Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Նորություններ

շինարարություն

25.12.2012

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՎ ԵՎ ԱՅԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ          
Հավելված 1
Հ/Հ Համայնքի և աշխատանքի անվանումը Ֆինանսովորման աղբյուրը  Պատվիրատու կազմակերպություն Նախատեսված գումար
/մլն. դրամ/
Կատարման ընթացքը
1 2 3 4 5 6
  Բնակարանաշինություն        
1 ք.Գյումրի - Երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային շինարարություն   ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն 2000.0 Աշխատանքներն ավարտվել են
2 գ.Ախուրյան- թվով 144 բնակարաններով թվով 4 բ/շ կառուցում ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն 1800.0 Աշխատանքներն ընթացքի մեջ են /փոխանցիկ 2013թ./
3 ք.Մարալիկ-20 բնակարաններով նախկինում կիսակառույց երկու բնակելի շենքի կառուցում ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն 250.0 Աշխատանքներն ավարտվել են
4 Մարզի գյուղական բնակավայրերում բնակարանային շինարարություն և ԲԳՎ-ի տրամադրում ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն 3457.9 Աշխատանքներն ընթացքի մեջ են /փոխանցիկ 2013թ./
5 Գյումրի համայնքի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների վերանորոգում թվով 16՝ այդ թվում ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն 130.0 Աշխատանքներն ավարտվել են
6 Պեմզաշեն համայնքի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների վերանորոգում թվով 4՝ այդ թվում ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն 18.0 Աշխատանքներն ավարտվել են
7 Ախուրյանի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների վերանորոգում թվով 2՝ այդ թվում ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն 17.0 Աշխատանքներն ավարտվել են
8 Գյումրի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 50.0 փոխանցիկ 2013թ.
9 Պեմզաշեն համայնքի բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգում ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 4.5 փոխանցիկ 2013թ.
10 Գյումրիի Լալայան 139/2 զինծառայողների բնակելի շենք ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ պաշտպանության նախարարություն 627.0 Աշխատանքներն ավարտվել են
  Ընդամենը     8354.4  
  Կրթական օբյեկտներ        
1 ք.Գյումրի <<Մուշ-2>> թաղամասում նոր դպրոցական շենքի կառուցում (1080 աշ/տեղ)  ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն 1059.2 Աշխատանքներն ավարտվել են
2 գ.Ախուրիկ -նոր դպրոցի կառուցում (150 աշ/տեղ) ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն 65.6 Աշխատանքներն ավարտվել են
3 գ.Գուսանագյուղ-դպրոցի հիմնանորոգում ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն 212.0 Աշխատանքներն ավարտվել են
4 գ.Հառիճ-դպրոցի հիմնանորոգում ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն 30.0 Աշխատանքներն ավարտվել են
5 գ.Ձիթհանքով-դպրոցի հիմնանորոգում,ջեռուցում ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն 20.0 2012թ. ծրագիրն ավարտված է, փոխանցիկ 2013թ.
6 գ.Մեծ Մանթաշ-դպրոցի հիմնանորոգում ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն 337.0 փոխանցիկ 2013թ.
7 գ.Անուշավան-դպրոցի հիմնանորոգում ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 25.0 2012թ. ծրագիրն ավարտված է, փոխանցիկ 2013թ.
8 գ.Արեգնադեմ-նոր դպրոցի կառուցում Հարավ-Կովկասյան երկաթուղի   150.0 փոխանցիկ 2013թ.
9 գ.Աշոցք- նոր դպրոցական շենքի կառուցում ՀՀՀ ՀՀՀ 443.0 փոխանցիկ 2013թ.
10 ք.Գյումրի-ՀՀ ԳԱԱ Ա.Նազարյանի անվան ԵԻՍԻ շենքի կառուցում ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն 30.0 2012թ. ծրագիրն ավարտված է, փոխանցիկ 2013թ.
11 Մեղրաշատ համայնքի դպրոցի գազաֆիկացում և լոկալ ջեռուցման համակարգի կառուցում ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 15.0 Աշխատանքներն ավարտվել են
12 Բենամին համայնքի դպրոցի կաթսայատան և լոկալ ջեռուցման համակարգի կառուցում ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 25.0 Աշխատանքներն ավարտվել են
13 Ողջի համայնքի դպրոցի գազաֆիկացում և լոկալ ջեռուցման համակարգի կառուցում ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 15.0 Աշխատանքներն ավարտվել են
14 Լանջիկ համայնքի մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 8.0 Աշխատանքներն ավարտվել են
15 Ազատան համայնքում մանկապարտեզի կառուցում /120.0-ը 4-րդ փուլ/ ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 240.0 2012թ. ծրագիրն ավարտված է, փոխանցիկ 2013թ.
16 Գյումրի համայնքի թիվ 32 դպրոցի տանիքի վերանորոգում ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 22.0 Աշխատանքներն ավարտվել են
17 Գյումրի համայնքի թիվ 4 դպրոցի սանհանգույցների վերանորոգում  ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 5.0 Աշխատանքներն ավարտվել են
18 Գյումրի համայնքի թիվ 38 դպրոցի սանհանգույցների և արտաքին կոյուղագծի վերանորոգում  ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 7.0 Աշխատանքներն ավարտվել են
19 Գյումրի համայնքի թիվ 15 դպրոցի ճաշարանային մասնաշենքի տանիքի վերանորոգում ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 4.0 Աշխատանքներն ավարտվել են
20 Ղարիբջանյան համայնքի դպրոցի դահլիճի վերանորոգում ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 12.0 Աշխատանքներն ավարտվել են
21 Հոռոմ համայնքի դպրոցի վերանորոգում ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 35.0 Աշխատանքներն ավարտվել են
22 Արթիկ համայնքի երաժշտական դպրոցի վերանորոգում ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 32.0 Աշխատանքներն ավարտվել են
23 Հովիտ համայնքի դպրոցի վերանորոգում ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 14.0 Աշխատանքներն ավարտվել են
24 Հայրենյաց համայնքի դպրոցի վերանորոգում ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 10.0 Աշխատանքներն ավարտվել են
25 Հարթաշեն համայնքի դպրոցի հատակների վերանորոգում ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 12.0 Աշխատանքներն ավարտվել են
26 Փոքր Մանթաշ համայնքի մանկապարտեզի մասնակի վերանորոգում ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 13.0 Աշխատանքներն ավարտվել են
27 Գյումրի համայնքի N45 դպրոցի մարզադահլիճի հատակների վերանորոգում ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 6.0 Աշխատանքներն ավարտվել են
28 Արթիկ համայնքի թիվ 2 դպրոցի տանիքի վերանորոգում և ջեռուցման կաթսայի փոխարինում ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 12.0 փոխանցիկ 2013թ.
29 Արթիկ համայնքի թիվ 5 դպրոցի պատուհանների մասնակի փոխարինում ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 8.0 փոխանցիկ 2013թ.
30 Ոսկեհասկ համանքի կիսավարտ մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 25.0 փոխանցիկ 2013թ.
31 Հայկասար համայնքի դպրոցի վերանորոգում ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 12.0 փոխանցիկ 2013թ.
  Ընդամենը     2903.8  
  Առողջապահական օբյեկտներ        
1 ք.Գյումրի-Առողջապահության նոր հիվանդանոցի կառուցում Համաշխարհային բանկ
ՀՀ պետական բյուջե
ՀՀ առողջապահության նախարարություն 1516.4 Աշխատանքներն ավարտվել են
2 Մարալիկ համայնքի հիվանդանոցի վերանորոգում  ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 50.0 2012թ. ծրագիրն ավարտված է, փոխանցիկ 2013թ.
3 Ք. Գյումրի ՙՙԱվստրիական մանկական հիվանդանոց՚՚ ՓԲԸ-ի մասնաշենքի հիմնանորոգում ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ առողջապահության նախարարություն 180.0 Աշխատանքներն ավարտվել են
4 Գյումրու հոգեկան առողջության կենտրոն ՓԲԸ-ի տարածքի բարեկարգում, ցանկապատում և սանհանգույցների վերանորոգում ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 45.0 փոխանցիկ 2013թ.
  Ընդամենը     1791.4  
  Մշակույթային օբյեկտներ        
1 Գ. Վահրամաբերդ-մշակույթի տան կառուցում ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն 234.0 Աշխատանքներն ավարտվել են
2 Գյումրու թիվ 6 երաժշտական դպրոցի վերանորոգում Ամերիկահայ բարերար,
Յան Գիլան և համաֆինանսավորում ՀՀ պետական բյուջե
  185.0 փոխանցիկ 2013թ.
3 ՀՀ պետական պատկերասրահի Գյումրու մասնաճյուղի շենքի վերակառուցում ՄԱԿ (իտալական) ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 45.0 2012թ. ծրագիրն ավարտված է, փոխանցիկ 2013թ.
4 Գյումրու «Կարա-Մուրզայի անվան պետական երաժշտական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի պատուհանների փոխարինում ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 12.0 փոխանցիկ 2013թ.
5 Կապսի մշակույթի տան վերանորոգում ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 12.0 Աշխատանքներն ավարտվել են
6 Անուշավան համայնքի մշակույթի տան տանիքի վերանորոգում ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 12.0 Աշխատանքներն ավարտվել են
7 Ղազանչիի մշակույթի տան վերանորոգում ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 30.0 Աշխատանքներն ավարտվել են
8 Ամասիա համայնքի արվեստի կենտրոնի վերանորագում ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 45.0 Աշխատանքներն ավարտվել են
9 Ձիթհանքով համայնքի մշակույթի տան համար գույքի ձեռք բերում ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 9.0 Աշխատանքներն ավարտվել են
10 Գյումրի համայնքի գեղագիտական ազգային կենտրոնի Գյումրու մասնաճյուղի ջեռուցման համակարգի անցկացում ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 30.0 փոխանցիկ 2013թ.
11 Գտաշեն համայնքի մշակույթի տան վերանորոգում ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 25.0 փոխանցիկ 2013թ.
12 Արթիկ համայնքի երաժշտական դպրոցի համար գույքի ձեռք բերում ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 2.5 փոխանցիկ 2013թ.
  Ընդամենը     641.5  
  Այլ օբյեկտներ        
1 ք.Գյումրի <<Հայորդաց տուն>> շենքի հիմնանորոգում  Հայ առաքելական եկեղեցի <<Էջմիածին>> Հայ առաքելական եկեղեցի 20.0 փոխանցիկ 2013թ.
2 ք.Գյումրի-<<Կաթողիկե եկեղեցու>> կառուցում Հայաստանի հայ կաթողիկե եկեղեցի  Հայ կաթողիկե եկեղեցի 300.0 փոխանցիկ 2013թ.
3 Արփա լճի ազգային պարկի ստեղծում Գերմանիայի դաշնային կառավարության KFW   200.0 փոխանցիկ 2013թ.
4 Գյումրիի <<Երեխաների տուն>> ՊՈԱԿ-ի շենքի հիմնանորոգում ՀՀՀ Հիմնադրամի ԾԻԳ 103.0 փոխանցիկ 2013թ.
5 Գյումրու տեխնոպարկի գործունեության իրականացման ծրագիր /Ն.Ա.1.7 մլրդ.դրամ/ ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն 163.0 փոխանցիկ 2013թ.
6 Մեծ Մանթաշ համայնքի համայնքային կենտրոնի վերանորոգորմ ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 13.0 Աշխատանքներն ավարտվել են
7 Աշոցք համայնքի համայնքային կենտրոնի մասնակի վերանորոգորմ ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 30.0 Աշխատանքներն ավարտվել են
8 Մեղրաշեն համայնքի համայնքային կենտրոնի նիստերի դահլիճի վերանորոգում  ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 4.0 Աշխատանքներն ավարտվել են
9 Տուֆաշեն համայնքի համայնքային կենտրոնի վերանորոգորմ ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 8.0 Աշխատանքներն ավարտվել են
10 Նահապետավան համայնքի համայնքային կենտրոնի վերանորոգորմ ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 7.0 Աշխատանքներն ավարտվել են
11 «Հազարամյակի մարտահրավեր հիմնադրամ- Հայաստան» ՊՈԱԿ-ի կողմից Մեղրաշեն համայնքի 3-րդ կարգի ոռոգման ջրանցքի վերանորոգման համայնքի համաֆինանսավորման նպատակով համայնքին աջակցության ցուցաբերում  ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 2.0 Աշխատանքներն ավարտվել են
12 Հովտաշեն համայնքի գերեզմանատան ցանկապատում  ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 8.0 փոխանցիկ 2013թ.
13 Պեմզաշեն համայնքի համայնքային կենտրոնի տանիքի վերանորոգում ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 3.5 փոխանցիկ 2013թ.
  Ընդամենը

← Վերադառնալ ցուցակին

↑ Դեպի վեր

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2020-04-06 16:34:44