1
Հրաձգարան`-
Համակարգչային կաբինետ`1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ`1
Մարզադահլիճ`1

Գրադարանային ֆոնդը`3641
Աշխատողների թիվը` 26
Դասարանների թիվը` 11
Աշակերտների թիվը` 106

Դպրոցն իրականացնում է նաև նախադպրոցական կրթություն, ունի 1 խումբ, 8 երեխա

 

«Լանջիկի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 94749023

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ.Լանջիկ, փողոց 1 շենք 12

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 29

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

 Տնօրեն՝ Ծովիկ Հովհաննիսյան

Կանոնադրություն

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1902,
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1990թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 12
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 3
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան`
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 3500 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 29
Դասարանների թիվը` 12
Աշակերտների թիվը ` 142
 

«Լեռնակերտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 14-76-76

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, գ.Լեռնակերտ

Աշխատողներ` 30

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն `  Պողոս Կիրակոսյան
 
 
 

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին,երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

 

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1930թ.

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2006թ.

Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ 

 

Առանձնասենյակների թիվը` 3

Դասասենյակների թիվը` 12

Լաբորատորիա` 0

Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` 0

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

 

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 2

Մարզադահլիճ` 1 անօգտագործելի

Գրադարանի ֆոնդը` 3769 կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը` 30

Դասարանների թիվը` 12

Աշակերտների թիվը` 158

«Լեռնուտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 31-44-19

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2622, գ. Լեռնուտ

Աշխատողներ` 10

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` <<Լեռնուտի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Տնօրեն`  Արմեն Կոստանյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1991թ.,
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1991թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` տնակային, փայտյա հավաքովի.
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` վառարանային
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 6
Լաբորատորիա`
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստության` -
Հրաձգարան`-
Համակարգչայինկաբինետ` -
Ինտերնետ կապի առկայությունը` - առկա 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` -
Մարզադահլիճ` -
Գրադարանի ֆոնդը` 40 կտոր
Աշխատողների թիվը` 10
Դասարանների թիվը` 2
Աշակերտների թիվը` 8

«Լուսակերտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 0244 5-52-93, 077 24-80-70

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Լուսակերտ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 26

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Աշոտ Գալստյան

 
Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին երկրորդ և երրորդ աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1947թ, որպես քառամյա  դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1965թ.
Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցում հեղուկ վառելանյութ
Առանձնասենյակների թիվը` 3
Դասասենյակների թիվը` 10
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 2040 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 26
Դասարանների թիվը` 8
Աշակերտների թիվը` 53

«Լուսաղբյուրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094-86-28-93

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ գ. Լուսաղբյուր 4-րդ փողոց, շենք 17

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 23

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Անահիտ Շահնազարյան

Իրականացնում է միջնակարգ լրիվ կրթական ծրագրեր, որը հանդիսանում է միջնակարգ լրիվ կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`հայտնի չէ

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը`1990թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային

Հարկայնությունը` 1 հարկ

Ջեռուցման եղանակը`լոկալ ջեռուցման ցանց և էլեկտրական մարտկոցներ

Առանձնասենյակների թիվը`5

Դասասենյակների թիվը`12

Լաբորատորիա`1

Առարկայական սենյակ`0

Նախնական զինապարտություն`1

Հրաձգարան`0

Համակարգչային կաբինետ`1

Ինտերնետ կապի առկայությունը`առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` հարմարեցված

Մարզադահլիճ`1

Գրադարանային ֆոնդը` 2200

Աշխատողների թիվը` 23

Դասարանների թիվը` 12

Աշակերտների թիվը`88

 

 

 

«Ծաղկուտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094-13-56-61

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գյուղ Ծաղկուտ 2 փողոց թիվ 3

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 16

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն Վ. Պողոսյան

 

Իրականացնումէ միջնակարգ  կրթություն, որը ներառում է հանրակրթական հիմնական

 

ծրագրերի առաջին, երկրորդ  եւ երրորդ աստիճանները:

 

Դպրոցիստեղծմանտարեթիվը` 1989 որպես միջնակարգ  դպրոց

Տվյալշենքումդպրոցիտեղակայմանտարեթիվը` 1989թ.

Դպրոցիշենքիտիպը`հարմարեցված

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցմանեղանակը` վառարաններով

 

Առանձնասենյակների թիվը` 5

Դասասենյակների թիվը` 8

Լաբորատորիա` -

Առարկայական սենյան /կաբինետ` -

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` -

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

 

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 304 կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը` 16

Դասարանների թիվը` 12

Աշակերտների թիվը` 23

 

«Կրասարի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 094 96 35 13

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գյուղ Կրասար

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 22

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Լ․ Առաքելյան

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

 

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`1925, որպես տարրական դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.: 2019թվականին վերանորոգվել է և օգտագործվում է որպես նախակրթարան,

Դպրոցի շենքի տիպը`ոչ տիպային հավաք. Կոնստրուկցիաներով:

Հարկայնությունը` 1 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրական ջեռուցիչներով

Խաղասենյակ`  1

Առանձնասենյակ` 1

Հանդերձարան` 1

Սանհանգույց` 1

 

Նոր դպրոցի ստեղծման տարեթիվ`2017,

Հարկայնությունը`  2 հարկանի 

Ջեռուցման եղանակը` գազաֆիկացված

Առանձնասենյակների թիվը` 6

Դասասենյակների թիվը` 4

Լաբորատորիա` 1

Առարկայական սենյակ /կաբինետ` -8

Նախնական զինպատրաստության` 1

Հրաձգարան` -

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

 

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` -1

Գրադարանի ֆոնդը` 1500 կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը` 22

Դասարանների թիվը` 11

Աշակերտների թիվը` 81

Նախակրթարանի  սան `11

«Հայկաձորի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 03-07-72

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գյուղ Հայկաձոր

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 26

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Վարդան Սարգսյան

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը`1937 թ, որպես ութամյա դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 2002թ.
 
Դպրոցի շենքի տիպը`տիպային
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրական
Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը` 11
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան` չկա
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` չկա
Գրադարանի ֆոնդը 2744 գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 26
Դասարանների թիվը` 8
Աշակերտների թիվը` 39
 
 
 
 

«Հայկասարի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-47-88 -57

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ գ. Հայկասար

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 14

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 Տնօրեն՝ Ն. Խաչատրյան

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

 

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1999թ,  որպես   դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.

Դպրոցի շենքի տիպը` ոչ տիպային

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը`ոչ  լոկալ ջեռուցման ցանց

 

Առանձնասենյակների թիվը` 13

Դասասենյակների թիվը` 9

Լաբորատորիա` -

Առարկայական սենյան /կաբինետ` 2

Նախնական զինպատրաստության` -

Հրաձգարան`-

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

 

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 970 կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը`14

Դասարանների թիվը` 4.5

Աշակերտների թիվը`24

 

 

«Հայկավանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 93 23 66

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 1326, գ. Հայկավան փ.1, նրբ.2, շ.7

Ֆաքս` haykavan.schoolsite.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 34

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն` Ս. Մխիթարյան

 

Կանոնադրություն
Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմանական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները։

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղադրաման տարեթիվը՝ 2003թ.
Դպրոցի շենքի տիպը՝ տիպային
Հարկայնությունը՝ 2 հարկ
Ջեռուցման եղանակը՝ մասնակի

Դպրոցն իրավունք ունի իրականացնել հետևյալ ծրագրերը՝

- տարրական ընդհանուր — 80 աշակերտ
- հիմանական ընդհանուր — 100 աշակերտ
- միջնակարգ ընդհանուր — 70 աշակերտ

Դպրոցն իրականացնում է հետևյալ կրթական ծրագրերը՝

- տարրրական ընդհանուր — 51 աշակերտ
- հիմանական ընդհանուր — 61 աշակերտ
- միջնակարգ ընդհանուր — 39 աշակերտ
- դպրոցն աշխատում է 5 -օրյա աշխատանքային շաբաթով
 

 

«Հայրենյացի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 84- 45 -01

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ, գ. Հայրենյաց 13 փող, 3 շենք

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 29

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն  `  Մասիս Ոսկանյան

Կանոնադրություն

 

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1865, որպես  միջնակարգ  դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1975թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` գազիֆիկացված լոկալ

Առանձնասենյակների թիվը` 2

Դասասենյակների թիվը` 12

Լաբորատորիա` 1

Առարկայական սենյան /կաբինետ` 0

Նախնական զինպատրաստության` 0

Հրաձգարան` 0

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 2214 կտոր գիրք

Աշխատողների թիվը` 29

Դասարանների թիվը` 12

Աշակերտների թիվը`  112

Նախակրթարանի սաների թիվը՝ 11

«Հառիճի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 244 5-52-05, 093 89-94-60

Մանրամասն ↓

Հասցե` Շիրակի մարզ գ.Հառիճ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 29

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Անահիտ  Խաչատրյան

Իրականացնում է տարրական, հիմնական ընդհանուր և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն, որը հանդիսանում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին երկրորդ երրորդ աստիճանները:

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1857, որպես 1928 թվականից միջնակարգ դպրոց
Տվյալշենքումդպրոցիտեղակայմանտարեթիվը` 1993թ.
Դպրոցիշենքիտիպը`տիպային նախագծով հարմարեցված կառույց
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրական

Առանձնասենյակների թիվը` 2
Դասասենյակների թիվը`14
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյան /կաբինետ`-
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան`-
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապիառկայությունը` առկա է

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` -1
Գրադարանի ֆոնդը` 2089 կտորգիրք

Աշխատողների թիվը` 29
Դասարանների թիվը` 10
Աշակերտների թիվը` 117
 
 

 

«Հարթաշենի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 096 36 27 44

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ , գ. Հարթաշեն

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 12

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

Տնօրեն`  Ալվարդ Մաթևոսյան

 
Կազմակերպաիրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն
Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1886թ., որպես ծխական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989 թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված
Հարկայնությունը` 1հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` էլեկտրական ջեռուցիչների միջոցով
 
Առանձնասենյակների թիվը` 1
Դասասենյակների թիվը` 4
Լաբորատորիա` -
Առարկայական սենյակ` -1
Նախնական զինպատրաստության` 0
Հրաձգարան` -
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է -
Մարզադահլիճ` -
Գրադարանի ֆոնդը`  - 50
Աշխատողների թիվը`  12
Դասարանների թիվը`    4
Աշակերտների թիվը`    12

 

«Հացիկի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093 26-71-26

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 2614, գյուղ Հացիկ,

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 26

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

ՏնօրենԱստղիկ Սարիբեկյան

Դպրոցը , ըստ կրթական մակարդակներ, իրականացնում է հանրակրթական ծրագրեր` տարրական, հիմնական, միջնակարգ :

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1974թ, որպես միջնակարգ  դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1974թ.

Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված   /երկրաշարժից հետո /

Հարկայնությունը` 1  հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ ջեռուցման ցանց

Առանձնասենյակների թիվը` 3

Դասասենյակների թիվը` 12

Լաբորատորիա` չկա

Առարկայական սենյան /կաբինետ` 2

Համակարգչային կաբինետ` 1