Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

    

            

Դանիել Վարդանյան

Դանիել Վարդանյան

բաժնի պետ

+ 374 0312 3-26-10 +374 0312 4-90-00 /129/

Կենսագրություն

ԾՆՆԴՅԱՆ ՏԱՐԵԹԻՎ, ԱՄՍԱԹԻՎ, ԾՆՆԴԱՎԱՅՐ
11-ը մայիսի 1965թ., ք. Լենինական


ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

1982թ. – ավարտել է Գյումրի  քաղաքի N 23 միջնակարգ դպրոցը
1990
թ – ավարտել է Երևանի Ժողովրդական Տնտեսության ինստիտուտը

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

1990 -1993թթ.-Լենինականի էլեկտրոտեխնիկական գործարան, տնտեսագետ, ապրանքագետ
1993 -1994
թթ.- Գյումրու քաղխորհրդի գործադիր կոմիտեումԱրդյունաբերական ենթաբաժնի պետ
1994 -1995
թ.- ,,Բիայնա,, ՍՊԸ գլխավոր հաշվապահ

1996-թ.-ից -  ՀՀ Շիրակի մարզպետարանում  - ֆինանսական բաժնի գլխավոր մասնագետ
2002
թ.ից - ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի 

ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչությունում` որպես բաժնի պետ

2001թ-ից  - համատեղությամբ դասավանդում է Երևանի Պետական Տնտեսագիտական Ինստիտուտի Գյումրու մասնաճյուղում

 

 

 

ԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ ՊԱՏԿԱՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ

Անկուսակցական


ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Ամուսնացած է, ունի երկու երեխա

 

 

 

 

 
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ  ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆԸ
ՀՀ ՔԾ 2-րդ դասի խորհրդական
Գործառույթներ / իրավասություններ

Բաժնի պետը՝
ա)կազմակերպում է Մարզպետարանի պատվիրատվությամբ կատարվող ծախսերի բյուջետային հայտերի կազմման և ամփոփման գործընթացը.
բ)վերահսկում է մարզպետարանի ենթակայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ամենամսյա ֆինանսավորման հայտերի նախապատրաստման և ֆինանսավորման գործընթացը.
գ)կազմակերպում է մարզի համայնքների բյուջեների եկամուտների և ծախսերի կատարման վերաբերյալ տեղեկատվության, հաշվետվությունների վերլուծման և ամփոփման աշխատանքները.
դ)կազմակերպում է մարզի համայնքների բյուջեների եկամուտները նվազեցնող ՀՀ օրենքների կիրարկման արդյունքում համայնքի բյուջեի եկամուտների կորուստները փոխհատուցելու և համայնքներին տրամադրվող ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաների հաշվարկներում կիրառվող ելակետային տվյալների համար պահանջվող տեղեկատվության հավաքագրման, ստուգման և ամփոփման աշխատանքները.
ե)կազմակերպում է մարզի համայնքներում ֆինանսական հսկողություն իրականացնելու գործընթացը.
զ)կազմակերպում է մարզպետարանի ենթակայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հաստիքացուցակների, տարեկան պահպանման ծախսերի նախահաշիվների, ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցի կազմման աշխատանքները.
է)համայնքների բյուջեի հաշվեկշռված լինելու դեպքում այդ գործընթացի նկատմամբ իրականացնում է իրավական հսկողություն.
ը)աջակցում և մեթոդական օգնություն է ցույց տալիս տեղական ինքնակառավարման մարմիններին` համայնքների բյուջեների նախագծի նախապատրաստման ընթացքում
թ)համակարգում է կրթական ծրագրերի գծով կազմակերպությունների կարիքների համար աշխատանքների, ծառայությունների, ապրանքների գնման աշխատանքները.
թա) ամփոփում, վերլուծում և առաջարկություններ է ներկայացնում մարզպետարանի ենթակայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության ծրագրային ցուցանիշների վերաբերյալ .
թբ)ընթացիկ հսկողություն (դիտարկում) է իրականացնում մարզային ենթակայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների կողմից բյուջետային միջոցների նպատակային օգտագործման և հաստատված նախահաշիվների կատարման նկատմամբ.
թգ) իրականացում և ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնում հանրակրթական դպրոցների աշակերտների փաստացի թվաքանակի հիման վրա տվյալ տարվա բյուջետային հատկացումների վերաբաշխումն ու վերահաշվարկը.
թդ) համակարգում է մարզային ենթակայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների տարեկան և եռամսյակային ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ հաշվետվությունների` ըստ ծրագրերի ամփոփման և ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ներկայացման աշխատանքները.
թե)կազմակերպում է մարզի համայնքների հողի հարկի և գույքահարկի հայտ-պահանջագրերի ամփոփման աշխատանքները.
թզ)մասնակցում է մարզի զարգացման ծրագրի մշակման աշխատանքներին.
թէ)վարչության պետի հանձնարարությամբ ապահովում է բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր մշակելը.
թը)վարչության պետին առաջարկություններ է ներկայացնում բաժնի քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահերթ ատեստավորելու, վերապատրաստելու, խրախուսելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու վերաբերյալ.
թթ)ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է բաժնի քաղաքացիական ծառայողների ծառայողական բնութագրերը.
ժ)համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում բաժնի քաղաքացիական ծառայողների բացակայության դեպքում նրանց փոխարինելու մասին.
ժա)վարչության պետի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն.
ժբ)վարչության պետին է ներկայացնում Բաժնի աշխատանքային ծրագրերը.
ժգ)այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր.
ժդ)ստորագրում է բաժնի անունից պատրաստվող փաստաթղթերը.
ժե)բաժնի լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
ժզ)Վարչության պետին, ըստ անհրաժեշության, ներկայացնում է առաջարկություններ՝ բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար.
ժէ)բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, գլխավոր քարտուղարի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների, փորձագետների.
ժը)ըստ անհրաժեշտության ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ՝ համապատասխան մարմիններում իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.
ժթ)իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ.
բաժնի պետն ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ):

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2020-08-10 11:22:31