Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Նորություններ

ԸՆՏԱՆԻՔԻ, ԿԱՆԱՆՑ ԵՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏ

05.07.2012

 

 
 
ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 
ԸՆՏԱՆԻՔԻ, ԿԱՆԱՆՑ ԵՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏ
 
Վերականգնողական և օժանդակ տեխնիկական այլ պարագաներ է ստացել թվով 70 հաշմանդամ երեխա:
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար կրթության և մասնակցային ուսուցման մատչելիության ապահովման նպատակով 2011-2012 ուսումնական տարում Գյումրի քաղաքի թիվ 1,7,11,40 հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում իրականացվում է ներառական կրթություն: Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի վերաբերյալ վկայագիր է տրվել 58 երեխայի:
Ստորև ներկայացվում է 2012թ իրականացված միջոցառումների առաջընթացը արդյունքային ցուցանիշների և թիրախների նկատմամբ:
 

Ամփոփնկարագիր
Արդյունքայինցուցանիշներ
Տարեկան նախատեսվածը
Տարվա արդյունքները
1.Երեխաներիխնամքիկենտրոններիստեղծում` ապահովելովսոցիալ-հոգեբանական, մանկավարժականևիրավաբանականծառայություններկյանքիդժվարինիրավիճակներումգտնվողերեխաներինևնրանցընտանիքներին
Սոցիալ-հոգեբանական, մանկավարժական և իրավաբանական ծառայությունների ապահովում կյանքի դժվարին իրավիճակում Գտնվող երեխաներին և նրանց ընտանիքներին, սոցիալ-հոգեբանական ծրագրերի իրականացում:
 
Մարզում դժվարին իրավիճակներում հայտնված երեխաների թիվը:
 
 
 
 
3660
 
 
 
 
852
Ժամանակավոր խնամքի կարիք ունեցող երեխաների ցերեկային կենտրոնների ընդլայնում:
Խնամքի և սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական աջակցության ծառայություններից օգտված երեխաների թիվը:
 
 
374
 
 
467
2. Բնակչությանսոցիալականծառայություններիընդլայնում, որըկնպաստիխոցելիխմբերինմատուցվողծառայությունների բազմազանության
Հաշմանդամ երեխաների ապահովում վերականգնողական և տեխնիկական այլ միջոցներով:
 
Աջակցություն հաշմանդամ երեխաների ցերեկային կենտրոնի գործունեությանը:
Վերականգնողական և  տեխնիկական անհրաժեշտ այլ միջոցներ ստացած   հաշմանդամների թիվը:
 
Կենտրոնի ծառայություններից օգտվող հաշմանդամ երեխաների թիվը:
 
 
349
 
 
133
 
 
70
 
 
146
Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթական իրավունքի ապահովում:
 
 
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար կրթության և մասնակցային ուսուցման մատչելիության ապահովում:
Գյումրի քաղաքի թիվ 1,7,11,40 հան րակրթական դպրոցներ:
Գյումրի քաղաքի թիվ 1,7,11,40 ներառական դպրոցներում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի վերաբերյալ վկայագիր է տրվել 58 երեխայի:
Խնամատար ընտանիքի ինստիտուտի զարգացում:
 
 
Համայնքների խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների անդամների վերապատրաստում:
Հաշվառված խնամատար ընտանիքների թիվը:
 
 
 
2
 
 
 
 
4
 
1
 
 
 
 
12
Երեխաների խնամք և     պաշտպանություն իրականացնող հաստատությունների մասնագետների և երեխաների հիմախնդիրներով զբաղվող հկ-ների անդամների վերապատրաստում:
 
 
Կարիքի գնահատման դասընթացների մասնակցածների թիվը /մարզպետարան, ՍԾՏՄ-ներ, ՏԻՄ, ՀԿ-ներ/:
 
 
 
 
74
 
 
 
 
 
52
Մարզում «գենդերային քաղաքականության»  և «Ընդդեմ գենդերային բռնության» ազգային ծրագրերի 2012թ. միջոցառումների իրականացում:
 
 
Մարզային ծրագրի դրույթների իրականացում
 
 
Առաջին կիսամյակում ծրագրովնախատեսված միջոցառումների իրականացում
 
Իրականացվել են իրազեկման աշխատանքներ համայնքներում, մարզային ենթակայության կառույցներում
 
Երեխաների հոսքի նվազեցում`մանկատներ և գիշերային խնամքի հաստատություններ:
<<Վորլդ Վիժն>> միջազգային կազմակերպության հետ համատեղ ապահովել հաստատություններից երեխայի վերադարձը ընտանիք և երեխաների մուտքի կանխարգելում՝ հաստատություններ
 
 
 
22
 
 
 
21

 
 
 

← Վերադառնալ ցուցակին

↑ Դեպի վեր

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2023-01-26 17:51:09