Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

    

            

Ալբերտ Մարգարյան

Ալբերտ Մարգարյան

Մարզպետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության վարչության պետ

էլ. փոստ

+ 374 0312 3-26-10 +374 312 4-90-00 /114/

Կենսագրություն

 ԾՆՆԴՅԱՆ ՏԱՐԵԹԻՎ, ԱՄՍԱԹԻՎ, ԾՆՆԴԱՎԱՅՐ

1955թ. 5-ը նոյեմբերի,  Արթիկի շրջան գյուղ Մեղրաշեն

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

1963-1971թ.թ. սովորել է  Մեղրաշեն գյուղի ութնամյա  դպրոցում

1971-1973թ.թ. սովորել և ավարտել է  Լենինականի Ղուկաս Ղուկասյանի անվան N 16 միջնակարգ դպրոցը

1973-1978թ.թ. սովորել և ավարտել է Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի  Լենինականի մասնաճյուղի շինարարական ֆակուլտետը

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

1978-1990թթ. աշխատել է ԳԱ ԵԻՍ ինսիտուտում, որպես գիտաշխատող

1990-1994թթաշխատել է <<Հայուրալսիբշին>> նախագծաշինարարական  միավորումում

1994-1996թթաշխատել է Գյումրու քաղխորհրդի գործկոմի շինարարության բաժնի վարիչ

1996թ.-ից աշխատում է ՀՀ Շիրակի մարզպետարանում` զբաղեցնելով քաղաքաշինության  վարչության պետի տեղակալի, աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի պաշտոնները

պետ

 2005թ.-ից մինչ օրս ՀՀ Շիրակի մարզպետարաում` քաղաքաշինության վարչության  պետ

 

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆԸ

ՀՀ ՔԾ 1-ին դասի խորհրդական

ԱՅԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու

 

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Ամուսնացած է ունի 3 երեխա, 6 թոռնիկ  

 

Գործառույթներ / իրավասություններ

 Վարչության պետի տեղակալը՝
ա) կազմակերպում է ներմարզային հասարակական տրանսպորտի աշխատանքները, վերահսկում է Մարզի համայքներում ներհամայնքային ուղևորափոխադրումների աշխատանքները.
բ) մշակում է մարզային ենթակայության ավտոճանապարհների ցանցի զարգացման, շինարարության, նորոգման և պահպանության ծրագրերը, կազմակերպում է դրանց իրականացման աշխատանքները, աջակցում է Մարզում հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների շինանարության, նորոգման պահպանության և շահագործման աշխատանքների կազմակերպմանը, նախապատրաստում և ներկայացնում է առաջարկություններ` ՀՀ պետական բյուջեից բնագավառին անհրաժեշտ ամենամյա հատկացումների վերաբերյալ.
գ) կազմակերպում է մարզային ենթակայության ավտոճանապարհների վիճակի ուսումնասիրության և ըստ գործող կարգի դրանց դասակարգման աշխատանքները.
դ) հսկողություն է իրականացնում մարզային ենթակայության ավտոճանապարհների և դրանց ճանապարհային երթևեկության կահավորանքի շինարարության, շահագործման նորոգման և պահպանության աշխատանքների կատարման նկատմամբ.
ե) մասնակցում է մարզային ենթակայության ավտոճանապարհների պահպանության պահանջվող մակարդակների գնահատման աշխատանքներին.
զ) կազմակերպում է մարզային ճանապարհների օտարման գոտում սանիտարական մաքրման աշխատանքները, աջակցում է հանրապետական ճանապարհների մաքրման աշխատանքներին.
է) ներմարզային երթուղիներով փոխադրողների ընտրության մրցույթների այդյունքներով, Մարզպետի որոշմամբ պայմանագիր է կնքում փոխադրող կազմակերպությունների հետ.
ը) միջմարզային երթուղիների ցանցի կազմակերպման հարցերով համագործակցում է լիազոր մարմնի հետ.
թ) կազմակերպում է Մարզի քաղաքացիական պաշտպանության տրանսպորտային ծառայության աշխատանքները.
ժ) կազմակերպում է մարզային ճանապարհների աշխատանքների կապալառու կազմակերպությունների և ներմարզային երթուղիներով ուղևորափոխադրումների ընտրությունների մրցույթների նախապատրաստական աշխատանքները.
ժա) համագործակցում է Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհային ոստիկանության մարզային ստորաբաժանումների հետ, իրականացնում է պատվիրատուի ներկայացուցչի գործառույթներ մարզային ավտոճանապարհներին վերաբերող մասով.
ժբ) կազմակերպում է պետական բյուջեով նախատեսված մարզային նշանակության ավտոճանապարհների ձմեռային և ընթացիկ պահպանման և շահագործման աշխատանքները.
ժգ) կազմակերպում է ներմարզային հասարակական տրանսպորտի երթուղիների աշխատանքները, իրականացնում է երթուղային թերթիկների տրամադրման հաշվետվությունների ընդունման և ամփոփման աշխատանքները.
ժդ) պարբերաբար տեղեկատվություն է հավաքագրում եղանակային պայմանների Մարզի ավտոճանապարհներին տիրող իրավիճակի ավտոտրանսպորտի անցանելիության մասին
ժե) մասնակցում է մարզային ավտոճանապարհների պաշտպանական գոտիներում տարբեր շինությունների, ենթակառուցվածքների և գովազդների տեղադրման օրնականության ուսումնասիրության աշխատանքներին անհրաժեշտության դեպքում առաջարկությունների տեղադրման թույլտվությունների ուղղությամբ.
ժզ) մասնակցում է Մարզի զարգացման ծրագրի մշակմանը և կազմմանը.
ժէ) Վարչության պետի հանձնարարությամբ ապահովում է Վարչության առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր մշակելը.
ժը)համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Վարչության քաղաքացիական ծառայողի բացակայության դեպքում նրան փոխարինելու մասին.
ժթ) Վարչության պետի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն.
ի) այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Վարչության առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր.
իա) ստորագրում է Վարչության անունից պատրաստվող փաստաթղթերը.
իբ) Վարչության լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
իգ) Վարչության պետին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ՝ Վարչության աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար.
իդ) Վարչության առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, ինչպես նաև Վարչության պետի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների, փորձագետների.
իե) ըստ անհրաժեշտության ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ՝ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.
իզ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
Վարչության պետի տեղակալը ունի Օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ):

 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2018-02-22 17:09:29