Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

    

            

Արամ Անտոնյան

Արամ Անտոնյան

Վարչության պետ

էլ. փոստ

+ 374 0312 3-26-10 +374 0312 4-90-00 /117/

Կենսագրություն

 ԾՆՆԴՅԱՆ ՏԱՐԵԹԻՎ, ԱՄՍԱԹԻՎ, ԾՆՆԴԱՎԱՅՐ
24-ը հունվարի 1971թ., ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
1978-1985 թթ.-Արթիկի թիվ 4 միջնակարգ դպրոց
1986-1987 թթ. Երևանի Օլիմպիական հերթափոխի թիվ 10 դպրոց
1987-1988 թթ.-Արթիկի թիվ 5 միջնակարգ դպրոց
1988-1992 թթ. Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ
1986-1992 թթ.-Վոլեյբոլի Հայաստանի հավաքականի անդամ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
1991-1998թթ.-Արթիկի քաղաքային մարզադպրոց՝ վոլեյբոլի մարզիչ
1994-1995թթ.-Արթիկի քաղաքային մարզադպրոց՝ ուսումնական մասի վարիչ
1992-1993 թթ.- ծառայություն հայկական բանակում
1998 -2004թթ.-անհատ ձեռնարկատիրական գործունեություն
2004 -2009թթ.-ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ՏԻ և ՀԳՄՏԾԳՀ
վարչության առաջատար մասնագետ
2009-2010 թթ.- ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ՏԻ և ՀԳՄՀ
վարչության ՀԳՄՏՍԳՀ բաժնի առաջատար մասնագետ
2010-2014 թթ.- ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի  ՏԻ և ՀԳՄՀ
վարչության ՀԳՄՏՍԳՀ բաժնի գլխավոր մասնագետ
2014թ-ի մարտի 19-ից ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և
ՀԳՄՀ վարչության ՀԳՄՏՍԳՀ բաժնի պետ
2016թ. օգոստոսի 3-ից ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի  տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով վարչության պետ
 

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆԸ
ՀՀ ՔԾ 1-ին դասի խորհրդականԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ ՊԱՏԿԱՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ
,,Հայ Յեղափոխական Դաշնակցություն,, կուսակցություն


ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Ամուսնացած, ունի մեկ որդի և մեկ դուստր

 

Գործառույթներ / իրավասություններ
 Վարչության պետը`

- կազմակերպում է պետական կառավարման մարմինների տարածքային ստորաբաժանումների գործունեության համակարգման և տեղական ինքնակառավարման ոլորտներում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ մարզպետին վերապահված լիազորությունների իրականացման ուղղությամբ աշխատանքների կատարումը.
- կազմակերպում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունների նկատմամբ իրավական և մասնագիտական հսկողության իրականացման ամենամյա աշխատանքային ծրագրի նախագծի կազմման աշխատանքները և ապահովում է ծրագրով նախատեսված հսկողության իրականացումը.
- ներկայացնում է առաջարկություններ համայնքապետարանների աշխատակազմերի վերակազմակերպման, կառուցվածքային փոփոխության (անվանափոխության) և լուծարման ժամանակ համայնքային ծառայության հետ կապված հարցերի վերաբերյալ.
- օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կազմակերպում է համայնքային ծառայության վերաբերյալ առաջարկությունների, դիմումների ու բողոքների քննարկումը.
- կազմակերպում է համայնքի ղեկավարի լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման, դադարման վերաբերյալ առաջարկության նախագծի նախապատրաստման աշխատանքները.
- առաջարկություն է ներկայացնում բացառապես գյուղական բնակավայրերից բաղկացած համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար նշանակելու վերաբերյալ.
- կազմակերպում է տեղական ինքնակառավարման մարմիններին՝ իրենց լիազորությունների իրականացման հարցերով խորհրդատվության տրամադրումը․
- իր իրավասությունների սահմաններում մասնակցում է օրենքով նախատեսված համայնքների միավորման և վերակազմակերպման ուղղությամբ տարվող աշխատանքներին.
- ներկայացնում է առաջարկություն՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների որոշումները, գործողությունները և անգործությունը դատական կարգով բողոքարկելու վերաբերյալ.
- կազմակերպում է համայնքային ծառայության պաշտոնների գրանցամատյանի վարման, համայնքային ծառայողների վերապատրաստման խմբերի կազմավորման, թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար համայնքային ծառայության պաշտոն զբաղեցնող և պաշտոնից ազատված անձանց վերաբերյալ տեղեկությունների ամփոփման աշխատանքների իրականացումը.
- կազմակերպում է մարզի համայնքներում համայնքային ծառայության մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների կազմերում մարզպետարանի ներկայացուցիչների ընդգրկման աշխատանքները.
- կազմակերպում է համայնքապետարանների աշխատակազմերի կադրային գործի վարման մեթոդական ղեկավարումը և վերահսկումը.
- առաջարկություն է ներկայացնում տեղական ինքնակառավարման մարմինների հերթական ընտրությունների նշանակման վերաբերյալ և աջակցում է ընտրությունների նախապատրաստման, կազմակերպման և անցկացման աշխատանքներին.
- կազմակերպում է մարզի տարածքում զինապարտների հաշվառման, զորակոչի, զորահավաքի և վարժական հավաքների կազմակերպման խնդիրների առնչությամբ պետական կառավարման մարմինների տարածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների հետ անցկացվող խորհրդակցությունների նախապատրաստական աշխատանքները.
- կազմակերպում է մարզի տարածքում հասարակական կարգի պահպանման և ամրապնդման նպատակով ոստիկանության և ազգային անվտանգության ոլորտի պետական կառավարման մարմինների տարածքային ստորաբաժանումների ղեկավարներին Մարզպետի իրավասության սահմաններում տրվող հանձնարարականների և կարգադրությունների նախագծերի կազմման աշխատանքները.
- կազմակերպում է մարզի տարածքում արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտի պետական կառավարման մարմնի տարածքային ստորաբաժանման ղեկավարին մարզպետի իրավասության սահմաններում տրվող հանձնարարականների և կարգադրությունների նախագծերի կազմման աշխատանքները.
- մասնակցում է մարզի տարածքում քաղաքացիական պաշտպանության և հակահամաճարակային միջոցառումների իրականացման կազմակերպմանը.
- իր լիազորությունների շրջանակներում կազմակերպում է մարզի տարածքում համապատասխան մարզային ծրագրերով նախատեսված արտակարգ իրավիճակների վերացման, տարերային և տեխնոլոգիական աղետների կանխման, վտանգի նվազեցման և հետևանքների վերացման ուղղությամբ աշխատանքները, մասնակցում է հանրապետական համապատասխան ծրագրերով նախատեսված, ինչպես նաև օպերատիվ բնույթի միջոցառումների իրականացմանը, տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, բնակչությանը ներգրավում է քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների իրականացման, տարերային և տեխնոլոգիական աղետների հետևանքների վերացման աշխատանքներին.
- կազմակերպում է մարզային զորակոչային հանձնաժողովի գործունեության ապահովման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները, տարկետման տրամադրման նպատակով մարզային զորակոչային հանձնաժողովին ներկայացված զորակոչիկների անձնական գործերի ուսումնասիրումը, համապատասխան եզրակացությունների կազմումն ու հանձնաժողովի քննարկմանը ներկայացնելը.
- իր լիազորությունների շրջանակներում մասնակցում է պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի, պահեստազորային պատրաստության միջոցառումների և զորահավաքային զորակոչի իրականացման, զինված ուժերը պայմանագրային զինծառայողներով համալրման գործընթացին, մասնակցում են զորահավաքային նախապատրաստության շրջանակներում կազմակերպվող ուսումնավարժական հավաքներին և պարապմունքներին․
- իր լիազորությունների շրջանակներում մասնակցում է տարածքային կառավարման մակարդակում պաշտպանության ոլորտի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քաղաքականության իրականացման ապահովմանը.
- կազմակերպում է աջակցություն մարզի տարածքում գտնվող սահմանապահ զորքերին` պետական սահմանի պահպանության գործում, աջակցում է մարզի սահմանամերձ համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ոլորտի պատասխանատու ստորաբաժանումների, մարզպետարանի և սահմանապահ զորքերի համագործակցված աշխատանքների ապահովմանը.
- կազմակերպում է Վարչության առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների, այլ փաստաթղթերի նախապատրաստման, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումների և ուղեցույցների մշակման աշխատանքները.
- առաջարկություններ է ներկայացնում անմիջական ենթակա քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վերապատրաստելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու և խրախուսելու վերաբերյալ.
- համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Վարչության քաղաքացիական ծառայողների բացակայության դեպքում նրանց փոխարինելու մասին.
- Կազմակերպում է Վարչության աշխատանքային ծրագրերի կազմման և կատարողականների ամփոփման աշխատանքները.
- ստորագրում է Վարչության անունից պատրաստվող փաստաթղթերը.
- լե) Վարչության իրավասությունների շրջանակներում ներկայացնում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
- ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ՝ Վարչության աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար.
- Վարչության առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ` դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների, փորձագետների.
- ըստ անհրաժեշտության ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ` վարչության գործունեության ոլորտներին առնչվող համապատասխան մարմիններում, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարված աշխատանքների մասին.
- իրականացնում է պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
- Վարչության պետն ունի Oրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ):

 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2020-05-26 17:59:27