Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

    

            

Կարեն Բադիշյան

Կարեն Բադիշյան

Բաժնի պետ

էլ. փոստ

+ 374 0312 3-26-10 +374 0312 4-90-00-/124/

Կենսագրություն

 ԾՆՆԴՅԱՆ ՏԱՐԵԹԻՎ ԱՄՍԱԹԻՎ ԾՆՆԴԱՎԱՅՐ

17-ը հունվարի 1980թ. ք. Լենինական

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
1987-1996թթ.- Կիրովի անվան թիվ 2 դպրոց, ք. Գյումրի
1996-1997թթ.- <<Տեմպ>> հենակետային վարժարան, ք. Գյումրի
1997-2001թթ. -Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական Համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ, <<Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում>> մասնագիտությամբ, ճարտարագիտության բակալավր
1998թ. - <<Բանկային գործառնություններ>> դասընթաց ԱՄն-ի Միջազգային զարգացման գործակալության օժանդակությամբ
2001թ.- <<Շուկայավարում>> դասընթաց Բիզնես Սուպորտ Սենթր-ի և USAID/ Կրթության Զարգացման Ակադեմիայի կողմից
2001-2003թթ.-Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական Համալսարանի, <<Ճարտարագիտական մենեջմենթ>>, ճարտարագիտության մագիստրոս
2002-2004թթ. Cisco Systems ցանցային ակադեմիայի դասընթաց, որպես ինստրուկտոր
2006թ.- <<Մասնակցային ուսուցման և գործելու հիմնական մեթոդներ և սկզբունքներ>> վերապատրաստման դասընթաց՝ կազմակերպված Միավորված ազգերի զարգացման ծրագրի հայաստանյան գրասենյակի կողմից
2009թ.- <<Կոռուպցիան Հայաստանում. ընտրանքային հետազոտության տվյալների վերլուծությունը SPSS վիճակագրական ծրագրով>> դասընթաց՝ կազմակերպված Հակակոռուպցիոն գործողության մոբիլիզացման ծրագրի, Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոններ-Հայաստան և Եվրասիա համագործացություն հիմնադրամի կողմից
2012թ.- <<Արագ մեկնարկ մեթոդաբանություն>> դասընթաց՝ կազմակերպված USAID և EDMC /enterprise Development & Market Competitiveness Project, Դիլիջան,
2014թ.- Միջազգային դասընթաց «Անտառից դեպի աշխատաշուկա», Erasmus+ ծրագրի շրջանակներում, Մոկիմու կենտրոն «Daugirdiskes», Լիտվա


ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
1999-2000թթ. <<Արշալույս>> ԲԲԸ, որպես օպերատոր
1999-2012թթ.<<Վեգա>> հասարակական բարեգործական կազմակերպության անդամ
2000-2003թթ. <<Արշալույս>> ԲԲԸ, որպես տնտեսագետ
2003-2006թթ. Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական Համալսարանի Գյումրիու մասնաճյուղի <<Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում>> ամբիոնի դասախոս
2004-2006թթ. Cisco Systems ցանցային ակադեմիայի դասավանդող
2004-2006թթ. <<Ավստրիական մանկական հիվանդանոց>>, ցանցի ադմինիստրատոր
2005թ.- /IREX/ Միջազգային հետազոտությունների և փոխանակման խորհուրդ, ինտերնետի մատչելիության և ուսուցման IATP ծրագրի Գյումրիու կենտրոնի դասավանդող
2006թ.- Շիրակի և Լոռու մարզերում ԱՀՌԾ և ՀԶՆ մասնակցային վերանայման գործընթացի համակարգող
2006-2009թթ. Շիրակի մարզի հասարակական կազմակերպությունների միությունում որպես <<ՏԻՄ, կրթության և առողջապահության ոլորտների մոնիտորինգ և գնահատում ԱՀՌԾ շրջանակում>> ծրագրի կոորդինատոր, տնտեսագետ
2007-2008թթ. ՄԱԶԾ, ՀԶՆ տեղայնացման և ԱՀՌԾ վերանայման շրջանակներում Հայաստանի հանրային մասնակցության գործընթացի խթանմանն ուղղված ծրագրի Շիրակի և Լոռի մարզերի համակարգող, տնտեսագետ
2007-2008թթ. Կրթության ոլորտի ՄԱԿ-ի հակակոռուպցիոն ծրագրի դասավանդող փորձագետ /ՇՀԿՄ ծրագրի շրջանակում/
2007-2014թթ. Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական Համալսարանի Գյումրիի մասնաճյուղի <<Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում>> ամբիոնի դոցենտ
2009-2012թթ. <<Համայնքի ձայնը որոշումների կայացման գործընթացում. կարողությունների և հանձնառության հզորացում>> ծրագրի համակարգող (ՇՀԿՄ)
2012-2016թթ. Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության Նախարարության աշխատակազմի պետական առողջապահական գործակալության Շիրակի մարզային կենտրոնի գլխավոր մասնագետ՝ ֆինանսիստ
2015թ.- Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարանի Գյումրիի մասնաճյուղի <<Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում>> ամբիոնի ասիստենտ

ԱՅԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան, դոցենտի գիտական կոչում

ԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ ՊԱՏԿԱՆԵԼՈԻԹՅՈՒՆ
Անկուսակցական

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆԸ
ՀՀ ՔԾ 2-րդ դասի խորհրդական

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Ամուսնացած է,  ունի մեկ որդի և մեկ դուստր

 

Գործառույթներ / իրավասություններ

Բաժնի պետը՝
ա) ապահովում է մարզային զարգացման ծրագրերի (այսուհետ` ՄԶԾ), մասնավոր հատվածի ու արդյունաբերության, փոքր և միջին ձեռներեցության աջակցության, զբոսաշրջության և բարձր տեխնոլոգիաների կիրառման բնագավառներում մարզպետին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ վերապահված լիազորությունների իրականացումը.
բ) ապահովում է մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման համալիր ծրագրի մշակումը, կազմումը և համակարգում է ՄԶԾ-ի ծրագրի ինստիտուցիոնալ կառույցների գործունեությունը.
գ) ապահովում է ՄԶԾ-ի իրականացման մարզպետարանի տարեկան աշխատանքային պլանի (այսուհետ` ՏԱՊ) կազմման աշխատանքները, ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի ու միջոցառումների իրականացման ընթացքի մասին եռամսյակային հաշվետվությունների հիման վրա նախապատրաստում է առաջարկություններ դրանց բարելավման ուղղությամբ.
դ) ապահովում է մարզի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի և մարզպետի գործունեության մասին տարեկան հաշվետվությունների մշակման և կազմման աշխատանքները. 
զ) ապահովում է մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը վերաբերվող առաջարկությունների, ծրագրերի ու հաշվետվությունների ամփոփման աշխատանքները.
է) ապահովում է զարգացման ծրագրերի մշակման վերաբերյալ մեթոդաբանական օգնության սեմինարների և խորհրդակցությունների կազմակերպումը մասնավոր հատվածի ու արդյունաբերության, փոքր և միջին ձեռներեցության, տուրիզմի, առևտրի, հանրային սննդի և սպասարկման ոլորտների տնտեսավարող սուբյեկտների համար.
ը) ապահովում է մարզի տարածքում գործող արդյունաբերական կառույցների աշխատանքի վերաբերյալ տեղեկատվության ստացման և վերլուծման աշխատանքը, նպաստում և աջակցում է նոր արդյունաբերական կառույցների և հանգույցների ստեղծմանը, նրանց նպատակային գործունեության, տեղեկատվական գործառույթների և շուկայի հետ կապի իրականացման աշխատանքներին.
թ) ապահովում է մարզի տարածքում գործող փոքր և միջին ձեռնարկությունների և ձեռնարկատիրական համակարգի աշխատանքի մասին տեղեկատվության ստացման և վերլուծման աշխատանքները.
ժա) մարզպետի հանձնարարությամբ իրականացնում է ինֆորմացիայի վերամշակման և անալիտիկ-վերլուծողական աշխատանքներ.
ժբ) գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ ապահովում է բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցներ մշակելը.
ժգ) գլխավոր քարտուղարին առաջարկություններ է ներկայացնում՝ բաժնի քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահերթ ատեստավորելու, վերապատրաստելու, խրախուսելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու վերաբերյալ.
ժդ) ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է բաժնի քաղաքացիական ծառայողների ծառայողական բնութագրերը.
ժե) համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում բաժնի քաղաքացիական ծառայողների բացակայության դեպքում նրանց փոխարինելու մասին.
ժզ) գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն.
ժէ) գլխավոր քարտուղարին ներկայացնում է բաժնի աշխատանքային ծրագրերը.
ժը) այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր.
ժթ) ստորագրում է բաժնի անունից պատրաստվող փաստաթղթերը.
ի) բաժնի լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
իա)գլխավոր քարտուղարին ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ՝ բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ և գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար.
իբ) բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, գլխավոր քարտուղարի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների և փորձագետների.
իգ) ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ՝ համապատասխան մարմիններում իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.
իդ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
բաժնի պետն ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ):

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2020-05-26 17:59:27